Vondráček Petr

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278745

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vondráček Petr, Šulc Jiří, Lopour Petr

MPK: C08L 21/00

Značky: výroby, spôsob, napučateľné, vodou, vodnými, roztokmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy pozostávajúce z gumovej matrice na báze kaučukov vulkanizovateľných pri teplotách do 150 °C a hydrogélového plniva, ktoré je tvorené čiastočkami polymérneho hydrogélu na báze fyzikálne alebo chemicky zosieťovaných polymérov alebo kopolymérov monometakrylátov glykolov, polyolov a dihydroxyéterov, amidov kyseliny metakrylovej alebo akrylovej, alebo ich N-mono a N,N-disubstituovaných derivátov, prípadne...

Odparníkový materiál pro stejnosměrné a dlouhodobé uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261784

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vondráček Petr, Holeček Oldřich, Konečný Karel, Vrkoč Jan, Devátý Jan

MPK: A01N 25/08

Značky: uvolňování, materiál, feromonů, odparníkový, stejnosměrné, dlouhodobé

Text:

...ze kterého je odparník vyroben, popřípadě jako plnidlo obsahuje do 50 hmot. gumárenských sazí nebo do 10 E hmot. kysličníku zinečnatého a/nebo kysličníku křemičitého.I když mechanismus a vliv jednotlivých komponent na stupeň isomerizace V pryži není přesně znám, vykazuje odparník ze sítovaného polyisoprenového kaučuku obsahující případně pouze jedno inertní plnivo, oproti výrobkům z řady běžných vulkanizačních směsí vlastnosti,které jsou...

Hydrofilní silikonový kompozit a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251890

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vondráček Petr, Šulc Jiří, Lopour Petr

MPK: C08L 83/04

Značky: výroby, kompozit, způsob, hydrofilní, silikonový

Text:

...hmotnosti stanovené viskćozimetricky asi 500 000. Byly připraveny směsi o obsahu práškom/item piolyĺHEMA 20,50 -a 100 dsk tj, hmotuxoustiních dílů polyHEMA no 100 hmoomoosteních díiů kvaučukuj, do kterých bylo dále přimisiemiou 1,2 idsk pasty z bis 2,4-dichilorbenziovylperoxidu a stejanéhov množství sili~.konovéhio oleje. Ze směsi byxly VylĺSi-TjVány při 110 °C po dobu 15 minut listy 1 mm silné.Roivnovážmé zbotnávxií vodou bylo u...

Protéza k náhradě řetězu středoušních kůstek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226370

Dátum: 01.11.1985

Autori: Novák Václav, Zelený Mojmír, Voldřich Zdeněk, Vondráček Petr

Značky: náhradě, řetězů, kůstek, protéza, středoušních

Zhrnutie / Anotácia:

Protéza k náhradě řetězu středoušních kůstek vyznačená tím, že sestává z plochého, válcového kloboučku (1) na nějž navazuje kuželová část (2), zužující se směrem od kloboučku (1) a užším koncem přecházející ve válcovou nohu (3).

Způsob kondenzačního síťování lineárních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218338

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hradec Miroslav, Schätz Miroslav, Aišman Miloslav, Vondráček Petr

Značky: způsob, kondenzačního, lineárních, polymerů, síťování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kondenzačního síťování lineárních polymerů jako polyethylenu, polypropylenu, kopolymerů ethylenu, terpolymerů ethylenu a jejich směsí vyznačující se tím, že se na řetězce lineárního polymeru zavedou hydrolyzovatelné skupiny přídavkem sloučenin kde X jsou alkenyly lineární nebo cyklické s 2 až 10 uhlíky nebo akryloxy - nebo metakryloxy - skupiny, Y jsou skupiny RO-, přičemž R jsou alkyly s 1 až 10 uhlíky nebo alkenyly s 2 až 10 uhlíky,...

Trubka z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224651

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vysoký Jiří, Schätz Miroslav, Vondráček Petr

Značky: hmoty, trubka, plastické

Zhrnutie / Anotácia:

Trubka z plastické hmoty pro rozvod horké tlakové vody, vyznačená tím, že je vytvořena z termoplastického polymeru, jako lineárního a rozvětveného polyethylenu, polypropylenu, kopolymerů a terpolymerů ethylenu a jejich směsí, chemicky zesítěných naroubováním organokovových sloučenin s nejméně jednou hydrolyzovatelnou funkční skupinou nebo atomem a nejméně jednou nenasycenou funkční skupinou na řetězce polymerů s následným zesítěním působením...