Von Hoff Daniel

Použitie ET743 na prípravu lieku na liečenie rakoviny ľudského tela

Načítavanie...

Číslo patentu: 287580

Dátum: 21.02.2011

Autori: Cvitkovic Esteban, Jimeno José, Von Hoff Daniel, Misset Jean Louis, Demetri George Daniel, Twelves Chris, López Lázaro Luis, Bowman Angela, Guzman Cecilia

MPK: A61K 31/495

Značky: lieku, liečenie, et743, přípravu, ľudského, rakoviny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie ET743 na prípravu lieku na liečenie rakoviny ľudského tela, v ktorom ET743 je formulovaný na intravenózne podávanie v dávke v rozsahu od 500 do 1650 µm na m2 povrchovej plochy tela v čase infúzie 2 až 24 hodín pri klinickom zlepšení.

Inhibítory proteínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6545

Dátum: 14.10.2004

Autori: Bearss David, Della Croce Kimiko, Munoz Ruben, Von Hoff Daniel, Warner Steven, Hurley Laurence, Han Haiyong, Mahadevan Daruka, Grand Cory, Vankayalapati Hariprasad, Bashyam Sridevi

MPK: C07D 405/00, C07D 487/00, C07D 239/00...

Značky: inhibitory, proteínkinázy

Text:

...smalou molekulou na liečbu rakoviny a ďalších stavov.0005 C-kit je transmembránový receptor patriaci ktypu 3 podskupiny receptorových tyrozinkináz, ktorý rovnako zahrňuje receptor rastového faktora odvodeného zkrvných doštičiek (PDGFR), receptor kolónu stimulujúceho faktora 1 (CSF-1) a tyrozinkinázu pripomínajúci FMS (Flt-3). Bolo preukázané,že gastrointestinálne stromálne nádory (GIST), ktoré sú najbežnejšlmi mezenchymálnymi nádormi...