Von Hoff Daniel

Použitie ET743 na prípravu lieku na liečenie rakoviny ľudského tela

Načítavanie...

Číslo patentu: 287580

Dátum: 21.02.2011

Autori: Demetri George Daniel, Von Hoff Daniel, Cvitkovic Esteban, Twelves Chris, López Lázaro Luis, Guzman Cecilia, Misset Jean Louis, Jimeno José, Bowman Angela

MPK: A61K 31/495

Značky: použitie, et743, lieku, přípravu, ľudského, liečenie, rakoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie ET743 na prípravu lieku na liečenie rakoviny ľudského tela, v ktorom ET743 je formulovaný na intravenózne podávanie v dávke v rozsahu od 500 do 1650 µm na m2 povrchovej plochy tela v čase infúzie 2 až 24 hodín pri klinickom zlepšení.

Inhibítory proteínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6545

Dátum: 14.10.2004

Autori: Vankayalapati Hariprasad, Bearss David, Munoz Ruben, Bashyam Sridevi, Warner Steven, Della Croce Kimiko, Von Hoff Daniel, Hurley Laurence, Grand Cory, Han Haiyong, Mahadevan Daruka

MPK: C07D 239/00, C07D 487/00, C07D 405/00...

Značky: proteínkinázy, inhibitory

Text:

...smalou molekulou na liečbu rakoviny a ďalších stavov.0005 C-kit je transmembránový receptor patriaci ktypu 3 podskupiny receptorových tyrozinkináz, ktorý rovnako zahrňuje receptor rastového faktora odvodeného zkrvných doštičiek (PDGFR), receptor kolónu stimulujúceho faktora 1 (CSF-1) a tyrozinkinázu pripomínajúci FMS (Flt-3). Bolo preukázané,že gastrointestinálne stromálne nádory (GIST), ktoré sú najbežnejšlmi mezenchymálnymi nádormi...