Von Deyn Wolfgang

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Baumann Ernst, Keil Michael, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Rack Michael, Götz Norbert, Gebhardt Joachim, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Lochtman Rene, Hagen Helmut

MPK: C07C 319/14, C07C 323/09, C07C 201/12...

Značky: přípravy, tioéterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Gebhardt Joachim, Götz Norbert, Keil Michael, Baumann Ernst, Lochtman Rene, Rheinheimer Joachim, Witschel Matthias, Hagen Helmut, Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf, Rack Michael

MPK: C07C 201/12, C07C 249/06, C07C 205/44...

Značky: benzaldoxímov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Keil Michael, Witschel Matthias, Baumann Ernst, Rheinheimer Joachim, Gebhardt Joachim, Lochtman Rene, Hagen Helmut, Rack Michael, Götz Norbert, Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf

MPK: C07C 251/00, C07C 249/06, C07C 251/40...

Značky: přípravu, oxímy, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Rack Michael, Witschel Matthias, Baumann Ernst, Keil Michael, Rheinheimer Joachim, Hagen Helmut, Lochtman Rene, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Gebhardt Joachim, Götz Norbert

MPK: C07C 201/00, C07C 249/00, C07C 205/00...

Značky: přípravy, medziprodukty, spôsob, přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

Spôsob prípravy 4-tioalkylbrómobenzénových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286986

Dátum: 31.07.2009

Autori: Keil Michael, Rack Michael, Lochtman Rene, Von Deyn Wolfgang, Gebhardt Joachim

MPK: C07C 251/00, C07D 261/00, C07C 319/00...

Značky: spôsob, přípravy, 4-tioalkylbrómobenzénových, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 4-tioalkylbrómbenzénových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén R2 predstavuje kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok R3 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, ktorý zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie definované významy, s...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Engel Stefan, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Baumann Ernst, Otten Martina, Wagner Oliver, Witschel Matthias, Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Mayer Guido, Hill Regina Luise, Rheinheimer Joachim

MPK: A01N 43/02, A01N 43/48, A01N 43/72...

Značky: kompozície, použitie, obsahom, herbicídov, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Baumann Ernst, Westphalen Karl-otto, Walter Helmut, Mayer Guido, Misslitz Ulf, Hill Regina Luise, Kardorff Uwe, Götz Norbert, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Otten Martina, Engel Stefan, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael, Witschel Matthias

MPK: C07D 261/00, A01P 13/00, A01N 43/72...

Značky: přípravy, spôsob, použitie, obsahom, 3-heterocyklyl-substituované, benzoylderiváty, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285627

Dátum: 12.04.2007

Autori: Rack Michael, Keil Michael, Lochtman Rene, Von Deyn Wolfgang, Gebhardt Joachim

MPK: C07C 211/00, C07C 251/00, C07C 209/00...

Značky: přípravy, 4-brómanilínu, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén
R2 predstavuje C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu, kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok.

Derivát pyrazolylbenzoylu, spôsob jeho prípravy a herbicídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285225

Dátum: 14.08.2006

Autori: Engel Stefan, Otten Martina, Westphalen Karl-otto, Hill Regina Luise, Kardorff Uwe, Vossen Marcus, Von Deyn Wolfgang, Plath Peter, Rang Harald, Misslitz Ulf, Walter Helmut, Harreus Albrecht, König Hartmann

MPK: A01N 43/48, A01P 13/00, C07D 409/00...

Značky: prostriedok, pyrazolylbenzoylu, přípravy, ktorý, derivát, herbicídny, obsahuje, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát pyrazolylbenzoylu všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov je uvedený v opise, jeho poľnohospodársky vhodné soli, spôsob prípravy tohto derivátu a herbicídny prostriedok s jeho obsahom.

Synergicky účinné herbicídne zmesi, herbicídne kompozície s ich obsahom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285058

Dátum: 24.04.2006

Autori: Sievernich Bernd, Von Deyn Wolfgang, Walter Helmut, Kibler Elmar, Vantieghem Herve, Otten Martina, Landes Max, Westphalen Karl-otto

MPK: A01N 43/72, A01P 13/00

Značky: použitie, obsahom, spôsob, přípravy, kompozície, účinné, synergický, herbicídne, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka synergických herbicídnych zmesí obsahujúcich A) najmenej jeden 3-heterocyklyl-substituovaný benzoylový derivát všeobecného vzorca (I), v ktorom premenné majú nasledujúce významy: R1, R3 znamenajú vodík, halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, halogénalkoxy, alkyltio, alkylsulfinyl alebo alkylsulfonyl R2 predstavuje heterocyklický zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej: tiazol-2-yl, tiazol-4-yl, tiazol-5-yl, izoxazol-3-yl,...

Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5085

Dátum: 15.03.2006

Autori: Anspaugh Douglas, Oloumi-sadeghi Hassan, Lohmann Jan Klaas, Rheinheimer Joachim, Koradin Christopher, Kuhn, Baumann Ernst, Cotter, Grote Thomas, Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert, Puhl Michael, Langewald Jürgen, Grammenos Wassilios, Culbertson Deborah

MPK: A01N 43/34, C07D 213/00

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Text:

...potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Baumann Ernst, Westphalen Karl-otto, Kardorff Uwe, Walter Helmut, Götz Norbert, Witschel Matthias, Otten Martina, Hill Regina Luise, Mayer Guido, Rack Michael, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Reinheimer Joachim, Von Deyn Wolfgang

MPK: A01P 13/00, C07D 231/00

Značky: 4-benzoylpyrazoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

N-arylhydrazónové deriváty na ochranu osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2516

Dátum: 02.12.2004

Autori: Kuhn David, Hicks Carol, Cotter Henry Van Tuyl, Von Deyn Wolfgang, Armes Nigel, Olouomi-sadeghi Hassan

MPK: A01N 37/52

Značky: deriváty, n-arylhydrazónové, osiva, ochranu

Text:

...pôdu), zanedbateľnú fytotoxicitu pri aplikácii na osivo a vhodnú pohyblivosť v záujme dosiahnutia potrebnej biologickej dostupnosti (v pôdePrekvapujúco sa teraz zistilo, že zlúčeniny vzorca I sú vhodné na ochranuZlúčeniny vzorca l možno pripraviť podľa metód prípravy opisaných alebo uvedených odkazmi v EP-A 604 798 alebo ich modiñkácii.V definícii vyššie uvedeného vzorca l majú substituenty nasledujúce významy Halogén znamená fluór, chlór,...

Použitie derivátov N-arylhydrazínu na ničenie škodcov na iných poľnohospodárskych plodinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2137

Dátum: 02.12.2004

Autori: Koradin Christopher, Von Deyn Wolfgang, Kuhn David, Armes Nigel, Oloumi-sadeghi Hassan

MPK: A01N 37/52

Značky: ničenie, použitie, iných, škodcov, derivátov, plodinách, poľnohospodárských, n-arylhydrazínu

Text:

...ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré sú účinné proti širokému spektru iných ako poľnohospodárskych škodoov. V súlade s uvedeným,tu jestvuje potreba poskytnúť nové a zlepšené prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré by prekonali tieto problémy.Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť nové prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodcov, ktoré výhodne vykazujú zlepšené pesticídneZistili sme,...

Pyrazol-4-ylhetaroylderiváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283200

Dátum: 17.02.2003

Autori: Plath Peter, Götz Norbert, Vossen Marcus, Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Hill Regina Luise, Otten Martina, Walter Helmut, Von Deyn Wolfgang, Kardorff Uwe, Engel Stefan

MPK: C07D 411/06, C07D 409/06, A01N 43/56...

Značky: herbicidy, pyrazol-4-ylhetaroylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúci význam: L, M je vodík, C1-C6alkyl, C2-C6alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4alkoxy, pričom tieto skupiny môžu byť prípadne substituované jedným až piatimi atómami halogénu alebo C1-C4alkoxylmi halogén, kyanoskupina, nitroskupina X je kyslík alebo síra, ktoré môžu byť substituované jedným alebo dvoma atómami kyslíka n je 0, 1 alebo 2 Q, R1, R2, R3, R4 majú význam...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Hill Regina Luise, Rheinheimer Joachim, Otten Martina, Misslitz Ulf, Rack Michael, Walter Helmut, Kardorff Uwe, Witschel Matthias, Mayer Guido, Von Deyn Wolfgang, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Baumann Ernst

MPK: A01N 33/26, C07C 251/60, A01N 33/24...

Značky: 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob, kompozície, přípravy, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Hetaryolderiváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282671

Dátum: 10.10.2002

Autori: Plath Peter, Walter Helmut, Vossen Marcus, Von Deyn Wolfgang, Westphalen Karl-otto, Otten Martina, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Misslitz Ulf, Hill Regina Luise

MPK: C07D 339/08, C07D 327/06, A01N 43/32...

Značky: obsahom, hetaryolderiváty, prostriedky, přípravy, herbicídne, použitie, spôsob, medziprodukty, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hetaroylderiváty všeobecného vzorca (I). Ďalej je opisovaný spôsob prípravy hetaroylderivátov, prostriedky, ktoré ich obsahujú, ako aj použitie týchto derivátov alebo takýchto prostriedkov na ničenie burín.