Von Deyn Wolfgang

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Baumann Ernst, Götz Norbert, Rheinheimer Joachim, Gebhardt Joachim, Rack Michael, Keil Michael, Misslitz Ulf, Witschel Matthias, Von Deyn Wolfgang, Hagen Helmut, Lochtman Rene

MPK: C07C 201/12, C07C 323/09, C07C 319/14...

Značky: tioéterov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Witschel Matthias, Götz Norbert, Rheinheimer Joachim, Rack Michael, Keil Michael, Hagen Helmut, Gebhardt Joachim, Lochtman Rene, Misslitz Ulf

MPK: C07C 201/12, C07C 205/44, C07C 249/06...

Značky: spôsob, benzaldoxímov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Keil Michael, Lochtman Rene, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Hagen Helmut, Götz Norbert, Rack Michael, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim

MPK: C07C 251/40, C07C 249/06, C07C 251/00...

Značky: oxímy, přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Keil Michael, Götz Norbert, Lochtman Rene, Rack Michael, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Gebhardt Joachim, Hagen Helmut, Misslitz Ulf, Baumann Ernst, Witschel Matthias

MPK: C07C 249/00, C07C 201/00, C07C 205/00...

Značky: spôsob, přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, medziprodukty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

Spôsob prípravy 4-tioalkylbrómobenzénových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286986

Dátum: 31.07.2009

Autori: Rack Michael, Von Deyn Wolfgang, Lochtman Rene, Gebhardt Joachim, Keil Michael

MPK: C07D 261/00, C07C 251/00, C07C 319/00...

Značky: derivátov, 4-tioalkylbrómobenzénových, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 4-tioalkylbrómbenzénových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén R2 predstavuje kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok R3 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, ktorý zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie definované významy, s...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Mayer Guido, Baumann Ernst, Hill Regina Luise, Witschel Matthias, Von Deyn Wolfgang, Wagner Oliver, Misslitz Ulf, Walter Helmut, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Rheinheimer Joachim, Otten Martina

MPK: A01N 43/02, A01N 43/72, A01N 43/48...

Značky: kompozície, přípravy, použitie, herbicídov, obsahom, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Baumann Ernst, Walter Helmut, Götz Norbert, Witschel Matthias, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Rack Michael, Mayer Guido, Gebhardt Joachim, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Hill Regina Luise, Otten Martina, Westphalen Karl-otto

MPK: C07D 261/00, A01P 13/00, A01N 43/72...

Značky: kompozície, obsahom, přípravy, benzoylderiváty, 3-heterocyklyl-substituované, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285627

Dátum: 12.04.2007

Autori: Gebhardt Joachim, Rack Michael, Keil Michael, Von Deyn Wolfgang, Lochtman Rene

MPK: C07C 211/00, C07C 209/00, C07C 251/00...

Značky: 4-brómanilínu, přípravy, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén
R2 predstavuje C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu, kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok.

Derivát pyrazolylbenzoylu, spôsob jeho prípravy a herbicídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285225

Dátum: 14.08.2006

Autori: Plath Peter, Hill Regina Luise, Misslitz Ulf, Rang Harald, Kardorff Uwe, Walter Helmut, König Hartmann, Harreus Albrecht, Otten Martina, Von Deyn Wolfgang, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Vossen Marcus

MPK: C07D 409/00, A01N 43/48, A01P 13/00...

Značky: spôsob, ktorý, prostriedok, obsahuje, derivát, pyrazolylbenzoylu, přípravy, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát pyrazolylbenzoylu všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov je uvedený v opise, jeho poľnohospodársky vhodné soli, spôsob prípravy tohto derivátu a herbicídny prostriedok s jeho obsahom.

Synergicky účinné herbicídne zmesi, herbicídne kompozície s ich obsahom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285058

Dátum: 24.04.2006

Autori: Sievernich Bernd, Kibler Elmar, Otten Martina, Westphalen Karl-otto, Landes Max, Walter Helmut, Von Deyn Wolfgang, Vantieghem Herve

MPK: A01P 13/00, A01N 43/72

Značky: spôsob, zmesí, použitie, přípravy, synergický, kompozície, účinné, herbicídne, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka synergických herbicídnych zmesí obsahujúcich A) najmenej jeden 3-heterocyklyl-substituovaný benzoylový derivát všeobecného vzorca (I), v ktorom premenné majú nasledujúce významy: R1, R3 znamenajú vodík, halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, halogénalkoxy, alkyltio, alkylsulfinyl alebo alkylsulfonyl R2 predstavuje heterocyklický zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej: tiazol-2-yl, tiazol-4-yl, tiazol-5-yl, izoxazol-3-yl,...

Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5085

Dátum: 15.03.2006

Autori: Von Deyn Wolfgang, Cotter, Culbertson Deborah, Grammenos Wassilios, Puhl Michael, Koradin Christopher, Kuhn, Lohmann Jan Klaas, Rheinheimer Joachim, Anspaugh Douglas, Götz Norbert, Grote Thomas, Oloumi-sadeghi Hassan, Baumann Ernst, Langewald Jürgen

MPK: A01N 43/34, C07D 213/00

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Text:

...potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Götz Norbert, Witschel Matthias, Reinheimer Joachim, Otten Martina, Mayer Guido, Kardorff Uwe, Baumann Ernst, Walter Helmut, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael, Hill Regina Luise, Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf, Engel Stefan

MPK: C07D 231/00, A01P 13/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

N-arylhydrazónové deriváty na ochranu osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2516

Dátum: 02.12.2004

Autori: Cotter Henry Van Tuyl, Hicks Carol, Kuhn David, Von Deyn Wolfgang, Olouomi-sadeghi Hassan, Armes Nigel

MPK: A01N 37/52

Značky: osiva, n-arylhydrazónové, deriváty, ochranu

Text:

...pôdu), zanedbateľnú fytotoxicitu pri aplikácii na osivo a vhodnú pohyblivosť v záujme dosiahnutia potrebnej biologickej dostupnosti (v pôdePrekvapujúco sa teraz zistilo, že zlúčeniny vzorca I sú vhodné na ochranuZlúčeniny vzorca l možno pripraviť podľa metód prípravy opisaných alebo uvedených odkazmi v EP-A 604 798 alebo ich modiñkácii.V definícii vyššie uvedeného vzorca l majú substituenty nasledujúce významy Halogén znamená fluór, chlór,...

Použitie derivátov N-arylhydrazínu na ničenie škodcov na iných poľnohospodárskych plodinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2137

Dátum: 02.12.2004

Autori: Kuhn David, Von Deyn Wolfgang, Oloumi-sadeghi Hassan, Koradin Christopher, Armes Nigel

MPK: A01N 37/52

Značky: škodcov, n-arylhydrazínu, iných, ničenie, poľnohospodárských, derivátov, použitie, plodinách

Text:

...ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré sú účinné proti širokému spektru iných ako poľnohospodárskych škodoov. V súlade s uvedeným,tu jestvuje potreba poskytnúť nové a zlepšené prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré by prekonali tieto problémy.Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť nové prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodcov, ktoré výhodne vykazujú zlepšené pesticídneZistili sme,...

Pyrazol-4-ylhetaroylderiváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283200

Dátum: 17.02.2003

Autori: Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert, Walter Helmut, Plath Peter, Otten Martina, Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Vossen Marcus, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Hill Regina Luise

MPK: A01N 43/56, C07D 409/06, C07D 411/06...

Značky: herbicidy, pyrazol-4-ylhetaroylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúci význam: L, M je vodík, C1-C6alkyl, C2-C6alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4alkoxy, pričom tieto skupiny môžu byť prípadne substituované jedným až piatimi atómami halogénu alebo C1-C4alkoxylmi halogén, kyanoskupina, nitroskupina X je kyslík alebo síra, ktoré môžu byť substituované jedným alebo dvoma atómami kyslíka n je 0, 1 alebo 2 Q, R1, R2, R3, R4 majú význam...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Otten Martina, Rheinheimer Joachim, Von Deyn Wolfgang, Baumann Ernst, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Misslitz Ulf, Rack Michael, Mayer Guido, Hill Regina Luise, Witschel Matthias, Westphalen Karl-otto, Walter Helmut

MPK: C07C 251/60, A01N 33/26, A01N 33/24...

Značky: obsahom, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, použitie, kompozície, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Hetaryolderiváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282671

Dátum: 10.10.2002

Autori: Plath Peter, Walter Helmut, Otten Martina, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Hill Regina Luise, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Vossen Marcus

MPK: C07D 327/06, A01N 43/32, C07D 339/08...

Značky: přípravy, obsahom, medziprodukty, hetaryolderiváty, přípravu, spôsob, herbicídne, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hetaroylderiváty všeobecného vzorca (I). Ďalej je opisovaný spôsob prípravy hetaroylderivátov, prostriedky, ktoré ich obsahujú, ako aj použitie týchto derivátov alebo takýchto prostriedkov na ničenie burín.