Volný Miroslav

Elektromagnetické čidlo pro měření objemových průtoků zahuštěných silně abrazivních suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265499

Dátum: 13.10.1989

Autori: Súchop Antonín, Tomáš Ivo, Volný Miroslav

MPK: G01F 1/58

Značky: měření, abrazivních, průtoku, suspenzí, silně, objemových, elektromagnetické, zahuštěných, čidlo

Text:

...pryže s vysokým měrným odporem v podstatné silnější vrstvě než u dosud používaných ěidel. Elektrody jsou zhotoveny rovněž z pryže mající stejnou odolnost proti otěru jako pryž výstelky, ale s vysokou elektrickou vodivostí. Výpočtem je stanovena poloha elektrod na obvodu měřicí trubice a výstelky elektromagnetického čidla tak, že chyba měřené hodnoty prútoku vzniklé zvětšením prutočného průřezu vlivem erozivních účinku proudicího média, to...

Hydrocyklón s větší stabilitou rozdružovacího procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257168

Dátum: 15.04.1988

Autori: Volný Miroslav, Šnyta Bohumír, Košťál Otto, Řepišťák Zdeněk

MPK: B03B 5/34

Značky: rozdružovacího, stabilitou, větší, procesu, hydrocyklón

Text:

...prostoru hydrocyklönu. Další výhodou je vyšší stabilita rozdružovacího procesu, který nekolísá s kontinuálním úbytkem a následným dávkováním zatěžkávadla na předepsanou hodnotu. Použití hydrocyklönu dle vynálezu má rovněž za následek zvýšení čistoty rozdruženého užitkového nerostu, který je jinak znečistěn částicemi zatěžká vadla.Rovnohěžně s náběžnou hranou výtokové trysky hydrocyklônu se umístí horní hrana magnetického filtru, tak...

Zařízení pro měření hmotnostního průtoku suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 255133

Dátum: 15.02.1988

Autori: Smutný Lubomír, Volný Miroslav, Václavík Jiří, Musial Petr

MPK: G01G 17/04

Značky: hmotnostního, měření, zařízení, suspenze, průtoku

Text:

...prütoku je dělící obvod §, který vytvářípodíl prvního a druhého vstupního frekvenčního signálu äł a 53 a ten je pak dále převedenv číslicově-analogovém převodníku E na výstupní analogový údaj úměrný hmotnostnímu průtoku nebo číslicově zobrazen v zobrazovači 1 jako dekadické vyjádření velikosti hmotnostního průtoku. Na výstup dělicího obvodu § lze zapojit spolupracující počítač pro bilancování hmotnostního průtoku tak, že ve spřaženém...

Zařízení ke kontinuálnímu určování změn chemického složení a objemové hmotnosti sypkých materiálů na transportních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 254387

Dátum: 15.01.1988

Autori: Válek Jan, Musial Petr, Kubíček Petr, Volný Miroslav

MPK: G01G 11/14

Značky: kontinuálnímu, chemického, transportních, hmotnosti, určování, změn, sypkých, složení, zařízení, objemové, zařízeních, materiálů

Text:

...složení sypkého materialu. Další výhodou je, že citlivost zařízení roste se zvětšující so tiouštkou prozařované vrstvy. Proti jiným metodám má použití absorpční metody přednosti i V těch případech, kdy se změnou chemického složení roste objemová hmotnost materiálu,což zpüsobuje další zvýšení přesností. Výhodou zařízení je i to, že nedochází k zvýšenému opotřebení transportního zařízení.Na připojených výkresech,je na obr. 1 jako příklad...

Spôsob katalytieckej hydrogenácie benzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245191

Dátum: 15.10.1987

Autori: Baška, Volný Miroslav, Burian František, Šaffa František

MPK: C07C 5/10, C07C 13/18

Značky: spôsob, katalytieckej, benzenu, hydrogenácie

Text:

...prameňov možno intenzifikáciu procesu hydrogenácie benzénu previesť tiež za použitia katalyzátorov na báze rödia a ruténia na vhodných nosičoch /ZRRR pat. č. 662 538/, čo však znamená nielen náročne ziskávat nové katalyzátory, ale aj prevádzať úpravy strojno technologického zariadenia.Pri štúdiu možnosti zvýšenia výrobnosti zariadenia na hydrogenáciu benzénu a zníženia energetickej náročnosti predmetného procesu, pri zachovaní kvalitatívnych...

Antistatická zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250967

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šindler Jaroslav, Volný Miroslav

MPK: C08L 83/04

Značky: závěru, speciálních, antistatická, výrobu, zalévací, hmota

Text:

...plniva, 5 až 35 metylsilikonověho oleje o viskozitě (1 až 2).104 m 2.sl, 3 až 30prümyslových sazí nebo grafitu a 0,5 až 5 metylkřemíčitanu cíníčitého.Antistatické směs podle vynálezu má přednosti v tom, že má vynikající zatékavost,styk s živými částmi elektrických zařízení, netvoží zkraty, současně však nemůže vzniknout jiskra v důsledku elektrostatického náboje. Vytvořením speciálního závěru použitím této antistatické pryže je možno...

Způsob stanovení obsahu par látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226546

Dátum: 15.05.1986

Autori: Volný Miroslav, Blažek Stanislav

Značky: stanovení, obsahu, plynech, látek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu par látek v plynech, vyskytujících se v technologických nebo laboratorních systémech, na základě množství kondenzačního tepla měřené látky, vyznačující se tím, že se ze systému odebere přesně definované množství vzorku měřeného plynu přes kondenzátor, v jehož měřicí mezeře rovnovážně zkondenzují páry sledované látky, množství zkondenzované látky se vyhodnotí na základě vzniklého kondenzačního tepla, načež se proudem...

Desublimátor k měření koncentrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 226545

Dátum: 15.05.1986

Autori: Volný Miroslav, Blažek Stanislav

Značky: měření, desublimátor, koncentrace

Zhrnutie / Anotácia:

Desublimátor k měření koncentrace lehce desublimujících par látek v plynech, vyskytujících se v technologických a laboratorních systémech, vyznačený tím, že je tvořen vnějším pláštěm (1) tvaru trubice, opatřené v horní části tangenciálně vedeným vstupním otvorem (2) a v dolní části tangenciálně vyvedeným výstupním otvorem (3), a vnitřním pláštěm (4) tvaru trubice umístěné souose ve vnějším plášti (1) s tím, že meziválcový prostor nad vstupním...

Způsob měření koncentrace lehce desublimujících par látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226544

Dátum: 15.05.1986

Autori: Volný Miroslav, Blažek Stanislav

Značky: látek, koncentrace, desublimujících, plynech, měření, lehce, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření koncentrace lehce desublimujících par látek v plynech, vyskytujících se v technologických a laboratorních systémech, vyznačující se tím, že se ze systému odebere přesně definované množství vzorku měřeného plynu přes desublimátor, v jehož měřicí mezeře páry sledované látky rovnovážně desublimují, množství desublimované látky se vyhodnotí na základě změny tlakové ztráty v desublimátoru, načež se vyloučená látka vynese z měřicí...

Zařízení pro měření koncentrace lehce desublimujících par látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 224296

Dátum: 15.12.1985

Autori: Volný Miroslav, Blažek Stanislav

Značky: plynech, látek, koncentrace, zařízení, měření, desublimujících, lehce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření koncentrace lehce desublimujících par látek v plynech, vyskytujících se v uzavřených technologických a laboratorních systémech, vyznačené tím, že sestává z desublimátoru (1), do kterého je napojen přívod (2) měřeného plynu ze systému (3) a ze kterého je odvodní potrubí (5) plynu vedeno do atmosféry přes regulátor (7) průtoku malých množství, z vysílače (8) tlakové diference, jehož vstup je napojen impulsním potrubím (9) pro...

Pryžové stavební okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 220090

Dátum: 15.10.1985

Autori: Volný Miroslav, Helekal Jaroslav

Značky: pryžové, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pryžového stavebního okna. Jeho podstata spočívá v tom, že je zhotoveno ze dvou druhů pryží (1 a 2), které jsou navulkanizovány na nosné ocelové profily (5) rámu (10) a ocelové profily (3 a 4) křídel (11 a 12) tak, že vnější vrstva pryže (1) a spodní zasklívací lišta (6) jsou zhotoveny z tvrdé, povětrnosti odolné pryže a vnitřní strana pryže (2) včetně labyrintových těsnění (7) a vnitřních zasklívacích lišt (8) jsou zhotoveny z...

Zařízení pro stanovení obsahu par látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221784

Dátum: 15.05.1985

Autori: Volný Miroslav, Blažek Stanislav

Značky: obsahu, plynech, stanovení, zařízení, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu par látek v plynech, vyskytujících se v uzavřených technologických a laboratorních systémech, na základě kondenzačního tepla měřené látky. Toto zařízení se skládá z kondenzátoru do kterého je napojen přívod měřeného plynu ze systému a ze kterého je odvodní potrubí vedeno přes regulátor průtoku malých množství do atmosféry, z řídicího a srovnávacího teploměru, zabudovaných v kondenzátoru, z...

Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221783

Dátum: 15.05.1985

Autori: Volný Miroslav, Blažek Stanislav

Značky: stanovení, plynech, kondenzátor, látek, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kondenzátoru pro stanovení obsahu par látek, vyskytujících se v uzavřených technologických a laboratorních systémech, na základě kondenzačního tepla měřené látky. Hlavní částí kondenzátoru je vlastní těleso tvaru trubice, opatřené tangenciálně vedeným vstupním a výstupním otvorem. Souose je v přední části tělesa kondenzátoru umístěn a utěsněn řídicí teploměr, v zadní části tělesa kondenzátoru je souose umístěn a utěsněn...

Způsob měření obsahu par látek nebo jiných plynů v stanovovaných plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 217707

Dátum: 15.02.1985

Autori: Volný Miroslav, Malík Miloš

Značky: látek, jiných, měření, obsahu, stanovovaných, plynech, plynů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob měření absolutního či relativního obsahu par látek nebo jiných plynů ve stanovovaných plynech. Jeho podstatou je, že se přes temperovaný pevný sorbent, jehož teplota se snímá pomocí teplotního čidla, střídavě vede vzorek měřeného plynu a srovnávací plyn. Způsob měření podle vynálezu je univerzální a může ho být využito například při kontrole koncentrací určených složek technologických plynů ve výrobním zařízení, při měření...

Zařízení pro měření obsahu par látek nebo jiných plynů v analyzovaných plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 216964

Dátum: 01.09.1984

Autori: Malík Miloš, Volný Miroslav

Značky: zařízení, látek, jiných, analyzovaných, plynech, plynů, měření, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření absolutního či relativního obsahu par látek nebo jiných plynů v analyzovaných plynech. Toto zařízení sestává z přívodu analyzovaného plynu a zdroje srovnávacího plynu, které jsou připojeny přes dvojcestný elektromagnetický ventil na analyzátor, přičemž na vývodu plynu z analyzátoru je umístěn regulátor průtoku a za ním čerpadlo. Na dvojcestný elektromagnetický ventil je elektricky napojeno časové relé, na...

Způsob flotace uhlí ve slaném rmutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216798

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šnyta Bohumŕ, Šaffa František, Volný Miroslav

Značky: uhlí, rmutu, způsob, flotace, slaném

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu flotace uhelného rmutu, který obsahuje rozpuštěné soli a pěnicí složku flotačního činidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v uhelném rmutu přitékajícím do flotačních baterií je zajištěna salinita v rozsahu od 0,5 g/1 do 20 g/l rozpuštěných solí. Do slaného uhelného rmutu se přidá pouze oěnicí složka flotačního činidla, přičemž hmotnostní poměr pěnicí složky k rozpuštěným solím může být v rozsahu 1 : 1 až 1 : 2 000.