Volk Balázs

Spôsob prípravy farmaceutických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10567

Dátum: 27.11.2008

Autori: Molnár Enikő, Barkóczy József, Volk Balázs, Vajjon Mária, Lukács Gyula, Szulágyi János, Porcs-makkay Márta, Mezei Tibor

MPK: C07C 49/577, C07C 45/68

Značky: přípravy, spôsob, medziproduktov, farmaceutických

Text:

...pretože je lacnejšie a aplikované množstvo menšie v dôsledku menšej molekulovej hmotnosti než pri0009 Spôsoby prípravy opísané V maďarskom patente č. 211 876 nie sú vhodne na prípravu liečiva v priemyselnom meradle, pretože je prečistenie uskutočňované stĺpcovou chromatograñou a tento spôsob čistenia nie je vhodný na prípravu veľkého množstva finálneho produktu. Na prečistenie je teda potrebné veľké množstvo činidiel, čo je...

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Volk Balázs, Molnár Enikő, Simig Gyula, Mezei Tibor, Porcs-makkay Márta, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Pécsi Éva, Körtvelyessy Gyuláné, Mesterházy Norbert, Nagy Kalman, Krasznai György, Hofmanné Fekete Valéria, Lukács Gyula

MPK: A61K 31/427, A61P 29/00, C07D 417/12...

Značky: čistého, vysoko, přípravy, draselnej, meloxikamu, spôsob

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Barkóczy József, Hársing László Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Mezei Tibor, Móricz Krisztina, Flórian Endréné, Szénasi Gábor, Egyed András, Lévay György, Pallagi Katalin, Volk Balázs, Gacsályi István, Leveleki Csilla, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Simig Gyula

MPK: C07D 209/00

Značky: deriváty, liečenie, centrálneho, systému, 2ónové, nervového, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, zlúčeniny, súvisiace, poruch

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Barkóczy József, Simig Gyula, Leveleki Csilla, Sziray Nóra, Egyed András, Mezei Tibor, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina, Volk Balázs, Lévay György

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Lévay György, Mezei Tibor, Volk Balázs, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Pallagi Katalin, Kapillerné Dezsofi Rita, Egyed András, Leveleki Csilla, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Barkóczy József, Gacsályi István

MPK: A61K 31/403, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: indol-2-ónu, liečenie, systému, deriváty, kardiovaskulárnych, poruch, centrálneho, gastrointestinálnych, nervového

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Egyed András, Sziray Nóra, Mezei Tibor, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Lévay György, Gacsályi István, Volk Balázs, Leveleki Csilla, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Szénasi Gábor, Barkóczy József

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: deriváty, piperazinové, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...