Volk Balázs

Spôsob prípravy farmaceutických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10567

Dátum: 27.11.2008

Autori: Szulágyi János, Porcs-makkay Márta, Barkóczy József, Molnár Enikő, Lukács Gyula, Vajjon Mária, Mezei Tibor, Volk Balázs

MPK: C07C 49/577, C07C 45/68

Značky: přípravy, farmaceutických, medziproduktov, spôsob

Text:

...pretože je lacnejšie a aplikované množstvo menšie v dôsledku menšej molekulovej hmotnosti než pri0009 Spôsoby prípravy opísané V maďarskom patente č. 211 876 nie sú vhodne na prípravu liečiva v priemyselnom meradle, pretože je prečistenie uskutočňované stĺpcovou chromatograñou a tento spôsob čistenia nie je vhodný na prípravu veľkého množstva finálneho produktu. Na prečistenie je teda potrebné veľké množstvo činidiel, čo je...

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Molnár Enikő, Volk Balázs, Pécsi Éva, Körtvelyessy Gyuláné, Mesterházy Norbert, Porcs-makkay Márta, Krasznai György, Mezei Tibor, Lukács Gyula, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Nagy Kalman, Hofmanné Fekete Valéria

MPK: A61P 29/00, C07D 417/12, A61K 31/427...

Značky: čistého, meloxikamu, spôsob, draselnej, vysoko, přípravy

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Lévay György, Egyed András, Pallagi Katalin, Volk Balázs, Sziray Nóra, Simig Gyula, Barkóczy József, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Flórian Endréné, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor

MPK: C07D 209/00

Značky: zlúčeniny, súvisiace, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, deriváty, nervového, poruch, liečenie, 2ónové, systému, centrálneho

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Volk Balázs, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Gigler Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Lévay György, Egyed András, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Gacsályi István

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, deriváty, piperazinové

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Volk Balázs, Sziray Nóra, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Egyed András, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Simig Gyula, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Leveleki Csilla, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/403...

Značky: nervového, kardiovaskulárnych, gastrointestinálnych, deriváty, systému, centrálneho, liečenie, poruch, indol-2-ónu

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Barkóczy József, Sziray Nóra, Gigler Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Lévay György, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Pallagi Katalin, Egyed András, Volk Balázs, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Simig Gyula, Mezei Tibor

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...