Volk Balázs

Spôsob prípravy farmaceutických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10567

Dátum: 27.11.2008

Autori: Mezei Tibor, Porcs-makkay Márta, Volk Balázs, Molnár Enikő, Szulágyi János, Barkóczy József, Lukács Gyula, Vajjon Mária

MPK: C07C 49/577, C07C 45/68

Značky: spôsob, farmaceutických, medziproduktov, přípravy

Text:

...pretože je lacnejšie a aplikované množstvo menšie v dôsledku menšej molekulovej hmotnosti než pri0009 Spôsoby prípravy opísané V maďarskom patente č. 211 876 nie sú vhodne na prípravu liečiva v priemyselnom meradle, pretože je prečistenie uskutočňované stĺpcovou chromatograñou a tento spôsob čistenia nie je vhodný na prípravu veľkého množstva finálneho produktu. Na prečistenie je teda potrebné veľké množstvo činidiel, čo je...

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Hofmanné Fekete Valéria, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Lukács Gyula, Pécsi Éva, Körtvelyessy Gyuláné, Nagy Kalman, Mesterházy Norbert, Krasznai György, Volk Balázs, Mezei Tibor, Porcs-makkay Márta, Molnár Enikő

MPK: A61K 31/427, C07D 417/12, A61P 29/00...

Značky: čistého, spôsob, přípravy, meloxikamu, vysoko, draselnej

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Simig Gyula, Lévay György, Gigler Gábor, Egyed András, Szénasi Gábor, Volk Balázs, Kapillerné Dezsofi Rita, Móricz Krisztina, Sziray Nóra, Gacsályi István, Barkóczy József, Pallagi Katalin, Flórian Endréné

MPK: C07D 209/00

Značky: zlúčeniny, nervového, centrálneho, poruch, deriváty, systému, 2ónové, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, súvisiace, liečenie

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Leveleki Csilla, Pallagi Katalin, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita, Hársing László Gábor, Egyed András, Volk Balázs, Mezei Tibor, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Simig Gyula, Lévay György, Móricz Krisztina

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Lévay György, Sziray Nóra, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Volk Balázs, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Gacsályi István, Egyed András

MPK: C07D 401/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: liečenie, centrálneho, indol-2-ónu, deriváty, poruch, gastrointestinálnych, nervového, systému, kardiovaskulárnych

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Gigler Gábor, Barkóczy József, Mezei Tibor, Egyed András, Simig Gyula, Sziray Nóra, Móricz Krisztina, Gacsályi István, Pallagi Katalin, Lévay György, Hársing László Gábor, Volk Balázs

MPK: C07D 209/00, A61K 31/40, A61P 25/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...