Volk Balázs

Spôsob prípravy farmaceutických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10567

Dátum: 27.11.2008

Autori: Barkóczy József, Szulágyi János, Porcs-makkay Márta, Mezei Tibor, Vajjon Mária, Lukács Gyula, Molnár Enikő, Volk Balázs

MPK: C07C 45/68, C07C 49/577

Značky: spôsob, medziproduktov, farmaceutických, přípravy

Text:

...pretože je lacnejšie a aplikované množstvo menšie v dôsledku menšej molekulovej hmotnosti než pri0009 Spôsoby prípravy opísané V maďarskom patente č. 211 876 nie sú vhodne na prípravu liečiva v priemyselnom meradle, pretože je prečistenie uskutočňované stĺpcovou chromatograñou a tento spôsob čistenia nie je vhodný na prípravu veľkého množstva finálneho produktu. Na prečistenie je teda potrebné veľké množstvo činidiel, čo je...

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Mesterházy Norbert, Hofmanné Fekete Valéria, Pécsi Éva, Mezei Tibor, Lukács Gyula, Simig Gyula, Molnár Enikő, Körtvelyessy Gyuláné, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Krasznai György, Volk Balázs, Porcs-makkay Márta

MPK: A61K 31/427, C07D 417/12, A61P 29/00...

Značky: draselnej, vysoko, meloxikamu, přípravy, čistého, spôsob

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Egyed András, Sziray Nóra, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Barkóczy József, Lévay György, Flórian Endréné, Leveleki Csilla, Kapillerné Dezsofi Rita, Simig Gyula, Gacsályi István, Volk Balázs, Mezei Tibor, Móricz Krisztina, Pallagi Katalin

MPK: C07D 209/00

Značky: deriváty, 2ónové, systému, poruch, liečenie, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, nervového, centrálneho, zlúčeniny, súvisiace

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Lévay György, Szénasi Gábor, Pallagi Katalin, Gigler Gábor, Simig Gyula, Gacsályi István, Sziray Nóra, Kapillerné Dezsofi Rita, Egyed András, Volk Balázs, Mezei Tibor, Barkóczy József

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Sziray Nóra, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Barkóczy József, Simig Gyula, Lévay György, Leveleki Csilla, Pallagi Katalin, Volk Balázs, Szénasi Gábor, Egyed András, Kapillerné Dezsofi Rita

MPK: C07D 401/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: liečenie, centrálneho, indol-2-ónu, kardiovaskulárnych, systému, gastrointestinálnych, nervového, poruch, deriváty

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Leveleki Csilla, Pallagi Katalin, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Volk Balázs, Sziray Nóra, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Barkóczy József, Gacsályi István, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Egyed András, Mezei Tibor, Hársing László Gábor

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...