Volf Radko

Nepřímý diferenční snímač koncentrace látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270721

Dátum: 12.07.1990

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Rybář Vladimír, Nepožitek Jiří, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/30

Značky: koncentrace, snímač, diferenční, látek, nepřímý

Text:

...obr. 2 je uvedene zapojení nepřímáho diferenčního snímače,kterě ilustruje způsob měření a tímto snímačem podle vynálezu.První varianta a) na obr. 1 znázorňuje dvě ampěrometrické měrně elektrody l a g v pohledu na aktivní plochy ve tvaru kruhových úsečí, ke kterým je symetricky umístěna poten ciometrícká reíerenční elektroda 1 ve tvaru obdélníka. Druhá varianta b) na obr. 1 znázorňuje ampěrometrioké měrné elektrody l, 3 v pohledu na aktivní...

Ampérometrické čidlo s planparalelním systémem elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269814

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavelka Ivan, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Volf Radko

MPK: G01N 27/07

Značky: planparalelním, systémem, elektrod, amperometrické, čidlo

Text:

...je pokryt anodovou oddělovací vrstvou, například z niklu Ni, a dále překrývaoí vrstvou z indiferentního kovu,například zlata Au, která je pokryte enodovou krycí vrstvou ze stříbra Ag, opatřenou povlakem chloridu střibrného Agcl.Účinok doeehovaný využitím ampérometrických čidel podle vynálezu se projeví především ve snížení epotřeby drahých kovů. Při zhotovení anody a katody podle vynálezu je spotřeba etříbre na enodu 1,64 mg a spotřeba...

Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269808

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Volf Radko, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/30

Značky: způsob, výroby, základu, čidel, elektrochemických, elektrodových, systému

Text:

...dále zesilovat a pokrývat elektrolyticky vyloučitelnými povlaky kovů a jiných látek,na druhé straně deetičky je vytvořen obraz připojovacich plošak, které jsou vodivě spojený s obrazom elektrodového systému přes prokovené otvory.Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidal podle vynálezu umožňuje nahradit masivni alaktrochemické měřici alektrody zhotovované z chemicky odolných a drahých kovů a materiálů méně odolným...

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolář Milan, Jedináková Věra, Horejš Jan, Veselý Vladimír, Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 21/01

Značky: kapalinový, analyzátor, kontinuální, chloridových, iontů, stopových, koncentrací

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Způsob ochrany spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269228

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ledvinka Karel, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Horejš Jan

MPK: F16L 57/00

Značky: ochrany, způsob, spojů

Text:

...spočíva v dosažení vyšší spolehlivosti a přesností dávkovacích zařízeních plynných směsi, především při velmi nízkých koncentracích následně analyzovaných složek.Způsob ochrany spojů podle vynálezu je dále popsán na připojeném výkresu, na kterém je spoj dvou částí aparatur v řezu a na příkladu provedení.Na výkrese je levý přívod l spojen s pravým přívooem Ä s těsnící kuželovou plochou 3. Levý prívod l a pravý přívod g s navlečenou převlečnou...

Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269227

Dátum: 11.04.1990

Autori: Volf Radko, Ledvinka Karel, Horejš Jan, Doležal Bohuslav

MPK: B01F 5/00

Značky: nádoba, přípravu, plynných, směšovací, směsi

Text:

...při metodě exponencíálního zředování tím, Že směšovací nádoba müže být uzavřena v plášti, jehož prostor může být vyplněn vhodnou atmosférou. Neuplatní se tedy v takové míře vliv okolní atmosféry, například chyba difuzí některé složky ze vzduchu.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí je dále popsána na příkladu provedení a připojeném výkresu, na němž je znázorněn podélný řez v náryse.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí...

Směšovací nádoba pro testování dynamické odezvy detektorů plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269203

Dátum: 11.04.1990

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel, Horejš Jan

MPK: B01F 5/00

Značky: směšovací, plynných, dynamické, testování, nádoba, látek, detektoru, odezvy

Text:

...čehož nelze při velmi nízkých konccntracích testované látky zaručít těsnost.Výše uvedené nedostatky odstraňuje směšovací nádoba pro testovaní dynamické odezvy detektorů plynných látek podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívà v tom, žepod vnitřní stenu kulové nádoby je vyvedeno ústí vstupní kapiláry a ústí výstupní kapiláry je umístěno v podstatě ve středu kulová nádoby.Základní výhoda směšovací nádoby podle vynálezu spoćívá v tom, že...

Způsob přípravy elektrochemického senzoru na stanovení alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268357

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šťastný Miloslav, Gilar Oldřich, Nepožitek Jiří, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Volf Radko

MPK: G01N 27/52

Značky: přípravy, elektrochemického, alkoholů, stanovení, senzorů, způsob

Text:

...chemických nebo enzymových reakcí vzniklých reakčních produktů. vedle velmi často používané fotometríe má velký význam spojení enzymové reakce s elektrochemickými čidly detekujicími substráty, produkty nebo jiné látky ovlivnující průběh enzymové reakce.Použití volných enzymů je spojeno v některých případech s technickými nebo ekonomíckýmí problemy jejich ziskáváni. Z tohoto důvodu je velmi atraktivní jejích fixace v blízkosti...

Zapojení peristaltického čerpadla s řiditelným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268261

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hála Richard, Tomsa Milan, Samek Zdeněk, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Prade Wolfgang, Šťastný Miloslav, Vokáč Václav

MPK: F04B 49/06

Značky: peristaltického, řiditelným, čerpadla, průtokem, zapojení

Text:

...zajišťuje dostatečně jemné nastavení čerpaného množství za ča sovou jednotku.zapojení peristaltlckého čerpadla s řiditelným průtokem je dále blíže vysvětleno na příkladu zapojení a podle připojeného výkresu.základem zařízení je řízená dělička 3 kmitočtu s dělicím poměrem nastavitelným voličem Ä čerpaněho množství, střídavě napájení frekvenčně stabilním oscilátorem 3. Výstup ízené děličky 3 kmitočtu je přiveden na generátor 6 impulsů...

Testovací zařízení detektorů plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268236

Dátum: 14.03.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Volf Radko, Ledvinka Karel

MPK: G01F 11/00

Značky: testovací, směsi, detektoru, plynných, zařízení

Text:

...umístěny v her-.neticky uzavřené skříni opatřené plynovým přívodexu a odvodem. konečněmohou být pístově čerpadlo o zásobník roztoku s přívodními trubicemi umístäny v henneticky uzavřené skříni.Vyšší účinek testovacího zařízení podle vynálezu soočívá v dosažení přesnějšího, exponenciálo se blížícího koncentračního průběhu sledované složky na vstupu do testovaného detektoru a ve snížení odohylky od ideálního průběhu omezením difuze sledované...

Způsob výroby enzymového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267633

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrbová Eva, Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Marek Miroslav

MPK: C12M 1/40

Značky: čidla, výroby, enzymového, způsob

Text:

...k Jejímu zaschnutí zvlhčí čistým rozpouštědlem, ve kterém byla rozpuštěnn polymerní látka po odpaření rozpouštědla se na nosič zakotví enzymVyšší účinek způsobu výroby spočívá ve snížení počtu mechanických dílů, potřebnýchke zhotovení enzymového čidlu a v jednoduchosti hromadné výroby těchto ěidel.Způsob výroby enzymováha čidla je dále blíža popsán na příkladu provedení a podle připojeněho výkresu.Čidlo sestává 2 tölesa 1 čidln, V němž Je...

Způsob výroby kyslíkového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267598

Dátum: 12.02.1990

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, čidla, výroby, kyslíkového

Text:

...obrázkom kyslíkového čidlą v řezu.Základní tělísko l Äöidla je zhotoveno z elektricky nevodivého materiálu a je opatřeno zlatou elektrodou g s připájeným elektrickým přívodem a ehloridoatříbmou elektro~ dou g s přívodem, která má tvar zbroušeného neuzavřeneho anuloidu. Čidlo je opatřeno vrstvou ő chloridu sodného, vrstvou i polymezmí látky a vrstvou ĺ 6 krycí polymerní lát KY.Podle příkladu provedení bylo kyslíkové čidlo zhotovenie ze zlatého...

Enzymová elektroda na bázi flavinových oxidoreduktas

Načítavanie...

Číslo patentu: 266011

Dátum: 14.11.1989

Autori: Volf Radko, Vrbová Eva, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/30

Značky: flavinových, oxidoreduktas, elektroda, enzymová, bázi

Text:

...elektrody ve formě kompaktnější vrstvy nebo při koimobilisaci s dalšími enzymy převádějícími analyzovanou látku na substrát přítomné flavinové oxidoreduktasy a hlavně při imobilisaci málo stabilní flavinové oxidoreduktasy, ze které by příprava enzymové elektrody bez koimobilisované katalasy byla prakticky nerealizovatelná.Výhodou enzymových elektrod na bázi flavinových oxidoreduktas dle vynálezu je výrazné zvýšení stability vytvorených...

Elektronicky řízené oplachové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265277

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko, Kosar Petr, Peteráč Emil, Zehle Ivan, Karlík Milan, Samek Zdeněk

MPK: C23G 5/04

Značky: elektronický, oplachové, zařízení, řízené

Text:

...zesilovače A ovládají první elektromagnetické relé lg a druhé elektromagnetické relé ll. Proud do cívek prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll může být také spínán z vhodného zdroje pomocí spinačů §, 2 manuálně ovládaného prvního ostřiku a druhého ostřiku. Spínací kontakty prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll mohou sepnout prouddo prvního elektromaöne tíckého...

Víceelektrodové elektroanalytické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265251

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Volf Radko

MPK: G01N 27/26

Značky: víceelektrodové, čidlo, elektroanalytické

Text:

...vlastností základního elektrolytu, což slouží jako informace pro optimalizaci regenerace základního elektrolytu. Jedná se například o změnu koncentrace iontů H, respektive OH, to je o změnu pH roztoku, která je indikována antimonovou indikační elektrodou, respektive vizmutovou indikační elektrodou, nebo o změnu halogenidových aniontů, jejichž koncentrace je sledována halogenidostříbrnouindikační elektrodou. Příkladné uspořádání...

Leptací zařízení s regenerací leptacího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264525

Dátum: 14.08.1989

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Kosar Petr, Zehle Ivan, Šťastný Miloslav, Karlík Milan, Samek Zdeněk

MPK: C23F 1/46, C23F 1/08

Značky: leptacího, regeneraci, leptací, činidla, zařízení

Text:

...plynného chloru v anodovém prostoru. Další výhodou je i to, že při použití leptadla bez obsahu chloridových iontů lze použít jako materiálu anody běžné nerezavějící oceli. Navíc kyslík, uvolňovaný na anodě, urychluje leptací proces, takže spotřeba oxidovadla, to je peroxidu vodíku, je podstatné menší.Leptací zařízení s regenerací leptacího činidla je podrobně vysvčtleno na příkladu provedení pomocí přiloženého obrázku.Zařízení sestává z vany...

Fotometr s optickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263667

Dátum: 11.04.1989

Autori: Marek Miroslav, Šťastný Miloslav, Kolář Milan, Mostecký Jiří Akademik, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Karhan Jiří, Rybář Vladimír, Pavelka Ivan, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01J 1/00, G01J 1/04

Značky: vazbou, optickou, fotometr

Text:

...s čidlem.Fotumetr 5 optickou vazbou podle vynálezu představuje vylepšení zejména z technologického a technickoekonomickéhc hlediskaą Intenzita vysílanáho světelného toku je úměrná zabarvení diagnostického materiálu. Protože tato intenzita závisí na velikosti proudu tekouciho světelným zdrojem, který dodává elektronický obvod, je této okolnosti využite proĺzjlštěni hodnot zabarveni převodem na klasické měření napětí.Pŕinos vynálezu spočíva také...

Enzymový elektrochemický senzor na stanovení alkoholů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263606

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gilar Oldřich, Volf Radko, Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/00

Značky: stanovení, elektrochemický, způsob, enzýmový, senzor, alkoholů, přípravy

Text:

...obsahuje detektor kyslíku, na němž je fixována vrstva nebo membrána s imobilizovaným enzymem alkoholoxidázou. Podstatou vynálezu je, že vrstva nebo membrána je tvořena polymerem obsahujícím reaktivní zbytek organické sloučeniny vybraný ze skupiny obsahující aldehydové skupiny, aminoskupiny, karboxylové skupiny nebo izonitrilové skupiny, přes které je na polymer enzym vázán kovalentní vazbou. Způsob přípravy spočívá v tom, že na polymerní...

Fotometrická cela pro vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263524

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mostecký Jiří, Anděl Michal, Karhan Jiří, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Kolář Milan, Stejskal Josef, Doležal Bohuslav, Popela František

MPK: G01J 1/04

Značky: proužku, zabarvení, fotometrická, vyhodnocení, reagenčních

Text:

...žluté oracovní luniniscenčnídiody 5 a zelené pracovní luminiscenční diody Q.Fotometrické cely podle vynálezu je možno využít například k vyhodnocování víceploškových různobarevně se vvbarvujících reagenčních proužků používaných pro komplexní diagnostiku, to je určení obsahu glukózy, acetonu a jiných látek v tělesných tekutinách.Fotometrické cela podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Červená pracovní luminiscenční dioda 4 a žlutá...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262201

Dátum: 14.03.1989

Autori: Anděl Michal, Kolář Milan, Šťastný Miloslav, Karhan Jiří, Pavelka Ivan, Volf Radko, Mostecký Jiří Akademik, Doležal Bohuslav

MPK: G01J 1/58

Značky: zabarvení, vyhodnocení, reagenčních, objektivní, fotometrická, proužku

Text:

...Osvědčení č. 260 640-1. jeho podstata spočíva v tom, že v kanálku reťerenční luminiscenční »diody je mezi luminlscenční ldiwodu a. fotooclpor vložen zeslabovací prvek.Vyšší (účinek vynálezu spočíva v osvětlení fotoodporu oběma lumlniscenčnímí diodaml na stejné ploše, přičemž dochází k lepšímu využití jeho účinné plochy. Rovnoměrnějšĺ osvětlení se projeví ve zlepšení průběhu signálu, takže při stejne citlivosti je dosaženo ostřejšího...

Diagnostický materiál na stanovení ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261636

Dátum: 10.02.1989

Autori: Marek Miroslav, Gilar Oldřich, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, ethanolu, diagnostický, materiál

Text:

...vzorku podle vy-nálezu je s výhodou použite celo-fánová fólie.Oddělení vrstvy polysacharidu nebo gelu od aunalyzovaného vzorku membránou pro I mpustnou pro nízkomolekulární látky, a tím l pro stanovovaný etuanol, umožňuje jeho stanovení i ve vzorcích plné krve, případně ve -vzorcích obsahujících jiné barevné vy sokomolekulární látky, dále ve vzorcíchkalných a podobne, kdy se po aplikaci vzorku na diagnostický .materiál a následující...

Dvoupaprskový fotometr pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260684

Dátum: 12.01.1989

Autori: Anděl Michal, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Pavelka Ivan, Šťastný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Kolář Milan, Karhan Jiří

MPK: G01N 1/50

Značky: proužku, reagenčních, fotometr, vyhodnocení, intenzity, dvoupaprskový, zabarvení

Text:

...vynálezu spočívá v nahrazení drahého depréz ského měřidls dvojicí indiksčních luminisosnčních diod a v po užití levného e citlivého fotoodporu. Další výhodou je podstatné zseněení geometrických rozměrů přístroje a snížení výrobníchZařízení k objektívom vyhodnocení intenzity zabervení reagenčních proužků. je dále blíže vysvětleno na připojeném výkresu.Dvoupeprskový fotometr sestúvá z měřicí cely l, která je tvořeno luminiscenční diodou g,...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260601

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kolář Milan, Karhan Jiří, Volf Radko, Anděl Michal, Doležal Bohuslav, Mostecký Jiří Akademik, Pavelka Ivan, Šťastný Miloslav

MPK: G01J 1/50

Značky: reagenčních, objektivní, proužku, zabarvení, fotometrická, vyhodnocení, intenzity

Text:

...plošky reagenčníh-o proužků úhel oc V nozsahu 30 ° až 55 °, optická osa kanálku totoodporu svírá s optickou osou kanálku praco-vní luminiscenční diody úhel (i v rozsahu 35 ° až 60 ° a osa kanälku referenční luminiscenční diody svirá s rovinou činné plochy fotoodporu úhel y V rozsahu 10 ° až 80 °.Vyšší účinek vynálezu spočíva ve využití levnějšího a citlivějšiho fotoodporu amožnosti zvýšit citlivost měření zařazenim absorpční komůrky,...

Roztok pro leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259694

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šťastný Miloslav, Zehle Ivan, Karlík Milan, Samek Zdeněk, Kosar Petr, Volf Radko

MPK: C23F 1/34

Značky: mědi, leptání, roztok

Text:

...nebo chloridu amonného,-5 až 350 g/1 uhličitanu aúonného, 0,1 až 50 g/1 hydroxidu amonného a 0,1 až 5 g/1 i peroxidu vodíku. 0Základní výhoda vynálezu spočívá v obzvláštní vhodnosti pqužití roztoku pro leptané mědi za laboratorní teploty a ponorem.V Roztok pro leptániĺmědí,jeho výhody jsou dále blíže popsény na základě porovnávacích zkoušek a připojených tabulek I a II.K porovnávacim zkouškám byla připravena řada leptacích roztoků....

Galvanická cínová lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 259629

Dátum: 17.10.1988

Autori: Samek Zdeněk, Karlík Milan, Zehle Ivan, Kosar Petr, Šťastný Miloslav, Volf Radko

MPK: C25D 3/32

Značky: galvanická, lázeň, cínová

Text:

...aminooctově.Základní výhoda vynálezu spočíva v dosažení vysoké katodické proudové účinnosti. Přídavek kyseliny aminooctové neovlivňuje vzhled povlaku za všech podmínek praktického použití lázně. V kombinaci s touto látkou je možno použít všech běžných přísad zlepšujících vlastnosti povlaku. Přídavek kyseliny aminooctové ovlivňuje pouzeZ výše uvedených experimentálních výsledků vyplývá, že pro praktické použití jetých dílců. Právě takové typy...

Elektrochemické čidlo ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256042

Dátum: 15.04.1988

Autori: Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav, Gilar Oldřich, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav, Veignerová Blanka

MPK: G01N 27/00

Značky: ethanolu, elektrochemické, čidlo

Text:

...působí pouze na jeden příslušný typ sledované látky. .V případě enzymové oxidacą katalyzovaná oxidázami obsahujícímí flavinový kofaktor, lze sledovat látkovou bilanci spctřebova~ ného kyalíku. Při aplikaci vhodného enzymu, kdy dochází k enzymově oxidaci etahnolu, lze množství otahnolu v plynné fázi charakte~ rizovat stechiometrickou spotřebou kyslíku.Z tohoto principu vychází elektroehemioké čidlo ethanolu tvořené datektorom kyslíku...

Detektor ethanolu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255986

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jursa Pavel, Marek Miroslav, Gilar Oldřich, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/00

Značky: plynné, fázi, detektor, ethanolu

Text:

...prvního teplotního elementu a tento enzym je trvale dezaktivován.základní výhoda detektoru ethanolu v plynné fázi podle vynálezu spočíva v tom, že prebihá exotermní reakce ethanolu selektivně katalyzována enzymem, což umožňuje sledovat obsah ethanolu v plynné fázi, která obsahuje i další složky, které mohou oxidovat, nebo které poskytují při spektrometrické analýze signály rušící správné vyhodnocenĺ spektroskopickýchDetektor ethanolu v plynné...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitiny nikl-kobalt-fosfor z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242555

Dátum: 01.03.1988

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: C25D 3/56

Značky: elektrolyt, vylučování, roztoku, nikl-kobalt-fosfor, katodické, vodných, slitiny

Text:

...vzniklých z rozpustnê solí níklu a kobaltu, každé v koncentraoí 10 až 500 g/1000 ml vody a z rozpustnê soli kyseliny sulfosalicylovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody nebo z rozpustnê soli kyseliny 1,2 dihydroxibenzen 5,5 disulfonovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody fosfor ve formě rozpustných jednomocných nebo trojmocných sloučenin v koncentraci 1 až 100 g/1000 m 1 vody, rozpustný halogenid v koncentraci 1 až 100 g/1000 ml...

Leptací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255042

Dátum: 15.02.1988

Autori: Karlík Milan, Volf Radko, Zehle Ivan, Šťastný Miloslav, Kosar Petr, Samek Zdeněk

MPK: C23F 1/08

Značky: zařízení, leptací

Text:

...přiloženého obrázku.Zařízení sestává z leptaoí vany ł, kde je umístěna děrovaná katode 2, v leptací vaně l je dále umístěna nádoba anody 1 s porézní stěnou g, v níž je vložene anoda A z indiferentního materiálu, přičemž prostor této vany je vyplněn elektrolytem 2, například chloridem oodným. Leptací vane l je opatřena přepadem ll. Ke dnu leptecí vany l je zaústěn přívod lg pro oxidační roztok 3 z rezervoáru §, přičemž jeho přítok do...

Způsob přípravy enzymové, resp. hybridní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254645

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šťastný Miloslav, Vrbová Eva, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav

MPK: C12N 11/04

Značky: hybridní, enzymové, elektrody, přípravy, způsob, resp

Text:

...již přírcdního /želatina, agar, algináty/ či synthetického /polyakrylamid/.Zpüsobem podle vynálezu je enzymová, resp. hybridní elektroda připravena imobilisací enzymu, buněk či jejich fragmentú, případně jejich směsi do kolaqenového gelu. Biologický,enzymově aktivní materiál se suspenduje v kolagenové hmotě, načaž se vytvořena hustá suspenze prokříží a zpevní pomocí bifunkčních čínídel (např. glutaraldehydu/. Vytvořený gel se poté fixuje na...

Elektroanalytické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 253873

Dátum: 17.12.1987

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/28

Značky: čidlo, elektroanalytické

Text:

...a elektrické vývody od jednotlivých elektrod jsou umístěny ve spodní části pouzdra. Případně vlastní pouzdro může být tvořeno válcovým mezikružím, V jehož boční stěně jsou umístěny elektrické vývody jednotlivých elektrod, přitom vlastní prostor čidla je pak z obou stran překryt propustnou membránou, například z teflonu.základní výhodou elektroanalytického čidla podle vynálezu je skutečnost, že nedochází k úbytku kovu, ze kterého je...