Vojío Jaromír

Spôsob prípravy farbiaceho preparátu z modrých kultivarov hrozna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246449

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vojío Jaromír, Zavadil František, Pešek Josef, Buchberger Otto

MPK: A23L 1/27

Značky: přípravy, kultivarov, hrozna, modrých, preparátu, spôsob, farbiaceho

Text:

...hroznové víno sa upraví kyselinou -chlorov-odíkovou na pH 3,2 až 3,5 a zahuvstí vo vákuovej odparke pri teplote 50 až 55 °C na min. 35 0/0 Ihmot. refraktometriokej sušiny. Priemerný úbytok farbiva pri koncentrovaní je 3 až 5 hmot. Získaný tekutý koncentrat fanbív má nasledovné charakteristikysa zahustí vo vákuovej odparke pri teplote 50 až 55 °C.Stabilitu získaného produktu možno zvýšiť pridaním etanolu až do 40 0/0 obj. alebo sušenim...

Spôsob regenerácie aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 241203

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vojío Jaromír, Koepelka Jioí, Bobek Josef, Smrž Rudolf

MPK: C01B 31/08

Značky: spôsob, uhlia, regenerácie, aktívneho

Text:

...regenerácia aktívneho uhlia podľa vynálezu je použitie cenove dostupnej chemikálie vodného roztoku alkallckého hydroxidu, ďalej to, že spôsob jeČ nenáročný na spotrebu energie. Zo získané ho roztoku alkalickýcb solí derivátov 3-metylfenolu nie je potrebné tieto izolovat, roztok sa dá použiť priamo pre prípravu prislušných alkalických solí derivátov 3-metylfenolu. Aktívne uhlie je možné opätovne použit v procese.derivátov 3-metylíenolu z...

Vykládací hlava vykladacího pasového dopravníku strojů pro povrchové lomy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239304

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vognar Miroslav, Vojío Jaromír, Kleeka Jioí, Bilov Anatolij Georgijevie

MPK: E02F 9/14

Značky: vykládacího, vykládací, dopravníku, hlava, pásového, strojů, povrchové

Text:

...pasrpysxn B oTBan,Hanpnmep, npocnoek nycToñ noponn, 0 ĽHOBpeMeHHO c reoMeTpn 239304490 mm aammcmmeu MorJm Gun. noamocrąro BHBBJIGHH na nowoxa mmm-ą 06 mm npnBonoM.CorJLacHo Msoćpewemno sanaqa pemaemcn ramena oópaaom, mo Ha paarpyaounoü romane paarpysoqnoro xomseñepa, na qxàpMe KOHBeüepa. onogšhmm óamcam yłcpemmerca paMa, nmpnHa cncwenm Kowopoü no cBom pasmepalw ówmme cpepmu Icoxmeüepa, Bucrynaer sa Kpaü qnepmn Kouzaeüepa n aaxpemmew...