Vognar Miroslav

Zařízení určené k nanášení polymerních organických povlaků, zejména polymeru paraxylenu a jeho substituovaných derivátů metodou vakuové polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266802

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hlavatý František, Hruška Jiří, Vognar Miroslav, Klinský Vladimír, Kryštufek Jan

MPK: C23C 14/56

Značky: derivátů, zařízení, metodou, vákuové, nanášení, polymerace, substituovaných, polymerních, povlaků, paraxylenu, polymerů, zejména, organických, určené

Text:

...nanášení povlaku je prostor odpařování polymeru vyroben z průhledného materiálu, např. ze skla.Výhody uvedeného zařízení spočívají v tom, že tlaky jsou regulovány na několika místech zařízení regulovatelnými ventily a pohybují se podle potřeby od 1,33 do 133,3 Pa. Součástí zařízení je regulace teploty ukládacího prostoru, chlazeného vodou nebo tekutým dusíkem. Pro udržení konstantní vrstvy povlaku polymeru je v prostoru ukládání umístěn...

Zařízení pro vývod elektronových svazků z bezkomorového mikrotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264373

Dátum: 12.07.1989

Autori: Vognar Miroslav, Šimáně Čestmír

MPK: G21G 4/04

Značky: bezkomorového, elektronových, mikrotronu, svazků, zařízení, vývod

Text:

...elektronů upravenou vstupní a výstupní hranu. Dále je výhodné,když je sade pevných výstupních trubic do stěny jha elektromagnetu zavařena a na výstupu opatřena společnou podélnou vakuovou přírubou Podle alternativního provedení je stěna jha elektromagnetu opatřena zesílením pro uložení sady pevných vý~ stupních trubic, .které je na výstupu ukončeno podélnou vakuovou přírubouoZákladní výhoda vynálezu spočívá ve zvětšení rozsahu regu~ lace...

Vykládací hlava vykladacího pasového dopravníku strojů pro povrchové lomy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239304

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vognar Miroslav, Vojío Jaromír, Kleeka Jioí, Bilov Anatolij Georgijevie

MPK: E02F 9/14

Značky: pásového, strojů, hlava, vykládací, povrchové, vykládacího, dopravníku

Text:

...pasrpysxn B oTBan,Hanpnmep, npocnoek nycToñ noponn, 0 ĽHOBpeMeHHO c reoMeTpn 239304490 mm aammcmmeu MorJm Gun. noamocrąro BHBBJIGHH na nowoxa mmm-ą 06 mm npnBonoM.CorJLacHo Msoćpewemno sanaqa pemaemcn ramena oópaaom, mo Ha paarpyaounoü romane paarpysoqnoro xomseñepa, na qxàpMe KOHBeüepa. onogšhmm óamcam yłcpemmerca paMa, nmpnHa cncwenm Kowopoü no cBom pasmepalw ówmme cpepmu Icoxmeüepa, Bucrynaer sa Kpaü qnepmn Kouzaeüepa n aaxpemmew...