Vodička Petr

Spôsob zisťovania prevádzkového stavu železničných výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 288184

Dátum: 19.03.2014

Autori: Hlaváč Jiří, Prokopec Radek, Vodička Petr, Klonfar Martin

MPK: B61K 9/08, B61L 23/04, B61L 5/06...

Značky: výhybiek, železničných, prevádzkového, zisťovania, stavu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu zisťovania prevádzkového stavu železničných výhybiek, kde každá výhybka obsahuje aspoň jeden prestavník, poháňaný trojfázovým asynchrónnym motorom, spojeným s pohyblivými mechanickými časťami výhybky cez prevodovku a treciu spojku a zariadenie na prevod točivého pohybu na posuvný pohyb.

Zariadenie na meranie izolačného odporu napájacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5492

Dátum: 09.08.2010

Autori: Burda Martin, Vodička Petr, Prokopec Radek, Doubek Pavel, Šrotýř Milan

MPK: G01R 31/08, G01R 31/00

Značky: sústav, odporu, zariadenie, izolačného, napájacích, meranie

Text:

...50 Hz počas 1 minúty. Druhý kondenzátor C 2 spoluvytvára s väzobným rezistorom 2 napäťový delič, ktorého funkciou je prepäťová ochrana štvrtého spínača S 4. Za rovnakým účelom je spoločný bod druhého spínača S 2 a prvého referenčného rezistora 3 pripojeného k druhej svorke SlB meranej napájacej sústavy 1 cez prvý kondenzátor C 1 pripojený k spoločnému bodu prvého spínača Sl a prvej zemniacej svorky ZA.Analogickým spôsobom sú na...

Diagnostický systém, najmä železničných zabezpečovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5455

Dátum: 07.05.2010

Autori: Diviš Antonín, Vodička Petr, Houfek Petr, Prokopec Radek

MPK: B61L 29/00, B61L 27/00

Značky: systém, diagnostický, zariadení, zabezpečovacích, najmä, železničných

Text:

...stanicami, ktorý zaisťuje bezpečný pohyb koľajových vozidiel v priestore medzi železničnýrni stanicami. Ďalej je to systém 11 koľajových obvodov na zaisťovanie voľnosti a obsaditeľnosti koľajových úsekov,blok 12 počítača náprav, určený tiež na zaisťovanie voľnosti a obsaditeľnosti koľajových úsekov a blok 5 univerzálnych napájacích zdrojov a meničov na vytvárania systému napájacích sústav zabezpečovacích a diagnostických zariadení z...

Zariadenie na zisťovanie prevádzkového stavu železničných výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5454

Dátum: 07.05.2010

Autori: Klonfar Martin, Vodička Petr, Prokopec Radek, Hlaváč Jiří

MPK: B61L 5/00, B61L 21/00

Značky: zariadenie, výhybiek, železničných, prevádzkového, zisťovanie, stavu

Text:

...6 je svojimi vstupnú 9 informácii o smere prestavovania pripojené k bloku 2 riadenia smeru prestavovania výhybky a kontroly jej koncovej polohy. Napäťovým vstupom 7 je pripojené k napájacej sústave so svorkarni F 1, F 2, F 3, N a ďalej je pripojené k vyhodnocovaciemu počítaču 10.Pri zmene polohy prestavníka 3, na základe povelu zo staničného zabezpečovacieho zariadenia ldo bloku 2 riadenia smeru prestavovania výhybky a kontroly jej...

Konstrukční vrstva vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264763

Dátum: 12.09.1989

Autori: Křístek Jaroslav, Zajíček Jan, Vodička Petr, Brandštetr Jiří, Nevosád Zdeněk, Kudrna Jan

MPK: E01C 7/10

Značky: vrstva, vozovky, konstrukční

Text:

...a hutnění dojde k dalšímu rozbíjení částeček strusky a tím k zlepšení. hydratačních vlastností. Struska - granulovaná nebo kŕystalická se tedy používá bez další dodatečné úpravy mletím nebo předrcováním jak je tomu u známých způsobů. Použitím takovýohto strusek se sice nedosáhne vysokých pevnosti, ale podkladní vrstva založená na fummi čámmčně vyphůméhoštěüawého skeletu žádnou vysokou pévnqst výplňové malty nevyžaduje, protože její...