Vodička Luděk

Způsob detekce diamantoidních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267290

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vodička Luděk, Smrček Stanislav, Burkhard Jiří, Janku Josef, Anzenbacher Pavel, Hodek Petr

MPK: G01N 30/94

Značky: detekce, způsob, diamantoidních, sloučenin

Text:

...sloučenin 2 chromatogramu vyškrábat a Chromatograrieky oddčlít od detekčního činidla. Jedná se o způsob nedestruktivní detekce, použítelný jak pro analytické, tak pro preparativw ní účely. Citlivostf uvedeného způsobu detekce je l pg a je srovnatelná s běžně použivanymi detekčními postupy. Detekce podle vynálezu čosLo nebráni ani použití dalšího specifického detekčníhoZpůsob podle vynálezu je dále objasněn na uvedených příkla-.Příklad 1 4 Na...

Spojovací potrubí pro kapalinové chromatografy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265163

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tříska Jan, Vozka Stanislav, Vodička Luděk

MPK: G01N 30/60

Značky: chromatografy, spojovací, kapalinové, potrubí

Text:

...vysokotlaké kolony pro chromatografii. Pro hydraulické propojení takových prvků však není možno použít standardní kapiláry z nerezové oceli ani z jiných kovů. Kromě toho plastové kapiláry nemají doatatečnou tlakovou odolnost.Uvedené nedostatky odstraňuje spojovací potrubí pro kapalinové chromatografy podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořeno kapilárou z křemenného skla jejíž vnější povrch je opatřen alespoň jednou...

Průtočná měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265142

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vodička Luděk, Kříž Josef, Březina Milan, Moravec Vladimír

MPK: G01N 21/03

Značky: procházejícího, měření, absorpce, průtočná, záření, měrná

Text:

...cely s krátkou optickou délkou, kterou je možno poměrně snadno měnit použitím těsnění různé síly, a zhotovit celu s poměrně malým hydrodynamickým odporom.Vynález je blíže popsán na několika příkladech provedení a podle připojených výkresů,kde je na obr. 1 - řez celou základního provedení a pohled na okénko cely tohoto provedení obr. 2 - řez celou a pohled na okénko, kde jsou v místech vstupního a výstupního otvoru vytvořena zkosení obr. 3 -...

Způsob imobilizace stacionární fáze u ohebných křemenných kapilárních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 262253

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tříska Jan, Vodička Luděk, Knobloch Pavel

MPK: G01N 30/50

Značky: kolon, kapilárních, ohebných, fáze, imobilizace, křemenných, stacionární, způsob

Text:

...fáze na stěny kapiláry.Způsob podle vynálezu je podrobněji popsán na několika příkladech provedení a zařízení k nanášeni stacionární fáze 5 přidavkem organického peroxidu nebo azoinicíátoru je blĺže vysvětleno na přípojeném výkresu, na němž obr 1 značí schematický nárys zařízení a obr. 2 bokorys.Křemenná kapilára Q o délce 25 m a vnitřním průměru 0,2 mm, pokrytá na vnějším povrchu polyamidimidovým polymerem, byla navinuta na horní cívku 5 o...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256751

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kříž Josef, Březina Milan, Moravec Vladimír, Vodička Luděk

MPK: G01N 30/06

Značky: měrná, chromatografii, vysokoúčinnou, kapalinovou, preparativní

Text:

...velikost cely a vzhledemk umístění kapilár do tohoto tělesa není možno celu zkrátit.Uvedené nedostatky odstraňuje měrná cela pro preparativnívysokotlakou kapálinovou chromatografii podle vyñálezu opatře 256751- 3 ná kapilárami pro přívod 9 odvod mobilní fáze. Cela je opatřena křemennýmí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní kapílára a výstupní kapilára jsou zeústěny do tělesa...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256342

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vodička Luděk, Kříž Josef, Březina Milan, Moravec Vladimír

MPK: G01N 30/62

Značky: kapalinovou, vysokoúčinnou, preparativní, chromatografii, měrná

Text:

...opatrené přívodem a2 258 342 odvodem mobilní fáze podle vynálezu. Cela je opatřena křemennymí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Podstata spočívá V tom, že vstupní kapilára a výstupní kapílára jsou zavedeny do desky rovnoběžně s osou měrného paprsku a zaústěny do prostoru cely, tvořeného eliptíckým otvoreunupraveným v těsnění mezi křemenným sK 1 em a druhým křemenným sklem.Základní výhoda měrně cely podle vynálezu...

1-Adamantyl-1-chloralkeny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255245

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janku Josef, Burkhard Jiří, Vodička Luděk

MPK: C07C 13/54, C07C 13/615, C07C 13/28...

Značky: jejich, 1-adamantyl-1-chloralkeny, přípravy, způsob

Text:

...g (10 mmol) metyl~ 1-adamantylkeçonu, 4,65 g (50 mmol) 4-metylpyridinu a 6 g (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpraouje stejným způsobem jako v příkladě 1. ziská se 1,8 g (92 teorie) čistého 1-1-adamantyl)-l-chlor etylenu. P ř 1 k 1 a d 3K reakci se použije 1,78 g (10 mmol) metyl-1-adamantylketonu, 2,9 g (40 mmol) N,N-dimetylformamidu a 6 q (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpracuje stejným způsobem jako v...

Směs pro výrobu brousících nástrojů, zejména brousících kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236202

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vodička Luděk, Mostecký Jiří Akademik, Kiefman Josef, Crha Rudolf, Srbek František

MPK: B24D 3/28, B24D 3/34

Značky: směs, segmentů, nástrojů, pilníků, výrobu, kotoučů, kamenů, zejména, brousicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi pro výrobu brousicích nástrojů, zejména brousicích kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků, lisováním z brusné směsi s následným vypalováním. Brusná směs podle vynálezu obsahuje 94,5 až 97,5 % hmot. brusného zrna a keramického pojiva a 2,5 až 5,5 % hmot. vztaženo na hmotnost brusné směsi, zpevňovacího prostředku tvořeného 80 až 95 hmot. díly sulfitové pryskyřice a 5 až 20 hmot. díly vodného 8 až 15% roztoku polymeru...

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254726

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burkhard Jiří, Janku Josef, Vodička Luděk

MPK: C07C 25/22, C07C 13/615

Značky: diamantu, přípravy, geminálních, dihalogenderivátů, způsob

Text:

...ktoré během yeakce z reakční směsi odcházejí a nezreagované thionylhalogenidy lze snadno odstranit oddestilováním za normálního případně sníženého tlaku, což značně zjednodušuje izolací produktů.Způsob podle vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených příkladech.Roztok 10,1 g (50 mmol) diamantanonu v E 0 g (672 mmol) thionylchloridu se vaří pod zpětným chladičem 8 h. Přebytečný thionylchlorid se oddestiluje, zbytky se odtáhnou za vakua....

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů adamantanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254725

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burkhard Jiří, Janků Josef Csc, Vodička Luděk

MPK: C07C 13/615, C07C 25/22

Značky: adamantanu, geminálních, přípravy, způsob, dihalogenderivátů

Text:

...vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených přikladech.K 5 q (33 mmol) adamantanonu se přidá 10 g (48,1 mmol) thionylbromidu a směs se ponechá stát při teplotě místnosti 1 h. Poté se přebytečný thionylbromid za vakua oddestiluje. Zbytek se rozpusti V hexanu, hexanový roztok se promyje vodou, vysuši a hexan se oddestiluje. ZiskáK 3,3 q (19,9 mmol) 1-hydroxy-4-adamantanonu se přidá 50 g (420 mmol) thionylchloridu a směs se vaří pod zpětným...

Směs pro výrobu keramických a žáruvzdorných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252664

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zajíčková Irena, Crha Rudolf, Mostecký Jiří Akademik, Vodička Luděk, Kiefman Josef, Srbek František

MPK: C04B 26/24, C04B 16/02, C04B 24/38...

Značky: keramických, výrobků, výrobu, směs, žáruvzdorných

Text:

...anorganických podílů se spalinami.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu směs pro výrobu keramických a žárovzdornýoh výrobků, zejména brusných nástrojů, sestávajících z plniva, pojiva a dočasné zpěvňujícího prostředku, tvořeného sulfítovými výluhy. Jeho podstata spočívá v tom, že se použije sulfitového výluhu, zahuštěného na S 0 až 60 S hmot. sušiny v množství od 2 do 6 S hmot.Výhodou směsí podle vynálezu je především to, že se...

Vstupní část kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231895

Dátum: 15.12.1986

Autori: Adamcová Eva, Březina Milan, Kříž Josef, Vodička Luděk, Moravec Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: kolony, vstupní, kapalinovou, chromatografii, preparativní, část

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina přiváděná do chromatografické kolony je vedena kuželovitě se rozšiřujícím prostorem hlavy kolony, která je vyplněna kuličkami z inertního materiálu. Podle vynalezu je v širší části kuželového prostoru hlavy umístěna přepážka, výhodně sítko, průchozí pro kapalinu a neprůchozí pro kuličky z inertního materiálu.

Triamantanon a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214485

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vodička Luděk, Kafka Zdeněk

Značky: triamantanon, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Triamantanon obecného vzorce je výchozí látkou pro přípravu derivátů triamantanu se substituenty na sekundárním uhlíkovém atomu. Způsob jeho přípravy spočívá v tom, že se na triamantan působí 96% kyselinou sírovou za stálého míchání při teplotě 70 až 75 °C po dobu 40 h. Reakce se ukončí Koch-Haafovou karboxylací, při které se přítomné hydroxyderiváty převedou na kyseliny a nezreagovaný triamantan se od straní filtrací.

Způsob přípravy směsi hexacyklo (8,4,0,02,7,03,14,04,8,09,13)-tetradec-5-enu a hexacyklo (6,6,0,02,6,05,14,07,12,09,13)-tetradec-3-enu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214484

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vodička Luděk, Kafka Zdeněk

Značky: 8,4,0,02,7,03,14,04,8,09,13)-tetradec-5-enu, hexacyklo, 6,6,0,02,6,05,14,07,12,09,13)-tetradec-3-enu, přípravy, směsi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy směsi hexacyklo/8,4, 0,02,7,03,14,04,8 09,13/tetradec-5-enu a hexacyklo/6,6,0,02,6,05,14,07,12,09,13/ tetradec-3-enu. Směs hexacyklo/8,4,0,02,7,03,l4,04,8 09,13/tetradec-5-enu a hexacyklo/6,6,0,02,6, 05,14,07,12,09,13/tetradec-3-enu je výchozí surovinou pro přípravu triamantanu. Triamantan je třetím členem adamantanologické řady a je výchozí látkou pro přípravu derivátů, u nichž se předpokládají farmakodynamické účinky. Způsob...