Vodáková Olga

Tekutý prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 275860

Dátum: 18.03.1992

Autori: Vodáková Olga, Vodák Zdeněk

MPK: C11D 1/86

Značky: prostředek, prací, tekutý

Suspenzní čistící a leštící prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265963

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dolejš Václav, Novotný Josef, Vodáková Olga, Čihák Bedřich

MPK: C11D 3/14

Značky: čisticí, prostředek, lešticí, suspenzní

Text:

...10 dílů trietanolaminu,3 až 10 dílů kyseliny olejové technické,5 až 10 dílů bezvodého síranu sodného,8 až 10 dílů oxidu hlinitého připraveného kalcinací kamence hlinitoamonného při teplotě 1 200 OC o zrnitosti menší než 60 nm,l až 3 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 175 až 225 m 2/g a o průměrné velikosti částic 12 až 15 nm nebo 2 až 6 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 100 až 150 m 2/g a s průměrnou velikosti části 25...

Univerzální čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236244

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vácha Jaroslav, Zikmund Zdeněk, Vodáková Olga, Vodák Zdeněk

MPK: C11D 1/94

Značky: čisticí, univerzální, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je univerzální čisticí prostředek tvořený podle vynálezu synergickou směsí povrchově aktivních látek, tvořenou dvojsodnou solí ClO-C18 alkylmonoesteru kyseliny sulfojantarové, obsahující alkylsíran sodný C10-C12, alkylbetainy, dimetyl-alkyl-aminoxidy, alkylétersíranem sodným, formaldehydem a vodou.

Revolverový nástrojový držák plánovací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241881

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zikmund Zdenik, Vodáková Olga

MPK: B23B 29/32

Značky: hlavy, nástrojový, revolverový, plánovací, držák

Text:

...kroužku a polohovacího čepu upevněna hlavice s řeznými destičkami, v jejímž osovém zahloubení je uložena hlava přítužného äroubu, jehož dřík je zašroubován v závitovém otvoru nosného čepu, uloženého v kalibrickém otvoru základníndesky.Nástrojový držák plánovací hlavy provedený podle vynálezu,umožňuje nastavit několik shodných pracovních břitů na stejnou rozteč, takže po otupení jednoho břitu lze během krátké přes~távky při obrábění nastavit...

Způsob výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244033

Dátum: 16.11.1987

Autori: Zikmund Zdenik, Oehák Václav, Dederle Tomáš, Kordula Jan, Vodáková Olga, Ludvík Jaromír, Oehák Petr, Vácha Jaroslav, Zatloukal Radomír

MPK: C07C 51/23, B01J 23/22, B01J 23/28...

Značky: vícesložkových, aldehydů, katalyzátoru, oxidací, výroby, způsob

Text:

...způsobu výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydd na kerboxylové kyseliny smísením homogenního vodnáho rontoku v 9 choíçhn 1 ouEon 1 n aktivních Iloiok, ktorými jsou oxidy molybdenu, vanadu a dalších promotujících kovů z I., V. e VIII. skupinyMenděą lejevova periodického systému, přičemž atomární poměr.Io 1 ybñenu ku vlnldu je 9,01 I 0,5 s organickými hydroxykyselinami zvolenými se skupiny zahrnující kyselinu vinnou a...

Zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky reznej sily v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242159

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vodáková Olga

MPK: G01L 1/00

Značky: tangenciálnej, zložky, radiálnej, materiáloch, horizontálnej, meranie, reznej, monolitných, vertikálnej, zariadenie

Text:

...a v prechodnej časti z kruhového do priamočiareho a v priamočiarej časti pohybu. Znalosť priebehu velkosti rezných síl v jednotlivých fázach pohybu rezného nástroja pri meneni geometrie nástroja má vplyv na volbu vhodného» nástroja.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky, reznej sily V monolitných materiáloch podľa vynálezu, pozostávajüce z rámu, podpier a reťazových...

lmúnne antivírusové a antibakteriálne sérum

Načítavanie...

Číslo patentu: 242158

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janota Jaroslav, Rožanský Zbynik, Stanieek Zdenko, Vodák Zdenik, Rakus Jaroslav, Hanzlík Vladimír, Hvazdal Zdenik, Vodáková Olga, Zikmund Zdenik

MPK: A61K 39/42, A61K 39/40

Značky: antibakteriálně, antivírusové, sérum, lmúnne

Text:

...- 978, 1973.Pre produkciu imúnnych sér sa dobytok,ustajnený v objektoch výrobného podniku,hyperimunizuje živými virulentnými vírusami a bakterínmi vybraných mikrobiálnychdruhov a následne sa opakovane krvaca. Hyperímunizácia zvierat v laboratórnych podmienkach poskytuje síce všetky predpoklady pre výrobu imúnnych sér vysokej kvality, je Však technicky, časove aj finančne značne náročná, čomu odpovedá aj vysoká cena výrobkov. Objem výroby je...

Tekutý prací prostředek pro vlnu a jemné prádlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230133

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vodáková Olga, Vodák Zdeněk, Zikmund Zdeněk, Vácha Jaroslav

MPK: C11D 1/86

Značky: prací, jemné, prostředek, tekutý, prádlo

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý prací prostředek pro vlnu a jemné prádlo vyznačený tím, že sestává hmotnostně ze 4,5 až 9 dílů dvojsodné sole C10 až C18 monoesteru kyseliny sulfojantarové, 0,5 až 1 dílu alkylsulfátu sodného C10 až C12, 0,4 až 2,5 dílů sodné soli reakčního produktu oleylchloridu s aminokarboxylovými kyselinami, získanými hydrolýzou kalogeních bílkovin, 5 až 20 dílů nonylfenol polyglykoleteru, eterifikovaného 9 až 10 moly etylenoxidu, 1,7 až 7 dílů...