Vodák Zdeněk

Tekutý prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 275860

Dátum: 18.03.1992

Autori: Vodák Zdeněk, Vodáková Olga

MPK: C11D 1/86

Značky: prostředek, tekutý, prací

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí kyseliny sulfojantarové za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268340

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novák Josef, Brotánek Pavel, Klíma Zdeněk, Nikl Stanislav, Vodák Zdeněk

MPK: C07C 143/68, C07C 69/40

Značky: solí, sulfojantarové, tenzidů, způsob, kyseliny, kapalných, přípravy, tlaku, bázi

Text:

...rozkladu ten 2 CS 268 340 B 1zidů. Nejvłtli výhodou včasneho přidavku foroalinu je zaeezen 5 hydrolýzy požadovaných esterů, nebo i výthozich esterů kyseliny oeleinove. Ve svých důsledcich vede k dosaženl vyšších stupňů konverze, snłženł potřeby ztekucujicich látek a zlepšení vzhledui organoleptických vlastností konerčnich produktů.Jak bylo uvedene, postupuje za vysoké teploty hydrolyza esterů volnou bázivelmi rychle. Důležítou podmłnkou...

Přípravek pro měkčení, antistatickou úpravu a současné ustálení textilií při domácím praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264928

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dvorský Drahomír, Vodák Zdeněk

MPK: D06M 13/46

Značky: textilií, antistatickou, současné, úpravu, ustálení, přípravek, měkčení, praní, domácím

Text:

...parfemační a barevné přísady. Vlastní účinnou látku, která zajišťuje jak měkčicí, tak antistatioký i ustalujícł účinek lze charakterizovat obecným vzorcem ąR 1 kde R 1 je uhlíkatý zbytek s 11 až 22 atomy uhlíkuR 2, R 3 jsou atomy vodíku, alkyly nebo hydroxyalkyly s počtem uhlíku 1 až 4 n je celé číslo 2 nebo 3 Vs je celé číslo 1, 2 nebo 3k je celé číslo 1, 2 nebo 3S výhodou lze použít směsi dvou látek. kde u první R 1 představuje nasycený...

Měkčící a antistatické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263826

Dátum: 12.05.1989

Autori: Čeřovský Karel, Vodák Zdeněk, Hell Jiří, Dvorský Drahomír, Grünner Pavel

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravky, antistatické, měkčicí

Text:

...náboje.Antistatická účinnost je podobně jako hydnofílíta závislá na velikosti, alkylu mastné kyseliny, je však ovlivňována i substituenty na dusíkových atomech aminoalkylámidového řetězce, zvlášť výhodné jsou z tohoto hlediska hydroxyalkylové substituenty.Na základě měkčicího a antistatlckého účinku lze vymezit z půvotdně Chráněné řady sloučenin látky, kde strukturární skupina označená A má jako substituent R 1 alkyl 11 až C...

Reaktivní měkčicí a hydrofilizační přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262225

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čeřovský Karel, Grüner Pavel, Hell Jiří, Dvorský Drahomír, Vodák Zdeněk

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravky, měkčicí, reaktivní, hydrofilizační

Text:

...2 až 6, s je celé číslo 1, 2, 3 nebo 4, X je antontový zbytek, k je celé číslo 1, 2 nebo 3 se dosahuje na celwlózových vláknech trvalého měkčioího a hydrofillzačního účinku.stejné vlastnost mají konstitučně podobné sloučeniny, které však již nejsou zą-hrnuty v ochraně původního A 0 261407 amají obecný vzoreckde symboly R 1, R 2, R 3, r, S, k, X mají význam uvedenyu obecného vzorce 4.K reakci mezi celulózou a sloučeninami obecných vzorců 4 až...

Účinná látka pomocného přípravku pro ustalování vybarvení a tisků aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260709

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvorský Drahomír, Hell Jiří, Grüner Pavel, Čeřovský Karel, Vodák Zdeněk

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravků, tisku, ustalování, barvivy, aniontovými, účinná, pomocného, vybarvení, látka

Text:

...uhlíků 8 až 22 R 2, R 3 a R 4 značí atomy vodíku, alkyly ne bo hydmotyalkyly s počtem uhlíků 1 až 22 r je celé číslo 2 až 6 . s je celé číslo 1 až 4Reakce probíhá při teplotách 20 až 150 °C,s výhodou v rozmezí teplot 50 až 70 °C. Některé ze sloučenín podle vynálezu jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto látky lze jako ustalovaící prípravky aplikovat z vodných lázní na sobvyklých zušlechťovacích zařízeních na zävěr procesu barvení, a to po...

Psací barevná tekutina do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256475

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bartušek Tomáš, Vodák Zdeněk

MPK: C09B 67/10

Značky: barevná, tekutina, prostředků, psacích, psací

Text:

...výrobě psacích prostředků í při jejich používání.Uvedené nevýhody jsou odstraněny psací tekutinau podle vynálezu.- 2.- . . v 258 475 Podstata vynálezu spočivá v tom, že psací tekutina sestáváhmotnostně z 0,05 až 30,00 dílů barviva, 5,00 až 30,00 díů monoetylenglykolu a/nebo dietylenglykolu a/nebo trietylenglykolu á/nebo glycerinu, přičemž zbytek do 100,00 dilů tvoří destilovaná a/nebo deionízovaná voda a smáčedlo a psàci tekutina obsahuje...

Univerzální čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236244

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vodák Zdeněk, Zikmund Zdeněk, Vodáková Olga, Vácha Jaroslav

MPK: C11D 1/94

Značky: čisticí, univerzální, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je univerzální čisticí prostředek tvořený podle vynálezu synergickou směsí povrchově aktivních látek, tvořenou dvojsodnou solí ClO-C18 alkylmonoesteru kyseliny sulfojantarové, obsahující alkylsíran sodný C10-C12, alkylbetainy, dimetyl-alkyl-aminoxidy, alkylétersíranem sodným, formaldehydem a vodou.

Způsob přípravy kationizačních přípravků používaných ke kationizaci polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Vodák Zdeněk, Vácha Jaroslav

MPK: D06M 13/46, C08K 5/34

Značky: způsob, přípravků, kationizaci, přípravy, materiálů, kationizačních, používaných, polymerních

Text:

...se potom pridáva 100 g koncentrované kyseliny sírová, takovou rychlostí, aby výsledný roztok síranu imidazolu byl 60 až 70 °C teplý. Při této teplote se postupně pridáva 370 g epichlorhydrinu tak, aby konečná teplota reakční směsi byla v rozmezí 90 až 110 °C. Směs potom během 1 hodiny doreaguje. Tímto způsobem získaný produkt vykazuje barvu 12 až 14 dle jodové stupnice, na rozdíl od produktů vyrobených bez prídavku komplexotvorné látky, které...

Čistící prostředek na bázi anionaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236045

Dátum: 01.02.1987

Autori: Husník Stanislav, Zlesák Ivan, Vácha Jaroslav, Vodák Zdeněk

MPK: C11D 1/83

Značky: čisticí, prostředek, bázi, anionaktivních, tenzidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému formulace čistícího prostředku pro čištění zejména bytových textilií. Čistící prostředek podle vynálezu sestává z 10 až 30 dílů alfaolefinsulfonanů sodných, 5 až 15 dílů monoalkylsulfojantaranu sodného, 2 až 15 dílů sodné soli sulfatovaného alifatického alkoholu a 2 až 6 dílů propylenglykolu.

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 230304

Dátum: 15.10.1986

Autori: Vodák Zdeněk, Nikl Stanislav

MPK: C11D 1/28

Značky: tenzidů, bázi, kyseliny, způsob, kapalných, sulfojantarové, přípravy, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové obecného vzorce a/nebo kde Me je alkalický kov amonium nebo amin, R1 je lineární nebo rozvětvený alkyl C4 až C12 R2 je lineární nebo rozvětvený alkyl C4 až C12, alkalický kov, amonium, prvek ze skupiny žíravých zemin nebo amin, sulfitací odpovídajících esterů maleinové kyseliny siřičitanem, hydrogensiřičitanem nebo disiřičitanem, s výhodou v reakčním systému...

Tekutý prací prostředek pro vlnu a jemné prádlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230133

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vácha Jaroslav, Zikmund Zdeněk, Vodák Zdeněk, Vodáková Olga

MPK: C11D 1/86

Značky: prostředek, prádlo, prací, tekutý, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý prací prostředek pro vlnu a jemné prádlo vyznačený tím, že sestává hmotnostně ze 4,5 až 9 dílů dvojsodné sole C10 až C18 monoesteru kyseliny sulfojantarové, 0,5 až 1 dílu alkylsulfátu sodného C10 až C12, 0,4 až 2,5 dílů sodné soli reakčního produktu oleylchloridu s aminokarboxylovými kyselinami, získanými hydrolýzou kalogeních bílkovin, 5 až 20 dílů nonylfenol polyglykoleteru, eterifikovaného 9 až 10 moly etylenoxidu, 1,7 až 7 dílů...

Prostředek pro čištění hladkých lesklých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 220435

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hrdina Pavel, Prachař Otakar, Šimek Stanislav, Kořínek Jaroslav, Řezníček Petr, Vodák Zdeněk

Značky: ploch, hladkých, lesklých, čištění, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro čištění hladkých lesklých ploch, například skleněných tabuli, lesklých nátěrů apod. Cílem vynálezu je formulace nejedovatého a nehořlavého čisticího prostředku ve formě "suché pěny", nezanechávající na čištěném povrchu stopy, s univerzálním použitím pro čištění lesklých ploch. Tohoto cíle se dosahuje prostředkem pro čištění hladkých lesklých ploch podle vynálezu, tvořeným vodným roztokem aktivní složky, jíž je...

Způsob přípravy aminooxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217122

Dátum: 01.07.1984

Autori: Nikl Stanislav, Vodák Zdeněk

Značky: aminooxidů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy aminooxidů obecného vzorce, kde R je alkyl se 6 až 22 atomy uhlíku a R´ jsou alkyly s 1 až 4 atomy uhlíku, které se používají jako povrchově'aktivní látky v kosmetických prostředcích, prostředcích pro tělesnou hygienu, koupelových pěnách apod. Vynález řeší schůdnou technologii oxidace terciárních aminů peroxidem vozíku s nízkým přebytkem peroxidu, vysokým stupněm konverze, se zvýšenou produktivitou a bez použití...