Vlk Jiří

Zapojení pro měření analogových veličin, zejména u zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269817

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vlk Jiří, Hainz Petr

MPK: G01D 5/00, G01D 1/04, G01D 1/00...

Značky: zejména, měření, strojů, zemědělských, zapojení, analogových, veličin

Text:

...celého zapojení zařízení. Spínač ll referenčního signálu je opatřen jednak ovládacím vstupem lg, jednak dalším vstupom lg. Ovládací vstup lg spínače ll je přípojen na výstup lg zemědělskáho stroje l. Další vstup lg spínače ll je vstupom referenčního signálu.Podle modifikovaného zapojení na obr. 2 je druhý vstup 3 integrátoru Z spojen s výstupem lg analogového multiplexoru lg. jehož analogový vstup lz tvoří vstup celého zapojení zařízení....

Zapojení pro napájení subsystémů z akumulátoru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268059

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlk Jiří, Hainz Petr

MPK: A01J 7/00

Značky: napájení, energie, subsystému, zapojení, akumulátorů

Text:

...dvčma- vatupníni kontakty, s nich jeden je atejnč jako druhý pi-ípojný kontakt akumulétoru energe apojen ae epolečným vodičom.zapojení pro napďjení eubayetćmů z akuuulátoru energie umožnuje provedení podutat nč jednoduičílzo napájeoíbo zapojení, čímž uanądšujo. zjednodušuje o zlevňuje celá proVedení.Příklad zapojení podle vynälezu je znázornčn na. připojenću achěmatu.První votupní svorka. . je připojeno. nn první vstupní kontakt g napijenćho...

Zařízení pro obsluhu terminálové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 263429

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 13/10

Značky: sítě, zařízení, terminálové, obsluhu

Text:

...Q automatického předpětí. Výstup 52příjímače Q je spojen se vstupem Ql počítače 5. Výstup QQ počí tače Q je spojen se vstupem Q vysílače 2. Druhý vstupní vývod33 příjímače 5 je spojen se vstupem Qł přímé větve vedení Q. Výstup ág přímé větve vedení 6 je spojen s prvním vývodem ll zakončení 1 proudové smyčky. Druhý vývod lg zakončení 1 proudové smyčky je přes zpětný vodič 62 vedení 6 spojen s druhým vývodem lg proudového zdroje l a současně...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263428

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: terminálu, míst, zapojení, komunikaci, přípojných, centrem

Text:

...smyčky zpět do druhého vývodu lg centrálního počítače l. Do přímé větve vedení 2 proudové smyčky jsou svými prvními vývody il a druhýmí vývody gg sériové zapojena připojná místa 4 tak, že vždy první vývod 5 přípojného místa 4 násle dujícího je spojen s druhým vývodem 53 přípojného místa A před Ř L. V 2 La 5.»cházejícího, přičemž třetí vývody 32 přípojných míst 3 jsou spojeny se společným zpětným vodičem gg.První vývod il přípojného...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263427

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: komunikaci, přípojných, centrem, zapojení, terminálu, míst

Text:

...smyčky. Další výhodou zapojení je to, že při vysílání z terminálu je možný současný odposlech na vedení, který může sloužit ke kontrole správnosti vyslaných dat.Na připojených výkresech je v blokových schématech znázorneno zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem,a to na obr. 1 vnitřní zapojení přípojného místa a na obr. 2 zapojení přípojných míst k centrálnímu počítači prostřednictvím společné proudové smyčky.Proudová...

Způsob přípravy vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261610

Dátum: 10.02.1989

Autori: Blechta Zdirad, Vlk Jiří, Šafář Karel, Charamza Jan, Rozkydálek Jiří, Soehnel Otakar, Tesař Stanislav, Kalous Jaroslav, Skopalík Jan

MPK: C01F 11/02

Značky: vápenného, přípravy, způsob, mléka

Text:

...do veřejných toků, má nepríznivý dopad jak na hospodarení podniku, tak i na životní prostredí.Proto byly hledány cesty jak technologiekou vodu nutnou k hašení kusového páleného vápna nahradit odpadní vodou ze závodu, která zpravidla obsahuje rozpuštěné elektrolyty, jako napr. síran vápenatý. Veškeré pokusy tohoto druhu měly za následok snížení reaktivity vápenného mléka, snížení konečného reakčního stupně pri neutralizaci a vznik...

Zařízení pro identifikaci připojeného místa v dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259159

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vlk Jiří, Hainz Petr

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, identifikaci, místa, připojeného, dojírně

Text:

...pevnými kontakty, propojenými s ídentifikačním obvodom a z odnímatelné části, opatřené cdnímatelnými kontakty, propojenými jednak s pevnými kontakty, jednak s programové řízenýmdojioím strojom,Zařízení pro ideutifikaoi připojeného místa v dojírně podle vynálezu má malé rozměry. malý počet přípojných vodičů a nízká provozní náklady. Jeho funkce je přitom spolehlivá a nepodiêhajicí změnám v důsledkuNa připojeném výkrese je schematicky...

Zařízení pro rozlišení přípojného místa, zejména v dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259158

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vlk Jiří, Hainz Petr

MPK: A01J 7/00

Značky: rozlišení, místa, zařízení, přípojného, dojírně, zejména

Text:

...Optické snímače, např. fotoelektrické, trpí pak snadnou znečistitelností a tím chybnou ľunkciVýše uvedené nevýhody jsou odstvaněny zařízením pro rozlišení přípojného místa v dojírně,pod 1 e vynálozu,jehož podštata spočívá v tomže mezi svorky přípojného místa jo připojena distinktivniĺimpedance a připojený stroj je opatřen měřičem elektrické ímpedance.Přiklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném...

Zařízení pro identifikaci přípojného místa, zejména v mobilní dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259157

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: dojírně, zejména, mobilní, místa, přípojného, zařízení, identifikaci

Text:

...se sběrem dat. A Na připojeněm výkrese je znázorněn příklad schematu zapojení zařízení podle vyná 1 ezu.íPřipojovaný stroj ł. opatřený neznázorněným generátonem a dekodérem signálu, je vybavenjednekvýstupem g,jednak vstupom Q. Výstup g se vstupom g mohou být propo-V.jeny spojem 1 /znázorněn čárkovaně/. Výstup g připojovaného stroje L je spojen s prvním vstupom gysekvenčního ýlogického obvodu§. tvořeného např.kčítačem s předvolbou. Jeho...

Zapojení pro evidenci objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257987

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vlk Jiří

MPK: G07C 1/10

Značky: objektu, evidenci, zapojení

Text:

...mikropočítač s krystalem ve funkci časového normalu. Dále je výhodné, že jediným zapojením lze rozlišit čtyři možné orientace ködové karty vůči čidlům a současně určit úplný kód objektu zaznamenaný na kartě. zjištěná informace lze evidovat v paměti mikropočítače společně s časovymi ůdaji z časového normalu, případně je současně signalizovat obsluze nebo v libovolnou dobu vyslat do nadřazeného počítače.zapojení pre evidenci objektů podle...

Způsob přípravy vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256030

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalous Jaroslav, Tesař Stanislav, Skopalík Jan, Söhnel Otakar, Šafář Karel, Vlk Jiří, Charamza Jan, Rozkydálek Jiří

MPK: C04B 2/06, C01F 11/02

Značky: přípravy, vápenného, způsob, mléka

Text:

...transportních a reakčních vlastností. Tímto způsobem se podařilo uspořit přibližně polovinu technologické vody běžně uživanépro připrevu vápenného mléka, přičemž vlastnosti výsledného vápenného mléke byly stejné jako kdyby byla použite jen technologické voda.Ve velkých chemických závodoch je však í při užití výševuvedeného postupu spotřeba technołgické vody příliš vysoká.Další snížení spotřeby technologické vody lze docílit způsobem...

Způsob vícenásobného přenosu binárních a analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238594

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlk Jiří

MPK: H04J 7/02

Značky: binárních, vícenásobného, přenosu, analogových, způsob, informaci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je založen na principu časového multiplexu binárních a analogových relací. Napáječ vedení, dodávající proud pro vybuzení na jednu logickou úroveň, se spustí krátkodobým zkratováním řídicí jednotky. Ta zahájí binární relací, obsahující adresovou a datovou část. K výměnám jednoho bitu informace mezi řídicí jednotkou a další jednotkou dochází po pozitovním vyhodnocení adresové částí relace. Z doby celkového zkracování vedení vyhodnocují obě...

Zařízení pro vícenásobný přístup do paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 252096

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/16

Značky: vícenásobný, přístup, zařízení, pamětí

Text:

...např procesor, může ak po dobu blokového přenosu vykonavat jinou činnost.. Příklad provedení zařízení podle vynálezu je v blokovém schématu znázołněn na připojeném výkresą,z Z Adresový vstup ll paměti l jenapojen na výstup gl sekvenčního logického.obvodu g. Vstup gg adresy do sekveną . čního logíckého obvodu g je napojen na adresovou sběrnici 5,. na níž je přípojen výstup 3 adresy z řídicího obvodu 3. Řídiě cí obvod 3 je připojen obousměrným...

Zapojení paměťového modulu se sníženým počtem vodičů sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251599

Dátum: 16.07.1987

Autori: Klos Josef, Vlk Jiří

MPK: G06F 13/40

Značky: sníženým, vodičů, modulu, zapojení, sběrnice, paměťového, počtem

Text:

...ve kterém se zapamatuje pouze výsledek vyhodnocení adresy modulu a podle tohoto výsledku jsou hradlovány pouze sig nály řídící sběrnice, určené pro řízení pamětového systému.Tím, že po sběrnici jsou v časovém multiplexeru přenášeny postupně adresy modulu, multiplexované adresy pamětového systému a data do, respektive z paměti, se snižuje počet vodičü sběrnice a zjednodušuje se tím jak budič sběrnice, tak přijímač. Modifikace zapojení, při...