Vlček Petr

Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284763

Dátum: 12.10.2005

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

MPK: E04D 13/04, E01D 19/08, E03F 5/04...

Značky: odvodňovacia, odtoková, mostného, vpustu, část

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovacia odtoková časť mostného vpustu, ktorá je nastaviteľná v smere potrubia a je umiestnená na dne taniera (1) mostného vpustu, ďalej je v tanieri (1) umiestnený hrniec s odvodňovacími otvormi, v ktorom je rošt, ktorého rám je usadený na vyrovnávacích podložkách. Odvodňovacia odtoková časť pozostáva z kĺbu (3), ktorý je tvorený segmentom (4), lievikom (7), strednou časťou (5) a otočnou časťou (6). Na dne taniera (1) je otvor (11), ktorý...

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284743

Dátum: 26.09.2005

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

MPK: E03F 5/06, E02D 29/14

Značky: roštom, obrubníkový, konkávnym, vpust

Zhrnutie / Anotácia:

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom, ktorý pozostáva z vrchného rámu (1) s vtokovým otvorom (11). Vrchný rám (1) je uložený na spodnom ráme (2), ktorý je tvarovaný tak, že jeho predná časť je predĺžená a vysunutá pred vtokový otvor (11). Na vnútorných stranách je vybavená osadením (6) s príchytkami (8). Na osadení (6) je uložený konkávny rošt (3), ktorého pozdĺžna os prehnutia je kolmá na pozdĺžnu os obidvoch rámov (1, 2). V protiľahlých...

Chodníkový odvodňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 284742

Dátum: 26.09.2005

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

MPK: E03B 7/08, E03F 5/042, E03F 5/04...

Značky: odvodňovač, chodníkový

Zhrnutie / Anotácia:

Chodníkový odvodňovač pozostáva z vtokového žľabu (2) a okrajového žľabu (3), ktoré majú na vnútorných pozdĺžnych okrajoch vytvorené drážky (9). Jeden koniec vtokového žľabu (2) je voľný, vybavený osadením (10) a na druhom konci je zaslepenie (5). Jeden koniec okrajového žľabu (2) je vybavený pozičným límcom (4) s drážkou (9) a druhý koniec je voľný. Obidva žľaby (2), (3) sú spojené v osadení (10). Ďalej chodníkový odvodňovač pozostáva z...

Odľahčený obrubníkový vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3096

Dátum: 07.01.2002

Autor: Vlček Petr

MPK: E02D 29/14, E03F 5/046

Značky: odľahčený, vpust, obrubníkový

Text:

...Navonkajších stenách obidvoch rámov sú tvarované rebrá.Podstata riešenia spočíva v tom, že rámy sú na vonkajšom kruhovom obvode opatrené obrubou s otvormi. Šírka obruby je väčšia ako svetlosť otvorov. Na vonkajšom okrajikaždej obruby je vytvarovaný náliatok.Výhodou navrhovaného zariadenia je jeho tvar, kde sú v obrube oboch rámov vytvarované otvory a ďalej náliatok, vytvarovaný po obvode oboch obrúb. Tým je dosiahnutá znížená hmotnosť...

Ovládacia časť pneuvalcového uzatváracieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2424

Dátum: 16.05.2000

Autor: Vlček Petr

MPK: F16K 3/10, F16K 17/04

Značky: ovládacia, uzatváracieho, pneuvalcového, část, ventilu

Text:

...časť bola spojená tiahlom § s telom l dvojcestného ventilu. Ovládacia časť pozostáva zo spodnej upevňovacej dosky 3, na ktorú sú kolmo uchytené spojovacie stĺpiky 1. Spodná upevňovacia doska i je spojená závitom s homým otvorom tela L Spojovacie stĺpiky 3 sú opačiným koncom uchytené k hornej upevňovacej doske 5, ktorá je spojená s dvojčinným pneumatickým valcom g.Vbočnej stene pneumatického valca z sú prívodové otvory 13 ovládacieho...

Odvodňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2199

Dátum: 11.06.1999

Autori: Vlček Radek, Vlček Petr

MPK: E03F 5/02, E03F 5/04, E03F 3/02...

Značky: odvodňovací, systém

Text:

...po ktorej sa chodí, má užšiu odvodňovaciu plochu. Žľab l odvodňovacieho systému, ktorýje zhotovený z polypropylénu, má na vnútomých stranách pozdĺžnych okrajov vytvarované dosadacie plochy 5, ako je zrejmé z obr. l. Na nich je uložený liatinový rám ą, ktorý takto spája pozdĺžne okraje žľabu l. Medzi dosadacími plochami j žľabu l sú umiestnené vzpery Z.V ráme 3 je usadený rošt g, ktorého spodný tvar je zhodný s tvarom vzpier Z rámu g,...

Spôsob prípravy funkcionalizovaných poly(met)akrylátov aniónovou polymerizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279376

Dátum: 07.06.1995

Autori: Lochmann Lubomír, Vlček Petr, Adamec Štěpán, Otoupalová Jaroslava, Masař Bohumil

MPK: C08F 8/12, C08F 120/18

Značky: polymerizáciou, aniónovou, funkcionalizovaných, spôsob, poly(met)akrylátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy spočíva v tom, že polymerizácia akrylátových či metakrylátových monomérov sa uskutočňuje v prítomnosti iniciátorov vybratých zo skupiny pozostávajúcej z terc.alkylestetorov nasýtených karboxykyselín, metalovaných v alfa-polohe alkalickým kovom, terc.alkoxidov alkalického kovu, prípadne v zmesi s terc.alkoholom a prípadne v prítomnosti terc.alkoxidu alkalického kovu ako stabilizátora aktívnych centier polymerizácie, v prostredí...