Vlasák Ludvík

Zařízení pro přemisťování plochých kruhových předmětů z neaktivního do radioaktivního prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267014

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G21F 9/34

Značky: předmětů, prostoru, přemísťování, radioaktivního, plochých, zařízení, neaktivního, kruhových

Text:

...lg, a druhým štít lg, opatŕeny kapsou ll. Kapsa lije tvoŕena horní a spodní stěnou gg, zl a bočními stěnami 23, přivařenými k bočnim hranám horní a spodní stěny 39, gł. Mezi čelnímí hranami horní a Spodní stěny 39, głna straně odvrácené od štítku lg má kapsa ll vstupní otvor A 2, umožňující nasunutí premisčovacího předmětu 3, v danćm případě víka pro zavíčkování sudu s obsahom radioaktivního odpadu. Ve vnitřním prostoru kapsy ll je umístčna...

Zařízení pro kontinuální výrobu fluorografitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265468

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: C01B 31/04

Značky: kontinuální, fluorografitu, zařízení, výrobu

Text:

...avykazujících protísměrný chod. Vnější talíře 5 jsou přitom na vnějším obvodu uchyceny k vnějšímu plášti A vestavby, vnitřní talíře 1 jsou na vnitřním obvodu uchyceny k vnitřnímu plášti § vestavby. Na talířích obou soustav jsou umístěny dopravní Arohimedovy spirály5, které jsou unášeny vždy nejbližším vyšším vnějším či vnitřním talířem Q či 1, takžese otáčejí v opačném směru než talíř 1 či §. jehož vrstvu posunují. Spojení dopravních...

Potrubní průchodka, zejména pro jaderné provozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261587

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G21C 13/06

Značky: průchodka, provozy, zejména, jaderné, potrubní

Text:

...stěny 3, vyrobené z betonu nebo jiného vhodného materiálu pohlcujícího radíoaktivní záření,je uložena ochranná trubka § e potrubím 5, které má menší průměr než ochranná trubka § a leží v její oee 55. Proetor mezi potrubim 5 a ochrannou trubkou § je vyplněn stínicí hmotou 5, například olověnou vetou nebo litinovou drtí. Ochranná trubka § je zekončena přírubou §, která je ueežena v zehloubení stínici etěny 3 v místě vyúetění průohodu g. Na...

Způsob výroby kovových kontaktních vrstev na polovodičových strukturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242655

Dátum: 01.04.1988

Autori: Židlický Zdenik, Toman Jaromír, Vála Lutz, Pscheidt Jioí, Židlická Vira, Vlasák Ludvík

MPK: H01L 21/428

Značky: výroby, strukturách, způsob, polovodičových, kontaktních, vrstev, kovových

Text:

...atmcsféře zahřeje alespoň v jednom pulsu pulsním zdrojem záření, tvořeným laserem C 02, neodymovým laserem YAG nebo xenonovou výbojkou na teplotu 350 až 800 ° C,přičemž doba trvání pulsu je kratší než Sočus, energie Pula je 5 až 60 J/cm 2 s rozsahem vlnových délek záření 0,3 äž 10 čum.Výhody řešení podle vynálezu spočívají především v tom, že při pulsním zažíhnutí kontaktního kovu je prakticky celý objem polovodičové struktury na nízké...

Metalokeramický filtr zejména pro použití v prostoru vystaveném působení radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 255734

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B01D 35/02

Značky: filtr, použití, radioaktivity, metalokeramický, působení, prostoru, vystaveném, zejména

Text:

...uzavřen hlavící A a ve Spodní části čelem že Hlavice A,která je opatřena výstupním otvorem § pro plynný produkt, přechází v horní části v kulovou těsnící plochu.§ s vedením-1. V ose čela Q je naproti tomu na vnější straně vytvořena kulová záhlubeň 2. Filtrační prv fky l jsou kulovou těsnící plochou 3 a vedením 1 nasunuty do kuželového sedla lg se spojovacím otvorem gg, vytvořenými v tělese lg nosného prvku filtru, a zde jsou utěsněny...

Hořák pro spalování práškového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 255630

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: F23D 1/00, F23G 7/06, F23D 21/00...

Značky: spalování, horák, práškového, paliva

Text:

...rozvodného kanálu napojeny na přívod lg fluoru, zatímco spodnímí konci jsou zaústěny do mezikruhové štěrbiny 5, vymezené výstupní tryskou 5 tělesa hořáku a könicky se zužující přechodovou částí g komory hořáku.S horní částí tělesa hořáku je pomocí příruby gg bezprostředně spojen dávkovač lg práškového paliva, jehož tryska ll zasahuje do nálevkovité se rozšiřující horní části středového otvoru lg tělesahořáku a zde vymezuje mezikruhový prostor...

Chemicky modifikovaná rtuťová filmová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 242593

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mráz Stanislav, Vlasák Ludvík

MPK: G01N 27/30, G01N 27/00

Značky: elektroda, modifikovaná, filmová, rtuťová, chemicky

Text:

...podle.vynálezu spojuje výhody rtułové elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tr 1-n-oktyl fosfinoxid.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočívá jednak ve vytvoření mechanicky stabilního a rovnoměrně rozloženéhortutového filmu na povrchu stříbrné diskové elektrody a dále ve stabilizaoi tri-n-oktylfosrinoxidu na povrchu rtutověho filmujeho uložením vef 11 mu z vhodné plastické hmoty, například...

Šnekový dávkovač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255240

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B65G 33/18

Značky: dávkovač, šnekový, sypkých, materiálů

Text:

...nejen ke zrovnoměrnění přívodu sypkého materiálu do šneku, ale současně se rozmícháním práškového materiálu v násypce zásobníku v případě potřeby zlepší i odvod tepla stěnou násypky. Toto poslední opatření je zejména důležité v případě dávkování vyhořelého jąderného paliva, neboč se tak zabráni nadměrnému zvýšení teploty v prostoru zásobníku i šnekové komory V důsledku emitace vlastního tepla materiálu.V nejjednodušším případě je šnek v...

Zařízení pro odběr tekutých radioaktivních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238599

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G01N 1/20

Značky: odber, tekutých, zařízení, vzorků, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zařízení pro odběr tekutých radioaktivních vzorků z potrubí. Jeho podstata spočívá v tom, že svislé potrubí je nad úrovní otvoru opatřeno vyhnutím a v krytu je otočně na hřídeli uchycena odběrová miska, která se při odběru překlopí do prostoru svislého potrubí a po naplnění se překlopí do výchozí polohy, odkud vzorek stéká do odběrové misky. Odběrová miska je opatřena přepadem s výtokovým súžením. Ve svislém potrubí jsou...

Zařízení pro přívod páry, zejména do mísidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 236167

Dátum: 01.12.1987

Autori: Haneček Karel, Vlasák Ludvík

MPK: B28C 5/46

Značky: zařízení, přívod, zejména, mísidel, páry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přívod páry, zejména do mísidel. Podstatou vynálezu je, že na stěnu mísidla je připevněno přírubové hrdlo, k němuž je rozebíratelně připojen svorníky náboj, uvnitř opatřeny těsněním a utahovací maticí, jimiž je utěsněna a utažena do náboje těsně až do otvoru přírubového hrdla vložená dutá výsuvná jehla, opatřena v boku ve své spodní části alespoň jedním výtokovým otvorem páry a tvořící s nábojem parní komoru s...

Šnekový podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238049

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B65G 33/00, B65G 33/32

Značky: podávač, šnekový

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový podavač podle vynálezu se skládá ze šnekové komory a šneku, který je v ve šnekové komoře uložen prostřednictvím ložiskového nástavce, tvořícího samostatnou součást, dosedající čelně na konec šneku. Dutinou šneku prochází hnací hřídel, který zasahuje svým koncem do ložiskového nástavce a je spojen axiálně posuvně se šnekem a ložiskovým nástavcem. V případě zadření ložiska, kterým je ložiskový nástavec uložen ve šnekové komoře, je možné...

Potrubní spoj pro aparáty, pracující v prostoru, vystaveném působení radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 238498

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: F16L 19/00

Značky: prostoru, vystaveném, působení, aparáty, pracující, potrubní, radioaktivity

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká potrubních spojů pro aparáty, jako jsou kondenzátory, sorpční kolony apod., které pracují v prostoru vystaveném působení radioaktivity, a které jsou obsluhovány manipulátory. Vynález řeší problém jednoduchého, spolehlivého a manipulátory snadno ovladatelného spojování a rozpojování dvou protilehlých dílů potrubí, zprostředkujících napojení aparátu na přívod a odvod teplonosného média. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oba...

Zariadenie na značenie súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241350

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jeništa Václav, Vlasák Ludvík, Hally Jan, Šimon Liboslav

MPK: H01L 21/70

Značky: zariadenie, najmä, integrovaných, značenie, obvodov, súčiastok

Text:

...z elektromotora 10,na ktorého Nýstupnom hriadeli je uložené ozubené koleso 11, ktoré je v zábere s ozubeným kolesom 12 uloženom na skrutke 13.Na skrutke 13 je uložená matice 14, kIuktorej je pripojené lôžlko pre vkladanie stohovacích zásobnílkov 7 súčiastok. Zasúvaci mechanizmus 30 pozostáva z pneumatického valca 31, ktorého piestna tyč je spojená so šmýkadlom 33. Šmýkadlo 33 je uložené vo vedení 32. Na šmýkadle 33 je upevnené pevná...

Způsob přípravy kyseliny orotové značené radioisotopem uhlíku .sup.l4.n.C o molové aktivitě 5, 5 až 11, 5 GBq.mmol .sup.-1.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243898

Dátum: 15.06.1987

Autori: Holler Milan, Vlasák Ludvík

MPK: G21G 4/04

Značky: radioisotopem, kyseliny, přípravy, gbq.mmol, orotové, aktivitě, sup.1.n, značené, způsob, molové, sup.l4.n.c, uhlíku

Text:

...vztaženo na výchozi estery a S-methyl 14 Cisothiouronium jodid. Radiochemická čistotu je lepší než 98 1 a produkt nevyžaduje další přečištování. Při přípravě kyseliny 2.4,5-14 ćorotové se tímto způsobem dosáhne výtěžku 40 až 50 R, vztaženo na ethyl l,2-14 dacetát a s-methy 114 Cisothiouronium jodid.Přínosem vynálezu je nalezení způsobu přípravy kyseliny orotove značené radioisotopemC 0 molové ąktivitě 5,5 až 11,5 GBq .mmol-1 ve výtěžku 33 až...

Zařízení pro potrubní rozebíratelné propojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231276

Dátum: 01.03.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: F16L 37/12

Značky: zařízení, potrubní, rozebíratelné, propojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozebíratelné potrubní spojky a vyznačuje se tím, že přítlačnou sílu potřebnou k utěsnění spojení obstarává demontovatelný třmen, který je otočně uchycen ve spodním dílu spojky pomocí dvou oplošených souosých čepů.

Zařízení pro dokončení fluorace smíšených kysličníků uranu a plutonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248536

Dátum: 12.02.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: C01G 43/06

Značky: zařízení, plutonia, kysličníku, uranu, smíšených, fluorace, dokončení

Text:

...souosých dutých pláštů g a 3 Vnější plášť 3 přesehuje spodním okrajem přes spodní okraj vnitřního pláště g a v jeho horní části je Vytvořeno vybrání 5, do něhož v uzavřené poloze hrdla, tnázorněné na obr. 1, zapadá kulové těsnění 2 na hrdle § kontejneru 1. V této poloze dosedá na vnitřní plochu vnějšího pláště 3 svou základnou těsnicí vestavbêěge tvaru oboustranného kužele, připevněná prostřednictvím táhla lg ke dnu kontejneru lo Mezi...

Zařízení pro plamennou fluoraci smíšených kysličníků uranu a plutonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 221342

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vlasák Ludvík

Značky: smíšených, fluoraci, plutonia, zařízení, uranu, plamennou, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro plamennou fluoraci smíšených kysličníků uranu a plutonia, které se používá zejména při regeneraci jaderného paliva z rychlých reaktorů fluorací v plamenném fluorátoru. Zařízení podle vynálezu sestává z válcově nádoby s kuželovým dnem, opatřené duplikátorem s hrdly pro přívod a odvod chladicího média a z metalokeramických filtrů. Reaktor je rozdělen vertikální kruhovou duplikovanou vestavbou, která rozděluje prostor...

N-oxidy derivátů 5-(dialkylamino)alkoxy-7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239413

Dátum: 13.06.1985

Autori: Oehák Radovan, Ráfl Jan, Mattausch Pavel, Podzimek Oldoich, Poibyla Lubomír, Nitka Petr, Vlasák Ludvík, Mlejnek Jaroslav, Eadina Jioí

MPK: C07C 93/06, A61K 31/135

Značky: výroby, n-oxidy, jejich, derivátů, způsob

Text:

...sledována počáteční rychlost inkorporaco S-Jodo-ť-dooxy 6-3 H uridinu a směsi L- U-Cominokysenn a ,její ovlivnäní různými koncentraceni kouäorąých látok. Ze závislosti počáteěni rychlosti na koncentraci byla Jiüřovňna koncentraco snižujíci rychlost inlnorporace na polovina rychlosti neovlivněnych buněk (1050) Výsledky shrnuje tabulka IIAnalegiyld pokus s látkou 15 752,re 1. mel. hm. 389,5 v kombinaci s ekvineldrní kencentraoí bentlueru,...