Vitvar Milan

Způsob katalytické hydrogenerační rafinace směsi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262366

Dátum: 14.03.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Kratochvílová Jitka, Vitvar Milan, Vybíhal Jaromír, Novák Václav, Staněk Vladimír

MPK: C10G 45/08

Značky: rafinace, směsi, uhlovodíku, hydrogenerační, katalytické, způsob

Text:

...na zuälechtování dehtových surovín vysoké.Nyní bylo zjištěno, že kapalné uhlovodíky z tepelného zpracování a tlakového zplyňování uhlí ve směsi s ropnou frakcí lze hydrogenačně rafinovat při nižším tlaku způsobem podle vynálezu na katalyzátoru obsahujícím oxidy kovů VI.b a VIII. skupiny periodické soustavy na aktivním nosiči s obsahem S 102 a promotovaném sloučeninami fluoru zejména s 5 až 15 3 hmot. Nio a 24 až 40 S hmot. W 03 na oxidu...

Způsob řízení chodu destilační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 255815

Dátum: 15.03.1988

Autori: Madron František, Kočvara Luděk, Vitvar Milan, Cír Jaroslav

MPK: B01D 3/42

Značky: řízení, chodu, způsob, kolony, destilační

Text:

...minimalizovat provozní energetické a surovinové náklady při dodržování kvality produktu v úzkém rozmezí, které může býti posunuto co nejvýše z hlediska povoleného obsahu těkavých složek V destilátu.způsob řízení destilační kolony podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém obr.Destilační zařízení se skládá z vlastní destilační kolony l, kondenzátoru g, vařáku.§. Nástřikem A je destilační kolona l rozdělena na horní obohacovácí a...

Způsob polymerace alfa-olefinů v organických nepolárních rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255082

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pokorný Petr, Vitvar Milan, Ottis Jiří, Jelínek Jaromír, Švajgl Oldřich, Pololáník Luboš

MPK: C08F 2/06, C08F 4/76

Značky: způsob, rozpouštědlech, polymerace, nepolárních, organických, alfa-olefinů

Text:

...kyselín,amin, siloxany, fosfidy a podobné. Optimální molární poměr organických komponent k titanukolísá u jednotlivých katalytických systémů mezi 0,001 až 50. U některých systémů je možno třetí složku vynechat.K regulaci molekulové hmotnosti produkovaného polymeru je do polymeračních reaktorü dáwuwán vodík, přičemž jeho koncentrace v plynné fázi reaktorú se pohybuje v rozmezí 0,1 nol., až 10 mol. s ohledem na žádaný index toku výsledného...

Způsob výroby vysokooktanové složky nízkoolovnatých nebo bezolovnatých autobenzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253866

Dátum: 17.12.1987

Autori: Soldát Miloslav, Pražák Václav, Vitvar Milan, Staněk Vladimír, Kočvara Luděk, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 69/06

Značky: nízkoolovnatých, způsob, složky, bezolovnatých, vysokooktanové, autobenzínů, výroby

Text:

...isoprenem destilací spojenou s přehříváním a oliqomerizací dienů, zvláště cyklických. Postup podle vynálezu dosahuje vysokého výtěžku lehké olefinické frakce zbavené dienů jen hydrogenací a význačným rysem je zvýšení výtěžku o C 6-alkeny a alkeny vroucí před benzenem, jichž může být v produktu až 10 B na C 5-frakci. To má pozitivní účinek i na zpracování střední frakce na benzen hydrokrakovacími a destilačními postupy, při nichž z...

Uhelný pluh pro hlubinné dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 246077

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kichler Jioí, Beránek Jaroslav Ing, Koíž Jioí, Buráo Vojtich, Vitvar Milan

MPK: E21C 27/24

Značky: uhelný, hlubinné, dobývání

Text:

...uhelněhopluhu 8. Mezi kluzntcí 5 a Spodní stranou krytu 7 je vytvořen podélný průchozí štěr binový otvor 10, kterým je spojen uhelný pluh 6 s tažnou větví hnacího řetězu 9. Vedení 3 je na své horní straně opatřeno vystupují-cí podélnou vodicí lištou 11.Kluzný uhelný pluh B sestává z tělese 12,vytvoreného ve formě saní a osazenehuo na obou svých koncích nad sebou uspořádaný mi dobývacími nástroji 13, takže idobývací práce mohou probíhat v...

Filtrační přepážka pro objemovou filtraci jemně dispersních suspensí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241889

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kotek Bohuslav, Vitvar Milan, Stanik Vladimír, Eapek Karel, Procházka Vladimír, Vaněk Josef

MPK: B32B 13/02

Značky: suspensí, přepážka, objemovou, dispersních, filtrační, jemné, filtrací

Text:

...zrn, ale umožňující prostup tuhých částí ze suspenze do střední vrstvy, na níž uskutečnuje objemová filtrace. Zpraccvání do formy archů nebo nekonečného pásu umožnuje aplikaci jak diskontinuálních, tak i kontinuálních filtračních zařízeních, V nichž je možnost nepřetržitě obnovovat filtrační povrch a objem odvíjením nasycené filtrační přepážky.Konkrétní provedení podle vynálezu je schematicky znázor~ něno na přiloženém výkresu, kde je...

Odlučovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244346

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vitvar Milan

MPK: B01D 17/02

Značky: zariadenie, odlučovacie

Text:

...súose vytvorené otvory s priemerom po~ stupne sa zväčšujúcim V smere zdola nahor. Závesné tyče 18 sú uchytené na kužeľovaom kryte 11 maticami 2 D a v dolnej časti sú opatrené záchytkami 19. Pod kužeľovým dnom 12 lamelovej nádrže 10 je na vírovú komoru 13 tangenciálne pripojené prívodné potrubie 22 s vtokovým oblúkom 21. Gravitačna nádrž 1 je v dolnej časti opatrená vypúšťacím uzáverom B a vypúštacím potrubím 9 a v hornej časti priepadovým...

Způsob zvýšené výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239142

Dátum: 01.11.1987

Autori: Urban Ivan, Vitvar Milan, Švajgl Oldřich, Huml Miroslav

MPK: C10G 45/62

Značky: autobenziny, zvýšené, vysokooktanových, výroby, způsob, složek, nízkoolovnaté

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení popisuje způsob zvýšení výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny z ropného benzinu kombinací zdokonalené redestilace spojené s nízkotepelnou isomerizací a s přípravou suroviny pro katalytické reformování.

Způsob úpravy destilátových ropných frakcí vroucích v rozmezí 145 až 370 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253064

Dátum: 15.10.1987

Autori: Smrž Zdeněk, Vybíhal Jaromír, Rosenthal Jakub, Novák Václav, Srb František, Kratochvílová Jitka, Oháňka Vlastimil, Vitvar Milan

MPK: C10G 45/08, C10G 45/50

Značky: způsob, vroucích, destilátových, rozmezí, úpravy, celsia, frakcí, ropných, stupňů

Text:

...jejich vysokou cenu. zavedením určitého obsahu AIZO 3 do katalyzátoru a tím snížení obsahu kovů jako jsou katalyzátor 3 076 A 2 NiS-WSZ - 40 AIZO 3) se aktivita snižuje. Jenutné pracovat za vysokého tlaku, aby se dosáhlo žádouci aromatizace.zlepšení aktivity W-Ni katalyzátoru s vysokým obsahem aktivních složek lze dosáhnout tak, že místo aluminy jako nosiče se použije aluminosilikát s obsahem Si 02 V rozmezí 3 až 25 jak je např....

Způsob výroby dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu se sníženým obsahem metylcyklopentanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237189

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Srb František, Vitvar Milan, Tomanová Alena, Pokorný Petr

MPK: C07C 9/15, C10G 45/62

Značky: metylcyklopentanu, sníženým, způsob, n-hexanového, koncentrátů, výroby, obsahem, dearomatizovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu pro Zieglerovy polymerace olefinů se sníženou koncentrací metylcyklopentanu katalytickou hydrogenací spojenou s isomerizací metylcyklopentanu na platinovém katalyzátoru s nosičem aluminou aktivovanou chloridem hlinitým za podmínek, při nichž se dosahuje malé isomerizace n-alkanů na i-alkany.

Způsob zpracování ropy s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252661

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kvapil Zdeněk, Koudelka Jan, Škácha Vladimír, Vetýška Josef, Vitvar Milan

MPK: C10G 45/00

Značky: způsob, sirných, sloučenin, zpracování, obsahem

Text:

...Q, nebo v krajním případě redestilací hydrogenátu.Na části II obr. 1 je při uzavření protrubí lg a ll znázorněno stávající technologické schéma zpracování atmosféríckého zbytku vakuovou destilací na produkty vakuový olej ll,lehkou lg, střední, těžkou ll olejovou frakci a vakuový zbytek lg.Jednou z hlavních surovin pro výrobu mazacích olejů jsou olejové hydrogenáty, získávané při mírně hydrokrakovacích podmínkách úpravou středních...

Způsob výroby terc. amylmetyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237656

Dátum: 01.06.1987

Autori: Setínek Karel, Vitvar Milan, Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 41/01

Značky: výroby, amylmetyléteru, terč, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby terc. amyléteru (TAME) ze směsi C4 až C6 uhlovodíků z pyrolýzy, selektivně zbavených dienů, a metanolu na kyselém katexu v H-formě. Jako vedlejší produkt vzniká oxibenzín s metanolem.

Zařízení pro automatické ohřívání kapaliny při chodu chladicí kondenzační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239457

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jioí, Vitvar Milan

MPK: F25B 29/00

Značky: jednotky, automatické, ohřívání, kondenzační, zařízení, chodu, kapaliny, chladicí

Text:

...d elektromagnetického ventilu vzduchováho kondenzátora pokračuje odváděcí potrubí zkapalněnáho chladiva k zásobníku chledive. Raverzní tlukový spínač je pripojeny na prívod studená vody. Reverzní tlekovy spínač je zapojen do elektrického obvodu e elektromagnetícwm ventilem průtokováho ohřívače vody a s alektromagnetickým ventilem vzduchováho kondensátoru. Reverzní tlakový spínač atřídavě spíná oba elektromagnetická ventily.Výhody zarízení pro...

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů zvláště propylenu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233859

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pokorný Petr, Blatný Jan, Ottis Jiří, Staněk Vladimír, Jelínek Jaromír, Vitvar Milan, Švajgl Oldřich

MPK: C08F 2/06, C08F 10/06

Značky: propylenu, způsob, zieglerovu, olefinu, rozpouštědlo, polymeraci, přípravy, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů, zvláště propylenu, obsahuje jako hlavní složky nízkooktanové isohexany 2- a 3-metylpentany a je prakticky prosté benzenu a olefinů. Jeho příprava vychází z lehkého ropného benzinu, který se na platinovém katalyzátoru za přítomnosti chlorových aktivátorů současně isomeruje a zbavuje aromátů i olefinů a redestilací se z produkce isoluje isohexanová frakce.

Způsob výroby cyklohexanu z ropných benzinových frakcií při současné výrobě n-hexanových koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234481

Dátum: 01.03.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Pražák Václav, Pokorný Petr

MPK: C07C 13/18, C10G 45/62

Značky: n-hexanových, koncentrátů, cyklohexanu, způsob, benzinových, výrobe, frakcií, výroby, ropných, současné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu cyklohexanu z ropných benzinových frakcí při současné výrobě n-hexanových koncentrátů kombinací destilace a velmi nízkotepelné hydrogenace spojené s isomerizací cyklanů na katalytickém systému tvořeném platinou a chlorovanou aluminou.

Způsob výroby vysokooktanové komponenty motorového benzinu ze surovin pocházejících z tepelné přeměny uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234404

Dátum: 01.03.1987

Autori: Smrž Zdeněk, Goppoldová Miluše, Škácha Vladimír, Kadlec Vlastimil, Vitvar Milan

MPK: C10G 45/08

Značky: komponenty, přeměny, benzinu, uhlí, tepelně, surovin, vysokooktanové, motorového, pocházejících, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vysokooktanové komponenty motorového benzinu ze surovin pocházejících z tepelné přeměny uhlí, při němž se destiláty z tepelné přeměny uhlí destilující do 200 °C hydrogenují s přídavkem oxidačního inhibitoru na hydrorafinačních katalyzátorech, jejichž aktivními složkami jsou kobalt-molybden nikl a wolfram v různých kombinacích na alumině nebo aluminosilikátu při prostorovém zatížení katalyzátoru 0,3 až 3 m3 h-1 m-3 v přítomnosti...

Způsob dělení bohatých rafinérských plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248828

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vitvar Milan, Cír Jaroslav, Madron František

MPK: C07C 7/11

Značky: bohatých, plynů, způsob, dělení, rafinérských

Text:

...na konstantní hodnotě, musí se jeho část odvádět.Kvalita absorbentu z hlediska jeho vhodnosti pro absorpci však není optimální. Absorbent.obsahuje značné množství pentanů, které mají relativně vysokou tenzi páry, s čímž souvisí vysoká koncentrace pentanů v lehkém plynu. Koncentrace pentanů v absorbentu je závislá především na poměru koncentrací pentanů a vyšších uhlovodíků v bohatém plynu a nelze ji prakticky ovlivňovat. Druhou nevýhodou...

Autobenziny se sníženou náchylností ke tvorbě ledu v karburátorech zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233100

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kopecký Ivan, Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Staněk Vladimír, Macek Vladimír, Tomanová Alena

MPK: C10L 1/06

Značky: sníženou, náchylnosti, tvorbě, karburátorech, autobenziny, motorů, zážehových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje autobenziny, vyznačující se sníženou náchylností ke tvorbě ledu v karburátorech zážehových motorů a dávají při spalování snížené koncentrace toxických látek ve výfukových plynech. Těchto vlastností se dosahuje přídavkem směsi C3 - C16 alifatických alkoholů, diolů a etherů, s výhodou hydrogenovaných produktů oxosyntézy skládající se převážně z n- a i-butanolu a 2-etylhexanolu.

Způsob výroby oxibenzinové složky autobenzínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235760

Dátum: 01.12.1986

Autori: Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Navara Milan, Pokorný Petr

MPK: C10G 69/02

Značky: výroby, způsob, oxibenzinové, autobenzínů, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby oxibenzínu obsahujícího kromě uhlovodíků C4 až C6 metyl terc. alkylétery, zvláště terc. amylmetyléter, a nezreagovaný metanol ze selektivně hydrogenované směsi C4 až C6 uhlovodíků z pyrolýzy a metanolu na katexu v H-formě.

Způsob společného zpracování destilátů z tepelné přeměny uhlí s benziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232903

Dátum: 15.08.1986

Autori: Goppoldová Miluše, Navara Milan, Zelenka Jan, Kadlec Vlastimil, Škácha Vladimír, Vitvar Milan, Vaněk Karel

MPK: C10G 45/08

Značky: uhlí, společného, benziny, destilátů, tepelně, způsob, zpracování, přeměny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká petrochemického zpracování ropy a popisuje způsob společného zpracování destilátů z tepelné přeměny uhlí s benziny z pyrolýzy uhlovodíků. Destiláty z tepelné přeměny uhlí vroucí do 180 °C se katalyticky hydrogenačně rafinují načež se získaný hydrogenát zbaví destilací rozpuštěných plynů, případně uhlovodíků C a takto upravený se společně s benzentoluen-~xylenovou frakcí oddělenou z hydrogenovaného pyrolyzního benzinu v poměru...

Způsob úpravy kapalné uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu na plynné nenasycené uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231730

Dátum: 15.07.1986

Autori: Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Kadlec Vlastimil

MPK: C04C 15/02, C10G 39/00

Značky: suroviny, nenasycené, plynné, uhlovodíky, úpravy, způsob, pyrolýzu, kapalné, uhlovodíkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšení kvality kapalné uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu na plynné nenasycené uhlovodíky kombinací katalytické hydrogenační rafinace na katalyzátoru obsahujícím sirníky kovu na alumině a katalytickou dearomatizaci na katalyzátorech obsahujících platinu, případně rhenium na alumině s obsahem chloru a titaniumdioxidu. Získá se surovina pro pyrolýzu, poskytující vysoký výtěžek nenasycených plynných uhlovodíků.

Způsov výroby toluenu vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231230

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zelenka Jan, Vaněk Karel, Svoboda Jiří, Vitvar Milan, Navara Milan, Pokorný Petr

MPK: C07C 15/06

Značky: čistoty, toluenu, způsov, výroby, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby toluenu z aromatických ropných nebo dehtových frakcí hydrodealkylací při tlaku 4,0 až 6,5 MPa za přítomnosti vodíkového plynu a katalyzátoru obsahujícího kysličník chromitý na alumině a následující rektifikací, při němž hydrodealkylace probíhá při teplotě 615 až 630 °C, při mol. poměru vodíku k aromatickým uhlovodíkům 5 až 15,s hmotnostním zatížením katalyzátoru 0,1 až 0,45 t/t.h, potom se z aromatického zbytku...

Způsob předúpravy uhlovodíkové suroviny pro zpracování pyrolýzou rozpouštědlovou extrakcí aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231688

Dátum: 01.05.1986

Autori: Marek Miloš, Oháňka Vlastimil, Schöngut Jiří, Vitvar Milan, Svoboda Jiří, Černý Jaroslav, Eckert Egon, Kvapil Zdeněk

MPK: C10G 55/04, C07C 7/10

Značky: extrakci, předúpravy, zpracování, suroviny, rozpouštědlovou, aromatických, uhlovodíku, způsob, uhlovodíkové, pyrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy uhlovodíkové suroviny spočívající v extrakci aromatických uhlovodíků kapalným rozpouštědlem, při němž se ropná trakce vroucí v rozmezí 250 až 550 °C extrahuje směsi rozpouštědel o složení 50 až 99,9 % hmot. metanolu, 0,05 až 50 % hmot. isobutanolu a 0 05 až 20 % hmot. vody při teplotě 20 až 55 °C, atmosférickém tlaku a hmotnostním poměru rozpouštědla k surovině 0,5 až 6, a rafinát se vypírá vodou. Takto...

Způsob úpravy suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222327

Dátum: 01.12.1985

Autori: Smrž Zdeněk, Vitvar Milan, Svoboda Jiří, Zelenka Jan, Novák Václav, Kubička Rudolf, Kadlec Vlastimil

Značky: úpravy, suroviny, způsob, pyrolýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrogenační úpravy ropného atmosfěrického nebo vakuového plynového oleje na surovinu vhodnou pro pyrolýzu. Hydrogenace se provádí za přítomnosti katalyzátoru typu WS2.NiS na Al2O3 při tlaku 10 až 30 mPa a teplotě 330 a 450 °C, čímž se sníží obsah síry a aromátů. Způsob výhodně rozšiřuje surovinovou základnu pro pyrolýzu ropných frakcí.

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 227505

Dátum: 01.09.1985

Autori: Pošíval Jaromír, Vízner Miloslav, Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef, Vitvar Milan

Značky: výroby, generátorového, způsob, oxidací, plynů, parciální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných zbytků kyslíkem a vodní parou při tlaku 2 až 6 MPa a teplotách 1 200 až 1 500 °C, vyznačeny tím, že ke zplyňovaným ropným zbytkům se přidávají dehtové frakce vroucí v rozmezí 50 až 320 °C, s výhodou dehtový benzin vroucí v rozmezí 150 až 225 °C, množství 5 až 95% hmot.

Způsob hydrogenační úpravy uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226813

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vitvar Milan, Kubička Rudolf, Kadlec Vlastimil, Kotek Bohuslav, Vízner Miloslav, Smrž Zdeněk, Zelenka Jan, Novák Václav

Značky: úpravy, suroviny, uhlovodíkové, způsob, hydrogenační, pyrolýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenační úpravy uhlovodíkové suroviny pro pyrolýzu, zejména úpravy petroleje nebo směsi petroleje a atmosférického plynového oleje, určených pro pyrolýzu na etylen a další pyrolýzní produkty, na katalyzátoru obsahujícím jako účinné složky WS2 . NiS, MoS2 . NiS nebo WS2 . MoS2 . NiS nanesené na Al2O3 nebo Al2O3.SiO, vyznačený tím, že hydrogenace probíhá při teplotě 320 až 450 °C a tlaku 8 až 30 MPa.

Vysokooktanový autobenzin s vyrovnanými antidetonačními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217332

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vítovec Vladimír, Vitvar Milan, Kotek Bohuslav, Kočvara Luděk, Švajgl Oldřich, Navara Milan

Značky: vyrovnanými, antidetonačními, autobenzín, vlastnostmi, vysokooktanový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu vysokooktanových autobenzinů pro motory s velkými kompresními poměry ze složek a velmi rozdílnými antidetonačními vlastnostmi v jejich destilačních frakcích a směsi alkylolov, přičemž vzniklý výrobek má vyrovnanou charakteristiku podél destilační křivky a vysokou antidetonační charakteristiku jako celek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke směsi katalytického reformátu definovaných vlastností se přidá směs dvou...

Způsob získávání vysokokoncentrovaných aromatických směsí z kapalných produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217388

Dátum: 01.09.1984

Autori: Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Pokorný Petr

Značky: produktů, kapalných, získavání, vysokokoncentrovaných, aromatických, způsob, pyrolýzy, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy olefinických síru obsahujících produktů pyrolýzy vroucích v rozmezí 30 až 220 °C na aromatické směsi obsahující převážně C6 až C8 aromáty vhodné pro petrochemické syntézy. Postup spočívá vtom že frakce pyrolyzního benzinu bohatá na C6 až C8 aromáty se nejprve hydrogenuje kapalný produkt se zbavuje sirovodíku a vody a v dalším stupni se podrobí reformování jehož produkt se extrahuje dietylglykolem a extrakt se redestiluje...