Visky György

Priemyselný spôsob syntézy 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a kľúčových medziproduktov tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10933

Dátum: 19.06.2008

Autori: Tuba Zoltán, Csörgei János, Balogh Gábor, Bódi József, Aranyi Antal, Széles János, Horváth Zoltán, Mahó Sándor, Terdy László, Sánta Csaba, Molnár Csaba, Visky György

MPK: C07J 51/00, C07J 21/00, C07J 41/00...

Značky: spôsob, kľúčových, priemyselný, spôsobu, 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9, tohto, dién-3,20-diónu, medziproduktov, syntézy

Text:

...21-monometylácie l 7 oL,21-dihydroxyderivátu, ktorý bol chránený v polohách 3 a 20, bol uskutočnený v prítomnosti zmesi 11 trímetyl-oxónium(tetrafluór-borátovej) solí a činidla odťahujúceho protón l,8-bis-(dimetylamíno)nalłalén. Získaný produkt - 3,32020-bisl,2-etándiyl-bis(oxy)-17-hydroxy-21-metoxy-l 9-nor-pregna-5(l 0),9(11)-dićn - bol izolovaný z dichlónnetánu v 79 výťažku a používaný v nasledujúcom0013 Tvorba epoxídu na dvojitej...

Priemyselný spôsob syntézy 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(N,N-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a nové medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13971

Dátum: 18.05.2007

Autori: Dancsi Lajosné, Visky György, Magyari Endréné, Molnár Csaba, Tuba Zoltán, Csörgei János

MPK: C07J 41/00, C07J 31/00, C07J 21/00...

Značky: syntézy, dién-3,20-diónu, priemyselný, spôsob, 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(n,n-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9, medziprodukty, spôsobu, tohto, nové

Text:

...bol prevedený bez ďalšiehočistenia na 3,3,20,20-bis(etylén-dioxy)-17 a-hydroxy-19-norpregna-5(lO),9( l l)-dién reakciou s etylénglykolom a trimetylortoformiátom v prítomnosti katalytického množstva ptoluénsulfónovej kyseliny. Nasledujúci reakčný krok bola oxidácia 5(l 0)-dvojítej väzby s 30 peroxidom vodíka v prítomnosti hexafluoroacetónu a hydrogenfosforečnanu vápenatého na epoxíd. Potom bol pripravený...

Spôsob prípravy (-)1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 12balfa-oktahydro-indolo[2, 3-a]chinolizínu a medziprodukty na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279484

Dátum: 14.10.1992

Autori: Brill Judit, Deutsch Ida, Nógrádi Katalin, Farkas Mária, Kreidl János, Visky György, Czibula László

MPK: C07D 471/14, A61K 31/435

Značky: 3-a]chinolizínu, 1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, přípravu, 12balfa-oktahydro-indolo[2, spôsob, medziprodukty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa 1-etyl-2,3,4,6,7,12-hexahydro-indolo[2,3-a]chinolizín vzorca (II) nechá reagovať s ekvimolárnym množstvom formaldehydu a získaný 1-etyl-1-(hydroxymetyl)-1,2,3,4,6,7-hexahydro-12H-indolo[2,3- a]chinolizín vzorca (III) sa nechá reagovať so štiepacím činidlom (-)-L-dibenzoyltartárovou kyselinou v množstve menšom ako je ekvimolárne množstvo, takto získaná...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Stefkó Béla, Kiss Béla, Kárpáti Egon, Szporny László, Kreidl Jánoos, Farkas Mária, Kuthi Csaba, Szombathelyi Zsolt, Czibula László, Visky György, Csomor Katalin, Forgács Lilla, Gere Anikó

MPK: C07D 461/00

Značky: aktivních, derivátů, trans, racemických, výroby, opticky, stereoisomerů, eburnameninu, způsob

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...