Vintner František

Emulgační koncentrát pro přípravu emulze k chlazení diamantových kotoučů při broušení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254462

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vintner František, Kolář Jan

MPK: C10M 105/50

Značky: koncentrát, broušení, emulgační, chlazení, diamantových, přípravu, emulze, kotoučů

Text:

...chloru V chlořparafinech minimálně 30 hmotnostnĺch. Dále koncentrát obsahuje 40 až 80 hmotnostních dílů emulgátorů a stabilizátorů a 1 až 10 hmotnóst~ nich dílů alkanolaminborátů, s počtem uhlikú v molekule C 2 až CB, kde maximální hodnota pH 10 vodního roztoku je 8,5.Optimální tlouštka filmu, vytvořeného mezi kotoučem a sklem, se v provoze reguluje volbou koncentrace emulze, s přihlédnutim k velikosti zrna použitého diamantového kotouče....

Lůžko s ergometrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246729

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bláha Jaromír, Sokol Drahomír, Koláo Jan, Vintner František

MPK: A61G 7/00, A61B 6/04

Značky: ergometrem, lůžko

Text:

...je, že je nastavitelný i držák pedálu, což umožňuje polohu detektoru těsně nad tělem pacienta, přičemž šlapání pacienta není omezováno, ani tělesem objemného detektoru, ani součástí er 4gometru mezi šlapadly, jak je tomu u zahraničních přístrojů. Celé zařízení podle vynálezu je na čtyřech kolečkách a je tudíž snadno přemístitelné. Uspořádání plovoucího lůžka zajišťuje lehkou manipulaci a fixaci, nastavitelné opěrky a dorazy umožňují...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246131

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vintner František

MPK: G06F 9/22

Značky: řízeným, aritmetická, sekvenčního, mikroprocesoru, registrem, vnitřní, základního, jednovstupého, jednotka

Text:

...jj, datový výstup každćho pamětovóho prvku 8 § posuvnáho registru |L s sritmetickým posuvem je spojen s pořadím si odpovídajícím akumulsčním datovým vstupom kombinační sečítsčky 12, psřímá datové vstupy kombineční sečítačląy já tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní ax-itmetickl jednotky jsdnovstupáho sekvenčního základním mikroprocesor-u l s řízeným region-em, datové výstupy pamäťových prvků 8 ô posuvného registru 11 s aritmetickým posuvem...

Odvzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 239900

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vintner František, Koláo Jan

MPK: F16K 17/12, C14B 1/40

Značky: odvzdušňovací, ventil

Text:

...který sestává z válcové stěny ll a dvou kruhových čelních stěn lg, v jejichž středu jsou upravený duté čepy g. Duté čepy g slouží pro přívod a odvod činicí lázně g a pro uložení koželužského sudu l v neznázorněných ložiskách uzpůsobených pro rotaci kolem vodorovné osy ve směru g. Množství opracovací lázně g je. udržováno v úrovni hladiny g ve výši Q nad vodorovnou osouOdvzdušňovací ventil 1 podle vynálezu je upraven ve válcevé stěně ll...

Brousicí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 248372

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kolář Jan, Kubišta Přemysl, Dvořák Antonín, Vintner František

MPK: B24D 3/34

Značky: kotouč, brousící

Text:

...látka, či lak. výhodně s příměsí síry, poprípade kov s nižší teplotou tâní.Výhodou opatření podle vynález je zejména ochrana pracovníka před hegativním půeobením aeroaolu, kvalitatívne na výšší úrovni. Brousicí kotouč s upraveným povrchem produkuje podstatné méně aerosolu, než kotouč bez upraveného povrchu, tj, płedchází negativnítnu jevu.V důsledku úpravy nefunkčních částí boku brousicího kotouče, odetraněním pőrů, ktoré působí při otáčení...

Zařízení pro kontinuální konzervaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248199

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malypetr Antonín, Bláha Jaromír, Dlouhý Milan, Jeništa Jeroným, Sokol Drahomír, Vintner František, Kolář Jan

MPK: B23Q 11/10

Značky: kapalin, zařízení, kontinuální, řezných, konzervaci

Text:

...s perforovanými stěnami, s otvory menšími než je velikost částic konzervaění látky nebo je na povrch vložek vhodně upevněna např. lepidlem, jako součást nátěrové hmoty nebo mechanicky.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že řezná kapalina prochází převážně volně mezi vložkami, takže tyto nepůsobí jako filtr s nedochází tudíž k zanâšení jejich povrchu nečistotami. To se projevuje ve zvýšení životnosti konzervační náplně na 0,5-1 rok, což...

Bubnový mlýn s pružným obložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239307

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vintner František, Plecháeek Václav, Neeas Miroslav

MPK: B02C 17/22

Značky: bubnový, mlýn, pružným, obložením

Text:

...cr-.senxm sneraeHToB He .ueíłcwnyeT pannomepno, H 0 ,ueücwnyer B ocnozzxzom B cpaeBmc aoaax cuxenmax SJLBMGHTOB.Kpome TOPO, Henocwamom mnam ro, 1111-0 npn 111011113119 3111111111 noü 061111131111 nocnennna cwanonzevrca camonomepxmameü 11111111 » npn Moxrrame nocnemero craeuuoro anemenwa, 11111111911 ueoóxom 111.111 pacxon 0111111 ,mna enacwqnoro 0113111111 011911111111 aneraenwon onemrer cpasy Hanocwrz 11 a Bnópammü nsóuwouuił paemep...

Přípravek s protikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232910

Dátum: 15.08.1986

Autori: Popl Milan, Vintner František, Šmejkal František, Kolář Jan

MPK: C23G 1/16

Značky: protikorozními, účinky, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku s protikorozními účinky používaného při čištění složitých litinových součástí po jejich obrábění. Podstata vynálezu spočívá v použití přípravku obsahujícího vedle vody 4 % až 30 % hmot. přísady octanu sodného 0,05 % až 0,5 % hmot. tetraboritanu sodného, 6 % až 20 % hmot. normálního fosforečnanu sodného a 0,001 % až 0,2 hmot. xylenolové modři. Přípravek podle vynálezu je vhodný po dalším ředění vodou pro praní součástí...

Přípravek pro snížení tvorby aerosolu řezných olejů, vznikající při práci na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225800

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vít Ivan, Popl Milan, Vintner František, Kolář Jan, Kubišta Přemysl

Značky: řezných, vznikající, aerosolů, snížení, strojích, tvorby, olejů, obráběcích, prací, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení tvorby aerosolu řezných olejů, vznikající při práci na obráběcích strojích, tvořící složku těchto řezných olejů, vyznačený tím, že se skládá 0,1% hmot, až 4 %hmot, polyizolbutylenu se střední molekulovou hmotností 100 000 až 1 500 000 a rafinovaného minerálního oleje o viskozitě 4 až 15 mm2/s při 50 °C.

Zařízení pro indikaci opotřebení obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218680

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vintner František, Luhan Pavel

Značky: opotřebení, indikaci, obraběcího, nástroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru nástrojů pro soustružnické nebo vyvrtávací obráběcí stroje. Řeší se zařízení pro bezprostřední kontinuální indikaci zvoleného limitního opotřebení obráběcího nástroje s vyměnitelnou řeznou destičkou, nebo jeho lomu. Podstatou vynálezu je uložení řezné destičky na podložné destičce, která je opatřena průběžnou drážkou pro uložení čidla s koncem v určité vzdálenosti od hřbetu obou destiček. Kovové čidlo plného nebo...

Přípravek pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216760

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vintner František, Kolář Jan

Značky: přípravek, kovů, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalného přípravku pro obrábění kovů. Podle vynálezu je vyřešeno složení řezné kapaliny pro takové způsoby obrábění kovů, kdy dochází k silnému plastickému přetváření kovu a k jeho oddělování za těchto podmínek. Podstata přípravku podle vynálezu spočívá v tom, že sestává ze směsi chlorovaných uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v molekule 10 až 18 a 25 až 35, přičemž obsah chlorovaných uhlovodíků skupiny 25 až 35 ve směsi je...