Vika Konštantín

Samouchytávacia obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7140

Dátum: 02.06.2015

Autor: Vika Konštantín

MPK: A43B 11/00, A43C 11/06

Značky: samouchytávacia

Text:

...v mieste prstov chodidla nohy v obuvi.Obrázok 5 znázorňuje samouchytávaciu obuv s dvomi pármi ramien, s dvomi pármi krátkych príchytov,s dvomi ovládačmi, s dvomi zámkami a dvomi pármi kľúčov, ktoré sú v mieste päty a v mieste prstov chodidla nohy v obuvi.Samouchytávacia obuv pozostáva z jedného páru alebo z dvoch párov ramien l vybavených s príchytmi, pričom ramená l sú spojené pomocou polohovacieho (presúvateľného) zámku Q, jedného ovládača...

Logická hra s guľôčkami v dutom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6201

Dátum: 06.08.2012

Autori: Viková Regina, Vika Lucius, Viková Patrícia, Vika Konštantín

MPK: A63F 7/24, A63F 9/12

Značky: dutom, tělese, logická, guľôčkami

Text:

...pretínajú V strede dutého telesa l pod vzájomnými uhlami väčšími ako 0 stupňov a menšími ako 180 stupňov.Duté teleso g je altematívne vnútri vybavené drážkami 12 alebo aj priečkami Q a je vytvorené tak, že pri použití klietky i alebo skeletu g ako dutého telesa 1 je v strede dutého telesa 1 vytvorený vo všetkých sme roch zúžený prierez pružiaeeho prvku g ako konštrukcie na Vytlačenie guľôčok g zo stredu dutého telesa g. Altematívne môže mať...

Koleso s vymeniteľnými časťami pneumatiky, s meniteľnou šírkou ráfika a s integrovaným protišmykovým zariadením v nehustiteľnej pneumatike

Načítavanie...

Číslo patentu: 287960

Dátum: 18.06.2012

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 3/08, B60C 7/00, B60B 15/00...

Značky: šířkou, nehustiteľnej, vyměnitelnými, ráfika, časťami, koleso, pneumatiky, integrovaným, protišmykovým, pneumatike, měnitelnou, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Koleso s meniteľnou šírkou disku (3) pozostáva z vnútorného disku (30), z vonkajšieho disku (31) a najmenej z jedného spojovacieho prstenca (32), pričom tieto sú spojené pomocou spojovacích kolíkov (33), zasunutých do spojovacích otvorov (34). Šírka disku (3) kolesa sa môže meniť pomocou hydraulických alebo pneumatických valcov (35) a/alebo pomocou elektromotora (39) a závitového prstenca (36), upevneného na vodiacich koľajniciach (37) vo...

Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6121

Dátum: 03.05.2012

Autori: Viková Regina, Vika Lucius, Viková Patrícia, Vika Konštantín

MPK: B66B 11/00, A62B 1/14

Značky: záchranné, výškově, zariadenie, únikové, objekty

Text:

...profilu 1 môže byť upevnený na plochej alebo šikmej streche s prístupovou plošinou. Môže plynulo prechádzať z vodorovného smeru vedenia postupne do šikmého až do zvislého smeru vedenia.Pomocou týchto vodiacich profilov i môžu byť pospájané alebo poprepájané vodorovne alebo šikmo, prípadne zvislo okolité blízke výškové budovy, konštrukcie alebo veže.Ukončenie vodiaceho profilu l ako vodiacej tyče alebo vodiacej rúry môže byť plynulým prechodom...

Konštrukcia na elimináciu nežiaduceho vertikálneho pohybu karosérie pri pružení ramena nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6051

Dátum: 02.03.2012

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60G 21/05

Značky: karosérie, vertikálneho, nápravy, nežiaducého, konštrukcia, elimináciu, pohybu, pružení, ramena

Text:

...Q ramena nápravy o agregát alebo o nosný rám ž.Obr. č. 2 znázorňuje pôdorys schémy konštrukcie na elimináciu vertikálneho pohybu karosérie 1 pri pružení ramena g nápravy vplyvom akcelerácie alebo brzdenia, pozostávajúcu z pozdĺžneho ramena j prichyteného o karosériu 1 pomocou kĺbu 1 karosérie a pomocou zloženého kĺbu 2 pozdĺžneho ramena o vratné rameno 3, pričom zložený kĺb 2 pozdĺžneho ramena je za prichytením kĺbu 8 pozdĺžneho ramena o...

Koleso s vymeniteľnými časťami nehustiteľnej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287614

Dátum: 14.03.2011

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 15/00

Značky: vyměnitelnými, nehustiteľnej, časťami, koleso, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Koleso s vymeniteľnými časťami nehustiteľnej pneumatiky (11) je zložené najmenej z dvoch samostatných samonosných pružných častí plášťa, pričom najmenej jeden samostatný samonosný pružný pás behúňa je vložený medzi dvoma samostatnými samonosnými pružnými časťami plášťa, potom tieto časti sú aj s ráfikom (3) vzájomne spojené pomocou spojovacích prstencov (2) a vodiacich prichytávacích kolíkov (21) a/alebo aj skrutiek (22), a/alebo aj matíc (23).

Protišmykové zariadenie integrované v nehustiteľnej pneumatike kolesa automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287314

Dátum: 02.06.2010

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60C 7/00, B60B 15/00

Značky: automobilů, kolesa, pneumatike, protismykové, integrované, zariadenie, nehustiteľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Protišmykové zariadenie (4) je integrované vo vnútornom priestore disku (2), ako aj vo vnútornom priestore nehustiteľnej pneumatiky (1). Protišmykové segmenty (44) sa vysúvajú iba v mieste jej kontaktu s vozovkou.

Ovládacie zariadenie protišmykovej konštrukcie v nehustiteľnej pneumatike s elektromotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285589

Dátum: 21.03.2007

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 15/00

Značky: nehustiteľnej, konštrukcie, ovládacie, pneumatike, protišmykovej, elektromotorom, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Počítačová jednotka ABS a EDS systémov elektromotorom (1) alebo elektromagnetom (1) a ovládacím ťahadlom (11) vo vnútornom priestore nehustiteľnej pneumatiky ovláda protišmykové hroty (31) pospájané spojovacím ťahadlom (211).

Ovládacie zariadenie protišmykovej konštrukcie v nehustiteľnej pneumatike s hydraulickým valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285503

Dátum: 08.02.2007

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 15/00

Značky: pneumatike, nehustiteľnej, protišmykovej, zariadenie, konštrukcie, hydraulickým, ovládacie, valcom

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické brzdové čerpadlo (1) ovláda hydraulický valec (11). Hydraulický valec (11) ovláda spojovacím ťahadlom (211) výkyvné telesá (21) s vratnými pružinami (212) a s ovládacími ťahadlami (213) ovládajúcimi protišmykové hroty (31) alebo pospájané spájacím ťahadlom (32). Všetky tieto prvky sú umiestnené vo vnútornom priestore nehustiteľnej pneumatiky a/alebo vo vnútornom priestore ráfika.

Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284965

Dátum: 27.02.2006

Autor: Vika Konštantín

MPK: F15D 1/00

Značky: kvapaliny, usmerňovacia, konštrukcia, prúdenia

Zhrnutie / Anotácia:

Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín pozostáva z deliacej fóliovej steny (1). Deliaca fóliová stena (1) je vybavená priečnymi otvormi (11). Tieto otvory (11) sú prekryté iba z jednej strany fóliovými hore výklopne otvárateľnými uzávermi (2).

Nehustiteľná pneumatika so samonosnou pružnou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283274

Dátum: 08.04.2003

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60C 7/00

Značky: nehustiteľná, pružnou, samonosnou, pneumatika, konštrukciou

Zhrnutie / Anotácia:

Nehustiteľná pneumatika s priečnymi priebežnými odvodňovacími otvormi (121) v behúni (12) a v bočných stenách (14) a aspoň so zavulkanizovaným behúňom (12) má samonosnú pružnú konštrukciu (1) obojstranne upevnenú o ráfik (2). Samonosná pružná konštrukcia (1) je vytvorená z radiálneho, diagonálneho alebo kombinovaného vinutia s vystužením obvodovou výstužou (11) v behúni (12) a/alebo bočnou výstužou (13) v bočných stenách (14). Ráfik (2) tvaru...

Protišmykové zariadenie v nehustiteľnej pneumatike

Načítavanie...

Číslo patentu: 283273

Dátum: 08.04.2003

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60C 7/00, B60B 15/00

Značky: zariadenie, nehustiteľnej, pneumatike, protismykové

Zhrnutie / Anotácia:

Protišmykové zariadenie je vhodné na nehustiteľnú pneumatiku, ktorá pozostáva z bočných stien a behúňa, vystužených samonosnou pružnou konštrukciou s priečnymi priebežnými otvormi umiestnenými v zavulkanizovanom behúni, ako i v nezavulkanizovanej bočnej stene. Toto protišmykové zariadenie pozostáva z otočných protišmykových hrotov (2) umiestnených vnútri priestoru priebežných otvorov behúňa (31), kde sú otočne prichytené na samonosnej pružnej...

Zdroj elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1559

Dátum: 06.08.1997

Autor: Vika Konštantín

MPK: G21H 1/02

Značky: elektrickej, energie, zdroj

Text:

...a paralelné radenie Štvorvrstiev zdroja, obr. 4 zobrazuje jednu možnú konštrukćnú realizáciu zdroja.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je predstavovaný základný článok zdroja elektrickej energie podľa úžitkového vzoru. Pozostáva z jednej alebo zo zmesi viacerých rádioaktívnych látok l, ako je Vodík ° 1 H, Cézium 13755 Cs, Stroncium 9 ° 38 Sr, Tálium 2 °BlTl alebo Kobalt 5 ° 27 Co, ktorá vyžaruje gama U/a/alebo i beta mínus B-...

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v geotermálnych využívateľských systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 277826

Dátum: 12.04.1995

Autori: Vika Konštantín, Drozd Vladimír

MPK: C23F 14/02, C23F 14/00, C02F 5/10...

Značky: geotermálnych, inhibície, využívateľských, inkrustácie, spôsob, uhličitanovej, systémoch

Zhrnutie / Anotácia:

Do geotermálneho vrtu sa dávkuje 8-10 %-ná kyselina octová v množstve ekvivalentnom množstvu inkrustu CaCO3 a MgCO3 vylúčenému na stenách užívateľského systému a koncentrácie Ca2+ a Mg3+ za daných fyzikálnochemických podmienok na konci užívateľského systému. Vytvorené soli sa následne podrobia biodegradácii. Postup je ekonomicky a energeticky nenáročný a výhodný z hľadiska životného prostredia.

Delená kluková hriadel pre reguláciu kompresného pomeru piestového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257494

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vika Konštantín

MPK: F01B 31/14, F02D 15/02, F16C 3/28...

Značky: poměru, hriadel, kompresného, delená, reguláciu, piestového, kluková, motora

Text:

...kľukovou hriadeľou, ojnicami, piestami a válcami motora pri nízkych (voľnobežnýcm obrátkach motoraNa obr. 3 je bokorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadeľou, ojnicami, piestami a válcami pri maximálnych obrátkach motora. Na obr. 4 je pôdorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadeľou cez hlavné a ojničné ložiská pri maximálnych obrátkach. Na obr. 5 je bokorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadelou s alternatívnym riešením...

Spôsob ochrany pažnice geotermálneho vrtu před sírovodíkovou koróziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257397

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vika Konštantín

MPK: C23F 15/00

Značky: spôsob, pažnice, geotermálneho, ochrany, sírovodíkovou, koróziou, před

Text:

...oxidačných činidiel P 9013 . 6 H 2 O,Hgog, KMnO/J do vrtu na oxidáciu sírovodika a podobne.Uvedené postupy majú popri svojich výhodách i niekolko nevýhod spočívajücich napríklad v narokoch na elektrickú energiu pri katodickej ochrane, ako i s uchytením anódy v geotermálnom vrte pri velkých hĺbkach úsekov ochrany pažnlce, pri použití dávkovanie oxidačných činidiel v nárokoch často na veľké množstvá chenilkálií a v niektorých prípadoch i na...

Spôsob ochrany pažnice geotermálneho vrtu pred sírovodíkovou koróziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257396

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drozd Vladimír, Vika Konštantín

MPK: C23F 15/00, C23F 11/04

Značky: spôsob, geotermálneho, ochrany, pažnice, koróziou, sírovodíkovou

Text:

...ochrane, ako i s uchytením anödy V geotermälnom vrte pri velkých hlbkach ťisekov oc-hrąnypažnice, pri použití dávkovanie oxidačných činidiel v nárokoch často na veľké množstvá chemikálií a v niektorých prípadoch i na ich vysokú cenu, vo vysokých nákladoch pri nutnom použití vysoko kvalitných kovovýchmateriálov a špeciálnych oceli, v problémoch a vysokých nákladoch na aplikáciu ochranných povlakov a náterov a potreba ich obnovy a...

Spôsob čistenia alkalickochloridouhličitých geotermálnych vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 252988

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vika Konštantín

MPK: C02F 1/46

Značky: alkalickochloridouhličitých, čistenia, geotermálnych, spôsob

Text:

...Sedimentáciou a filträciou sa odflltruje prevažný podiel nerozpustených látok a prevažnä časť rozpustených látok sa po úprave pH na 4-5 napr. kyselinou chlorovodíkovou udržiava V rozpustenej forme, konkrétne zvyšok hydrogénuhličitanov úpravou pH kyselinou chlorovodíkovou prejde na chloridy, uvoľní sa oxid uhličitý a pod.Následné delenie predčistených alkalickochloridoilhličltých geotermálnych vôd elektrodialýzou je výhodné pre skrátenia...

Pohyblivé zariadenie pre zábavu a šport

Načítavanie...

Číslo patentu: 248992

Dátum: 12.03.1987

Autor: Vika Konštantín

MPK: A63G 23/00

Značky: zariadenie, pohyblivé, zábavu, šport

Text:

...pospájané kĺbovo do série za účelom transportu väčšieho počtu uživateľov po nerovnom nespevnenom teréne (snehu).Pohyblivé zariadenie pre zábavu a šport pozostáva z jedného alebo viac telies 1 s dutým vnútorným priestorom 12, do ktorého je otáčavo na valivých ložiskách 21 osadená nosná konštrukcia 2 so sedacím priestorom 22, ktorá spája tieto telesá 1 s clutým vnútorným priestorom 12.Sedací priestor 22 je doplnený o riadiaci a brzdiaci...

Zariadenie pre gravitačný odber sedimentov hydrotransportom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235555

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vika Konštantín

MPK: E03F 7/00

Značky: sedimentov, hydrotransportom, zariadenie, odber, gravitačný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre gravitačný odber sedimentov hydrotransportom z nádrží naplnených kvapalinou. Pozostáva z čiastočne alebo úplne pohyblivého transportného potrubia a najmenej jedného nosného plávajúceho telesa. Vstupná časť transportného potrubia je opatrená rozrušovacím telesom a zavesená na nosnom plávajúcom telese umožňujúcom reguláciu pohybu vstupnej časti transportného potrubia v smere vertikálnom i horizontálnom. Rozrušovacie teleso je...

Spôsob čistenia alkalickochloridouhličitých geotermálných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 226349

Dátum: 15.10.1985

Autor: Vika Konštantín

Značky: čistenia, alkalickochloridouhličitých, spôsob, geotermálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenie alkalickochloridouhličitých geotermálnych vôd od obsiahnutých solí, po predúprave prevzdušňovaním a pieskovou filtráciou, vyznačený tým, že takto predupravené geotermálne vody, po úprave pH na hodnotu 2 až 4,5, sa pri pracovnom tlaku 5 až 10 MPa e pri teplote v intervale od teploty upravovanej geotermálnej vody až po hornú hranicu pracovnej teploty používanej membrány, podrobia čisteniu delením reverznou osmózou, pričom delenie...