Vieska Ján

Zariadenie na osadzovanie výstuže do betónového krytu vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266272

Dátum: 13.12.1989

Autori: Formánek Ivan Ing, Vieska Ján

MPK: E01C 23/04

Značky: betonového, výstuže, vozoviek, osadzovanie, zariadenie, krytu

Text:

...osadenie kotiev a klzných trnov v celej šírke budovanej vozovky bez nutnosti porušenia čerstvého betónu obsluhou. Vibračný rám s vibrátorom a elektromagnetmi je použiteľný pre mechanizovanúpokládku s finišerom na betónovú zmes alebo aj samostatne, kedy jeho presun musí zabezpečovaťNa pripojenom výkrese je znázornený príklad usporiadania zariadenia na osadzovanievýstuže podľa vynálezu, pričomxm obr. 1 je znázornený nárys a na obr. 2...

Zariadenie na temperovanie materiálových vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259360

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vieska Ján

MPK: H05B 11/00

Značky: materiálových, temperovanie, vzoriek, zariadenie

Text:

...vzoriek podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na zdroj striedavého prúdu. je cez spinač zapojená indukčná Cievka, V ktorej je duté feromagnetické tel.eso pre umiestnenie materiälovej vzorky s fixovaným snímačom teploty. Spinač je akčným členom regulačného obvodu s regulátorom teplotypripojeným na snímač teploty. Materiálové.vzorka je temperovaná sálanim feromagnetického telesa, ktoré je ohrievané virivými prúdmi indukovanými...

Zariadenie pre nanášanie vnútorných náterov spojov kovových rúr potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259221

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vraník František, Molnár Alexander, Ivan Peter, Vieska Ján, Havlík Antonín

MPK: B05B 13/06

Značky: náterov, potrubia, vnútorných, zariadenie, kovových, nanášanie, spojov

Text:

...pre nanášanie vnútorných náterov spojov kovových rúr potrubia umožnuje naniesť vnútorný náter na všetky nezaizolované spoje kovových rúr potrubia, takže izolácia je po celej dižke potrubia rovnaká, životnost potrubia je potom podstatne vyššia, lebo už je závislá len na kvalite izolácie, ktoré takto získava svoj pôvodný účel.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia zariadenia pre nanášanie vnútorných náterov spojov...

Zapojení pro regulaci třífázového asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243052

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hyža Gustáv, Vieska Ján, Formánek Ivan

MPK: H02P 7/42

Značky: regulaci, asynchronního, zapojení, elektromotorů, třífázového

Text:

...napětí nastavené v regulačním členu RC a vzorek fázového napětí snimaný z výstupu jedné silové polovodíčovéjednotky S jsou porovnat/any a zpćracovávány v k-ontrolním obvodu řídící jednotlą/ RI. Tento obvod je řešen tak, že rozpozná poruchové stavy regulátoru a v případě jeho chybné funkce odpojí kontakty k stykače S sílové polovodičove jednotky íšj a tím i třífázový asynchronní elektromortor AIVI od sítě střídavého proudu. V řídící jednotce ...

Elektrické zapojenie regulovaného pohonu zaťažovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 233210

Dátum: 17.04.1987

Autori: Jelínek Josef, Vieska Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: elektrické, regulovaného, zaťažovacieho, zariadenia, zapojenie, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši elektrické zapojenie regulovaného pohonu zaťažovacieho zariadenia, napr. zaťažovacieho zariadenia kruhovej skúšobnej dráhy na testovanie vozovkových konštrukcií, zabezpečujúce zhodnosť otáčok regulovaných hnacích jednosmenných motorov všetkých vozidiel zariadenia v každom okamihu prevádzky a zvlášť vysoké nároky na dynamiku. Podstatou vynálezu je, že hnacie jednosmerné motory všetkých vozidiel zariadenia majú paralelne zapojené...

Spôsob vysušovania a vypaľovania náterov rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 215541

Dátum: 15.10.1984

Autori: Dzíbela František, Vieska Ján

Značky: spôsob, vysušovania, náterov, vypaľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vysušovania a vypaľovania náterov rúr, napr. vysušovania základného náteru pri teplote 30 °C a vypaľovania vrchného náteru pri teplote 300 °C oceľových rúr pre izolované potrubia, vyznačený tým, že na vysušovanú a vypaľovanú vrstvu sa pôsobí elektrickými vírivými prúdmi po celom valcovom povrchu rúry, uloženej vo vnútri cievky.