Vido Jozef

Radiálny testovací obrazec

Načítavanie...

Číslo patentu: 234566

Dátum: 01.01.1987

Autor: Vido Jozef

MPK: A61B 6/08, G21G 4/08

Značky: obrazec, radiálný, testovací

Zhrnutie / Anotácia:

Radiálny testovací obrazec je určený k zisťovaniu a kontrole zobrazovacích vlastností gamakamier a gamagrafických sústav používaných v nukleárnej medicíne, pričom m(že byť s výhodou použitý taktiež k testovaniu zobrazovacích parametrov komputerizovaných axiálnych tomografov a iných zobrazovacích systémov, využívajúcich r(znej absorbcie fotónoveho žiarenia v skúmanom materiále. Pozostáva zo základovej dosky z materiálu s nízkou absorbciou pre...