Větrovec Jindřich

Zařízení pro plynulé dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264434

Dátum: 14.08.1989

Autori: Schlegel Miloš, Hercik Petr, Větrovec Jindřich, Lehečka Václav

MPK: B23D 15/06

Značky: zařízení, plynule, dělení, materiálů

Text:

...ll. výstup řídioího bloku ll je zapojen na zapíneoí vstup Q akčního bloku 3 nůžek 31, přičemž na zpětnovazební Vstup g prvního výkonového bloku §je pŕipojen výstup prvního čidla gg rychlostí a na zadávací vstup Q jednak výstup druhého čldla 33 rychlosti a jednak zpětnovazební vstup y druhého výkonóvěho bloku lg. k jehož silovému výstupu 5 je pŕipojen druhý poháněoí motor ll podávaoích válců ll a dopravníkugg před nůžkami ll a jehož druhý...

Zařízení pro zadávání technologických konstant do počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schlegel Miloš, Bednář Milan, Větrovec Jindřich, Lehečka Václav

MPK: G06F 13/12, G06F 13/00

Značky: konstant, počítače, zadávání, zařízení, technologických

Text:

...technologického regulátoru, na jehož informační vstupy jsou zapojeny logické výstupy 5, 1 převádě ciho a řídicího bloku §, §Funkce zařízení podle vynálezu je následující. Předpokládejme 3 reálných čiesl 51,i 1,2 n, která jsou v dekadickě formě zobrazena jakokde ai je dekadická mantisa, nejčastěji v rozsahu 0.1 g/ il § 1.0 i je příslušný desítkový exponent Tato čísla jsou v počítači zobrazena jakokde yi je mantisa v normalisované formě,...

Zapojení pro nastavení polohy pohybového mechanizmu pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262490

Dátum: 14.03.1989

Autori: Andrejs Dalibor, Janda Miroslav, Větrovec Jindřich

MPK: G05D 3/00

Značky: stroje, zapojení, mechanizmu, pracovního, nastavení, pohybového, polohy

Text:

...jeho druhý logicky vstup kg je zapojen jednak druhý logický vstup g povelového bloku g a jednak první logický výstup yg výkonového bloku g, k jehož druhému logickému výstupu y 2 je připojen vypínaoí vstup p indikačního bloku g, jehož zapínací vstup g je paralelné spojen se záznamovým vstupom g pamätoveho bloku g a spínacím výstupom g povelového bloku 2. Ovládací vstupy al, gg povelového bloku g jsou zapojeny na odpovídající povelové výstupy...

Zapojení pro měření délky stříhaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262465

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bednář Milan, Větrovec Jindřich, Lehečka Václav

MPK: G01B 7/02

Značky: zapojení, materiálů, délky, stříhaného, měření

Text:

...g je pak spojen se zapisovým vstupom p druhého paměíověho bloku l 0, jehož výstup je sapojen na inkrementćlní vstup z druhého čítaüe l 5. Na zadávací vstup 35 druhého čítače g je připojen výstup bloku g předvolby a ns jeho prvý řídící vstup l výstup nezskresleného čidla polohy materillu před nůäksmi. Jak výstup komparátoru 6, tak i výstupy čítaču g, g jsou zspojsny na príslušné vstupy nezskreslenćho programovstelneho technologického...

Zařízení pro ovládání oboustranných okrajovacích nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262329

Dátum: 14.03.1989

Autori: Větrovec Jindřich, Wanka Jindřich, Větrovec Lubomír, Fulín Jiří

MPK: B23D 15/00

Značky: nůžek, zařízení, ovládání, oboustranných, okrajovacích

Text:

...výstup 21 ovládacího bloku g. K povelovým výstupům gl až gn ovládacího bloku Q jsou pak płipojeny první epínací vstupy 11 až ln prvního až n-tého řídicího bloku 394 ažlgàg prvního až n-tého poháněcího motoru llł až llěg dopravních jednotek, k řídicímu výstupu Q paralelné první spínsoí vstupy yl, 31 výkonových bloků lg, lg poháněcích motoru 14, 15 nůžek a ke apouštěcíum výstupu t 1 vstupy nezakreslených ovládacích prvků podávacíchválců. Druhé...

Zařízení pro ovládání hutnických nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259195

Dátum: 17.10.1988

Autori: Větrovec Lubomír, Větrovec Jindřich, Hokr František

MPK: F16N 27/00, B23D 15/22

Značky: nůžek, zařízení, hutnických, ovládání

Text:

...vyhodnocovaoí blok lg, což je v daném případě jednosmerný dekedický čítač e předvolbou a obvody pro vyhodnoceuí zadané hodnoty, suínaci blok ll, tvořený obvody logického součbu e akční-blok lg, realisovený tukovým mazacím přistrojem, včetně ovládacícha spínàoíoh obvodů a prvků a olejovým čerpadlem e pohonom Jednotlivébloky Q až lg jsou pak zapojeny tak, že startovací vý~ stup 3 povelového bloku Q je epojen s druhým povelovým vstupem...

Zařízení pro volbu ovládacích stanovišť pracovního souboru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256315

Dátum: 15.04.1988

Autori: Větrovec Lubomír, Větrovec Jindřich

MPK: G05B 9/02

Značky: volbu, souboru, pracovního, zařízení, ovládacích, stanovíšť

Text:

...motory a hydraulickými pohony. Jednotlivé bloky Á až lêân jsou pak zapojeny tak, že výstup prvního bloku Š předvolby je zapojen na záznamový vstup g pamětového bloku 3, na jehož mazací vstup Q je připojen výstup nulovacíhc bloku 2, jehož mazací vstup É je spojen s prvním zadávacím výstupem jí druhého bloku g předvolby. Třetí zadávací výstup 33 druhého bíĺšku g předvolby je zapojen na zapínací vstup 3 hradľš Ž a druhý zadávací výstup jg na...

Zařízení pro ovládání posunu materiálu do pracovního mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254764

Dátum: 15.02.1988

Autori: Větrovec Jindřich, Wanka Jindřich

MPK: B21B 37/00, B23D 33/02

Značky: zařízení, ovládání, posunu, materiálů, pracovního, mechanismu

Text:

...la a nulovacího bloku L 3, tvořených v obou případech logickými a monostabilnzími obvody. Dále zařízení podle vynálezu ještě sestává ze aoučtového bloku lg, realizovanéhoobvody logického součtu, indikačního bloku li, což jsou v daném případě sedmisegmentové jednot.ký s převodníky kődu, ze dvou spínacích bloků .LQ,ZLI a řídícího bloku l 8, realizovaných bezkontaktnímí výkonovými spínači a kontaktními spínacími prvky. Jednotlivé bloky I až...

Zařízení pro ovládání transportérů pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248882

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hosnedlová Růžena, Větrovec Jindřich, Větrovec Lubomír

MPK: G05B 19/04

Značky: pásové, transportérů, zařízení, dopravy, ovládání

Text:

...bloku § je pak spojen s druhým zapínaoím vstupem gj a blokovací vstup 5 s druhým vypínacím vstupem 35 časového bloku 3, jehož blokovaoí vstup h je paralelné připojen na omezovací vstup jspouštěcího bloku g, druhý blokovací vstup n spínacího bloku § a blokovací vstup Q součtověho bloku Q, jehož zapinací vstup É je zapojen na druhý povelový vstup 5 spínacího bloku §, jehož výstup je spojen se zapínacím vstupem 5 indikačního bloku 1.zapínací...

Zařízení pro autonomní sledování vstupní informace řídicího počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229105

Dátum: 01.02.1986

Autori: Větrovec Jindřich, Jirkovský Jiří, Hercik Petr, Buben Ladislav

MPK: G06F 3/05

Značky: autonomní, vstupní, informace, zařízení, řídicího, sledování, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření autonomního systému vstupů s vlastní sledovací logikou, tak že řídicí počítač nebude zatěžován nadbytečnými informacemi, pokud nedojde k definované změně některé ze vstupních veličin. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává z upravovacího bloku, dvou paměťových bloků, porovnávacího bloku, časovacího bloku, hradla, zadávacího bloku, generátoru impulsů a propojovacího bloku.

Zařízení pro ovládání obraceče plochých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224518

Dátum: 15.12.1985

Autori: Větrovec Lubomír, Větrovec Jindřich

Značky: ovládání, materiálů, zařízení, obraceče, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládáni obraceče plochých materiálů, sestávající ze čtyř bloků čidel polohy, dvou povelových bloků, dvou vyhodnocovacích bloků, dvou kontrolních bloků, dvou hradel, řídicího bloku, ovládacího bloku a spínacích prvků poháněcích motorů, vyznačující se tím, že povelové výstupy (u1 až un a v1 až vn) druhého a čtvrtého bloku (2, 4) čidel polohy jsou připojeny na korespondující informační vstupy (bt až bn a č1 až cn) prvního a druhého...

Zapojení spojovací jednotky číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226464

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jirkovský Jiří, Němeček Václav, Větrovec Jindřich, Kučera Josef

Značky: spojovací, zapojení, počítače, číslicového, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení spojovací jednotky číslicového počítače, sestávající z impulsního čidla, vysílače impulsů, přijímače impulsů, impulsního dekodéru, reverzibilního čítače, vyhodnocovacího bloku, součinového bloku, paměťového bloku, dvou součtových bloků, časového bloku a číslicového počítače, vyznačující se tím, že výstup impulsního čidla (1) je přes vysílač (2) impulsů a přijímač (3) impulsů zapojen na impulsní vstup (c) tvarovače (4) impulsů, jehož...

Zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214108

Dátum: 01.07.1984

Autori: Němeček Václav, Jirkovský Jiří, Větrovec Jindřich

Značky: logických, zařízení, obvodů, sekvenčních, nastavování, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů, zejména u válcovacích tratí a upráverenských línek. Vynález řeší nastavování a nulování sekvenčních obvodů z více než dvou míst, a to buď prostřednictvím kontaktních spínačů, nebo libovolným bezkontaktním signálem. To se děje tak, že na výstupů logického součinového bloku vznikne trvalý napěťový skok, který vybudí časový blok, na jehož výstupu vznikne krátký časový...