Veselý Václav

Způsob výroby 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260465

Dátum: 15.12.1998

Autori: Heyberger Aleš, Čermák Ján, Šenkýřová Jarmila, Veselý Václav

MPK: C07C 69/653

Značky: 2-hydroxyetoxyetylesteru, výroby, kyseliny, způsob, metakrylové

Text:

...způsob prípravy 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové podle vynálezu následující příklady, které jej ale nijak neomezují.Do dvoulitrové skleněné trovjhrdlé banky opatřené turbinovýrn míchadlem se předloží 500 g dietylénglykolu a 400 g metylmetkrylátu, ínhibovaného 100 p.pn 1 hydrochinonu, katalyzátor 4 N roztok metanolátu sodného a přidá se 500 ml hexanu. Reakční směs se za stáleho míchání uvede k varu. Teplota varu se řídí...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové a etylendiglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269926

Dátum: 14.05.1990

Autori: Heyberger Aleš, Rylek Milan, Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: způsob, kontinuálního, metakrylové, 2-hydroxyetoxyetylesteru, dělení, etylendiglykolu, kyseliny

Text:

...spojí s původním vodným roztokem monoesteru I a etylendiglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtokú původního vodného roztoku a organického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou 121,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110.Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetoxyetylesteru...

Způsob sušení vyšších hydrátů uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266617

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čermák Ján, Wald Jiří, Lippert Erich, Hartman Miloslav, Veselý Václav, Erdös Emerich, Mocek Karel

MPK: C01D 7/32

Značky: způsob, hydrátu, uhličitanu, sodného, sušení, vyšších

Text:

...a následnou rafinací na kalcinovanou sadu. Pro účely odsiřování spalín je kalcinovaná soda málo účinná a hydrogen uhličitan sodný na druhé straně příliš drahý.Urěitou nevýhodou způsobu přípravy aktivního uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného je nízká intenzita procesu sušení, zejména při odstraňovaní krystalické vody z tuhé fáze, v níž molární poměr vcdauhličitan sodný nepřesahuje 5.Výše uvedené nevýhody odstraňuje postup...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové a glykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265977

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čermák Ján, Heyberger Aleš Ing .csc., Veselý Václav, Procházka Jaroslav

MPK: B01D 12/00

Značky: způsob, dělení, kontinuálního, metakrylové, kyseliny, 2-hydroxyetylesteru, glykolů

Text:

...s původním vodným roztokem monoesteru I a etylenglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtoků původního vodného roztoku a crganického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou ll,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110, Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetylesteru kyseliny...

Způsob suchého odstraňování oxidů síry, fluorovodíku a chlorovodíku ze spalin a odpadních plynů s obsahem vodních par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265109

Dátum: 13.10.1989

Autori: Musil Zdeněk, Jakubec Karel, Svoboda Karel, Hartman Miloslav, Veselý Václav

MPK: B01D 53/34

Značky: odpadních, způsob, vodních, fluorovodíku, suchého, odstraňování, chlorovodíku, spalin, plynů, obsahem, síry, oxidů

Text:

...typem kontaktního zařízení pro reakci mezi částicemi sorbentu a odpadními plyny je reaktor 5 fluidní vrstvou částic hydroxidu nebo oxidu vápenatého, reaktor s cirkulující fluidní vrstvou částic sorbentu nebo transportní reaktor s recirkulací částečně zrea qovaných částic sorbentu zachycených v odlučovači, např. v cyklonu.Konverze hydroxidu vápenatého na siřičitan a síran vápenatý dosahuje 30 až 60 molárních podle teploty, do...

Způsob řízení vsádkové fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262850

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doležel Zdeněk, Valenta Jaroslav, Selucký Konstantin, Veselý Václav, Drahoš Jiří, Šindelář Václav, Starý František, Čermák Ján

MPK: F26B 17/14

Značky: fluidní, způsob, sušárny, řízení, vsádkové

Text:

...l. do 2.období sušení se provádí pomocí teploty fluidní vrstvy, resp. pomocí teplotní diference mezi teplotou sušiciho vzduchu pod roštem a teplotou ve fluidní vrstvě. Jestliže se tato diference sníží pod stanovenou mez, odchylka má monotonní trend, pak sušení přašlo do 2.období. sušení je řízeno kinetickým dějem závislým především na vlastnostech materiálu jako je velikost, porosita, kritické vlhkost spod. Ze stavových veličín se pak...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260603

Dátum: 12.01.1989

Autori: Veselý Václav, Rylek Milan, Čermák Ján, Šenkýřová Jarmila, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/653

Značky: způsob, metakrylové, kyseliny, 2-hydroxyetylesteru, výroby

Text:

...prestupu hmoty mezi fázemi a nebyla jím ovlivňonvána rychlost děje, je třeba zajistit intenzívní míchání směsi a užívat priměreněho množství rozpo-uštědla.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje norvý způsob výroby výužívající výhod azeotropického -oddestilováni reakčního produktu z reakční směsi. Tento způsob prípravy HEMY byl experimentálně ověrenvlaboratorním merítku a prokazalo se, že lze konverzi reakčních komponent Zvýšit...

Jednocestný bezpečnostní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257992

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vaňáč Vladimír, Kopsová Ivana, Šedivý Jaromír, Kuklík Vlastimil, Rytzko Petr, Vančura Ivan, Veselý Václav

MPK: F16K 15/18

Značky: ventil, bezpečnostní, jednocestný

Text:

...které bylo dosaženo nízkymNa přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu. Na obr. 1 je jednoceatný ventil zobrazen v řezu, kdežto na obr. 2 je znázorněn v pohledu.Těleso jednocestného bezpečnostního yentllu je opatřeno dvěma pžívodními hrdly l a g. První přívodní hrdlo ł je spojeno-s přívódním kanálkem 3, který je~propojen s komorou lg. Komora 13 je uzavírána kuželkou 3, která je na jedné straně opatřena...

Přiváděcí zařízení u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244355

Dátum: 01.06.1988

Autori: Domas Josef, Mrština Václav, Drahoš Jioí, Veselý Václav, Šebor Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: přiváděcí, spřádací, jednotky, bezvřetenové, zařízení

Text:

...váleček ee začne otáčet tedy až po přiklopení nosného držáku, což je již pozdě. Toto zařízenítaké neumožňuje procee zepředení autonetizovet jednoduchým způeoben. .Úkolen je u vyše uvedeného přiváděcího zařízení zejietit jeho zlepěenou funkci z hledieka uvedení do chodu, aby nedocházelo k peäkozování vláken a provést jej tekevým způsobem, aby ee Iohla provádět nanipulace při zavádění pramene v jeho zavŕeně poloze, aniž by ee ovlivňovala...

Zařízení na výrobu trub se šroubovicovým švem z kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247181

Dátum: 16.05.1988

Autori: Veselý Václav, Dolník Vladislav

MPK: B21C 37/12

Značky: pásu, kovového, zařízení, svém, šroubovicovým, výrobu

Text:

...tak i v bočuím směru.Pro vedení. a pohon unáěeče ga kladek je upraven jednak paralelogramový vodici systém 2, se dvěma voditky až, zá, uspořádanými v první rovině § 43 vodici kružnice a s jedním vodítkem 21, uspořádaným ve druhé rovině gay vodicí kružnice, jednak dvě přestavná ústrojí 35, 32 vodicí kružnice, z nichž prvni je přířazeno prvni rovině ga vodicz( kružnice a druhé rovině § 53 vodicí kružnice, jednak kloubová tyč n, působící ve...

Způsob likvidace chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257501

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mašát Jan, Svoboda Karel, Pata Jaroslav, Bejblík Pavel, Hartman Miloslav, Veselý Václav

MPK: C07B 35/06

Značky: organických, likvidace, sloučenin, chlorovaných, způsob

Text:

...spalín, z něhcž se část spalín odebírala k analýze. Spaliny z přestupníku vstupovaly do náplňové skleněnékolony, jejíž vařák byl vytápěn. Do hlavy kolony byla nastřikována voda, z vařáku byl přes chladič odebírán vzniklý roztok kyseliny solné.Odplyny odcházející z kolony byly vedeny přes náplň aktivního uhlí.Do reaktoru bylo dávkováno 167 g.h 1 tetrachlormetanu a 90 litrů.h 1 propanu. Pro spalo vání bylo přivedeno 4,1 Nm 3.h 1vzduchu....

Vycházková skládací hůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 254598

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kanderál František, Veselý Václav, Chovanec Jaroslav

MPK: A61H 3/06, F16M 13/08, A45B 9/04...

Značky: skládací, vycházková

Text:

...přičemž vnějšíprůměr osazení je menší,než vnitřní průměr dílů trubkového charakteru. Délka osazení je 1 až Znásobná oproti vnějšímu průměru trubkového charakteru.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že vycházková skladací hůl je nenáročná na výrobu a technologické zařízení. Hůl je materiálově nenáročná a vystačí s jedním průměrem její nosné části. U hole je zaručene, že se nezkrátí tlakem uživatele při používání. Hul lze složit do brašny a...

Pojízdné transportní, sprchové a toaletní křeslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254597

Dátum: 15.01.1988

Autori: Veselý Václav, Kanderál František, Chovanec Jaroslav

MPK: A61G 7/02, A61G 5/02

Značky: křeslo, toaletní, pojízdné, sprchové, transportní

Text:

...podnožky umožňují upravit tuto opěrku nohou dle postavy pocienta, případně je vůbec odejmout. Sklopná opěrka zad płipevněná na opěradle přispívá k pohodlnému posedu pacienta.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje pojízdné transportní, sprchcvé a toaletní křeslo v nárysu, obr. 2 totéž křesla v půdorysu,obr. 3 vyznačuje nosný rám v axonometrickém pohledu, obr. 4 pak podpěrný element v řezu...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-752

Načítavanie...

Číslo patentu: 244573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hájek Leoš, Hovorka Jaromír, Veselý Václav, Skupin Lumír, Kueírek Jioí

MPK: C12N 1/20

Značky: kmeň, acremonium, mikroorganizmů, f-752, chrysogenum

Text:

...pôsobili striedavo UV svetlom a nitrózometvlmočovinou. Vybrané izoláty boli ďalej podrobené pasážovaniu cez médiá so zníženým, až nulovým obsahom metioninu. Po opätovnom použití UV svetla a dalším pasážovaním boli získané izoláty, ktoré boli podrobené overovaniu ich vlastnosti z hľadiska vhodnosti priemyselného p~oužitia.Zároveň týchto prác bol vybraný kmeň, na ktorý uplatňujeme patentový nár-ok.Pri stanovovaní prnoduwkc-ixe cefallosjmorínu C...

Spôsob prípravy trifenylfosfánoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245541

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eárský Milan, Veselý Václav

MPK: C07F 9/53

Značky: spôsob, přípravy, trifenylfosfánoxidu

Text:

...Na jeho vysokú katalytickií aktivitu poukazuje i tá skutočnosť, že okidácia PhzP katalyzovaná FePh 3 PO 4 l 52 trvala 50 hodín, kým v prítomnosti FeNxCS 5 Ph 5 PO 2 trvala 100 hodín.Uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom prípravy trifenylfosfanoxidu reakciou trifenylfosfanu s kyslíkom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že oxidácia trifenylfosfánu prebieha za katalytického účinlku komplexu FePhsP 04 I 3)2,kde Ph značí fenyl, V...

Stavitelná hadicová přípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253646

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kopsová Ivana, Vaňáč Vladimír, Šedivý Jaromír, Rytzko Petr, Kuklík Vlastimil, Vančura Ivan, Veselý Václav

MPK: F16L 27/00, F16L 33/00

Značky: stavitelná, přípojka, hadicová

Text:

...podstata spočíva v tom, že v těle stavitelné hadicové přípojky, které je opatřeno tulejkou,je vytvořena rovná průchozí díra. Na vnějším povrchu dříku připojovacího ěroubu je upraveno osazení pro vytvoření dutiny. Na spodním a na horním konci těla je umístěno těsnění.Předností stavitelné hadicové přípojky podle vynálezu je podstatné zhospodárnění výroby.Na přiloženém výkresu je schematicky v částečném řezu zobrazena stavitelné hadicová...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Havlín Vladimír, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: rafinace, způsob, kontinuální, kyseliny, 2-hydroxyetylesteru, metakrylové

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metylmetakrylové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253632

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Václav, Čermák Ján, Šenkýřová Jarmila, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/54

Značky: provádění, zařízení, způsobu, tohoto, výroby, metylmetakrylové, 2-hydroxyetylesteru, způsob, kyseliny

Text:

...l se provádí tlakem přiváděným tlakovým potrubím 2 na hlavě rektifikační kolony 1.Blíže tento způsob a zařízení k přípravě HEMA objasňuje následující příklady, ktoré je ale nijak heomezují.Do ávoulitrové skleněné trojhrdlé baňky opatřené turbínovým michadlem se předloži 500 g etylenglykolu, stejné množství metylnmmetakrylátu, inhľbovaného 100 ppm hydroohinonu, katalyzátor (4 N roztok metanolátu sodného) a přidá se 500 ml hexanu.Reakční...

Pneumatický šoupátkový rozvaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 252946

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veselý Václav, Kuklík Vlastimil, Šedivý Jaromír, Vančura Ivan, Kopsová Ivana, Vaňáč Vladimír, Rytzko Petr

MPK: F16K 11/07

Značky: pneumatický, rozvaděč, šoupátkový

Text:

...a nízkou výrobní náročnost. Je vhodný pro použití v prostředí, kde je nebezpečí značného znečištění a lze jej přímo připevnit na ovládaný prvek.Na připojenám výkresu je v řezu schemeticky znázorněno vnitřní uspořádání pneumatického šoupátkového rozvaděče podle vynálezu. Na obr. 1 je nárys, na obr. 2 půdorys.Pneumatický šoupátkový rozvaděč je tvořen tělesem lg, v němž jsou vytvořeny dve výstupní kanály 13 doplněné dutými připojovacími...

Redukční ventil s výstředníkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252936

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kopsová Ivana, Vaňáč Vladimír, Veselý Václav, Vančura Ivan, Rytzko Petr, Kuklík Vlastimil, Šedivý Jaromír

MPK: F16K 31/524

Značky: ventil, redukční, ovládáním, výstředníkovým

Text:

...spo 1 eh~ livost.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn jeden příklad provedení redukčního ventilu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn v pohledu s řezem odpouštěcího ventilu a na obr. 2 je V řezu znázorněno vnitřní uspořádání ventilu.Redukční ventil je tvořen tělesem L, které je opetřenovstupním hrdlem g. Na vstupním hrdle g je vytvořeno sedlo 1,které je souosé s kuželkou i se zdvihátkem ž. Kuželka i je uložene v axíálně...

Dvoutlačítkový dvoucestný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 252933

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veselý Václav, Kopsová Ivana, Vančura Ivan, Kuklík Vlastimil, Šedivý Jaromír, Vaňáč Vladimír

MPK: F16K 11/10

Značky: dvoucestný, ventil, dvoutlačítkový

Text:

...a výstpni hrdlo lg,k němuž jsou paralelné připojeny dva uzaviraci tlačitkově ventily gg a ąg. Prvni uzaviraci tlačitkový ventil gg je spojen se vstupnim hrdlem ll a s výstupnim hrdlem lg. Druhý uzaviraci tlačitkový ventil Q je spojen s výfukovým otvorem 13. Prvni uzeviraci tlačitkový ventil gg slouží k uzaviráni- 2 f 252 933 přívodu stlačeného vzduchu k pneuválci, kdežto druhý uzavírací tlačítkový ventil Q umožňuje vypouštění vzduchu z...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252800

Dátum: 15.10.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Veselý Václav, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, kontinuální, rafinace, metakrylové, 2-hydroxyetoxyetylesteru, způsob

Text:

...předloženého vynálezu epočívá v tom, že se reakční produkt zředěný vodou v hmotnostním poměru 12 přivádi kontinuálním způsobem do těeného protiproudého styku s organiokám rozpouštědlem typu alkanů nemisitelným s vodou s teplotou varu 40 až l 20 °C, tim, že se vodná fáze rozptyluàe v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřitom kapky vodné fáze klesají dolů, protože maji speoifickou hmotnost vyšší než organické...

Způsob měření upraveného základního materiálu pro nanášení galvanoplastických vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 252063

Dátum: 13.08.1987

Autori: Landa Václav, Veselý Václav

MPK: G01B 11/30

Značky: nanášení, galvanoplastických, způsob, měření, základního, upraveného, vrstev, materiálů

Text:

...velikost jamek zjistí zobrazením zvoleného úseku vzor ku ve vhodném zvětšení na monitoru televizního analyzátoru, na kte Alrý ee pomocí zabudovaného programu promítne rastr, který obrazyt jednot 11 vých jamek rozdělí do řady úseček omezenýchhranícemí měře ných obrazů jamek a zjistí se distribuce takto vytvořených úsečeknMěřený vzorek se poté příčně rozřeže na předem.stanovený počet dílčích vzorků, na jejichž řezech se obdobným způsobem, tj....

Katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240765

Dátum: 01.08.1987

Autori: Matijovský Vladimír, Štipina Václav, Nováky, Rendko Tibor, Stoešinka Jozef, Veselý Václav

MPK: B01J 21/06, C07C 69/80

Značky: katalyzátor

Text:

...podle tohoto vynálezu, závislého na A 0 214 550. Jeho podstatou je, že katalyzátor pro výrobu organických změkčovadel obsahuje mimo aktivovanćho gelu T 102. xH 20 ještě 0,1 až 50, s výhodou 10 až 30 hmotnostních, vztaženo na výslednou směs, oktadekahydrátu síranu hlinitého.Výhody plynoucí z použití smisnćho katalyzátoru podle vynálezu lze spatřovat ve dvou oblastech. Přídavek Al 2(S 04)3. 18 H 20 ke katalyzátoru na bázi aktivovanćho gelu T...

Způsob odstraňování rtuti a/nebo oxidu arsenitého a oxidu siřičitého z pražných a odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250298

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pata Jaroslav, Veselý Václav, Hartman Miloslav, Svoboda Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: pražných, odpadních, odstraňování, siřičitého, rtuti, oxidů, způsob, plynů, arsenitého

Text:

...Plyn je dále zbavován par síry, rtuti, As 40 s a aerosolů sloučenin rtuti a arsenu odsorpcí ve vrstvě aktivního uhlí za vyšších teplot 130 až 210 °C, s výhodou 150 až 190 °C. Zvýšená teplota potlačuje adsorpci vodních par i S 02 a způsobuje snížení množství H 2 S 04 vzniklé v pórech aktivního uhlí. Síra adsorbovaná na aktivním uhlí reaguje rychle za těchto podmínek s parami rtuti a AS 406 na príslušné sirníky podle rovnica vyvoláva částečný až...

Tuhé mazivo pro tažení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232375

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bil Arnošt, Veselý Václav, Richtar Antonín, Peka Ivo

MPK: C10M 1/10, B21C 9/00

Značky: tažení, drátu, mazivo, tuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tuhého maziva pro tažení drátu za studena zvláště pak pro tažení drátu z nerezavějících feritických nebo austenitických ocelí. Tuhé mazivo pro tažení drátu za studena podle vynálezu je tvořeno 75 až 95 % hmot. stearátu prvků první a druhé skupiny periodické soustavy a 5 až 25 % hmot. fluorovaného grafitu (CFX)n, kde x je v rozmezí 0,7 až 1,00.

Aditivované mazivo k tažení a válcování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230849

Dátum: 15.06.1986

Autori: Richtar Antonín, Peka Ivo, Veselý Václav, Bil Arnošt

MPK: B21B 45/02, C10M 1/10

Značky: mazivo, kovů, tažení, aditivované, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Aditivované mazivo k tažení a válcování kovů řeší problém snížení přetvárných sil a dosažení co nejkvalitnějšího povrchu výrobků při zpracování tažením nebo válcováním zejména ušlechtilých feritických nebo austenitických ocelí. Mazivo je založeno na bázi halogenových uhlovodíků přičemž jako aditivní látky je použito fluorovaného grafitu (CFx)n, kde x je 0,55 až 1,1 v množství 7 až 25 % hmot. směsi. Mazivo je použitelné ve všech typech...

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229708

Dátum: 01.05.1986

Autori: Macho Vendelín, Kordík Jozef, Jurečeková Emília, Kavala Miroslav, Veselý Václav, Trubač Karol, Baxa Jozef

MPK: C10L 1/02

Značky: pohonných, látok, komponenty, látky, pohonné, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok s prímesami vody na báze alifatických kyslíkatých zlúčenín pozostávajúce z 1 až 95 hmot. uhľovodíkov obsahujúcich 0,1 až 20 % hmot. diizoolefínov s 8 a/alebo 10 atómami uhlíka v molekule 5 až 98 hmot. častí najmenej dvoch rôznych látok obecného vzorca RlOR2, kde R1 je vodík alebo alkyl alebo hydroxyalkyl s 1 až 8 atómami uhlíka a R2 je alkyl- so 4 až 5 atómami uhlíka, s výhodou s terciárnym uhlíkom...

Antifrikční přísada do plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230079

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mařík Jiří, Veselý Václav, Svoboda Václav, Landovský Karel, Peka Ivo

MPK: C01B 31/00, C08K 3/16

Značky: plastů, antifrikční, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Použití fluoridu grafitu jako antifrikční přísady do kompozic plastů reaktoplastového, termoplastového i elastomerního charakteru, vhodných zejména pro vytváření dílců technologiemi lisování, protlačování, vstřikování, vytlačování, vyfukování a odlévání.

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bajús Martin, Baxa Jozef, Bučko Miloš, Hlinšťák Karol, Matejíček Jozef, Maťaš Michal, Smiešková Agáta, Veselý Václav

Značky: frakcií, alkénov, výroby, ropných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zelenka Jan, Veselý Václav, Baxa Jozef, Kadlec Vlastimil, Smrž Zdeněk, Kubička Rudolf, Svoboda Jiří, Bajús Martin, Novák Václav

Značky: olefínov, spôsob, hydrogenovaných, výroby, frakcií, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Rieši spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií, pri ktorom sa postupuje tak, že petrolej, atmosférický alebo vákuový plynový olej sa hydrogenuje za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje aktívne zložky WS2 a/alebo MoS2 a ako aktivátory NiS a/alebo CoS na Al2O3, výhodne WS2 . NiS na Al2O3 pri tlaku 7 až 30 MPa a teplote 280 až 450 °C a získaný hydrogenát sa pyrolyzuje v...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223393

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mikulec Jozef, Těšitel Jaroslav, Veselý Václav, Štěpina Václav, Révus Miloš

Značky: zážehových, dvoudobých, syntetický, motorů, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Složení částečně i plně syntetických olejů pro mazání dvoudobých zážehových motorů s klasickým způsobem mazání, připravených na bázi tzv. polypropylenového oleje, buď samotného (plně syntetický olej), nebo jeho směsi s vhodným ropným rafinátem nebo s extraktem ze selekční rafinace olejů (částečně syntetický olej). Takové oleje tvoří suchý, lehký a snadno vynesitelný karbonizační zbytek, mají lepší mazivost a mohou být proto použity v menším...

Zmesný difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219666

Dátum: 01.12.1985

Autori: Révus Miloš, Bratský Daniel, Veselý Václav, Novák Ivan

Značky: hydrokonverziu, katalyzátor, výroby, spôsob, uhľovodíkov, difunkčný, zmesný, katalytickú

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor obsahuje dve hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je syntetický hlinitokremičnan obsahujúci viazané kovy, druhá zložka je vybraná zo skupiny zahrňujúcej hlinitokremičitany rôzneho typu a pôvodu. Kovová zložka je vybraná z kovov 6. až 8. skupiny periodickej sústavy. Spôsob výroby...

Viaczložkový difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219665

Dátum: 01.12.1985

Autori: Novák Ivan, Veselý Václav, Bratský Daniel, Révus Miloš

Značky: výroby, hydrokonverziu, uhľovodíkov, difunkčný, katalyzátor, viaczložkový, spôsob, katalytickú

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor obsahuje tri hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je syntetický mordenit s rôznym molárnym pomerom SiO2 : Al2O3, druhou je syntetický hlinitokremičitan obsahujúci kovy zvyšujúce jeho katalytickú aktivitu a treťou zložkou je materiál vybraný zo skupiny zahrňujúci rôzne typy prírodných...

Spôsob výroby pohonných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 219169

Dátum: 01.06.1985

Autori: Macho Vendelín, Trubač Karol, Veselý Václav

Značky: výroby, spôsob, látok, pohonných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pohonných látok obsahujúcich okrem benzínových uhľovodíkov metyl-terc-alkyl-étery a prípadne alkoholy C1 až C5 i dialkylétery, zvlášt terc-alkoholy, sa uskutočňuje pri teplote 40 až 180 °C (80-150 °C) za katalytického účinku silných kyselín (H2SO4, katex v H-forme, P2O5 na nosiči, silnokyslé zeolity) pôsobením etanolu alebo metanolu, prípadne s prímesami vody, na benzín z kondenzačných (napr. z konverzie CO na uhľovodíky) alebo...

Dvojzložkový difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218724

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bratský Daniel, Novák Ivan, Révus Miloš, Veselý Václav

Značky: hydrokonverziu, výroby, uhľovodíkov, difunkčný, katalyzátor, dvojzložkový, spôsob, katalytickú

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný prekatalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby.Katalyzátor obsahuje dve hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je mordenit s rôznym molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 a druhou je syntetický hlinitokremičitan, ktorý obsahuje kovy alebo ich zmesi vybrané zo skupiny zahrňujúcej meď, berylium, horčík, zinok, nikel a kobalt. Kovová zložka je vybraná z...

Syntetický difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218723

Dátum: 01.06.1985

Autori: Veselý Václav, Bratský Daniel, Novák Ivan, Révus Miloš

Značky: difunkčný, výroby, hydrokonverziu, spôsob, syntetický, katalytickú, katalyzátor, uhľovodíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor sa skladá zo syntetického hlinitokremičitanu, ktorý obsahuje kovy alebo ich zmesi, ktoré podstatne zvyšujú jeho aktivitu a z kovovej zložky, ktorá je vybraná z kovov 6. až 8. skupiny periodickej sústavy. Spôsob výroby katalyzátora zahŕňa tepelné spracovanie a aktiváciu za stanovených podmienok.Uvedený katalyzátor možno použiť v...

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 214923

Dátum: 30.10.1984

Autori: Kopernický Ivan, Metke Marian, Bajús Martin, Krivulka Ivan, Slimák Jozef, Bučko Miloš, Veselý Václav, Baxa Jozef

Značky: reaktora, spôsob, pyrolýze, pasivácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií s teplotou varu 30 až 400 °C v prítomnosti vodnej pary na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa vnútorný povrch pyrolýzneho reaktora pred pyrolýzou pasivuje sírou alebo tepelne rozložiteľnými sírnymi zlúčeninami v teplotnom intervale 600 až 900 °C v trvaní 10 až 180 minút pri priestorovej rýchlosti od 2 kg/m3 . h do 3000 kg/m3 . h vzhľadom na prítomnú síru v...