Veselý Petr

Hlavica plazmového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7042

Dátum: 03.03.2015

Autori: Veselý Petr, Zuštín Branislav, Lapčík Zdeněk

MPK: H05H 1/28

Značky: horáka, hlavica, plazmového

Text:

...držiaka g dýzy g, čím vytvára kanál Q na prechod chladiaceho média. Vonkajšiu stenu hlavice 13 tvorí kryt 1 g, ako je zrejme z obrázka 1, upevnený na plazmovom horáku g pomocou dielca Q, medzi ktorým a krytom 1 g je tesniaci krúžok Z. Vzájomná poloha krytu lg a držiaka g dýzy g je nastavená pomocou dištančného knižku g. Priestor medzi držiakom g, krytom 14 a dielcom g tvorí kanál 20 pre ochranný plyn Plazmová komora g podľa obrázka l, 2 je...

Brzdový klátik

Načítavanie...

Číslo patentu: 278019

Dátum: 07.09.1994

Autori: Veselý Petr, Návrat Lubomír

MPK: B61H 1/00

Značky: brzdový, klátik

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový klátik trecích bŕzd, najmä podvozkových kolies koľajových vozidiel, pozostáva zo základného telesa (1) s funkčnou brzdovou plochou (4) v tvare dosadacej plochy brzdenej súčasti, ktorá má základné teleso (1) vybavené zaliatou vložkou (8), odolnou voči oteru, tvorenou zo strany funkčnej brzdovej plochy (4) základného telesa (1) jednotlivými segmentami (6) s tvarovanými čelami (7), vytvorenými na úrovni funkčnej brzdovej plochy (4).

Pec pro tepelné štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266821

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pospíšil Radomír, Fiedler Lubomír, Fridrich Vít, Veselý Petr

MPK: C10G 9/20

Značky: uhlovodíku, tepelně, štěpení

Text:

...na příslušný výměník napojený prostřednictvím alespoň jednoho výstupního kolektoru, zatímco vnější trubky jsou prostřednictvím vstupního potrubí napojenyna nejměně jeden vstupní kolektor, který je spojen s výstupom příslušného konvekčního svazku. Podstata vynálezu spočívá přitom v tom, že v nejnižší části procesních trubek, resp. dvoutrubek je vytvořen směšovač, do něhož je zaústěn alespoň jeden přívod pomocného teplonosného média, kupříkladu...

Pec pro tepelné štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261302

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fiedler Luboš, Jeníček Pavel, Veselý Petr

MPK: C10G 9/20

Značky: uhlovodíku, tepelně, štěpení

Text:

...účinku je možno dosáhnout i při alternativním provedení, kdy je škrticí prvek nahrazen uspořádáním, při němž je alespoň část délky vstupních potrubí provedena se zaškrceným prúřezem.K hlavním přednostem noveho uspořádání pyrolýzní pece, kromě vysoké hloubky štěpení suroviny při zachování doběhu reakce ve vnitřní trubce před vlastním ochlazením ve vysokotlakém výměníku odpadního tepla, patří i konstrukční jednoduchost a s ní související...

Způsob tepelného štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256629

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fiedler Lubomír, Veselý Petr

MPK: C10G 9/20

Značky: uhlovodíku, štěpení, způsob, tepelného

Text:

...rychlosti proudění směsi k průběhu nežádoucích sekundárních reakcí, provázených tvorbou vysoce kondenzovených nerozpustných sloučenin s nízkým obsahom vodíku a tvorbou koksu. Souěasně dochází v oblasti vysokých teplot i ke zvýšení teploty stěn reakčního prvku se všemi negetivními důsled~ ky, tj. zvýšenou difuzí uhlíku ze suroviny do materiálu stě í 3 I 256 829ny s následným snížením její unosností a riziken creepového poškození. WJe známo...

Prostriedok na vábenie lykožrútov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242257

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Veselý Petr, Henych Jioí, Dvooák Jan, Hulík Zdenik

MPK: A01N 27/00, A01N 31/00

Značky: vábenie, prostriedok, lykožrútov

Text:

...a 2-metyl-Z-buten-olu pnirodzene živice a prípadne rozptíištíadlo .a stabilizátory Hm-ot. pomer živice k cisuverbeno-lu je 1 3 až 3 1-a hmot. .pomer živice k ostatným zložkám je 0,1 5 až 1 13.Prostriedok môže obsahovat prirodzenú zložku živice alebo z nej získané frakcie,pričom živice pochádza zo zástupcov Co-nitorophyta s výhodou zo zástupcov Pinaceae.Hlavná výhoda prostriedku podľa vynálezu spočíva v potenciácii účinku.Tabunľka 1...

Radiáčný had pre pyrolýzu kvapaľných uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231265

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mkulec Jozef, Veselý Petr, Mareček Václav, Jelínek Lev, Kopernický Ivan, Jambrich Martin, Fridrich Vít, Bučko Miloš, Révus Miloš

MPK: C10G 9/20

Značky: radiáčný, pyrolýzu, kvapalných, uhľovodíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vetvených trubkových hadov pre pyrolýzu kvapaľných uhľovodíkov s bodom varu do 36O(C. Účeľom riešenia technického problému je konštrukcia pyrolýzného hada umiesteného v radiáčnej komore, keďže tvrdosť pyrolýzy a jej selektivita ako aj sposob prevádzkovania k tomu zameraný, sú rozhodujúcim sposobom ovplyvnené konštrukciou radiačného hada. Prevádzkovo odskúšané riešenie podľa vynálezu može byť vzorom i pre zdokonalovanie...

Kladka z hliníku nebo jeho slitiny pro vedení textilního nebo gumotextilního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230530

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kroužecký Vratislav, Havrda Miroslav, Šulc Jiří, Cyrus Záviš, Kurz František, Veselý Petr

MPK: B65B 57/00, C25D 3/04

Značky: slitiny, textilního, gumotextilního, hliníku, kladka, pásu, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Kladka z hliníku nebo jeho slitiny pro vedení textilního nebo gumotextilního pásu, zejména pro automatické třídicí linky na listovní zásilky, vyznačující se tím, že její povrch je opatřen povlakem z elektrolyticky vyloučeného chrómu o tloušťce od 1 do 200 ?m, s výhodou od 10 do 50 ?m a o drsnosti povrchu od Ra = 0,1 do Ra = 12, s výhodou od Ra = 1,5 do Ra =5.

Způsob pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221137

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubička Rudolf, Veselý Petr, Mostecký Jiří Prof: Ing:, Weisser Otto Doc: Ing

Značky: uhlíku, frakcí, způsob, obsahem, pyrolýzy, atomů, olefinických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku je umožnění pyrolýzy látek, které obsahují méně stabilní látky. Olefinické frakce s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku z produktů pyrolýzy a z produktů katalytického krakování se předehřejí na teplotu od 120 do 650 °C, s výhodou od 180 do 500 °C, načež se dávkují do proudu primární alkalické suroviny, například propan-butanu, frakce uhlovodíku s obsahem 4 atomů uhlíku,...