Veselý Miloslav

Zásobník pomocného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 230

Dátum: 09.09.1993

Autori: Poláčková Eliška, Boháč Zdeněk, Veselý Miloslav

MPK: G05D 9/02, G05D 9/00, G05D 9/04...

Značky: elektrolytu, pomocného, zásobník

Text:

...v úrovnich odpovidajícich poloze permanentniho magnetu pri maximální a minimálni hladiněelektrolytu v zásobníku. snímač, signalizujici naplněni a vy prázdnění zásobníku, může být využít i jako soućást obvodu pro automatické doplňování zásobníku elektrolytem.Výhody zásobníku pomocného elektrolytu s ŕízenou rychlostí vytékání elektrolytu k průtočné elektrodé pro elektrochemickou analýzu plynů podle tohoto technického řešení vyplývají z...

Zariadenie na ochranu elektródových snímačov hladiny kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 229

Dátum: 09.09.1993

Autori: Peisker Ivan, Veselý Miloslav, Boháč Zdeněk

MPK: G01F 23/24, G01F 15/00, G01F 15/12...

Značky: kvapalín, ochranu, snímačov, hladiny, elektrodových, zariadenie

Text:

...výparů,které projde otvory podél elektrod nad oddélovací pŕepážku. Prídavné prstence pro zvýšení účinku ochranného prostoru lze proelektrody s kruhovým průŕezem zhotovit napŕ. z ploché pryže vetvaru mezikruží se zmenšeným vnitřním prúměrem tak, aby je bylo možno na snímací elektrody tesne nasunout. Podobné lze řešit upevnéní pŕídavných prstencú í u elektrod s jiným prúŕezem než kruhovým, t.j. zhotovených např. ze ćtyŕhranu, šestihranu...

Prietoková kombinovaná elektróda na elektrochemickú analýzu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 113

Dátum: 07.07.1993

Autori: Poláčková Eliška, Veselý Miloslav, Boháč Zdeněk

MPK: G01N 27/30

Značky: kombinovaná, elektrochemickú, plynov, prietoková, elektroda, analýzu

Text:

...a prúměrem drátu 0,1 až 2,5 mm, pŕićemž rozdíl 0,5 až 1,0 mm se jeví jako optimální. Přesáhne-litento rozdíl uvedenou horní hranici 2,5 mm, pŕestane kapiláraplnit svoji funkci. Kromě toho, že odkapávání elektrolytu se stane nepravidelným, znaćně se zvýši nebezpečí pronikání analyzovaného plynu do pláště elektrody. Je-li naopak uvedený rozdíl příliš malý, může snadno dojít k ucpání kapiláry mechanickými nećistotami, případně obsaženými v...

Způsob snížení obsahu nežádoucích příměsí v barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263625

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Miloslav, Janeček Miroslav, Poláčková Eliška, Havel Miroslav

MPK: C09B 67/54

Značky: způsob, příměsí, snížení, nežádoucích, barvivech, obsahu

Text:

...tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že při separaci organických barviv z krystalizační či reakční směsi se před filtrací či odstředěním přidá k suspenzi barviva nasycený roztok stejného barviva. Tento roztok se připraví rozpuštěním předem separované pasty nebo ještě nezfiltrované suspenze barviva ve vodě za případného přídavku chloridu sodného. Čím menší koncentrace,tím nižší koncentrace těchto látek je pak obsažena v kapalné...

Způsob přípravy diaceton-L-sorbosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257866

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kmoníček Vladimír, Veselý Miloslav

MPK: C07H 9/02

Značky: přípravy, způsob, diaceton-l-sorbosy

Text:

...materiálu a problémy bezpečnostní. V těch případech, kdy se neprovádí úprava krystalickě formy L-sorbosy, je reakční doba nereprodukovatelně prodlužována na úkor výkonu zařízení, snížení výtěžku a nárůstu vedlejších látek. Je-li reakce vedena s neúplnou konverzí L-sorbosy, dochází ke snížení výkonu na objemovou jednotku reaktoru a zvýšení nároků na další zařízení pro regeneraci L-sorbosy a na pracovní síly. Postup využívající...

Způsob krystalizace tartrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255665

Dátum: 15.03.1988

Autori: Janeček Miroslav, Veselý Miloslav, Poláčková Eliška, Havel Miroslav

MPK: C09B 29/036

Značky: krystalizace, tartrazinu, způsob

Text:

...sodného a harviva, získá se tartrazin v dobře filtrovatelně formě a koláč barviva vzniklý po filtraci či odstřcdění vykazuje vysoký obsah sušiny a snadno se promývá. Při uvedeném poměru soli a barviva se totiž tartrazin z roztoku začíná vylučovat v teplotním rozmezi 40 až 50 OC, podmiňujicím vznik vhodné krystalické formy produktu. Postup podle vynálezu je v dalším textu blíže osvětlen příklady, které však nikterak prcdmět vynálezu nevymezují...

Způsob přípravy barviv s nízkým obsahem nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253803

Dátum: 17.12.1987

Autori: Veselý Miloslav, Havel Miroslav, Poláčková Eliška

MPK: C09B 67/54

Značky: způsob, nečistot, barviv, nízkým, přípravy, obsahem

Text:

...varianty vhodné k provaděni navrženeho způsobu. vztah mezi objemovými a hmotnostními díly odpovídá vztahu litr-kilogram.nu illu kyseliny sulfanllove se rozpusti pŕídavkem 56 obj. dílů roztoku hydroxidu sounen~ NüH 10 mol.l 1 i ve 430 obj. dllech vody. K takto připravenému roztoku se přidá149 ob Jlíu kyociiny chlorovodikové (c 9 mol.l 1) a za současného chlazení při teplotěHcl 20 F Li bj. dílü roztoku dusitanu sudneno (cNaNo 2 r 5 mo...

Způsob automatického řízení hodnoty pH u vsádkových periodických chemických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237363

Dátum: 01.08.1987

Autori: Veselý Miloslav, Koropecký Igor

MPK: G05D 21/00

Značky: automatického, hodnoty, způsob, řízení, procesu, chemických, vsádkových, periodických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkrácení doby potřebné k dosažení žádané hodnoty pH při automatickém řízení pH u vsádkových, periodický se opakujících procesů, založeném na přidávání neutralizačního činidla do reakční směsi přes dvoupolohový akční člen ovládaný impulsovým regulátorem. Princip podle vynálezu spočívá v tom, že v průběhu zpracování každé vsádky se nejdříve do reakční směsi přídá neutralizační činidlo v množství stanoveném v průběhu zpracování...

Způsob sledování tepelných změn provázejících chemické reakce a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213739

Dátum: 01.04.1984

Autori: Plecháček Václav, Veselý Miloslav, Boháč Zdeněk

Značky: reakce, změn, provádění, chemické, tepelných, provázejících, způsobu, způsob, sledování, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sledování tepelných změn provázejících chemické pochody založený na měření teploty reakční směsi v pomocném prostoru periodicky naplňovaném vzorkem reakční směsi odebíraným z reakčního prostoru dle čs. autorského osvědčení č. 208 429 spočívající v tom, že pomocný prostor se temperuje reakční směsí, z níž je tento vzorek odebírán.