Veselý Dobromil

Kompaktní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s rotačním diskovým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266713

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pavlík Pavel, Bušek Jiří, Grau Petr, Wanner Jiří, Veselý Dobromil, Kos Miroslav, Šorm Ivo

MPK: C02F 3/08

Značky: mechanicko-biologická, rotačním, reaktorem, odpadních, diskovým, čistírna, kompaktní

Text:

...patrné z připojených vyobrazení. Na obr. 1 je podélný řez čistírnou ve směru od vtoku k odtoku z čistírny, na obr. 2 je znázorněn püdorys čistírny a na obr. 3 je řez štěrbinovou usazovací nádrží ve směru kolmém na směr proudění vody v ní, na obr. 4je plastový kryt rotačního diskového reaktoru.Čistírna V provedení podle vynálezu pro čištění splaškových odpadních vod V množství do l 0 m 3.dl se sestává 2 betonové nádrže l o vnitřních rozměrech...

Široký vtokový válec kruhové dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 263290

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koníček Zdeněk, Kos Miroslav, Miklenda Jiří, Veselý Dobromil

MPK: C02F 3/12

Značky: široký, kruhové, vtokový, válec, nádrže, dosazovací

Text:

...pro pomalé míchání,napomáhající flokuiaci bakteriálních částic velikosti 0.5 až 5)um na částice 25 až 1 600/um,které lépe eedímentují. Nevýhodou úzkého válce je, že v něm neprobíhá žádoucí flokulace. Nevýhodou širokého válce s pomalým mícháním je nutnost mechanického zařízení e energetickým příkonem. i.Uvedené nevýhody odstraňuje široký vtokový válec kruhové dosazovací nádrže s vtokem podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že vtokové...

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233634

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koníček Zdeněk, Veselý Dobromil, Miklenda Jiří Ostrava, Fuchs Petr, Grau Petr, Sloup Václav

MPK: C02F 3/00

Značky: postupy, odpadních, čištění, biologickými, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy sestává z válcové nádrže ze smaltovaných plechů s bočními čely, která jsou opatřena přívodem odpadní vody a odvodem vyčištěné vody. Po délce nádrže jsou na dvou samostatných osách upevněny disky, na nichž se při pomalém otáčení vytváří biomasa, která při svém růstu spotřebovává organické nečistoty, obsažené v odpadní vodě. Biomasa z disků postupně odpadává a hromadí se na dně kovové nádrže,...

Rotační biofilmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248891

Dátum: 12.02.1987

Autori: Miklenda Jiří, Křižanovič František, Wanner Jiří, Grau Petr, Koníček Zdeněk, Kos Miroslav, Veselý Dobromil

MPK: C02F 3/00

Značky: rotační, biofilmový, reaktor

Text:

...čepy, jež jsou ctočně uloženy v rameneoh nosné konstrukce, a je spojen nejméně s jedním tímto ramenem aretačním šroubem, přičemž nejméně v jedné hraně podélné štěrhiny aeračníhožlabu jsou vytvořena vybrání.Výhodou rotačního biofilmového reaktoru podle vynálezu je dostatočný príjem vzdušnáho ą suspendcvanou v jeho nádrži,kyslíku jak pro biomasu pŕisedlou na nosiči, tak pro bioma kde stŕídavým plněním aeračních žlabů vodou nebo vzduchem a...

Způsob zahuštění biologických, zejména aktivovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228403

Dátum: 15.04.1986

Autori: Aronsson Gunnar, Verner Miroslav, Barta Jiří, Veselý Dobromil, Pardus Ivo

Značky: kalů, aktivovaných, biologických, způsob, zahuštění, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zahuštění biologických aktivních kalů, vyznačený tím, že ke kalům se přidají kyslíkaté sloučeniny dusíku s výhodou dusičnany nebo dusitany, v množství 50 až 2 000 g/m3 za teploty 5 až 45 °C při pH 5 až 8,5, načež se po 15 minutách až 2 hodinách enzymatickou činností vzniklé kalové vločky se změněnou fyzikální strukturou přímo zahušťují centrifugací.