Veselá Zdenka

Jednofrekvenční plynový laser s centrálním hlavním maximem výkonu záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267951

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/22, H01S 3/04

Značky: záření, plynový, centrálním, výkonu, maximem, hlavním, laser, jednofrekvenční

Text:

...vlastní aktívni prostředí izotopy plynu 221 a ZONe v poměr. 11 až la. délka. rezonátoru L leží v romeziNový typ Jodnofrekvenčniho laseru a hlavním oentrúlnim mnximem výkonu ai-oni jo výhodnějäi pro stabilizaoi frekvence z několika důvodů. První. výhodou tohoto typu Je,že nemůže doohúzet k cmylům při uzavirňní smyčky servosyatému, což usnadňuje Autonatickou stnbilizaoi frekvence. Dále převýšoni centrálního maxim xmďzbývajíoí úrovni výkonu Je...

Stabilní laserová trubice s velkou životností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262528

Dátum: 14.03.1989

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/02, H01S 3/03

Značky: stabilní, trubice, velkou, životnosti, laserová

Text:

...vlastní laserové trubice ve vakuotěsném krytu, na obr. 2 je uvedeno náhradní schéma zařízení a na obr. 3 grafické znázornění relativního tlaku hélia za různých provozních podmínek.Vlastní laserová trubice l, znázornená na obr. 1 je zaaunuta soustředně ve vakuotěsném krytu g, který je opatřen optickými okénky 3, A a průchodkami pro elektrické vývody, pro anodu 5, katodu É a piezočlen 1, g. Vlastní laserová trubice l je například z taveného...

Způsob a zařízení pro měření ztrát optických elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/101, G02B 26/10

Značky: způsob, zařízení, optických, ztrát, měření, elementů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení pro měření ztrát optických elementů, vznikajících absorpcí, rozptylem a dvojlomem, například u Brewsterových okének, zrcadel, kyvet a celých výbojových trubic plynových laserů. Podstatou způsobu měření je, že na optický element vložený do rezonátoru se působí svazkem světla o menším poloměru modu, než má měřený element v provozním režimu, přičemž z poklesu výkonu v rezonátoru měřicího laseru se určují ztráty....

Diferenční laserový interferometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238145

Dátum: 16.02.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/02, G01B 9/02

Značky: laserový, interferometr, diferenční

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenční laserový interferometr sestává ze zdroje světla (A), dělicí jednotky (B), zpětného odrazného systému (C)a detekčního systému (D). Podstatou řešení je, že dělicí jednotka (B) obsahuje v každé cestě svazků světla polarizující děliče(3, 5, 13, 16, 18, 22, 23), nejméně jeden koutový odražeč (7, 8, 14) a polarizační elementy, přičemž zpětný odrazný systém (C) je tvořen nejméně jedním odražečem (11, 15) v každé cestě svazků světla....

Kombinovaný laserový interferometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238144

Dátum: 16.02.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: G01B 9/02, H01S 3/02

Značky: interferometr, laserový, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je, že sestává ze dvou různých typů interferometrů, například z lineárního a diferenčního, majících společný zdroj světla (A) a společné optické prvky, například dělicí jednotku (B) se dvěma polarizujícími děliči (8, 10) a zpětnými koutovými odražeči (12, 13) a rovinný odražeč (18). Kombinovaný laserový interferometr je určen jako víceúčelový, umožňující dva různé typy měření jediným zařízením.

Koncová část výbojové trubice plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238114

Dátum: 16.02.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/086, H01S 3/08, H01S 3/03...

Značky: laseru, výbojové, trubice, část, plynového, koncová

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukční úpravy trubic plynových laserů. Podstatou úpravy je to, že konce trubice 3 jsou opatřeny proti optickým elementům zátavným otvorem 11, nebo zátavnou trubičkou 4. Vynález tak řeší čištění ploch optických elementů před uzavřením výbojové trubice laseru.

Zařízení pro pohon tyčového podavače nebo pásu na tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244526

Dátum: 16.02.1987

Autori: Buchta Vlastimil, Veselá Zdenka, Fajt Josef

MPK: D03D 41/18

Značky: podavače, pohon, pásu, stavu, tkalcovském, zařízení, tyčového

Text:

...npowxamm ymoqaoíł mm ,no cm nop YJIOBJIGTBOPHTGJILHO ne pemeHa.HGJILIO naoóperezmn 53111110105 ynpomerme ycTpoíácTBa ma upnBona panyrp mm nem n IIOBBHJIBEVIG ero Hanemxocm 13 paóowe.Banaqeü nsoópewenm HBJIHBTCH Henocpencwnexmuñ npmaon pamlp mm JIGHT no ynpaanaemow çony nBmzcerma.COPJIaCHO nsodperrenwno B KaqecTBe mnrawem npmaeaxewca naBecTHHíâ Jlmíeffnmi JLBIIIaTGJIL, npn KoTopoM pamzrpa u JIeHTa emma B zcaqecwne ero pOTOPOB.YcTpoücTBo mm...

Kyveta s vysokou čistotou v pracovním prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235814

Dátum: 01.12.1986

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/02

Značky: čistotou, prostoru, pracovním, vysokou, kyveta

Zhrnutie / Anotácia:

Kyveta je tvořena pláštěm vymezujícím pracovní prostor uzavřený křemennými okénky s vysokou optickou kvalitou. Podstatou vynálezu je, že vakuotěsné spojení křemenné kyvety s křemennými okénky je provedeno anorganickou pájkou, přičemž pracovní prostor je opatřen zásobníkem, na jehož koncovou část je připojeno tepelně vodivé pouzdro s čidlem teploty.

Optická soustava detekční jednotky v laserovém interferometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231247

Dátum: 15.06.1986

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/101, G01B 9/02

Značky: laserovém, soustava, interferometru, jednotky, detekční, optická

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava sestává z přibližně nepolarizujícího děliče a polarizujících děličů umístěných v každém z rozdělených svazků světla. Podstatou soustavy je, že polarizující děliče jsou v prostoru orientovány vůči sobě pod úhlem I kde R´ a R´´ jsou odrazivosti přibližně nepolarizujícího děliče v rovině kolmé a rovnoběžné k rovině dopadu dopadajícího svazku světla. optická soustava je určena zejména pro detekci interferenčních signálů v laserovém...

Laserový interferometr s ortogonálně lineárně polarizovanými svazky a nepolarizujícím děličem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218454

Dátum: 15.03.1985

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

Značky: nepolarizujícím, děličem, laserový, polarizovanými, svazky, lineárně, ortogonálně, interferometr

Zhrnutie / Anotácia:

Laserový interferometr s ortogonálně lineárně polarizovanými svazky a s nepolarizujícím děličem. Podstatou interferometru je, že nepolarizující dělič splňuje podmínky propustnosti a odraznosti desky v rovině kolmé, respektive rovnoběžné s rovinou dopadu. Interferometr je určen zejména pro systém, který používá různých typů vlastních interferometrů jak lineární, diferenční apod.

Způsob spojování částí rezonátoru výbojových trubic plynových laserů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223514

Dátum: 01.05.1984

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

Značky: trubic, výbojových, způsob, laseru, spojování, plynových, rezonátorů, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojování dílů při výrobě výbojových trubic plynových laserů. Vynález řeší způsob spojování jednotlivých dílů trubice. Podstatou způsobu je, že spojované díly trubice se po vytvrzení tmele umísťují do čerpaného prostoru a po dosažení vakua 1 - 10-5 Pa se ohřívají na teplotu 60 až 400°C a po celou dobu ohřívání se uvolňované těkavé látky neustále odčerpávají z prostoru rezonátoru. Využití tohoto způsobu je určeno převážně pro...

Způsob vytváření fázového posuvu a optický kompenzátor k vytváření fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215697

Dátum: 15.03.1984

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

Značky: opticky, vytváření, způsob, posuvu, fázového, kompenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření změny fáze a optický kompenzátor k vytváření fázového posuvu. Vynález se týká způsobu vytváření změny fáze a kompenzátoru k vytváření fázového posuvu mezi složkami polarizovaného světla, které jsou vůči sobě ortogonální. Způsob zajišťuje zejména získání fázového posuvu stejného v celém průřezu svazku světla a velmi jemné nastavení fázového posuvu s vysokou přesností. Podstatou vynálezu je, že se na svazek světla působí dvěma za...