Vereczkeyné Donáth Györgyi

Spôsob prípravy chetiapínu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287171

Dátum: 08.01.2010

Autori: Simig Gyula, Bózsing Dániel, Nagy Kalman, Rákóczy Györgyné, Krasznai György, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Koványiné Lax Györgyi, Tömpe Péter

MPK: C07D 281/00, C07D 295/00

Značky: medziproduktov, chetiapínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsobu prípravy 11-[4-/2-(2-hydroxyetoxy)etyl/-1-piperazinyl]dibenzo[b,f]-1,4- tiazepínu vzorca (I), známeho ako chetiapín. Podľa tohto spôsobu je derivát halogénetylpiperazinyltiazepínu vzorca (VIII), v ktorom Hal znamená atóm halogénu, podrobený reakcii s etylénglykolom.

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Seres Péter, Barkóczy József, Bartha Ferenc, Domán Imre, Rátkai Zoltán, Balázs László, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter, Szent Királlyi Zsuzsa, Nagy Kalman, Greff Zoltán, Simig Gyula

MPK: C07D 207/00

Značky: amorfnej, přípravy, spôsob, atorvastatínu, vápenatej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl]- bicyklo[2.2.1]heptánu a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285780

Dátum: 11.07.2007

Autori: Budai Zoltán, Krasznai György, Németh Norbert, Mezei Tibor, Simig Gyula, Lukács Gyula, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Szabó Tibor, Szulágyi János, Porcs-makkay Márta, Nagy Kalman

MPK: C07C 213/00, C07C 217/00

Značky: bicyklo[2.2.1]heptánu, prijateľných, přípravy, solí, kyselinami, 4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl, adičných, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptánu, t. j. deramciklanu, a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, ktorý zahŕňa a) reakciu (+)-gáfru s fenylmagnéziumhalogenidom alebo fenylalkalickými zlúčeninami a prípadnú hydrolýzu reakčného produktu b) reakciu takto získaného (1R,2S,4R)-(-)-2-fenyl-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s...

Spôsob prípravy {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej kyseliny a nové medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285641

Dátum: 20.04.2007

Autori: Reiter József, Simig Gyula, Trinka Péter, Bartha Ferenc, Clementis György, Tömpe Péter, Vágó Pál, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Németh Norbert

MPK: C07D 295/00

Značky: kyseliny, 2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej, medziprodukty, přípravy, spôsob, nové

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy cetirizínu vzorca (I), ako aj {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}acetamidy všeobecného vzorca (II), v ktorých substituenty R1 a R2 znamenajú nezávisle C1-4alkylovú skupinu prípadne substituovanú fenylovou skupinou, C2-4alkenylovú skupinu alebo cyklohexylovú skupinu, alebo substituenty R1 a R2 dohromady s priľahlým atómom dusíka tvoria morfolinoskupinu. Podľa opísaného spôsobu je acetamid všeobecného...

Spôsob prípravy olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10178

Dátum: 10.11.2006

Autori: Nagy Kalman, Krasznai György, Mesterházy Norbert, Koványiné Lax Györgyi, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Németh Gábor

MPK: A61K 31/5513, C07D 495/04

Značky: přípravy, spôsob, olanzapínu

Text:

...nie je uvedená V0008 Problémom, ktorým sa predložený vynález zaoberá, je vypracovať priemyselne využiteľný proces prípravy olanzapínu, ktorý umožňuje minimalizáciu tvorby N-oxiduvšeobecného vzorca (III). 0009 Vyššie uvedený problém je vyriešený predloženým vynálezom.0010 Predložený vynález je založený na zistení, že keby sa namiesto dimetylsulfoxidu reakcia uskutočňovala v zmesi s iným dipolámym aprotickým rozpúšťadlom, t.j....

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Krasznai György, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Lukács Gyula, Körtvelyessy Gyuláné, Simig Gyula, Molnár Enikő, Hofmanné Fekete Valéria, Porcs-makkay Márta, Mezei Tibor, Volk Balázs, Nagy Kalman, Pécsi Éva, Mesterházy Norbert

MPK: A61K 31/427, A61P 29/00, C07D 417/12...

Značky: spôsob, draselnej, přípravy, vysoko, čistého, meloxikamu

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Mémeth Norbert, Barkóczy József, Gregorné Boros Livia, Krasznai György, Kótay Nagy Peter, Jákfalvi Elemér, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Nagy Kalman

MPK: C07C 209/00

Značky: imínového, spôsob, medziproduktu, přípravy

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Gregor Tamás, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Nagy Kalman, Barkóczy József, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter, Körtvelyessy Gyuláné, Simig Gyula, Farkas Béla

MPK: C07D 495/00

Značky: báze, krystalického, spôsob, polymorfu, inhibítora, přípravy, liečivá, doštičiek, agregácie

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Zlepšený spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9- tetrahydro-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2201

Dátum: 13.11.2002

Autori: Nagy Kalman, Simig Gyula, Koncz László, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Pongó László, Berecz Gábor, Körtvelyessy Gyuláné, Szulágyi János, Clementis György, Slegel Péter, Reiter József

MPK: C07D 471/00

Značky: 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9, spôsob, tetrahydro-2-metyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu, zlepšený, přípravy

Text:

...stave techniky vôbec opísaná ani uvedená ako príklad, a teda má tento spôsobprípravy len teoreticky význam.0008 Podľa ďalšieho známeho spôsobu sa zlúčenina všeobecného vzorca(kde L je odstupujúca skupina). V doterajšom stave techniky chýba opis spôsobu prípravy a ztohto dôvodu ho odborníci V odbore nemôžu vykonávať.0009 Patent ES-P 2,050,069 si nárokuje prekonanie nevýhod známych spôsobov. Podľauvedeného španielskeho patentu sa...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Szent Királlyi Zsuzsa, Bartha Ferenc, Greff Zoltán, Kótay Nagy Peter, Nagy Kalman, Barkoczy Júzsef

MPK: C07D 405/00

Značky: medziproduktu, atorvastatínu, polymorfy, derivátů, 1-pyrolu, přípravě

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...