Vendeville Sandrine Marie Helene

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát, jeho aplikácie ako liečiva, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288232

Dátum: 27.10.2014

Autori: Erra Sola Montserrat, Tahri Abdellah, De Bethune Marie-pierre, De Kock Herman Augustinus, Verschueren Wim Gaston, Vendeville Sandrine Marie Helene, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/423, A61K 31/427...

Značky: liečivá, amino)benzoxazolsulfónamidový, spôsob, 2-(substituovaný, replikácie, kompozícia, aplikácie, inhibície, vitro, retrovírusovej, derivát, obsahom, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát všeobecného vzorca (I´) a príslušné N-oxidy, soli, stereoizomerické formy, racemické zmesi alebo estery. Farmaceutické aplikácie tohto derivátu, najmä na inhibíciu retrovírusovej replikácie. Farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie pomocou tohto derivátu.

Širokospektrálne 2-aminobenzoxazolové sulfónamidové inhibítory HIV proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287952

Dátum: 06.06.2012

Autori: De Kock Herman Augustinus, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Verschueren Wim Gaston, Tahri Abdellah, De Bethune Marie-pierre, Vendeville Sandrine Marie Helene

MPK: A61K 31/423, C07D 413/12, C07D 263/58...

Značky: 2-aminobenzoxazolové, sulfónamidové, inhibitory, širokospektrálne, proteázy

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 2-aminobenzoxazolsulfonamidu všeobecného vzorca (I) a jeho N-oxid, soľ, stereoizomerická forma alebo racemická zmes, kde všeobecné symboly sú definované v nárokoch, a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom. Použitie tohto derivátu alebo kompozície na výrobu liečiva na liečenie alebo potlačenie infekcie alebo ochorenia, spojeného s retrovírusovou infekciou v cicavcovi.

Indoly ako protivírusové činidlá proti respiračnému syncytiálnemu vírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21017

Dátum: 16.12.2011

Autori: Tahri Abdellah, Cooymans Ludwig Paul, Demin Samuël Dominique, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Jonckers Tim Hugo Maria, Vendeville Sandrine Marie Helene, Hu Lili

MPK: C07D 403/06, A61P 31/12, A61K 31/437...

Značky: proti, indoly, syncytiálnemu, vírusu, činidla, respiračnému, protivírusové

Text:

...súčasného stavu techniky (to znamená, v dolnej časti skôr uvedeného rozsahu do 50 M), a výhodne na úrovni približne najaktívnejších, ešte výhodnejšie zlúčeniny s dokonca ešte vyššou aktivitou, ako majú zlúčeniny podľa súčasného stavu techniky. Ďalšímcieľom je nájsť zlúčeniny s orálnou protivírusovou aktivitou.Za účelom splnenia jednej alebo viacerých skôr uvedených požiadaviek, predložený vynález v jednom z aspektov poskytuje...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9018

Dátum: 28.07.2006

Autori: Rosenquist Aasa Annica Kristina, Vendeville Sandrine Marie Helene, Nilsson Karl Magnus, Pelcman Michael, De Kock Herman Augustinus, Hu Lili, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Belfrage Anna Karin Gertrud, Simmen Kenneth Alan, Tahri Abdellah, Ivanov Vladimir, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Samuelsson Bengt Bertil, Johansson Per-ola Mikael

MPK: A61K 31/33, A61K 38/05, A61P 31/14...

Značky: vírusu, hepatitidy, makrocyklické, inhibitory

Text:

...Stalo sa už zrejmé, že sústavne podávanie BILN-2061 alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie...

Medziprodukty na prípravu makrocyklických inhibítorov vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20011

Dátum: 28.07.2006

Autori: Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Hu Lili, Pelcman Michael, Simmen Kenneth Alan, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Tahri Abdellah, Belfrage Anna Karin Gertrud Linnea, De Kock Herman Augustinus, Rosenquist Asa Annica Kristina, Nilsson Karl Magnus, Ivanov Vladimir, Vendeville Sandrine Marie Helene, Johansson Per-ola Mikael, Samuelsson Bengt Bertil

MPK: C07D 417/04, C07D 277/56, C07C 211/45...

Značky: medziprodukty, inhibítorov, hepatitidy, vírusu, makrocyklických, přípravu

Text:

...sústavne podávanie BILN-206 l alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie V genóme HCV proteázy, najmä D 168 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie akombinovaná terapia sviacerými...