Vencl Lubomír

Stranová regulace pečení průběžné pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260525

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vencl Lubomír, Komárek František, Černík Jiří

MPK: A21B 1/00

Značky: pečení, regulace, stranová, pekařské, průběžné

Text:

...pečicího prostředí je možno plynule měnit rychlost a smer proudění konvekčního proudu pečicíhoprostředí na levou nebo pravou stranu pečicího tunelu a střed a umolnit tak změnu konvekčníhoOddelením konvekčního proudu pečicího prostředí dojde k výraznému proudění v pečicín tunelu. Tím dochází k pečení sálavě - konvekčním způsobem, jehož výsledkom je zvýšení rovnoměrnoeti pečení. snížení epotřeby energie a urychlenĺ pečení.Na připnjeněm...

Zapařovací prostor pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260464

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dobřichovská Libuše, Vencl Lubomír, Černík Jiří

MPK: A21B 1/00

Značky: prostor, zapařovací, pekařské, pásové

Text:

...pekařských pecí je vytvořen samostatný zapařovací prostor, kterým prochäzejí rozváděcí trubky páry. Samostatný zapařovací prostor sestává ze samonosného krytu umístěnéhuo nad rozváděcími trubkamí páry a teflonového zâvěsu, 4který je přípevněn po jeho celém obvodě. Tetlonový závěs se dotýka svým spodním nařaseným okrajem pečícího pásu, nosiče pečených výrobků.Výhodou řešení dle vynálezu je vytvoření zapařovtacílío prostoru Inalého objemu s...

Výrobník páry s duplikátorovými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270748

Dátum: 12.07.1990

Autori: Trubač Ladislav, Černík Jiří, Lebduška Josef, Vencl Lubomír

MPK: F22B 9/04, A21B 3/04

Značky: duplikátorovými, páry, trubkami, výrobník

Text:

...nebo je umístěn tangenciálně.Výhodou výrobníku páry s duplikátorovými trubkami podle vynálezu je zvýšení výhřevné plochy proti bežným uspořádáním trubek a zachování možnosti účinného čištění trubek proti například vinutým výměníkům, což u výrobníků využívajících citelné odpadní teplo přináší snížení rozměrü, hmotnosti a zvýšení životnosti. Uspořádání duplikátorovýoh trubek je zviášté vhodné pro využití citelnáho odpedního tepla médií...

Zařízení pro odlučování vodních kapek pro nízkotlaké výrobníky páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 270747

Dátum: 12.07.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef, Černík Jiří, Vencl Lubomír

MPK: A21B 3/04, F22B 37/10

Značky: vodních, zařízení, výrobníky, nízkotlaké, odlučování, kapek, páry

Text:

...dovnitř parního domu a ústí nad přepážkou opatřenou nejmáně jedním otvorem.vynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu konkrátního provedení pomocí připojeného výkresu znázorňujícího část parního domu nízkotlakáho výrobníku páry v podélném řezu.Zařízení pro odlučování kapek podle vynálezu, znázorněné na obrázku, se skládá z trub ky Q pro odvod páry z parního domu ł přesazeného do parního prostoru 3, přičemž trubka Q je ukonćena...

Zařízení k vyvíjení zapařovací páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269633

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír, Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: zapařovací, pekařských, zařízení, pecích, vyvíjení, páry

Text:

...vodními teplojamy, ať již rovnotlakýni nebo e tlakovýn epáden, pro výrazná zvýšení pořízovacích nákladů e stavebních rozněro. Dále Jsou známy elektricke odporově či elektrodove vyvíječa a vysokotlakó kotle e možností využití teple ekumuloveného v přehřátà vodě e redukcí tlaku páry. Rovněž je známa egregece těchto parních kotla s teplojemy,která umožňují krátkodobý odběr páry a vysokým a atrmým výkonem. Pro výrobce zapařovací páry jeou...

Zapojení pro výrobu technologické páry u pekařskýxh pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269488

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Černík Jiří, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: páry, pecí, technologické, zapojení, pekařskýxh, výrobu

Text:

...zařízení. Dále jsou známy způsoby připrovy technologické páry, využivajíci části spalín přímo od hořáků pecí odvodem spalín ze směšovací komory cyklotermického nebo supertermického oběhu pomocí dalšího sbärněho kanálu. Toto řešení zvyšuje průměrnou teplotu teplonosného media, a tím zvyšuje množství o špičkový výkon vyráběné páry, ale neřeší důsledky nerovnoměrných teplot teplonoaného media a zvyäování korozivnich účinku při čáatečnšm...

Zařízení k vyvíjení páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269312

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: páry, pecích, vyvíjení, zařízení, pekařských

Text:

...uvnitř pláětě a alespoň jedním vývodem páry napojeným na zvlhčovací blok, dále napojený pomocí nspájecího kanálu na přívod vody, přičemž zvlhčovaoí blok je tvořen hlavním kanálem opatřeným zúžením 5 vodní tryskou vyíatěnou ve vodní jínce a je tvořen alespoň jedním vyrovnávacím kanálem, pomocí něhož je propojena vodní jímks s hlavním kanálem a vodní jímkou napájenou napájecím kanálem.Výhodou zařízení k vyvíjení páry v pakařských pecích...

Zapařovací zařízení pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 266086

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vencl Lubomír, Černík Jiří, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: pekařské, zapařovací, zařízení

Text:

...kondenzátu.Zapařovací zařízení podle vynálezu zajištuje dobré zapařování těstových polotovarů a vylučuje jejich podlévání parním kondenzátem. Zařízení umožňuje podstatné snížit spotřebu zapaŕovací páry, zvýšit kvalitu pekařských výrobků a výrazně snížit jejich zmetkovitost.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na příloženém výkrese. Obr. 1je pohled ze předu, obr. 2 je příčný řez.zapařovací zařízení pekařské pece podle...

Průběžná pekařská pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 259441

Dátum: 17.10.1988

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír

MPK: A21B 1/00

Značky: průběžná, pekařská

Text:

...je nuiové. Dále je pec po délce pečíciho tunelu osazena vytápěcími tělesy s horní-mi a Spodními topnými elementy, přičemž rozložení hustoty topných elementů tmdpovidá požadované technologii.-přisáváni a výfuk pečícího prostředí do pro storu pekárny. Tim se zvyšuje hygiena prostředí pekárny. Dále nedochází l nevhodnému snížováni teploty pečicího prostředí přisáváním studeného» falešného vzduchu. Tím se zvyšuje hospodárnost pečení. vznikají dva...

Plynotěsné hradítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257608

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lebduška Josef, Černík Jiří, Vencl Lubomír

MPK: F16K 3/02

Značky: hradítko, plynotesné

Text:

...regulovaného média je V tělese hradítka provedena po jedné polovině obvodu drážka pro zasunutí hradítkového plechu a ve zbývající části obvodu je proveden výřez pro prüchod hradítkového plechu, přičemž na tento výřez navazuje vnitřní prostor skříně, určené pro zasouvání hradítkového plechu a plynotěsně spojené s tělesem, přičemž v příčné stěně je umístěna plynotěsná ucpávka táhla ovládání.Výhody plynotěsného hradítka podle nového řešení...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr. ) TUL. CCM F-755

Načítavanie...

Číslo patentu: 242138

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Kühnl Zbynik, Vencl Lubomír, Eerník Jioí

MPK: C12N 1/14

Značky: f-755, purpurea, mikroorganismu, druhu, nový, průmyslový, claviceps

Text:

...vysoká produkce sumy alkaloídů ve sklerociích, která dosahuje průměru 0,74 sušiny biomasy, vysoké zastoupení ergotaminu v sumě alkaloidů (92,1 ) a nízký obsah doprovodných alkaloidů(7,9 sumy), z toho pak zejména nežádoucího ergostinu (1,3 sumy). Další výhodou nového kmene je vysoká schopnost infikovat hostitelské rostliny, která umožňuje při recentně užívané optimální agrotechnice pěstování námele na žitě dosahovat hektarového výnosu 516...

Univerzální hydraulický nahrnovací nakládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 246198

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eerník Jioí, Doboichovská Libuše, Vencl Lubomír

MPK: E02F 3/42

Značky: hydraulický, univerzální, nahrnovací, nakladač

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje boční pohled a obr. 2 půdorysný pohled.Housenicový podvozek ł ku příkladu z vyřazených razících kombajnů má v zadní části umístěný pohon 3. Na bočních a zadních čéstech rámu housenicováho podvozku l jsou umístěny opěrky Q, které slouží pro stabilizačni opěry - nejsou kresleny při práci ve větších úklonech. V přední části housenicového podvozku ł je umístěna skříňová nástavba 3 v níž je uložen krátký vynášecí hřeblový...

Topná tělesa pásové pekařské cyklotermické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234733

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mázl Josef, Vencl Lubomír, Černík Jiří, Komárek František

MPK: A21B 1/02

Značky: tělesa, cyklotermické, topná, pekařské, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob spojení částí topných těles pásové pekařské cyklotermické pece v topnou zónu s využitím principu podložených montážních svarů. Podstata řešení spočívá v tom, že stěny horního a spodního topného radiátoru jsou spojeny plynotěsnými podloženými montážními svary. Vynález je zvláště výhodný pro pásové pekařské cyklotermické pece, pracující s nízkou spotřebou tepelné energie.

Pekařská pásová pec s nepřímým vytápěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236406

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vaněček Václav, Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Jeřábek Vladimír, Limpouch Bohuslav, Černík Jiří

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařská, pásová, vytápěním, nepřímým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tepelné účinnosti pece při současném snížení hmotnosti pece a pracnosti výroby. Pekařská pásová pec s nepřímým vytápěním a dvěma spalinovými oběhy, zahrnující spalovací komoru, směšovací komoru, ventilátory, spalinovody a komín, má směšovací komoru (5) hlavního oběhu propojenou spalinovodem (11) se směšovací komorou (12) pomocného oběhu a vratný spalinovod (17a, 17b) pomocného oběhu je spojen s hlavním oběhem spalin...

Výměník k ohřevu vzduchu a plynných produktů pečného procesu pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223646

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lebduška Josef, Limpouch Bohuslav, Vencl Lubomír, Doleček Milan, Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav, Pardubice

Značky: plynných, ohřevu, pecí, výměník, procesu, pecného, produktů, pekařských, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití odpadního tepla a snížení ztrát při značné úspoře materiálu. Teplosměnná plocha výměníku je umístěna uvnitř vratného kanálu, případně uvnitř sběrné komory. Odtahovací kanál je opatřen tlačným ventilátorem a výtlačný kanál ústí do pečného prostoru.

Způsob regulace množství a teploty cirkulujících spalin u pekárenských pásových pecí a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225494

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vaněček Václav, Limpouch Bohuslav, Černík Jiří, Jeřábek Vladimír, Vencl Lubomír, Doleček Milan

Značky: pekárenských, způsob, pecí, regulace, pásových, cirkulujících, spalin, množství, tohoto, teploty, provádění, způsobu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace množství a teploty cirkulujících spalin u pekárenských pásových peci s cyklotermickým nebo supertermickým vytápěním, vyznačený tím, že část recirkulujících studených spalin z prostoru mezi oběhovým ventilátorem a směšovací komorou hořákové komory se zavádí do horkých spalin před vstupem alespoň do jedné skupiny topných kanálů dopékací části pece.