Veleta Pavel

Zapojení pro zjišťování izolačního stavu potrubí uloženého v chráničce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260518

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel

MPK: G08C 21/00

Značky: zjišťování, uloženého, zapojení, chráničce, stavu, potrubí, izolačního

Text:

...do spodních i povrchových vod při poškození ropovodu a k požárům v důsledku úniku značného množství plynu z plynovodu.Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ve vzdálenosti od chráničky maximálně 10 km se mezi potrubí a pomocné uzemnění pripojí signální generátor a v propojovacím objektu chráničky se přípojuje postupně milivoltmetr mezi chráničku s potrubí, potrubí a pomocný zemnič a chráničku a pomocný...

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 233759

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš

MPK: C23F 13/00

Značky: zapojení, katodické, ochrany, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení usměrňovače katodické ochrany vhodného zejména pro usměrňovače osazené polovodičovými součástkami. Vynález řeší problém vhodného provedení usměrňovače, který umožňuje snadné provádění korozních měření jedné osobě bez pomoci další osoby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti jsou připojeny řídicí obvody, které jsou spojeny se silovými obvody, které jsou spojeny s potrubím a anodovým uzemněním, řídicí obvody...

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 233758

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš

MPK: C23F 13/00

Značky: katodické, ochrany, usměrňovače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení usměrňovače katodické ochrany vhodného zejména pro ručně řízený provoz. Vynález řeší problém vhodnější regulace usměrňovače katodické ochrany. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti je přes oddělovací obvody připojen regulační člen, který je přes filtrační a ochranné obvody spojen s referenčním odporem, který je připojen k výstupu usměrňovače, regulační člen je dále spojen s řídicími obvody, které jsou také...

Zapojení pro katodickou ochranu úložných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233504

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel, Novotný Pavel

MPK: H02P 13/24

Značky: zařízení, úložných, katodickou, ochranu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro katodickou ochranu úložných zařízení, například potrubních linek a nádrží. Vynález řeší problém vhodného provedení zdroje pro katodickou ochranu určeného do oblastí s bludnými proudy i bez nich s ohledem na zajištění minimálních ztrát elektrické energie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí svorce 1 je přes odrušovací filtr 2 připojen usměrňovací a filtrační člen 3, jehož výstup je propojen přes spínací...

Zapojení ke zjišťování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 230103

Dátum: 01.05.1986

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel, Valoušek Rudolf

MPK: C23F 13/00

Značky: zjišťování, aktivní, poruchového, ochrany, zapojení, stavu, zařízení, protikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ke zjišťování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany, např. usměrňovače, vyznačující se tím, že výstup obvodu (l) pro měření ochranného proudu je spojen se vstupem obvodu (2) pro rozlišení úrovně, jehož výstupy jsou připojeny na generátory (3),(4),(5) logického signálu, jejichž výstupy jsou zapojeny na vstupy vyhodnocovacího obvodu (11), přičemž výstup obvodu (6) pro měření potenciálu úložné zařízení - půda je spojen...

Způsob stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223406

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš, Polák Josef

Značky: stanovení, pomocí, měření, odporu, způsob, vodivosti, potrubí, zemního, izolace, průměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korozního průzkumu v terénu, tj. zjištění kvality izolačního povlaku podzemního potrubí pro účely katodické ochrany a řeší problém stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí. Pracovní postup spočívá v tom, že se změří postupně zemní odpor potrubí ve vzdálenostech maximálně 2 km podél trasy v místech vybudovaných standardních měřicích objektů, načež se stanoví hodnota průměrné vodivosti izolace...

Způsob stanovení průměrné vodivosti izolace v zemi uloženého izolovaného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220487

Dátum: 15.11.1985

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel

Značky: izolovaného, izolace, stanovení, vodivosti, způsob, potrubí, průměrné, uloženého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém měření průměrné vodivosti izolace v zemi uložených potrubí i v oblastech s bludnými proudy. Podstatou vynálezu je způsob stanovení průměrné vodivosti izolace výpočtem ze změřeného útlumu potrubí uvažovaného spolu s okolní zeminou za koaxiální vedení, kde potrubí představuje vnitřní vodič a okolní zemina vnější. Pro potrubí se nejprve ze známých rozměrů vypočtou primární parametry a ze závislosti útlumu na primárních...

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 218456

Dátum: 15.03.1985

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel, Kos Lubor

Značky: zapojení, usměrňovače, ochrany, katodické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vhodného zejména pro výstupní výkony do 200 W. Vynález řeší problém vhodnějšího provedení usměrňovače pro katodickou ochranu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti 1 je připojen síťový transformátor 2, jehož sekundární vinutí vede k usměrňovacímu členu 3, který je dále spojen s regulačním členem 4, tvořeným alespoň jedním tranzistorem, a ten je připojen přes ochranné obvody 5 k potrubí 7 a anodovému...