Velechovský Petr

Zapojení pro kontrolu automatického odstraňování chybně zatkaného útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267634

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štěpánek Vladimír, Velechovský Petr, Sedlický Václav

MPK: D03D 51/00

Značky: útku, chybné, strojích, odstraňování, zatkaného, automatického, zapojení, tkacích, kontrolu

Text:

...Tato čidla jsou např. optická. Výstup § 1 útkové znrážky2 Jo spojen elektrickým vedením se vstupom j 1 kontrolního obvodu 2 pro dolet útku, jehožvýstup Ľ je spojon so vstupom 71 gonerátoru z řídiuích signálu. Výstup 33 itkové zarâžky 2 je spojon so vstupom ľ 1 kontrolního obvodu 14 pro úlct útku, jehož výstupje spojen so vstupom 23 generátor-u z řídicích signálu. Výstup a ůtkové zarážky g je spojen se vstupem S 1 lcontrolníhcrobvodu 2...

Prohozní tryska pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266857

Dátum: 12.01.1990

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: tryska, prohozní, pneumatického, stroje, tkacího

Text:

...čímž však není zajištěn požadovaný a reprodukovatelný výsledek.Ukolem prohozní trysky podle vynálezu je výše uvedené nevýhody a nedostatky ve velké míře odstranit. Podstata řešení podle vynálezu spočíva především v tom, že výtoková komora je v místě před výtokovým úsekem opatřena alespoň dvěma větracími otvory s podélně po CS 266 857 B 1 2suvným pouzdrem. Výhodou navrženého řešení je vyvození po měrně vysokého tažného účinku na prohazova...

Tryska tkacího stroje, zejména pneumatického

Načítavanie...

Číslo patentu: 265989

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zlatohlávek Jiří, Velechovský Petr, Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: zejména, pneumatického, tryska, stroje, tkacího

Text:

...podstata spočívá v tom, že výtokové komora obsahuje první přímý úsek aądruhý přímýVýhodou nového řešení je především zvýšení tahové síly na útek a že tryska tvarovàná podle nového řešení nemusí mít žádný výše popsaný převaděč tlakového média. Výhodou je také snížení konstrukční a výrobní náročnosti.úsek, které jsou spojeny minimálně jedním ohybem.Další výhody a význaky předloženého řešení jsou patrny z následujícího popisu a...

Způsob odstraňování chybně prohozeného útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 263438

Dátum: 11.04.1989

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/28

Značky: tryskovém, způsob, tkacím, útku, chybné, odstraňování, stroji, prohozeného

Text:

...kolečky, poüm se odtáhne jak následující pro hozní délka Q útku, tak 1 s ní spojená chybné prohozená délka à útku, a to ve tvaru odbalující se smyčky.Druhé provedení způsobu podle vynálezu se provádí taktéž pomocí prostředků, jimiž je tkácí stroj vybaven, a to blokovacím ústrojím l, spolupracujíoím se zásobníkem g útku na základě impulsu od nsznázorněné átkové zarážky, vstupních nůžek 5, prohozní trysky Ž, podávacího ústrojí...

Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na bočním svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244249

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dusík Josef, Velechovský Petr, Hobza Antonín

MPK: A01D 41/12

Značky: práce, svahu, zařízení, bočním, sklízecích, mlátiček, zlepšení

Text:

...rámu je přiklouben lineární motor.Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na bočním svahu podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivá, přičemž má značný účinek na zvýšení kvality práce sklízecí mlátičky na svahu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém provedení znázorněn na při- pojeném výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení v bokorysu a obr. 2 v půdorysu.Neznázorněná sklízecí mlátička je...

Lamela prohozního hřebene pneumatického tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234503

Dátum: 01.11.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: pneumatického, hřebene, lamela, prohozního, tkacího, stroje, tryskového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lamely prohozního hřebene pneumatického tryskového stroje. Jeho podstata spočívá v tom, že lamela je opatřena uzávěrem vyvlékací drážky, tvořeným proudem tlakového média, vystupujícího ze stěn vyvlékací drážky otvory uspořádanými směrem do vyvlékací drážky.

Prodlužovací ústrojí prohozní doby útkové nitě zejména pro pneumatické tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250476

Dátum: 15.04.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03C 13/00

Značky: zejména, prohozní, ústrojí, prodlužovací, pneumatické, útkové, stroje, nitě, tkací

Text:

...vymezeným horními o-snovními nitěmi 3 a dolními osnovními nítěmi 4 na jedné straně zatkanými d-o tkaniny 5 a na druhé straně procházejícímí přírazovým paprskem 6 zabudovaným rovněž v bludle 1, a dále nitěnkami 7, 8, za nimiž jsou osnovní niti 3, 4 odtahovány z neznázorněného osnovního válu. Mezi konfusorem 2 a přírazovým paprskem 6 je uspořádán a k bídlu 1 připevněn zadržovací hřeben 8 osnovní-ch nití 3, 4. Zaudržovací hřeben 8 je tvořen...

Lamela prohozního hřebene pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250095

Dátum: 15.04.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, pneumatického, lamela, tkacího, prohozního, hřebene

Text:

...štěrbiny a ilzavíracího jílZýjČkll a také s poměrně »nízkou jeho životnosti.Uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje lamela »prohozního hřebene pneumatickeho tkacílho stroje, tvořena dříkem a z něj vystu-pující přímou nožkou a pro-hnutou nožkou, mezi nimiž je prohozní otvor vyüsťující do okol-ního prostoru vyvlékací štěrbinou uspořádanou mezi koncovými častmi obou nožek, podle vynálezu, jehož podstatou je, že koncové části obou nožek jsou...

Zařízení k vytváření prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247864

Dátum: 15.01.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03C 5/02

Značky: vytváření, tkacích, zařízení, strojích, prošlupu

Text:

...Jednoduché zařízení k vytváření prošlupu na tkacích stroáích, které by skýtalo předpoklady pro další zvyšování otáčok, přičemž Jeho podstata spočívá v tom, že zahrnuje prokaždou obvodovou vačku, trojramennou páku, která nese zmíně nou rolnu a která je spojená s prvým táhlem brdovým listen V a sgojovacín táhlen s dvouramennou pákou, na které jsou zavä šeny pružiny a druhé táhlo připojené k brdovému listu.Další výhody a význsky vynálezu...

Zařízení pro zachycení konce prohozeného útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229326

Dátum: 01.03.1986

Autori: Bandouch Milan, Mlynář Jiří, Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: zachycení, tkacích, prohozeného, útku, zařízení, konce, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tkacích strojů, zejména pak neortodoxních tkacích strojů, a to zařízení pro zachycení konce prohozeného útku, obsahujícího sací hubici a nosný trn. Sací hubice je uložena posuvně ne nosném trnu, jehož přední tvarovaná část zapadající do sacího otvoru je opatřena zavlékací drážkou a přisávacími kanálky, přičemž v sacím otvoru sací hubice je ustaven přidržovací element konce útku dosedající na zavlékací drážku při zasunuté přední...