Věk Vladimír

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263098

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Karel, Vošta Jan, Věk Vladimír, Grym Ivan, Smrž Milan, Kudlička Jaroslav

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...použití inhibitorů na bázi chromanů,ktoré jsou sice za uvedených podmínek velmi účinné, neni mož~ no zefektívnit proces vypírky aktivátorem na bázi organické sloučeniny, neboř ve valné větěíně navržených ektívátorů dochází k velmi rychlé oxidaci např. a 1 kanolaminů,za současné redukce chromanových aniontů na chromíté solo, čímž zařízení zůstává korozně nechráněno. Další nevýhodou, kromě již uvedené silné toxicity, je pro systém potaäové...

Způsob konvertování oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259715

Dátum: 17.10.1988

Autori: Venclík Jaroslav, Pacovský Otto, Věk Vladimír, Havlín Zdeněk

MPK: C10B 49/02

Značky: oxidů, konvertování, uhelnatého, způsob

Text:

...proto pracuje při teplotách výrazně nižších, než je teplota sinterace a katalyzátor zde stárne pomalu.Způsob konvertování oxidu uhelnatého podle tohoto vynálezu rovněž spočíva v tom, že zapojení jednotlivých zón do procesu je proměnné a to .tak, že každá katalytická zóna může .pracovat jako prvá a zóna výměny tepla je vždy zařazena mezi katalytickými zóoami. Zóna s nižší aktivitou katallyzátoru pracuje vždy jako -prv.ni. Tím plní kromě...

Způsob regenerace roztoků v absorpčních a chemisorpčních pochodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257249

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Václav, Vavřina Petr, Řezníček Aloiz, Věk Vladimír

MPK: B01D 53/14

Značky: chemisorpčních, pochodech, absorpčních, způsob, regenerace, roztoku

Text:

...úroveň tlaku tak vysoka jako je v patě kolony, takže není potreba kompresní práce tak vysoká jako je tomu u dosud užívaných způsobů a zároveň je zde ještě dostatečně vysoký účinnek termokomprese.Výhodou uvedeného zpúsobu regenerace roztoku v absorpčních i chemisorpčních pochodech pro odstraňovaní plynných složek ze směsi plynu, které využívají ke zvýšení účinnosti principu termokomprese par vypíracího roztoku je snížení potřeby energie pro...

Zařízení pro konvertování oxidu uhelnatého v neadiabatických reaktorech s radiálním tokem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256955

Dátum: 15.04.1988

Autori: Strouhal Vladimír, Hykš Jaroslav, Kopečný Karel, Havlín Zdeněk, Věk Vladimír, Straka Václav

MPK: B01J 8/02

Značky: plynů, neadiabatických, oxidů, zařízení, konvertování, radiálním, uhelnatého, reaktorech, tokem

Text:

...trubkovnioí,která je současně dnem pro náplň katalyzátoru.Trubkovnice přímo navazuje na výsypný otvor pro katalyzátor, který je orientován ve středu, a na obvodu je trubkovnice spojena mechanicky s vnějším distributorem. Ve vrchní části reaktoru je trubkový svazek volně uložen. Pro usnadnění vyprazdňování kata 1 yzá~ toru je výhodné řešit spodní trubkovnicí ve tvaru pláště komolého kužele.Výhody zařízení pro konvertování oxidu...

Zařízení pro ukládání náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253222

Dátum: 15.10.1987

Autori: Věk Vladimír, Straka Václav, Sedláček František, Vavřina Petr, Havlín Zdeněk

MPK: B01J 8/04

Značky: zařízení, ukládání, náplní

Text:

...nejméně 1,4 násobně větší, než je plocha válcové základný nádoby. Povrchový úhel stěn korýtek musí být rovný, nebo větší, než je sypný úhel náplně a doplňkový úhel k polovině vrcholového úhlu kuželového pláště musí být nejméně 0,6 sypného úhlu náplně. Tím se eliminuje vliv sypného úhlu na měrné tlaky a nerovnoměrný tlak na rošt i nerovnoměrný odpor náplně. zároveň se zaručí samovolné vysypávání náplně při odkrytí spodního průlezu. Kuželově...

Způsob udržování stálé hladiny kapaliny v tlumiči hydraulických rázů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222746

Dátum: 15.03.1986

Autor: Věk Vladimír

Značky: hladiny, stálé, hydraulických, způsobu, způsob, provádění, tohoto, udržování, tlumící, kapaliny, zařízení, rázů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti proudění kapalin a řeší automatické udržování stálé hladiny v tlumiči hydraulických rázů. Přebytečný plyn se odvádí ze vzdušného polštáře tlumicí zóny a rovnoměrně rozptyluje do hlavního proudu dopravované kapaliny, přičemž jako hnacího prostředí se používá dopravované kapaliny. Uvnitř tlumiče (1) je uspořádána trubka (2), jejíž jeden konec je umístěn v místě hladiny (11) kapaliny v tlumiči a druhý konec je zaveden na...