Vejvoda Vojtěch

Přepad s kapalinovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269226

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kopecký Ladislav, Tlučhoř Jiří, Vejvoda Vojtěch

MPK: B01D 1/06

Značky: přepad, uzávěrem, kapalinovým

Text:

...uzávěrem umístěným v prostoru mezi horní truhkovnicí vařáku a spodnim patrem kolony, podle vynálezu. jehož podstataspočívá v tom, že je tvořen soustředně umístěným vnějším a vnitřním prstencem se společným dnem, přičemž vnější prstenec je nižší než vnitřní prstenec. Pod horní prepadovou hranu vnějšího prstence jsou vyústěny trubky pro prívod kapaliny. Dno s vnějším a vnitřním prstencem je přichyceno podpěrami k plášti kolony.Výhoda řešení...

Zařízení pro přívod a odvod odpařujícího se chladicího média chladicích systémů pater kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263711

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vejvoda Vojtěch, Hykyš Jaroslav, Hodek Jiří, Štěpán Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: odpařujícího, zařízení, kolon, odvod, systému, chladicích, media, přívod, chladicího, pater

Text:

...hrdlen,vyústěnýu do epodní částí výstupního prostoru. Podstatou vynálezu dále Je, že přepadový kapelínový uzáver Je tvořen přeeshem výetupního hrdla dovnítř výstupního prostoru, případně přepážkou uvnitř výetupního prostoru. Víko komory je tvořenozařízením dle vynálezu je zajíštěne snsdná regulovatelnost jednotlivých chladíoích systénů,a.tín celého ohledíoího okruhu. Je zajíštěno rovnončrné rozdelení kapaliny do všechprůřezů chladícího...

Kapalinový uzávěr patra absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 261714

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vejvoda Vojtěch, Kopecký Ladislav, Štěpán Josef

MPK: B01D 47/14

Značky: kolony, kapalinový, absorpční, uzáver, patra

Text:

...uzàvěr.Nevýhodou tohoto pro vedení je to,že absorpční medium je zavedeno do horní částí chladícího systému,čímž je snížena absorpční účinnost patra a pří uvádění zařízení do provozu obtížné plnění kapalínových uzávěrů.Tyto nedostatky jsou odstraněny kapalínovym uzávěrem podle vynáLezu,jehož podstata spočívá v tom,že v místě pod přepadovou stěnou vyššího patra je v nížším patru provedena prohlubeňdo které zasahuje konec přepadové stěny.Stěna...

Chlazené patro absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253178

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štěpán Josef, Vejvoda Vojtěch, Tlučhoř Jiří

MPK: B01D 53/18

Značky: chlazené, patro, absorpční, kolony

Text:

...z rovných trubek různé délky s kolen stejného úhlu a poloměru zakřivení, přičemž každý segment je tvořen sudým počtem dvou nebo více trubek vinutých do meandru tak. že propojení trubek pro vstup chladicího media a trubek pro výstup chladiciho media je provedeno uprostřed segmentu. Vinutí sousedníeh segmentů do meandrů je vždy ohráceně, a jejich přívodní trubky jsou připojeny do jedné vstupní, resp. výstupní komoty společně všem chladicím...