Vejvoda Josef

Podzemní uskladňovací nádrž s kontrolním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270361

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tesař Jan, Novotný Stanislav, Pospíšil Rostislav, Zronek Josef, Schneider Petr, Randula Rudolf, Vejvoda Josef

MPK: E04H 7/00, B65D 88/00

Značky: podzemní, prostorem, kontrolním, uskladňovací, nádrž

Text:

...stavebních dílů nádrže a menipulace e nimi, tak i z hlediska bezpečnosti práce.odstranění uvedených nedostatku, vytvoření souvieláho prostoru z vnější strany ocelová nádrže při součesném dodržení požadavku na zajištění zvýšení životnosti ocelové nádrže, představuje podzemni uekladňovscí nádrž e kontrolním proetorem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že redíální noeníky střechy usklsdňovecí nádrže, jsou prodlouženy ze vnější obvod...

Způsob snížení ztrát iontu sodného při odsiřování odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262848

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrbek Jiří, Pokorný Jaromír, Vejvoda Josef, Hubená Jarmila, Šíl Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: ztrát, plynů, odpadních, způsob, snížení, iontů, odsířování, sodného

Text:

...do reaktoru s katexem, na němž se zachyti iont sodný, přičemž katex nasycený sodným iontem se regeneruje kyselinou siříčítou, nejlépe za pretlaku min. 0,05 MPa,připravenou 2 části plynu odcházejiciho z regenerace absorpčniho činidla v odsiřovacim procesu, a kyselá odpadni voda odcházejici ze separace iontu sodného katexem a obsahující kyselinu sírovou, se hygienicky nezávadné likviduje po předchozim přídavku iontu vápenatého.Výhodou vynálezu...

Způsob odsiřování plynů magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238515

Dátum: 01.11.1987

Autori: Chvatík Jiří, Čermák Karel, Prokleška František, Markalous František, Najmr Stanislav, Hegner Pavel, Vejvoda Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, magnezitovou, odsířování, technologii, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší zjednodušení dosavadní magnezitové odsiřovací metody a to jak z hlediska technologického, tak i investičního, za současného zvýšení stupně odsíření. U tohoto způsobu, který používá vypírání v suspenzi, obsahující jako aktivní složku kysličník, případně hydroxid hořečnatý, se alespoň část vypírací suspenze odvádí z procesu odsiřování, načež se z této části oddělí pevná fáze s obsahem siřičitanu hořečnatého. Získaná kapalná fáze se...

Způsob zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234151

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vejvoda Josef, Kočí Jan, Najmr Stanislav, Hubená Jarmila, Kordovský Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: oxidů, zařízení, koncentrace, způsob, provádění, způsobu, tohoto, plynech, zvýšení, siřičitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého, získaného při odsiřování spalin vodní suspenzí magnezitu v souvislosti s využitím těchto plynů pro výrobu kyseliny sírové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že část plynů z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého po jejich ochlazení se zbaví oxidu siřičitého v absorberu SO2, načež se tyto plyny po absorpci smísí s neodsířenými...

Způsob odsiřování plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234284

Dátum: 01.03.1987

Autori: Haman Jiří, Kočí Jan, Prášek Karel, Míšek Tomáš, Vejvoda Josef, Praha

MPK: B01D 53/34

Značky: plynů, způsob, odsířování

Zhrnutie / Anotácia:

Proces magnezitové vypírky oxidu siřičitého z plynů, uspořádaný tak, že suspenze po absorpci se dělí na tekutý podíl, obsahující převážně síran hořečnatý, a na tuhý podíl obsahující převážně siřičitan hořečnatý a inertní složky. Procesní proud se síranem hořečnatým se použije pro výrobu čistého oxidu hořečnatého jako suroviny k výrobě hutnické keramiky, procesní proud se siřičitanem hořečnatým se využije k tepelné výrobě oxidu siřičitého pro...

Zařízení pro odstraňování pevného sublimátu z chlazených ploch chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228330

Dátum: 15.09.1986

Autori: Štěpánek Arnošt, Vejvoda Josef, Hubená Jarmila, Novák Emil

Značky: sublimátu, ploch, zařízení, odstraňování, pevného, chladiče, chlazených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odnímání pevné fáze, která kondenzuje na povrchu chlazených stěn, z těchto. Tohoto odnímání se dosahuje vibrací chlazených stěn. Pro chladicí zařízení menších rozměrů je obzvláště výhodné provést chlazené stěny z pružné chladicí spirály, např., z polyvinylchloridu, která je upevněna na vlnovec, pomocí něhož se přenášejí na pružnou chladicí spirálu kmity, jimiž se pevná zkondenzovaná fáze setřásá. Vynález lze použít pro všechny...

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého, vznikajícího při odsiřování spalin magnezitovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231040

Dátum: 15.06.1986

Autori: Králíček Jaroslav, Najmr Stanislav, Škrna Stanislav, Jerman Zdeněk, Vejvoda Josef

MPK: C01F 5/42

Značky: spalin, metodou, zpracování, vznikajícího, způsob, odsířování, siřičitanu, horečnatého, magnezitovou

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se siřičitan hořečnatý rozpustí v chlorovodíku v příbližně stechiometrickém poměru, vzniklý koncentrovaný plynný oxid siřičitý se zpracuje např. na kyselinu sírovou. Roztok se zahustí na obsah 10 až 46 % hmotnosti MgCl2 a tepelně se rozloží za vzniku oxidu hořečnatého, který je produktem,a chlorovodík se vráti do procesu. Nevržený způsob je zejména výhodný, použije-li se siřičitan hořečnatý rafinovaný.

Absorpční tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223182

Dátum: 15.03.1986

Autori: Štěpánek Arnošt, Hubená Jarmila, Novák Emil, Vejvoda Josef

Značky: tepelně, absorpční, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká absorpčního tepelného čerpadla čpavkového typu, vybaveného tlakovou destilační kolonou pro získávání amoniaku, kondenzátorem amoniaku, výparníkem kapalného amoniaku, absorbérem čpavkových par a příslušnými tepelnými výměníky a řeší zvýšení tepelného výkonu tohoto čerpadla. Podle vynálezu lze tepelný výkon tohoto absorpčního tepelného čerpadla při minimálních investičních nákladech a s minimálními náklady na energii zvýšit asi o...

Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220845

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jílek Pavel, Machač Pavel, Sedláček Jiří, Rott Jiří, Černoch Milan, Vejvoda Josef

Značky: zapojení, spalin, vypírání, suspenzí, sýry, kysličníku, magnezitu, kalcinovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypírání kysličníků síry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu, které řeší dostupnost čerstvě připravené přísady a využitelnost horkých kalcinačních plynů začleněním kalcinační stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů. Podstata vynálezu spočívá v zařízení kalcinační jednotky pro přípravu čerstvého kalcinovaného magnezitu do soustavy zařízení magnezitové odsiřovací technologie, přičemž čerstvý kalcinovaný magnezit se...

Zařízení k odsířování spalin mokrou vápencovou nebo vápnovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215900

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jílek Pavel, Brychta Miroslav, Vejvoda Josef, Hoššo Antonín, Černoch Milan, Bečka Ladislav

Značky: metodou, vápnovou, spalin, vápencovou, odsířování, mokrou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odsířování spalin vápencovou nebo vápnovou metodou za současného získávání roztoku kyselého siřičitanu vápenatého k přípravě varné kyseliny při výrobě buničiny kalciumbisulfitovou technologií, vyznačené tím, že mezi mokrý chladič (1) spalin a absorbér (3) odsířovacího zařízení se začlení alespoň jeden další absorbér (2) ke zkrápění ochlazených a odpopílkovaných spalin kalem odpadajícím z odsířování spalin.

Způsob přípravy roztoku k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kalcium-bisulfitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215899

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jílek Pavel, Brychta Miroslav, Černoch Milan, Bečka Ladislav, Vejvoda Josef

Značky: výrobu, buničiny, způsobem, způsob, získavání, kalcium-bisulfitovým, roztoku, přípravy, kyseliny, varné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy roztoku k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kalciumbisulfitovým způsobem, vyznačený tím, že suspenze z odsiřování spalin mokrým vápencovým nebo vápnovým způsobem, obsahující siřičitan vápenatý, síran vápenatý, uhličitan vápenatý a částečné i neodloučený popílek ze spalin, se zavádí do reaktoru společně s kysličníkem siřičitým, přičemž siřičitan vápenatý a uhličitan vápenatý reagují s kysličníkem siřičitým na kyselý...