Vejnar Pavel

Spôsob rozdružovania odpadového izolačného materiálu vznikajúceho pri mechanickom spracovaní elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278081

Dátum: 15.01.1992

Autori: Vejnar Pavel, Stybal František, Hrabák Václav, Lukášová Jana, Krejčí Vladimír

MPK: B03B 5/28, B03B 5/00, B03B 5/30...

Značky: spôsob, odpadového, mechanickom, elektrických, izolačného, spracování, materiálů, vodičov, rozdružovania, vznikajúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový izolačný materiál obsahujúci polyetylén, polyvinylchloridy a kaučuky rôznej mernej hmotnosti sa po oddelení kovového vodiča v prvom stupni gravitačne rozdruží vo vode za vzniku ľahkej frakcie obsahujúcej polyetylén a ťažkej frakcie obsahujúcej zvyšné zložky odpadového izolačného materiálu. V nasledujúcich stupňoch sa ťažká frakcia rozdelí na polyvinylchloridy s rôznou mernou hmotnosťou a kaučuky s rôznou mernou hmotnosťou...

Přísada pro zpracování jemnozrnných kovonosných materiálů s obsahem olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265005

Dátum: 12.09.1989

Autori: Greňa Ján, Hrabák Václav, Weigner Ĺuboš, Vejnar Pavel, Blišťan Miroslav, Krajňák Pavol, Petrovický Jiří, Bumbálek Václav, Mikloš Ladislav, Malák Ladislav

MPK: C22B 1/242

Značky: prísada, obsahem, olejů, zpracování, materiálů, jemnozrnných, kovonosných

Text:

...OU 5 se měč získava elektrolyticky. Obdobně podle autorského osvědčení SSSRK 62 O 217 se zpracovává měděná surovina loužením ve vodném roztoku tvořeném hydroxidem emonným a amonnou solą např. uhličitanem amonným nebo síranem amonným, za přitomnosti okysličovadla. Měč se od ostatních kovů oddělí extrakoi a získá elektrolyticky. Podle všech uvedených postupů zpracování neutraliaačních kalů, případně surovín obsahuaicích měč,se nejprve tato měč...

Způsob zpracování odpadního, vápenatého, sodárenského kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242284

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tomašak Štépán, Růžek Josef, Plšek Milan Ing, Vejnar Pavel, Plesnak Miloslav, Pavlásek Miloslav, Hurt Martin

MPK: C05F 7/00

Značky: sodárenského, způsob, zpracování, odpadního, vápenatého

Text:

...zužitkování sodárenského kalu podle vynálezu lze počítat mezi procesy ekonomicky, resp. energeticky méně náročné, protože k úpravě mechanických vlastností kalu pro použití v zemědělství se spotřehovává jen energie fyzikálních a chemických reakcí a takové látky, které se v tomto odvětví národního hospodářství běžně používají samostatné.Ve směsi pripravená podle vynálezu proběhnou reakceVzhledem k tomu, že reakce .23 je pomalá, uplatňuje se...

Způsob zpracování druhotných surovin s obsahem drahých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232583

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vejnar Pavel, Hořák Václav, Kenclová Zdena, Hrabák Václav, Stybal František, Malina Josef

MPK: C22B 11/04

Značky: drahých, kovů, obsahem, zpracování, surovin, způsob, druhotných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká zpětného získávání slitin platina-rhodium a mědi. Nejprve se převede druhotná surovina na rozpojitelnou formu, např. spálením hořlavé složky nebo podchlazením na kryogenní teplotu, načež se takto tepelně upravená surovina rozemele a roztřídí na sítu. Získané podsítné podíly se v podobě suspenze gravitačně rozdruží na těžký podíl s obsahem drahých kovů a nadsítné podíly magneticky separují. Z magnetického produktu se mechanickou...