Végh Daniel

Sposob prípravy substituovaných 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260336

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel, Berkeš Dušan

MPK: C07D 333/22, C07D 307/40

Značky: kyselin, přípravy, 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových, spôsob, substituovaných

Text:

...969 198 D, heterocyklických acetylénov a propínových kyselín Saikachi H., Taniguchi Y. Yakugaku Zasshiváč I., Hasová B. Collection Czech, Chem. Commun. 41, 614 1976, pričom výťažky sú od 40 do 80 . Nevýhodou týchto metód je použitie toxických a koruozívnych rozpúšťadiel CS 2, C 014, dioxán, kyselina octová),možnost priebehu vedľajších reakcii halogenizácie na tererocyklickom jadre, dekarboxylácia východzích diskových derivátov arácle...

Sposob prípravy 2-amino-N-(1-metyletyl)benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260153

Dátum: 15.12.1998

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07C 103/28

Značky: přípravy, 2-amino-n-(1-metyletyl)benzamidu, spôsob

Text:

...a po ochladení vylúčený izopropylamínhydrochlorid sa rýchlo odfiltruje za neprístupu vzdušnej- vlhkosti najlepšie pod ochrannou dusíko vou alebo argonovou atmosférou). získaný roztok sa zmieša s 274 g antra-nilovej kyseliny a zahreje k 130 °C až 150 °C za intenzívneho miešania 2 h. vylúčená metaíosťorná kyselina sa postupne oddelí zo spodku reaktoru. Po ochladení na 5 °C sa získa 340 gramov kryštalickej látky, ktorá sa na filtri premyje s 1...

Spôsob odstraňovania a získavania paládia z odpadových a hydrogenačných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 270122

Dátum: 13.06.1990

Autori: Végh Daniel, Bobošík Vladimír, Ríšová Júlia, Garaj Ján, Waradzin Walter, Kiss Gabriel, Kováč Jaroslav

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: paládia, odstraňovania, získavania, hydrogenačných, spôsob, odpadových

Text:

...neiónovaho paiädia ae aktívne uhlie upraví zahtiatím e 10 k HN 03 1 h za prídavku redukönýoh látok. zachytené Pd° mozno získat priamo pálenim uhlíka alebo ho možno previesť na Pd 2 pomocou HND 3 a tak ho zachytiť ne polymáre, pričom sa aktívneuhlie regeneruje súčasne aktiváoiou pre dalšie použitie.Uvedené príklady iluatrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Cez 100 g makroporázneho polyméru polystyrén dívinylbenzén s amidoxidovými...

Spôsob prípravy enamínov 5-nitro-2-furánového a 5-nitro-2-tiofénového radu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268590

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 307/73, C07D 333/44

Značky: 5-nitro-2-furánového, přípravy, 5-nitro-2-tiofénového, enamínov, spôsob

Text:

...od doteraz NV reakcii. Nnkoĺko subutitůcie prebiehajú na nasýtenon uhliku a predchbdznjú łragmentačnú reakciu, majú širšie uplatnenie a predstavujú nový typ reakcie.19,3 g /0,1 mol/ 3-/5-nitro~ 2-furyl/propćnovej kyseliny sa suspendovalo do 250 ml C 32 I pri teplote varu rozpůšřadle v priebehu 3 h pridalo 16 g brômu. Po odfarbeni roztoku sa pridalo k intenzivne miešanému roztoku 30 g piperidinu a po 5 h miešania sa rozpúšĺadlo oddestilovalo za...

1,1-Dijód-2-(5-nitro-2-furyl)-a 1,1-dijód-2-(5-nitro-2-tienyl)etén a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267360

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 307/73, C07D 333/44

Značky: 1,1-dijód-2-(5-nitro-2-tienyl)etén, 1,1-dijód-2-(5-nitro-2-furyl)-a, přípravy, spôsob

Text:

...g silikagelu, 50 až 150 m. eluent benzén). Získa sa g 1,1-dijód-2-(5-nitro 2-furyl eténu o t. t. i 08 až lll °C.H NMR spektrum (merané na prístroji Tesla BS 487 C - 80 MHz) v CDCl, za použitiakde X zmmtcníi autom kyslíka alebo síry, sa nc~ cha reagovat s dijódmetylćntriĺenyllosforanom vzorca lllizolovaným alebo pripraveným in situ z tetrajódmetánu a trifenyllosfínu, v prostredí orga nických rozpúšťadiel ako sú halogenované uhlovodíky ako...

Spôsob prípravy enamínov 5-nitro-2-tiofénového a 5-nitro-2-furánového radu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264988

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 307/71, C07D 333/44

Značky: 5-nitro-2-tiofénového, enamínov, přípravy, 5-nitro-2-furánového, spôsob

Text:

...2-butančne resp. v ich zmesiach pri teplote 40 až 180 °C, a poskytujú enaminy 5-nitro-2-tienyl- resp. 5-nitro-2-furánového radu obecného vzorca IReakcie prebiehajú podľa nasledujúcej schémykde 2-5.0 a HNR 1 R 2 HN(cH 3)2 Hntcuzcuýz HN o. ~ov BrNH CI NH 2.Predmet vynálezu ilustrujú ale necbmedzujú nasledujúce príklady P r 1 k 1 a d 1I V 500 ml benzénu sa zmieša 27,8 g 3-/5-nitro-2-tieny 1/-3-brömpropénovej kyseliny a 30 g morfolinu a po 1 h...

Sposob čistenia 2-amino-N-(1-metyletyl)benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257824

Dátum: 15.06.1988

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07C 103/76

Značky: čistenia, 2-amino-n-(1-metyletyl)benzamidu, spôsob

Text:

...zahustíExtrakciou bázickými činidlami sa odstránia nečistoty kyslého a zásaditého charakteru a následným pôsobením aktívnym uhlím sa odstránia aj látky neutrálnej povahy.spôsobom podľa vynálezu sa získa produkt o čistote 98 až 99,8 účinnej látky.100 9 2-amino-N-(1-mety 1 ety 1)benzamidu (90 účinnej látky) sa rozpustí v l 000 ml toluénu pri bode varu rozpúštadla a po premytí s J N roztokem uhličitanu sodného sa prevarí s 2 g aktívneho...

5-Nitro-2-furyl- a 5-nitro-2-tienylacetonitril a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256728

Dátum: 15.04.1988

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 333/12, C07D 307/72

Značky: přípravy, 5-nitro-2-furyl, 5-nitro-2-tienylacetonitril, spôsob

Text:

...neobmedzujú nasledujúce príklady.18,2 g l-MN-dlmetyłamíno-Z 5-nitro-2-furyllétenu sa rozpustí v 200 ml metanolu a za intenzívneho miešania sa pridá 25 g hydroxylamín-Gsulfónovej kyseliny. Po 2 h miešania pri teplote laboratória sa reakčná zmes zahrieva k varu 3 h. Po oddestilovaní rozpúštadla zvyšok sa čistí chromatograflouna stĺpci silikagélu (150 až 200 m, eluent benzén). Získa sa 5-nitro-Z-Iuryl-acetonitrll ako žltá kryštalická látka o t....

Halogénacetylény 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255305

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kraus František, Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 333/12

Značky: halogénacetylény, přípravy, spôsob, 5-nitro-2-tiofénu

Text:

...spektrum na spektrometrii AEI MS 920-151M je vodík, striebro, med alebo magneziumbromid, sa pôsobí halogénom V prostredí organických nozpúšťadiel ako sú aromatické kvuapalné uhliovodíky, étery, estery kyselín, dalej tiofén, sírouhlík, acetonitril, dimetylsultoxid, dimetylformamid a halogénovane rozpüštadla vo vode a/alebov ich zmesiach s vodou za prítomnosti bázických ka»talyzátorov typu uhličitanov a hydnoxidov a-lkalických kovov v rozmedzí...

Sposob prípravy 2-brómakrylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254933

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Dandárová Miloslava, Végh Daniel

MPK: C07D 307/72, C07C 57/54, C07D 333/12...

Značky: kyselin, 2-brómakrylových, přípravy, spôsob

Text:

...medicíne.Podstata spôsobu prípravy Zŕbrómakrylových kyselín podľa vynálezu spočíva v tom, že na aryl- alebo heteroarylidénmald nově kyseliny obecného vzorca IIkde Ar má hore uvedený význam, sa pôsobí brómom v prostredi organických rozpúšťadiel zo skupiny halogěnovaných uhľovodíkov, organických kyselín, sírouhlíka, N,N«-dimetylformamiclu a vo vode alebo v ich zmeslach pri teplote 5 až 150 °C.Reakcia prebieha podľa nasledujúcej sché~...

Repelent na ochranu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 246332

Dátum: 15.12.1987

Autori: Végh Daniel, Kováe Jaroslav, Fulierová Anna, Kríž Miroslav, Meyer Willy

MPK: A61K 7/40

Značky: hospodářských, ochranu, zvířat, repelent

Text:

...založený na. přípravě repelentního koncentrátu, který po nalití do vody samovolně vytváří emulzí. ako repe 4lelutwní látku lze s výhodou použití Z-ľenylpropandiol 1,3 (FFD), DETA nebo jejich směs, vykazující syInergický účinek.Vynalez blíže osvětlují dále uvedené příklady.20 g DETA, 20 g FFD, 35 g oxyethylenované nenasyceiíé mastné kyseliny, 15 g etthylalloohovlu 96,5 °/o, 8,35 g vazelínowého oleje, 1,5 g kyseliny olejové a 0,15 g...

Spôsob prípravy 2-chlórakrylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 253435

Dátum: 12.11.1987

Autori: Végh Daniel, Dandárová Miloslava, Kováč Jaroslav

MPK: C07C 57/54

Značky: přípravy, kyselin, 2-chlórakrylových, spôsob

Text:

...a vo vode alebo v ich zmesiach pri teplote 5 až 150 °C.Reakcia prebieha podľa nasledujúcej schémypričom Ar má hore uvedený význam.,Uvedený spôsob prípravy je energeticky nenáročný, pričom vznikajú produkty o vysokej čistote a vysokých výťažkoch prakticky kvantitativnych.Veclľajšími produktami reakcie sú oxid uhličitý a chlorovodík, ktoré sú za daných podmienok v- plynnom stave.25 g 4-nĺtrobenzilidén malonovej kyseliny sa rozpustilo v...

6-Bróm-4-oxo-2,5hexadiénkarboxylová kyselina a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250583

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07C 57/03

Značky: 6-bróm-4-oxo-2,5hexadiénkarboxylová, přípravy, spôsob, kyselina

Text:

...sa pripraví vysoko reaktívne - ketovinylhalogenldys akrylovým substituentom (R). Predmetná zlúčenina ako vysokoreaktívny ketovinylový derivát môže slúžiť ako dôležitý východzí produkt o chémii príprav nových heterocykllokých zlüčenín, ďalej ako prísada do polymérov, dalej ako vytvrdzovač želatíny vo fnotiograiickej chezmli. Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príklady2,52 g 5-Bróm-Z-furylvinylénbromidu sa rozpustí v...

5-Nitro-2-furyl-keténditiometylacetál a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248921

Dátum: 12.03.1987

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/72

Značky: 5-nitro-2-furyl-keténditiometylacetál, přípravy, spôsob

Text:

...prebieha podľa schémySpôsob pripra v 5-nitro-Z-fury 1-keténditiometylacetálu podľa Vynálezu spočíva V jednostupňovej syntéze z pomerne dostupných zlüćenin a produkt sa získa vo vysokom výťažku5-nitro-2-furylnketćnditiometyiacetái predstavuje novú skupinu 5-nitro-2-furyietylěno vých derivátov so širokou možnosťou syntetickěho využitia, napr. ako kľúčové latka pre syntézunových antibakteriálnych preparátov, ako prísada sod poiymérov a...

Metoxyderivát 5-nitro-2-etylfuránu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236601

Dátum: 15.02.1987

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/72

Značky: spôsob, 5-nitro-2-etylfuránu, přípravy, metoxyderivát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy novej látky metoxyderivátu 5-nitro-2-etylfuránu, vzorca I. Tento sa pripravuje tak, že na 5-nitro-2-vinylfurán sa pôsobí metylalkoholátom alkalického kovu pri teplote 10 až 120 °C, alebo sa na 5-nitro-2-vinylfurán pôsobí metylalkoholom za katalýzy fázovými katalyzátormi v prostredí vody alebo organických rozpúšťadiel v rozmedzí teplôt 10 až 120 °C.

1- / 5-nitro-2-furyl/- 2- bróm – acetylén a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233972

Dátum: 01.12.1986

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: A01N 43/08

Značky: bróm, acetylén, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu novej látky 1-(5-nitro-2-furyl)-2-bromacetylénu vzorca Podstata spôsobu prípravy látky podľa vynálezu spočíva v tom, že 5-nitro-2-furylvinylidénbromid reaguje s alkalickými hydroxidmi, alkoholátmi, benzyltpimetylamoniumhydroxidom, tetrabutylamoniumhydroxidom v prostredí organických rozpúšťadiel ako sú étery, aromatické kvapalné uhlovodíky, alkoholy alebo ich zmesi s vodou v rozmedzí teplôt -10 až 40 oC. Látka podľa...

Etylester 5-nitro-2-furyloctovej kyseliny a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233448

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 307/72, C07D 307/71

Značky: kyseliny, etylester, spôsob, přípravy, 5-nitro-2-furyloctovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antibakteriálneho etylesteru 5-nitro-2-furyloctovej kyseliny, perspektívnej komponenty pre prípravu nových antibiotík. Spôsob prípravy etylesteru kyseliny 5-nitro-2-furyloctovej vzorca je vyznačený tým, že 5-nitro-2-furylvinylidénchlorid, resp. bromid vzorca kde X je Cl a Br reagujú s etanolátmi alkalických kovov vzorca kde M je Li, Na, K v prostredí organických rozpúšťadiel ako benzén, toluén, nitrobenzén, dietyléter,...

Spôsob prípravy brómovaných derivátov difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233407

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel, Pappová Mária, Durmis Július

MPK: C07C 87/60

Značky: přípravy, spôsob, difenylaminu, derivátov, brómovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy brómovaných derivátov difenylamínu všeobecného vzorca I, kde n je sedem až desať vyznačujúci sa tým, že difenylamín alebo jeho brómované deriváty ako sú 2,2´, 4,4´-tetrabrómdifenylamín alebo 2,2´,4,4´,6,6´-hexabrómdifenylamín reagujú s brómom v prostredí brómu alebo organických rozpúšťadiel ako brómoform, chlóroform, tetrachlórmetán, 1,2-dibrómetán alebo v ich zmesiach s brómom za prítomnosti Friedelových-Craftsových...

a-Substituované 5-trimetylamóniové pikráty 3-(2-furyl)akrylonitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226920

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav, Végh Daniel, Fulierová Anna

Značky: 3-(2-furyl)akrylonitrilu, pikráty, přípravy, 5-trimetylamóniové, a-substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

?-Substituované 5-trimetylamóniové pikráty 3-(2-furyl)akrylonitrilu obecného vzorca I kde X je CN, CONH2, COOCH3, COOCH2CH3. 2. Spôsob prípravy látok podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že sa ?-substituované 5-trimetylamóniové bromidy obecného vzorca II kde X značí to isté ako vo vzorci I reagujú s kyselinou pikrovou v prostredí vody alebo C1 až C5 alkoholov, alebo v ich zmesiach v rozmedzí teplôt -10 až 70°C.

Spôsob prípravy a-substituovaných 5-trimetylamóniových bromidov 3-(2-furyl)akrylonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226919

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fulierová Anna, Kríž Miroslav, Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: bromidov, spôsob, 3-(2-furyl)akrylonitrilu, 5-trimetylamóniových, a-substituovaných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy ?-substituovaných 5-trimetylamóniových bromidov 3-(2-furyl)akrylonitrilu obecného vzorca I kde X znamená CN, CONH2, COOCH3, COOCH2CH3, vyznačujúci sa tým, že sa ?-substituované (5-N,N-dimetylamino-2-furyl)akrylonitrily obecného vzorca II kde X znamená to isté ako vo vzorci I reagujú s metylbromidom v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny éterov ako dietyléter, tetrahydrofurán, dioxán, dimetoxyetán, aromatických...

Pikráty 2-furyleténových derivátov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226918

Dátum: 15.05.1986

Autori: Végh Daniel, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav, Fulierová Anna

Značky: 2-furyleténových, přípravy, spôsob, derivátov, pikráty

Zhrnutie / Anotácia:

Pikráty 2-furyleténových derivátov všeobecného vzorca I kde X znamená COOCH3, COCH3, COOCH2CH3 a Y znamená COOCH3, COCH3, COOCH2CH.

5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové pikráty] 2-furyleténových derivátov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226917

Dátum: 15.05.1986

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Kríž Miroslav, Fulierová Anna

Značky: 5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové, spôsob, přípravy, pikráty, 2-furyleténových, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

5-(1,4-diaza [ 2,2,2 ] bicyklooktánové pikráty) 2-furyleténových derivátov všeobecného vzorca I kde X znamená COOCH3, COOCH2CH3, COCH3 a Y znamená COOCH3, COOCH2CH3, COCH3.

2-Vinyl-5-1,4-diaza-(2,2,2)bicyklooktylové deriváty furanu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221188

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kríž Miroslav, Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Fulierová Anna

Značky: spôsob, furanu, deriváty, přípravy, 2-vinyl-5-1,4-diaza-(2,2,2)bicyklooktylové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových látok. Látky podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom I kde X znamená CN, CONH2, COOCH3 a COOCH2CH3. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 2-substituované 3-(5-bróm-2-furyl)akrylonitrily reagujú s 1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánom v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny éterov, aromatických kvapalných uhľovodíkov, rozpúšťadiel obsahujúcich síru, ďalej v octane etylovom,...

2-Vinyl-5-trimetylamóniové deriváty furanu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221187

Dátum: 15.03.1986

Autori: Végh Daniel, Fulierová Anna, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav

Značky: 2-vinyl-5-trimetylamóniové, spôsob, přípravy, furanu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových látok. Látky podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom I kde X znamená COOCH3, COCH3, COOCH2CH3, Y znamená COOCH3, COCH3, COOCH2CH3. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 5-bróm-2-furylétenové deriváty reagujú s trimetylamínom v prostredí organických rozpúšťadiel, kysličníka síričitého, alebo zmesí rozpúšťadiel v rozmedzí teplôt -30 až 75 °C. Látky podľa vynálezu predstavujú novú...

Cis- a trans-5-Nitro-2-furylvinylpyridíniové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221174

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: přípravy, spôsob, trans-5-nitro-2-furylvinylpyridíniové

Zhrnutie / Anotácia:

Cis- a trans-5-nitro-2-furylvinylpyridíniové soli všeobecného vzorca l ClO4 alebo BrBr2.

5-(3-Substituované pyridínové bromidy)-2-furfurylidenmalondinitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221043

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Kríž Miroslav, Végh Daniel

Značky: spôsob, přípravy, pyridínové, bromidy)-2-furfurylidenmalondinitrilu, 5-(3-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej syntézy a rieši prípravu nových pyridíniových solí. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 5-brómfurfurylidénmalondinitril reaguje s 3-R-substituovanými pyridínami, kde R znamená CH3, CH2CH3, COOCH3, COOCH2CH3 a NH2, v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov ako benzén, toluén, xylény, éterov ako dietyléter, dioxán, tetrahydrofurán,...

Tiopyridínové deriváty 5-nitro-2-vinylfuránu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223450

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel, Kríž Miroslav

Značky: přípravy, spôsob, tiopyridínové, 5-nitro-2-vinylfuránu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Tiopyridínové deriváty 5-nitro-2-vinylfuránu obecného vzorca I až III

Spôsob prípravy 5-trimetylamóniových bromidov 2-furyleténových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223438

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fulierová Anna, Végh Daniel, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav

Značky: derivátov, 2-furyleténových, 5-trimetylamóniových, bromidov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 5-trimetylamóniových bromidov 2-furyleténových derivátov. Podstata spočíva v tom, že 5-N,N-dimetylamino-2-furyleténové deriváty reagujú s metylbromidom v prostredí organických rozpúšťadiel v rozmedzí teplôt 10 až 150 °C a tlaku 100 až 1000 kPa. Látky podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom: kde X je COOCH3, COCH3, COOCH2CH3, Y je COOCH3, COCH3, COOCH2CH3.

3-{5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové pikráty]}-2-substituovaných furylakrylonitrilov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223437

Dátum: 15.03.1986

Autori: Végh Daniel, Fulierová Anna, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav

Značky: 3-{5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové, přípravy, pikráty]}-2-substituovaných, furylakrylonitrilov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-{}5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové pikráty]}-2-substituovaných furylakrylnitrilov všeobecného vzorca I kde X znamená CN, CONH2, COOCH3 a COOCH2CH3.

a-Substituované 5-pyridíniohalogenidy 3-(2-furyl)akrylonitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223434

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: přípravy, 3-(2-furyl)akrylonitrilu, 5-pyridíniohalogenidy, spôsob, a-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru organickej syntézy rieši prípravu nových látok ?-substituovaných 5-pyridíniohalogenidov 3-(2-furyl)akrylonitrilu. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že ?-substituované 3-(5-Y-2-furyl)akrylonitrily, kde Y je Cl, Br, J, reagujú s pyridínom v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov ako benzén, toluén, xylén, éterov ako dietyléter, tetrahydrofurán,...

Dimetylacetál 5-nitro-2-furylacetaldehydu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223415

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: dimetylacetál, 5-nitro-2-furylacetaldehydu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej syntézy. Rieši spôsob prípravy dimetylacetátu 5-nitro-2-furylacetaldehydu, pričom sa postupuje tak, že sa pripravuje z 5-nitro-2-furylbromidu alebo z 5-nitro-2-furylvinyl-trimetylamóniumbromidu tak, že sa na ne pôsobí 2 až 100násobným prebytkom metanolátu alkalického kovu v rozpúšťadlách, ako sú étery, ketóny, aromatické uhľovodíky, estery kyselín alkoholy a ďalej dimetylsulfoxid, dimetylformamid, acetonitril...

Způsob výroby .beta.-laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244105

Dátum: 17.09.1985

Autori: Roubínek František, Dolejský Pavel, Végh Daniel, Horyna Jaroslav, Láska Jan, Zikán Viktor, Kováe Jaroslav

MPK: A61K 31/40, C07D 205/08

Značky: beta.-laktamů, výroby, způsob

Text:

...skupinu. cyklohoxadienylovou skupinu nebo alkylovou či alkenylovou skupinu substituovmou jedním nebo několika subntituenty vybraným ze skupiny zahmující atomy halogenů, kyanoslnapinu, nitroskupinu, aminoalcupinu, merknptoakupinu, allqlthioikupinu a lqratmethylthioskupinu(b) karbocykncké tematické skupiny odpovídající vzox-cůmmi hodnotu O, 1, 2 nebo 3, nezávisle na sobě představuji vždy atcm vodíku, atom halogenu, hydroxylnvou...

Polypropylén so zvýšenou odolnosťou proti horeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222091

Dátum: 15.07.1985

Autori: Durmis Július, Végh Daniel, Wiesner Emil, Pappová Mária, Kováč Jaroslav

Značky: odolnosťou, zvýšenou, polypropylén, proti, horeniu

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylén so zvýšenou odolnosťou proti horeniu obsahujúci antioxidanty, a/alebo svetelné stabilizátory a ostatné prísady používané bežne pri jeho zpracovaní vyznačený tým, že ako retardér horenia 3 až 20 hmotnostných dielov bromovaného difenylamínu s obsahom 74 až 84 % bromu, poprípade jeho kombináciu s prísadami zvyšujúcimi retardačnú účinnosť ako sú organické zlúčeniny fosforu a/alebo zlúčeniny na báze antimónu.

Pikolíniové soli 5-nitro-2-vinylfuránu a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219181

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kováč Jaroslav, Briš Vladimír, Végh Daniel

Značky: přípravy, spôsoby, pikolíniové, 5-nitro-2-vinylfuránu

Zhrnutie / Anotácia:

Pikolíniové soli 5-nitro-2-vinylfuránu všeobecného vzorca I, kde CH3 je v polohe 2, 3 alebo 4 a kde X je Br, J, ClO4.

a-substituované-5-pyridíniové soli-3-/2-furyl/-akrylonitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225513

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel, Kríž Miroslav

Značky: a-substituované-5-pyridíniové, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

?-substituované 5-pyridíniové soli-3-/2-furyl/akrylonitrolu všeobecného vzorca I, kde X je CN, CONH2, COOCH3 Z(-) je C104(-), JO4(-)

N-iminotrifenylfosforany 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218191

Dátum: 15.09.1984

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: přípravy, 5-nitro-2-tiofénu, spôsob, n-iminotrifenylfosforany, 5-nitro-2-furánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy N-iminotrifenylfosforanov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu, ktoré sa pripravujú z 5-nitro-2-furylazidu a 5-nitro-2-trinylazidu ich reakciou s trifenylfosfínom vzorca P(C6H5)3 v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín a ďalej v tioféne, acetonitrile, dichlórmetáne alebo v ich zmesiach v rozmedzí teplôt 10 až 100 °C. Pripravené látky majú všeobecný vzorec I...

Azidy 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218188

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: přípravy, spôsob, 5-nitro-2-furánu, 5-nitro-2-tiofénu, azidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy azidov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu, ktoré sa podľa vynálezu pripravujú reakciou 5-nitro-2-furylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu, alebo reakciou 5-nitro-2-trinylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu s azidom sodným alebo azidom draselným v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín, alkoholov s počtom 1 až 5 uhlíkov,...

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217497

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: 5-nitro-2-tiofénu, přípravy, spôsob, 5-nitro-2-furánu, trimetylamóniové

Zhrnutie / Anotácia:

Trimetylamóniové soli 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu všeobecného vzorca I kde X znamená chlór, bróm, jód, p-toluénsulfonový anión metoxysulfonový anión-O-SO2-OCH3, perjodidový anión JO4- alebo pikrátový anión a Y znamená síru alebo kyslík.