Vedral Josef

Číslicový průměrovač spojitého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268284

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: číslicový, spojitého, průměrovač, signálu

Text:

...je krátké doba odezvy výstupního signálu průměrovače na změnu vstupního signálu s zlepšení linsarity převodu analogově číslicového prevodníku z důvodu průměrování většího počtu vzorků signálu.Príklad zapojení číelicověho průměrovače spojitého signálu podle vynálesu je blokově uveden na připojenám výkrese.Číslicový průměrovač apojitěho signálu se sestává 2 analogově číalicováho pře~ vodníku l, jehož výstup je spojen jednak s prvním vstupom...

Zapojení pro testování rychlých analogově číslicových převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254832

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/10

Značky: testování, zapojení, analogově, převodníku, číslicových, rychlých

Text:

...vstupem počítače 1, jehož obrazový výstup je spojen se vstupem monitoru 1 a grafický výstup je spojen se vstupem číslicového zapisovače §. zapojení obsahuje dále ímpulsní generátor Ž,jehož výstup je spojen jednak se startovacím vstupom testovaného analogově číslicového převodníku g a jednak se vstupom děliče Q kmitočtu. Výstup děliče Q kmitočtu je spojen jednak se zapísovacím vstupem počítače 5 a jednak se čtecim vstupom registru Ž,...

Rychlý analogově číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 254585

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: číslicový, analogově, rychlý, převodník

Text:

...analogového převodníku od proudu, úměrnému vstupnímu napětí na odporu umožňuje dosáhnout krátké doby ustálení rozdílu proudu Ve srovnání 5 dobou uatálení při použití rozdílového zesilovače. Při použití zpožâovací linky se využívá principu sdílení času, při kterém lze najednou převádět dva po sobě jdoucí vzorky vstupního signálu prvním a druhým paralelním analogově číslicovým převodníkem. Další předností zapojení je číslicová korekce výsledku...

Číslicově analogový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 230065

Dátum: 01.04.1986

Autor: Vedral Josef

MPK: H03K 13/02

Značky: analogový, převodník, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení číslicově analogového převodníku s dvojnásobnou šířkovou modulací referenčního napětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z generátoru hodinových impulsů, jehož výstup je spojen jednak s hodinovými vstupy prvního a druhého čítače, jednak se vstupem třetího čítače, jehož výstup je spojen jednak s nulovacími vstupy prvního a druhého klopného obvodu, jednak se zapisovacími vstupy prvního a druhého čítače, jejichž...

Zapojení pro zápis isovers analogových násobiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 219812

Dátum: 15.10.1985

Autor: Vedral Josef

Značky: zapojení, zápis, analogových, isovers, násobiček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro zápis isovers - čar shodné přesnosti - analogových násobiček. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z generátoru hodinových impulsů, jehož výstup je spojen s propojenými čítacími vstupy prvního a druhého čítače, jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy číslicové násobičky a vstupy prvního a druhého číslícově analogového převodníku, jejichž výstupy jsou spojeny s prvním a druhým vstupem analogové násobičky, jejíž...

Komparační analogově číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 219111

Dátum: 15.07.1985

Autor: Vedral Josef

Značky: komparační, číslicový, převodník, analogově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení komparačního analogově číslicového převodníku s okénkovými komparátory. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stává z komparátorů, jejichž výstupy jsou po dvou propojeny a připojeny ke vstupům dekodéru. Neinvertující vstupy lichých komparátorů a invertující vstupy sudých komparátorů jsou propojeny a připojeny ke vstupu převodníku. Mezi invertujícími vstupy lichých komparátorů jsou zapojeny první odpory, mezi invertujícím...

Tranzistorový přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 218963

Dátum: 15.06.1985

Autor: Vedral Josef

Značky: tranzistorový, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení tranzistorového přepínače pro přepínání stejnosměrného napětí obou polarit. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se skládá logického invertoru, jehož výstup je spojen přes první odpor s emitorem prvního tranzistoru, jehož báze je uzemněna a jehož kolektor je spojen přes druhý odpor k prvnímu napájecímu vstupu a dále na bázi druhého tranzistoru, jehož kolektor je spojen s prvním přepínacím vstupem a jehož emitor je spojen...

Převodník napětí kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 225085

Dátum: 01.12.1984

Autor: Vedral Josef

Značky: kmitočet, převodník, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník napětí kmitočet, vyznačený tím, že sestává z referenčního zdroje /4/, jehož výstup je připojen k analogovému vstupu prvního spínače /1/ a k invertujícímu vstupu rozdílového zesilovače /5/, jehož výstup je spojen s analogovým vstupem druhého spínače /2/ a jehož neinvertující vstup je spojen s analogovým vstupem třetího spínače /3/ a výstupy prvního spínače /l/, druhého spínače /2/ a třetího spínače /3/ jsou spojeny se vstupem...

Multiplexní vzorkovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214000

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vedral Josef

Značky: vzorkovací, jednotka, multiplexní

Zhrnutie / Anotácia:

Multiplexní vzorkovací jednotka v y z n a č u j í c í s e t í m , že sestává z prvních zesilovaču (10, 11, ... 1n), jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy prvních spínačů (20, 21, ... 2n), jejichž výstupy jsou spojeny s uzemněnými paměťovými kondenzátory (30, 31, ... 3n) a se vstupy druhých spínačů (40, 41, ... 4n), jejichž vzájemné propojené výstupy jsou spojeny s veinvertujícím vstupem druhého zesilovače (50), jehož výstup je spojen s jeho...

Analogově číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 213906

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vedral Josef

Značky: číslicový, analogově, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Analogově číslicový převodník obsahující řídící jednotku, korigovaný analogově číslicový převodník, aritmetickou jednotku a přepínač vyznačující se tím, že první vstup /11/ přepínače /1/ je spojen s prvním vstupem /21/ odečítačky /2/ a druhý vstup /12/ přepínače /1/ je spojen s výstupem /23/ odečítačky /2/, jejíž druhý vstup /22/ je spojen s výstupem /51/ referenčního zdroje /5/ a výstup /13/ přepínače /1/ je spojen s analogovým vstupem /31/...