Vážny Emil

Kvapalné hnojivo na mimokoreňovú výživu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267943

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hermann Ľuboš, Kotvas František, Hutár Eduard, Štec Boris, Teren Ján, Vážny Emil, Gabčo Milan

MPK: C05B 7/00

Značky: hnojivo, mimokoreňovú, výživu, kvapalné, rastlín

Text:

...prvkov, sekundárnych rastlinných živin a fosforu pripravované na báze cyklíckýchAj ked uvedene pripravky znanenali významný prinos v oblasti zvyšovania agrochev mickej a agronomickej hodnoty pripravkov určených na minokoreñovů výživu rastlin, ich spoločnou nevýhodou bolo, že ako zdroj kondenzovaných fozforećnnnov využivali drahe n len obmedzene dostupné Lineárne a cyklickě kondenzované fosforečnany draselné /K 4 P 207,K 5 P 30,0, |KP 03...

Suspenzný alebo pastovitý prostriedok použitelný při výrobe chemicky priamoprepisujúcich papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266276

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čičel Blahoslav, Vážny Emil, Teren Ján, Konečný Karel, Hronský Ján, Píša Luboš, Nosko Vladimír, Gabčo Milan, Nováček Peter, Hutár Eduard

MPK: B41M 5/03

Značky: papierov, priamoprepisujúcich, použitelný, pastovitý, chemicky, suspenzný, výrobe, prostriedok

Text:

...firiem ndpndnví nnñy (SNA wnnmin nan und HH ru. vnrwň hriaánín Almnrin - Špnuinlnkn) alebo zo zámuriu (Japonsku, USA). lnlnimáuiv 0 používaných Ionhnulúqiúvh výroby aklivuvnőho montmorillonitu vhodnóho pre výrobu chemicky kopírovacieho papiera nie sú publikované a v záujme zachovania monopolného postavenia ich výrobcov nie je možné ich z pochopiteľnýchZ vlastnosti týchto náterových piqmentov (COPISIL, SILTON a pod.) možno usudzovat,...

Stabilizačný aditív kvapalných hnojív a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263556

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vážny Emil, Štec Boris, Kopinič Vladimír, Gabčo Milan, Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C05G 3/00

Značky: kvapalných, spôsob, výroby, hnojiv, stabilizačný, aditiv

Text:

...hnojiv má celý rad ekonomických prednosti (jedná sa o vedľajší produkt výroby extrakčnej fuosforečnej kyseliny a výroby väčšiny tuhých priemyselných hnojív, použitie l-lzsiFe v prevádzkovej praxi prináša určité obmedzenia súvisiace s obvykle nízlkou koncentráciou účinnej látky a tiež relatívne nízkou fázovou stabilitou noztokov HzsiFe pri nízkych teplotách. V dôsledku nízkej koncentrácie roztokov HzsiFs sa zvyšujú náklady na prepravu a...

Koncentrát na kuratívnu a preventívnu výživu rastlín bórom a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259578

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lörinčík Ondrej, Teren Ján, Kubala Vojtech, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Vážny Emil, Trnka Pavel

MPK: C05D 9/02

Značky: kuratívnu, spôsob, rastlín, koncentrát, bórom, preventívnu, výživu, výroby

Text:

...4 skupina .ti/alebo katión alkalického kovu a/alebo katión alkalickcj zeminy a/alebo vodíkový katión an nadobúda hodnoty od 1 do 2.Stúdiom reakcií sacharidov a hydroxvkarboxylových kyselín s kyselinou trlhydrogénboritou vo vodnom prostredí sa zistilo, že tieto môžu za vhodných podmienok viest ku vzniku chelátov, v ktorých sú xdono-rovými atómy kyslíka, a to v prípade dvojice väzieb bud obidva pochádzajúce z alkoholický-ch skupín, alebo jeden...

Sposob kontinuálnej výroby taveniny polykondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 259372

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hutár Eduard, Harmaniak Ivan, Chromický Karol, Vážny Emil, Teren Ján, Gabčo Milan, Lexa Vladimír, Hegner Pavel

MPK: C01B 25/38, C01B 25/28

Značky: spôsob, amónnych, kontinuálnej, polykondenzovaných, taveniny, výroby, fosforečnanov

Text:

...na dodávanie tepla do reakčného systému z vonku - autotermicky.Spíâsob prípravy taveniny polykondenzovaných iosforečnanov amónnych podľa tohoto závislého vynálezu dokumentujú a objasňujú, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nasledujúce príklady.V záujme štvrtprevádzkového overenia spôsobu kontinuálnej výroby taveniny kondenzovaných ľosiorečnanov amónnych v zmysle vynálezu sa do vertikálneho prebublávacieho reaktora podľa čs. autorského...

Spôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a reaktor na prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258705

Dátum: 16.09.1988

Autori: Teren Ján, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Chromický Karol, Vážny Emil

MPK: C01C 1/02

Značky: spôsobu, přípravy, prevádzanie, kontinuálnej, spôsob, čpavkovej, reaktor, tohto

Text:

...miešača 4 do telesa reaktora 1. Perf-orovaný prívod koncentrovaného kvapalného amoniaku 2 je možno s výhodou riešiť pomocou irity, s výhodou kovovej iritySpôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a hydratačný reaktor na jeho realizácu má celý rad výhod~ umožňuje výrobu čpavkovej vody s ininimálnymi požiadavkami na spotrebu energie~ zariadenie je jednoduché a neobsahuje žiadne točivé súčastizariadenie sa vyznačuje velkou prevádzkovou...

Havarijní zabezpečení pokročilého tlakovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243951

Dátum: 01.07.1988

Autori: Vážny Emil, Kotvas František

MPK: G21C 15/18

Značky: tlakovodního, pokročilého, zabezpečení, reaktoru, havarijní, jaderného

Text:

...místech aktivní zony, vyvolají okamžitou jaderně fyzikální silně zápornou zpětnovazební výkonovou odezvu vlívem místního prudkého poklesu moderaoe neutronů, ke které dochází už v předkrízové a tedy v ještě teplotechnícky bezpečné fázi rozvoje havarijního režimu energetického provozu. Za třetí, předřezením teplofyzikálního způsobu před absorbčním způsobem havarigního snižování reaktivity dochází v neutronové kinetice e teplotechnice...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Gabčo Milan, Vážny Emil, Štec Boris, Harmaniak Ivan, Hegner Pavel

MPK: C05B 7/00

Značky: kondenzovaných, fosforečnanov, taveniny, výroby, spôsob, amónnych

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 253905

Dátum: 17.12.1987

Autori: Meszároš Peter, Teren Ján, Hutár Eduard, Chromický Karol, Vážny Emil, Bábek Radoslav

MPK: C05D 9/02

Značky: pastovité, viaczložkové, kvapalné, hnojivo

Text:

...a zlepšili technologické vlastnosti pestovaných obilnín,Z publikovaných poznatkov, ako i z agrochemicko-agronomickej praxe je známe, že čím skôr a čím zretelnejšie sa objavia príznaky nedostatku akéhokoľvek biogenneho prvku, tým významnejšie a vo väčšej miere sa znižuje úroda a aj jej nutričná a aj technologická hodnota.Ako je vidieť z popisu príznakov vyvolaných nedostatkom živín u obilovín, viaceré z nich je možno určiť vizuálnou...

Zařízení pro upnutí sloupců pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241127

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vážny Emil, Chromický Karol, Országh Peter, Vyjídak Oldoich

MPK: G01N 30/02

Značky: chromatografii, upnutí, sloupců, zařízení, kapalinovou

Text:

...mezivrstvou 3 § a tlakovým kroužkem ii k upevnění mezivrstvy 2 §. sloupec je fixován upínacím a těsnicím prvkem 33 s pístem gâ,pružinovým prvkem gg a kapilárou 2.Také na obr. 7 se použijí komerční běžné sloupce, přičemž se mohou použít jak kartuše podle obr. 3 nebo sloupce se šroubením podle obr. 4 tak i jiné sloupce, přičemž je nutné podle zvoleného tvaru sloupce pouze zvolit upínací a těsnicí prvky.Jak je již zřejmě z příkladů...

Kontinuálny sposob výroby kvapalných dusíkatofosforečných hnojív monofosforečnanového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250795

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nosko Vladimír, Vážny Emil, Hutár Eduard, Chromický Karol, Košiba Vladimír, Teren Ján, Petrík Alojz

MPK: C05C 3/00

Značky: dusíkatofosforečných, monofosforečnanového, hnojiv, spôsob, kvapalných, výroby, kontinuálny

Text:

...produktu 112, resp. církulujúcej reakčaiej zmesí 111.Ďalej uvedené príklady bližšie ozrejmujú a ilustrujú, ale v žiadnom prípade nijako neołbxmedzujú predmet tohoto vynalezu.V záujme overenia spôsobu výroby dusíkatvo-fosíorečných kvapalných hnojív monofosforečnarnového typu a zariadenia na jeho realizáciu v zmysle tohoto vynálezu boli urobené dva prevádzkové pokusy s použitím dvoch modifikovaných rúrových kontinuáisne pracujúcich...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249885

Dátum: 15.04.1987

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Meszároš Peter, Vážny Emil, Poór Robert, Chromický Karol, Harmaniak Ivan, Čierna Libénia

MPK: C05D 9/02

Značky: pastovité, viaczložkové, hnojivo, kvapalné

Text:

...viaczl-ožkove hnojivá podľa vynálezu, obsahujúce popri zakladnych a/alebo sekundárnych ravstlinných živín aj mikroživiny.Podstata vynálezu spočíva v tom, že viaczložkové hnojivá podla vynálezu obsahujú zo sekundárnych rastlinných živín predovšetkým -síru a prípadne iihorčik a/alebo železo a/alebo Vápnik a z mikroživín obsahuje predovšetkým Irolybden .a ibór .a prípadne i kobalt a/alebo med a/aletbo mangan a//alebo zinok a/alebo titán, pričom...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249884

Dátum: 15.04.1987

Autori: Meszároš Peter, Truksa Juraj, Chromický Karol, Teren Ján, Hutár Eduard, Harmaniak Ivan, Vážny Emil

MPK: C05D 9/02

Značky: kvapalné, pastovité, hnojivo, viaczložkové

Text:

...je výhodné predchádzať vzniku deficiencií optimalizáciou jej výživy preventívnou .aplikáciou aspoñ najvýznamnejších sekundárnych a stopových rastlinných živín iv množstvách zabezpečujúcich aspoň ich nízky až stredný obsah z hladiska výživy rastlín týmit-0 homogénnymi prvkami.Takéto preventívne - paušálne prihnojovanie kukurice bez nevyhnutnosti zisťovania obsahu sekundárnych a stopových biogénnych prvkov v pôde a rastline je účelne...

Sposob kontinuálnej výroby kvapalných dusíkato-fosforečných hnojív monofosforečnanového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248991

Dátum: 12.03.1987

Autori: Teren Ján, Hermann Ľuboš, Harmaniak Ivan, Vážny Emil, Meszároš Peter, Petrík Alojz, Nosko Vladimír, Hutár Eduard, Chromický Karol, Drozdík Ernest, Košiba Vladimír

MPK: C05C 11/00

Značky: dusíkato-fosforečných, monofosforečnanového, hnojiv, kvapalných, spôsob, výroby, kontinuálnej

Text:

...dávkovaním reagujúcich zložiek do cirkulujficeho reakčného prostredia, pričom pH reakčnej zmesi sa počas reakcie trvale udržuje dávkovaním reagujúcich zložiek v relatívne úzkom rozsahu pH 5,7 až 7,4.Za týchto podmienok sa ukázalo byt dalej osobitne výhodným, tak sa do reakčného prostredia dävkovaná kyselina privádzala pred cirkulačným čerpadlem a ak kvapalný amoniak vstupoval do kvapalného cirkulujúceho reakčného prostredia na výtlačnej...

Spôsob prípravy kvapalných koncentrátov stopových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234290

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kleinová Zuzana, Liptáková Veronika, Nádvorník Róbert, Vážny Emil, Kotvas František

MPK: C05D 9/02

Značky: spôsob, stopových, přípravy, kvapalných, koncentrátov, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kvapalných koncentrátov stopových prvkov s kyselinou citrónovou reakciou 1 hmot dielu stopového prvku s 0,8 až 26 hmot. dielmi kyseliny citrónovej, pričom reakčná zmes sa v priebehu alebo po reakcii s kyselinou citrónovou nechá reagovať s takým množstvom amoniaku a/alebo hydroxidu a/alebo uhličitanu alkalického kovu, aby pH reakčnej zmesi bolo 5,0 až 9,0.

Kvapalný koncentrát obsahujúci komplexne viazaný bór

Načítavanie...

Číslo patentu: 236641

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nádvorník Róbert, Liptáková Veronika, Vážny Emil

MPK: C01B 35/00

Značky: viazaný, koncentrát, komplexne, obsahujúci, kvapalný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kvapalného koncentrátu bóru obsahujúceho stopový prvok v komplexnej forme, obsahujúceho 5,4 až 80,1, s výhodou 40 až 63,5 hmotnostných dielov kyseliny boritej, 1,3 až 94, s výhodou 20 až 40,5 hmotnostných dielov alkanolamínu alebo zmesi alkanolamínov a/alebo alkylamínu alebo zmesi alkylamínov a 0,5 až 93,2, s výhodou 5 až 14 hmotnostných dielov vody. Vynález je možné využiť v poľnohospodárstve.

Spôsob prípravy kvapalného koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234968

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nádvorník Róbert, Teren Ján, Hutár Eduard, Vážny Emil, Liptáková Veronika

MPK: C05D 9/02

Značky: přípravy, kvapalného, spôsob, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kvapalného koncentrátu obsahujúceho zinok vo forme organo-metalo komplexu s charakterom chelátu, ktorý je možné pripraviť reakciou 100 hmotnostných dielov kysličníka zinočnatého a/alebo uhličitanu zinočnatého a/alebo hydroxidu zinočnatého a/alebo kovového zinku s 5 až 200 hmotnostnými dielmi kyseliny sírovej a/alebo kyseliny dusičnej a/alebo kyseliny chlorovodíkovej, pričom kedykoľvek pred alebo v priebehu...

Spôsob prípravy kvapalného zinočnatého koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234967

Dátum: 15.01.1987

Autori: Liptáková Veronika, Hutár Eduard, Nádvorník Róbert, Lapčík Ľubomír, Vážny Emil, Teren Ján, Ferenčík Viktor

MPK: C05D 9/02

Značky: přípravy, zinočnatého, koncentrátů, spôsob, kvapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kvapalného zinočnatého koncentrátu z kyslých roztokov dusičnanov a/alebo síranov a/alebo chloridov zinočnatých. Každých 100 hmotnostných dielov kyslého roztoku dusičnanu a/alebo síranu a/alebo chloridu zinočnatého s obsahom voľných minerálnych kyselín v množstve zodpovedajúcom obsahu 0,01 až 2,0 hmotných dielov vodíkových iónov sa nechá reagovať s 0,3 až 124 hmotnostnými dielmi kysličníka a/alebo hydroxidu...

Spôsob výroby kvapalného koncentrátu molybdénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232648

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pálka Ján, Vážny Emil, Nádvorník Róbert, Kotvas František, Nigrovičová Valéria, Liptáková Veronika

MPK: C01G 39/00

Značky: koncentrátů, molybdenu, kvapalného, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kvapalného koncentrátu molybdénu z dezaktivovaných molybdén alebo molybdén a kobalt alebo molybdén a iný kov obsahujúcich katalyzátorov alebo adsorbentov alebo iných látok. V jednom až desiatich cykloch, s výhodou vo dvoch až štyroch cykloch sa šaržovitým alebo protiprúdnym kontinuálnym spôsobom nechá reagovať každý hmotnostný diel molybdénu obsiahnutý v dezaktivovanom katalyzátore alebo adsorbente alebo inej...