Vavrovič Ján

Spôsob vytvrdzovania preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátnach a ich kombináciách zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270501

Dátum: 12.07.1990

Autori: Školník Juraj, Kramár Miroslav, Vavrovič Ján, Klimek Milan

MPK: B24D 11/08, F26B 3/04

Značky: plátnach, vrstvy, preterovej, brusných, lepidla, zvinutých, kotúčov, kombináciach, papieroch, spôsob, vytvrdzovania

Text:

...papierov, plátien a ich kombinácií podla vynálezu, ktoreho podstatou je to, že sa použije tlakový predhriaty vzduch o teplote S 0 až 100 °C a pretlaku 10 až 100 kPa.vyšší účinok vynálezu sa dosiahne vplyvom predhriateho vzduchu, ktorý sa vháña medzi závity kotúče pretlakom 10 až 100 kPa, čo je v porovnaní so známym spâsobom, kedy sa predhriaty vzduch nasava medzi závity podtlakom značne výhodnejšie, pretože je možné dosiahnut vyšší tlakový...

Zariadenie na vytvrdzovanie preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátna a kombináciach, zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256551

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klimek Milan, Kramár Miroslav, Vavrovič Ján, Školník Juraj

MPK: B24D 11/08

Značky: kotúčov, plátna, zvinutých, brusných, papieroch, lepidla, preterovej, vrstvy, vytvrdzovanie, kombináciach, zariadenie

Text:

...zariadenia spočíva v tom, že oproti dosiaľ používanému zariadeniu je vybavené snímačom vlhkosti vzduchu v okoli kotúča, ktoré je napojené na riadiacu jednotku, ktorá ovláda výmenniktepla, deliaci ventil a zvlhčovacie zariadenie. Doteraz používané zariadenie nie je obdobnou reguláciou vybavené. Vyšší účinok tohoto popísaného zariadenia spočíva V optimalizácii vytvrdzovacieho procesu.Na priloženom výkrese je schematicky znáNa- priloženom...

Tesniacie zariadenie kotúča brúsného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255400

Dátum: 15.03.1988

Autori: Školník Juraj, Vavrovič Ján, Tvrdík Josef, Klimek Milan

MPK: B24D 11/00

Značky: brusného, pásu, zariadenie, tesniacie, kotúča

Text:

...priestoru a tiež ich tepelnú dilatáciu počas vytvrdzovania. Ďalšie výhody tesniaceho zariadenia spočivajú v tom, že umožnia rýchlejšie prestup tepla do stredu .kotúča brúsneho páse a» prehriatie kotúča V celom objeme. Tesneniepodľa vynálezu umožní rýchlejší prestup tepla a tým skrátenia vytvrdzovacieho cyklu na 25 pôvodného času.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornená tesniace zariadenie uložené vo vytvrdzovacom...

Zariadenie na meranie reznej geometrie pilových kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252900

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klimek Milan, Školník Juraj, Vavrovič Ján, Mrva Milan

MPK: B27G 23/00

Značky: kotúčov, reznej, pílových, geometrie, meranie, zariadenie

Text:

...spočívajú V jednoduchosti zariadenia, ktoré značneurýcihluje meranie reznej geometrie pilovýoh nklotúčov. Meranie je presnejšie a pritom menej .prácne .ako pri znamych spôsoboch doposial väčšinou ručných meraní.Na priloženom výkrese je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na zariadenie podla vynálezu a na obr. 2 je zobrazený detail zariadenia s pootočenim »meracieh-o -mikroiskopu na hornom ramene.Zariadenie na meranie repnej geomet-rie...

Značkovacie razítko pre elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252885

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šutta Peter, Školník Juraj, Vavrovič Ján, Klimek Milan, Kramár Miroslav

MPK: B41K 1/44

Značky: výrobkov, značkovacie, značenie, razítko, elektrochemické

Text:

...ktoré je nezmazateľné. Použitím značkovacieho Ľazfaka ,podľa vynalezu sa docieli rovnomernej .a intenzívnej výmeny elektrolytu počas značenia na celej značenej .ploche, elektrolyt sa nerozteká po značenom výrobku .a značí len miesta, ktoré sú .požadov.ané. V spojenís elektrochemiokým zariadením sa dosiahne toho, že značené miesta sú po skončení .pracovnej operácie zbavené zbyiikov elektrolyďu.Nie je potrebné vyrábať pre každý znak ra zívtko,...

Sposob výroby dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 248227

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pleško Ivan, Kadlec Pavol, Vavrovič Ján, Katuščák Svetozár

MPK: B27L 5/00

Značky: spôsob, výroby

Text:

...vrstvou plastu alebo vláknitého organického materiálu impregnovaného plas~ tami, reaktoąplastami alebo oligomérlmi pri teplote 120 až 280 °C .a tlaku 0,05 až 1,0 MPa po dobu-B až 60 sekúnd o hrúbke 0,2 až 5 milimetrov a po vytvrdení aleb-o uschnutí sa vylkoná mechanické delenie kmeňa .alebo hraznolu na vdylhy.Výhody i vyšší účinok spôsobu výrobydýh .podľa predmetného vynálezu spočívajú v tom, že čelné plochy masivnych kmeňov alebo hranol-ov...

Zvárací horák pre oblúkové zváranie s intenzívnym chladením kontaktnej špičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215482

Dátum: 01.01.1985

Autori: Vavrovič Ján, Kubina Peter, Sudil Jaroslav

Značky: zvárací, zváranie, špičky, chladením, horák, intenzívnym, oblúkové, kontaktnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zváracieho horáka pre oblúkové zváranie s intenzívnym chladením kontaktnej špičky, pozostávajúceho z telesa horáka, držiaka kontaktnej špičky, kontaktnej špičky, tesniacich elementov a prívodu energií. Účelom vynálezu je umožniť zvárať a navárať oblúkovým zváraním bez prerušenia zváracieho procesu z dôvodu prehriatia kontaktnej špičky a celého horáka, odstrániť zasekávanie zváracieho drôtu v kontaktnej špičke a umožniť zvárať...

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 214396

Dátum: 01.06.1984

Autori: Klimek Milan, Školník Juraj, Žilinec Ján, Vavrovič Ján

Značky: zariadenie, dodatočné, nanášanie, lepidla, nánosu, nenanesené, miesta, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta na veľkoplošné materiály v drevárskej výrobe. Drevársky. Účelom vynálezu je odstránenie miest z veľkoplošných materiálov, na ktorých nie je celistvo nanesené lepidlo a tým súčasne aj zabránenie vzniku nezlepených miest medzi dýhami alebo dýhami a laťovkovými stredmi. Toto má za následok zvýšenie pevnosti a kvality preglejok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením...