Vavro Rudolf

Zariadenie na skúšanie pevnosti a tesnosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 256568

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vavro Rudolf, Boor Ján

MPK: G01M 3/02

Značky: těsnosti, pevnosti, nádob, skúšanie, uzavretých, zariadenie

Text:

...samostatnej vetvy 6 s príslušným čerpadlem 7 a redukčným ventilom 8. Na prvú vetvu 3 je cez jej odbočku 9 napojené vstupné hrdlo plniaceho ventilu 10, na druhú vetvu 6 cez jej odbočku 11 vstupné hrdlo tlakovacieho ventilu 12 a na rozvod 1 tlakového vzduchu je cez tlakovzdušnú odbočku 13 a spätný ventil 14 napojené vstupné hrdlo vzduchového ventilu 15. Výstupné hrdlä všetkých troch uvedených ventilov 1 I, 12, 15 sú napojené na spoločnú vstupnú...

Způsob výroby rychlovazného vysokopevnostního silikátového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245802

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bocán František, Maslonka František, Kovalík Marián, Vavro Rudolf, Ivanko Ivan

MPK: C04B 24/22

Značky: silikátového, výroby, rychlovazného, pojiva, vysokopevnostního, způsob

Text:

...lignin.Při přípravě pojiva se používá umletý cementářský slinek, který se mele za nepřitomnosti sádrovce na měrný povrch, který v některých případech může být vyšší, nežje měrný povrch běžného cementu. V těchto případech je nutno použít pro zabránění aglomerace částíc při mletí intenzifikátorů mletí. Těmito íntenzifikátory mohou být známé látky jako ethylenglykol, diethylkarbonát a další. ako výhodné se ukazuje použití práškových mlecích...

Závesný vozík visutého dvojdráhového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251982

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: B65G 19/00

Značky: dvojdráhového, závěsný, dopravníka, vozík, visutého

Text:

...podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na ktorom obr. 1 predstavuje bočný pohlad na vozík s časťou krížovej sponovej reťaze a obr. 2 nárysný pohľad na vozík s vyznačenim obrysov dráhy dopravnika.Závesný vozik pozostáva z dvoch bočníc 1, medzi ktorými je na čape 2 výkyvne usporiadaná sklopná západka 3 s opernou plochou 4, ktorá pri spádových úsekoch dopravníka nedovolí voziku predbehnút unášací palec 5. Medzi bočnicami 1 je tiež vypínací...

Dvojdráhový visutý dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 251980

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: B65G 19/00

Značky: dopravník, dvojdráhový, visutý

Text:

...detailné pohľady na styčne časti unáštaciehuo palca a unášača analogické ako u obr. 3 s tým rozdielom, že šikmou styčrtou plochou je opatrený iba Lmášač,zatial čo styčná plocha unášacieho palca má hľčllľlätý, či okrúhly tvar, alebo má podobu kladičky, obr. 11, 12, 13 predstavujú, na rozdiel od detailných pohľadov z obr. B, 9,10, miesta styku unášacieho palca s unášačom V takých prípadoch, keď šikmou styčInou plochou je opatrený len tažný...

Rýchloupínacia rúrková spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239170

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: F16L 37/18

Značky: rýchloupínacia, rúrková

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínací rúrkový spoj ako zátka, či prípojka je tvorená vonkajším plášťom, opatreným na jednom konci konzolou pre ovládací excenter tesniaceho piesta a na druhom konci upínacími segmentmi. Riešeným problémom je možnosť jednoduchého dolaďovania upínacích segmentov ako aj prítlačnej sily tesnenia k rúrke, čo sa dosahuje tým, že tesniaci piest (5) je vo svojej časti, priľahlej k excentru (4), opatrený vybraním (15) pre klinovú vložku, opretú...

Rýchlouzáver hrdla nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239169

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: F16J 13/00

Značky: rychlouzávěr, nádob, hrdla

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchlouzáver hrdla nádob, najmä tlakových pozostáva z valcovitého telesa opatreného na jednom konci tesniacou prírubou a na druhom konci opernou plochou pre excenter spojený s posuvným ťahadlom, usporiadaným súosovo s telesom rýchlouzáveru. Riešeným problémom je skrátenie manipulačných časov a možnosť jeho použitia i pre väčšie tlaky v nádobe. To sa dosahuje tým, že ťahadlo (11) je na svojom druhom konci opatrené čapom (15) v podobe zapustenej...

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239167

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: F16J 13/00

Značky: rychlouzávěr, nádob, přírubový, technologický

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob, najmä tlakových, slúži pre uzatváranie ich hlavného otvoru pri tlakových skúškach. Pozostáva z uzatváracieho veka, opatreného na jeho obvode tesniacou prírubou a v jeho strednej časti otvorom pre upínaciu skrutku, zachytenú o priečne rameno. Riešeným problémom je skrátenie času uzatvárania hlavného otvoru tlakovej nádoby, čo sa dosahuje tým, že uzatváracie veko je z jeho vonkajšej strany opatrené...

Skúšobno-opravárske pracovisko tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 249874

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boor Ján, Vavro Rudolf

MPK: B65G 37/02

Značky: tlakových, skúšobno-opravárske, nádob, pracovisko

Text:

...výhodou skúšobno-opravárskeho pracoviska podľa vynálezu je, že má podstatne vyššiu výrobnú kapacitu vztiahnutú na 1 m 2 zastavanej plochy jednak preto, že4 sa tým odstránili manipulačné plochy okolo vodnej nádrže a jedna-k -pretuo, že pri tlakových skúškach odpadajú všetky stratové manipulačné časy.zastavaná plocha sa šetrí aj tým, že vodná nádrž je vo svojej prehlbenej časti opatrená ,priehradkou pre strojovňu, čo umožňuje...

Dopravné zariadenie skúšobno-opravárského pracoviska tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 249873

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: B65G 37/02

Značky: nádob, skúšobno-opravárského, zariadenie, dopravné, tlakových, pracoviská

Text:

...celku a obr. 2 nárysný pohľad na vstupný mechanizmus zariadenia.Dopravné zariadenie podľa vynálezu po 4zostáva z -dvojdráhového viłsutého dopravníka 1, tvoreného skúšobno-opravársk-ou častou 2, na ktorú je napojená nakladacia íčast 3 a výkladacia »časť 4 dopravnika 1. Skúšobno-opravárska časť 2 udopravníka 1.pozostáva z-o »vstupnej dopravnej vetvy 5 a s ňou rovnobežnej -výstupnej dopravnej vetvvy (i, priečnej spojovacej vetvy 7, šiestich...

Manipulátor prevešiavacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 234860

Dátum: 15.01.1987

Autori: Boor Ján, Vavro Rudolf

MPK: B65G 47/52

Značky: zariadenia, prevešiavacieho, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulátor prevešiavacieho zariadenia pozostáva z rúrkového nosného telesa, opatreného na hornej strane upevňovacou konzolkou pre teleso priamočiareho motora, ktorého piestnica je pomocou držiaka spojená s výsuvným telesom, na ktorého vonkajšom konci je zavesená manipulačná páka. Riešeným problémom je skrátenie času na prestavenie požadovaného pracovného zdvihu manipulátora, čo sa dosahuje tým, že rúrkové nosné teleso (1) štvorcového prierezu...

Ochranné spínacie zariadenie pre hornú krajnú polohu kabíny regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 234686

Dátum: 01.01.1987

Autor: Vavro Rudolf

Značky: kabiny, spínacie, zakladača, hornú, polohu, krajnú, ochranné, zariadenie, regálového

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné spínacie zariadenie pre hornú krajnú polohu regálového zakladača pozostáva zo spínacej skrinky, v ktorej sú umiestnené koncové spínače. Riešeným problémom je vytvorenie takého spínacieho zariadenia, ktoré by z jedného mieste v prípade ohrozenia kabíny v oblasti jej hornej krajnej polohy, postupne vypínalo jednotlivé prívody elektrického prúdu v hierarchickom slede. To sa dosahuje tým, že spínacia skrinka 1 je delená na dve sekcie 2, 3,...

Manipulačná valčeková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234562

Dátum: 01.01.1987

Autori: Boor Ján, Vavro Rudolf

MPK: B65G 47/52

Značky: manipulačná, plošina, valčeková

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulačná valčeková plošina je vhodná najmä pre uvedenie manipulovaných predmetov, ako sú kotlíky elektrických ohrievačov vody, do odoberacej polohy v medzioperačnom dopravnom systéme. Plošina pozostáva z nosného rámu, na ktorom sú otočné valčeky. Riešeným problémom je vytvorenie takého medzičlánku v medzioperačnom dopravnom systéme, ktorý by pri relatívne nízkych investičných nákladoch umožnil pri prekladaní dopravovaného predmetu úsporu...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245404

Dátum: 15.11.1986

Autori: Romaouk Miroslav, Eupka Vladim3r, Krištín Anton, Koneený Karel, Varkonda Štefan, Vavro Rudolf, Rapant Bohuslav, Šutka Marián

MPK: G03G 5/02

Značky: elektrografický, materiál

Text:

...crepzqecsux Qaxropon, a conepsauna npunnrux 3 QEpHHX rpynn orpaauuunaerca Konuqecraou akruaaux uearpon nonepxaocmm aspocuna.B Kaqecmne nonzuepaoro cnasymmero zcnonssyerca nuaneumpnqecxun nneanooópaaymmnü uonnmep rana aspunonnx,nnannonux, crnponzaux n max naaee.4 Bneenze ueasmero uonnqecrna annoxcnnupoaaaaoro aapocuna ae odecneuunaem aaxpenneaue uaoópaueann na namepuane, a nneneuue donnmero ero Konuqecrna npnnaar cepuñ Qoa...

Vzduchový filtr motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239346

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rusko Jozef, Moravany Nad Váhom, Hlaváe Anton, Vavro Rudolf

MPK: F02M 35/02

Značky: filtr, motorů, spaľovaním, vnitřním, vzduchový

Text:

...nawpycrca 5. Oďseu nosnyumoro cvronda, aa KÄDÉeHHOľ 0 B BOBĽYXOOÉMCTETBAS, MOKHO paccmampnnams RHRpacnpeneuennym no (oósemy) Maccý, oónanaomym onpenenermumn ynpymmn, nnepnuonnmn u nnccnnatvuanmm xapaxwepncmucamn. Honnon Beam/means K ewoñ Macce ocymecmmemca Ka qepes Bunycrcnoe ozcao 3, marc u qepes nnycKHoe orcno 4, coemnennoe c Bosnyxosaóopnuw HaTDyÓKOM 5. Benencmme BusBannoro Roads/menus Boazxymnnñ oďsem, aanmmamnmñ Bo 3 mxo~ oqucwnmeuh,...

Presúvacia vidlica

Načítavanie...

Číslo patentu: 220975

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vavro Rudolf

Značky: presúvacia, vidlica

Zhrnutie / Anotácia:

Presúvacia vidlica, pozostávajúca z nosného rámu, v ktorého hornej časti sú uložené vodorovné vysúvacie ramená prvého a druhého stupňa prepojené medzi sebou reťazovým vysúvacím ústrojenstvom a v ktorého spodnej strednej časti je usporiadané prevodové súkolesie pohonu vysúvacieho ramena druhého stupňa. Riešeným problémom je vytvorenie čo najúspornejšej konštrukcie z hľadiska spotreby konštrukčného materiálu, čo sa dosahuje osobitným tvarovým...

Pneumatické alebo hydraulické ovládacie zariadenie brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219184

Dátum: 01.06.1985

Autor: Vavro Rudolf

Značky: brzdy, pneumatické, ovládacie, hydraulické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické alebo hydraulické ovládacie zariadenie brzdy najmä pre zdvíhadlá uvádzaná do záberu mechanickými prostriedkami a odbrzďovaná pneumaticky či hydraulicky. Zariadenie pozostáva z elektromechanického ventilu, napojeného svojím vstupom na zdroj tlakového média a svojím prvým výstupom na aspoň jeden pneumatický či hydraulický motor brzdy. Riešeným problémom je zvýšenie spoľahlivosti funkcie, čo sa dosahsuje tým, že k prvému výstupu...

Stĺp regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 224165

Dátum: 01.07.1984

Autor: Vavro Rudolf

Značky: zakladača, stĺp, regálového

Zhrnutie / Anotácia:

Stĺp regálového zakladača, pozostávajúci z dvoch navzájom rovnobežne usporiadaných profilových nosníkov, na ktorých príruby sú pripojené bočné steny stĺpa ako aj vodiace lišty pre vozík zdvihu regálového zakladača, vyznačujúci sa tým, že tieto vodiace lišty (4) sú upevnené na vonkajších okrajových častiach prírub (2) aspoň jedného profilového nosníka (1) prierezu "I" stĺpa regálového zakladača

Pohon pojazdu dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213971

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vavro Rudolf

Značky: prostriedkov, pojazdu, pohon, dopravných

Zhrnutie / Anotácia:

Vhodný najmä pre automaticky riadené regálové zakladače. Riešeným problémom je zostrojenie bezvoľového reťazového prevodu medzi prevodovou skriňou a hnaným kolesom dopravného prostriedku v oboch smerach otáčania. To sa dosahuje kombináciou pružného spojenia hriadeľa kolesa pojazdu s hnaným reťazovým kolesom na jednej strane a pevného spojenia hriadeľa kolesa pojazdu s hnaným reťazovým kolesom na druhej strane koles pojazdu dopravného...