Vaško Štefan

Spôsob a zariadenie na odvzdušnenie a sanitáciu tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 288301

Dátum: 29.07.2015

Autor: Vaško Štefan

MPK: B65D 88/00, B08B 9/00

Značky: spôsob, zariadenie, odvzdušnenie, nádob, tlakových, sanitáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na meranie vibrácií v pracovných strojoch s optoelektronickým prenosom údajov pozostávajúci minimálne z jednej meracej plochy (3) pripevnenej ku kontaktnému nosiču (2) snímačov (4), (5) a (6) vibrácií aspoň na jednom mieste pracovného stroja (1). Súčasne na každom kontaktnom nosiči (2) snímačov(4), (5) a (6) vibrácií je pripojený jeden z uvedených snímačov vibrácií. Každý z nich je spojený spojovacími tienenými káblami (7) s blokom...

Spôsob a zariadenie na odvzdušnenie a sanitáciu tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6457

Dátum: 02.07.2013

Autor: Vaško Štefan

MPK: B08B 9/08, B65D 88/74

Značky: odvzdušnenie, spôsob, sanitáciu, tlakových, nádob, zariadenie

Text:

...2. Toto celé zariadenie je vložené do tlakovej nádoby 5 s prípojným potrubím § v spodnej časti tlakovej nádoby i.Spôsob sanitácie A tlakových nádob prebieha tak, že sanitačný roztok g vteká cez prípojné hrdlo l, preteká menšou rúrkou Q, pod vrcholom rúrky 5 vteká do väčšej rúrky Q, z ktorej striekaním cez otvory m sanituje vrchnú časť tlakovej nádoby 5 L Sanitačný roztok zároveň preteká do umývacej hlavice 9, pomocou ktorej sa sanitujú...

Mobilný samoobslužný výčapný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 287906

Dátum: 20.02.2012

Autor: Vaško Štefan

MPK: G07F 7/08, B67D 1/00

Značky: mobilný, samoobslužný, stôl, výčapný

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný samoobslužný výčapný stôl, ako jeden kompaktný celok, pozostávajúci z podstavca (4), na ktorom je upevnená stolová doska (3), v ktorej je umiestnený odkvap s ostrekom (2), na ňom upevnená výčapná hlava (1) s výpustnými kohútmi (11) a displejom (9) na sledovanie objemu čapovaného nápoja. V podstavci (4) sa nachádza antikorový sud (5) s nápojom, z ktorého ide nápoj cez chladič (6) do výčapnej hlavy (1) a do výpustných kohútov (11)....

Mobilný samoobslužný výčapný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5177

Dátum: 07.05.2009

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/00

Značky: výčapný, samoobslužný, mobilný, stôl

Text:

...si zákazník čapuje pivo sám, priamo pri stole. Tieto stoly sú zabezpečené proti posunutiu, nakoľko každý stôl má samostatný rozvod piva, ktorý je zabezpečený pivným potrubím z pivného tanku ku stolu. Takéto rozvody piva sú nákladné na realizáciu a sanitáciu. Tieto samovýčapné stoly sú vhodné len pre zariadenia kde sa pivo skladuje v pivných tankoch.Nedostatky doterajšieho stavu techniky odstraňuje mobilný samoobslužný výčapný stôl, podstata...

Dvojkomorový pivný tank

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5040

Dátum: 06.11.2008

Autor: Vaško Štefan

MPK: B65D 88/00, B67D 1/00

Značky: dvojkomorový, pivný

Text:

...snažia prejsť z 1000 litrových tankov na 500 litrové tanky, čo vedie k potrebe nákupu nových 500 litrových tankov a má za následok stúpajúci počet nevyužitých, už existujúcich, 1000 litrových tankov.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je možné vyrobiť nové, alebo upraviť existujúce pivné tanky takým spôsobom, že tieto budú vnútri predelené klenutým dnom na dve, na sebe nezávislé časti....

Nápojový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2422

Dátum: 16.05.2000

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/04

Značky: nápojový, automat

Text:

...potrubím g prostredníctvom prvého uzáveru 1 a/alebo druhého uzáveru §. Zásobník Q je napojený na zdroj Q tlakového hnacieho plynu, pričom jedno konkrétne napojenie pozostáva z uzatváracieho ventilu L 1, za ktorým nasleduje regulačný ventil 3 a po ňom ďalší uzatvárací ventil gg, ktorý je spojený s prvým uzáverom 1 a rozoberateľne so zásobníkom Q. Zdroj Q má tlakový hnací plyn vo forme vzduchu, prípadne plynu, výhodne C 02, alebo...

Upevnenie vaku v hrdle tanku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1493

Dátum: 04.06.1997

Autori: Krýsl Lubomír, Vaško Štefan

MPK: B67D 5/06, B67D 5/00

Značky: upevnenie, hrdle, tanků

Text:

...závitovou objímkou upevnia na nátrubok vystupujúci z tanku.Vak je opatrený krkom, do ktorého je zasúvateľná ihla. Na vonkajšom povrchu ihly je vytvorené vonkajšie osadenie. Hrdlo má na vnútornom povrchu vnútorné osadenie. Vonkajšie osadenie na ihle a vnútorné osadenie na hrdle sú navzájom protiľahlé. Medzi obidve osadenia je vložiteľný krk vaku. Vlastné utesnenie krku v hrdle tanku sa uskutoční priblížením oboch navzájom protiľahlých...

Uchytenie vnútorného vaku tanku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1130

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vaško Štefan, Krýsl Lubomír

MPK: B65D 25/14

Značky: vnútorného, tanků, uchytenie

Text:

...vyhotovená z pružného plastického materiálu. Súčasne sa tým utesňuje vnútorný priestor tanku proti vonkajšej atmosfére, čo je rozhodujúce pri poškodení vaku. K takému poškodeniu môže dôjsť tak nesprávnouinštaláciou vaku ako aj jeho poškodením pred inštaláciou.Zvýšenie tesnosti vnútorného priestoru tanku zaisťuje tiežumiestnenie tesniaceho krúžku medzi nátrubok a prírubu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené...