Vašina Josef

Oběžný krokový paletový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247010

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Josef

MPK: B66F 19/00, B65G 25/00

Značky: dopravník, krokový, oběžný, paletový

Text:

...každá je tvořena jedním pojezdovým vozem, přičemž powjezdový vůz každé sudé strany je kratší 0 dva kroky než strana, kterou tvoří a pojezdový vůz každé liché strany je kratší o jeden krok než strana, kterou tvoří.Uspořádáním podle vynálezu je umožně 4no zastavení palet vždy na stejném místě pri bezrázovém a tím i bezporuchovém provozu, přičemž zařízení vyžaduje minimální prostor.Na pripojených výkresoch je zlnázorněn příklad provedení...

Způsob vysokofrekvenčního svařování plachet a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245825

Dátum: 15.12.1987

Autori: Geryk Petr, Vašieek Alois, Valenta Svatopluk, Neuhäusl Emil, Zatloukal Antonín, Vašina Josef, Prudek Miloš

MPK: B29C 65/04

Značky: způsobu, svařování, tohoto, zařízení, vysokofrekvenčního, provádění, plachet, způsob

Text:

...za sebou a pátý odvíjač 5 tvoří dvojici s ohýbacímústrojím 7, uspořadanou ve třetí řadě za se bou. Plošina B je opatřena soustavou vodicích váiečků, z nichž je znázorněn pouze vodicí váleček 8, umístěný mezi druhou a třetí řadou, s podélnou osou šikmo uloženou, vzhledem k podélné ose linky. Plošina 6 je předřazena vysokofrekvenčnímu svářecímu lisu 9, za nímž je v lince umístěno odtahovací ústrojí 1 I s vozíkem 11 a dále navíječ 12. Mezi...

Ovládaná vrata lisovací formy hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239749

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vašina Josef, Homola Jaroslav

MPK: B30B 9/32

Značky: hydraulického, vráta, formy, lisovací, ovládaná

Text:

...podle vynálezu je odetranlní příćoní vrat při Jejich odeąvkání, čímž není nutná předimenzovat ani vrata, ani pohon vrat. «Ovládáná vrata lisovací formy hydreulickáho lieu podle vynálezu Jsou echematicky znázornená na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je náryený pohled na uspořádání bezzávorových ramen ne vretech lieovací form, na obr. 2 le püdoryený pohled ne vrets a na obr. 3 je detail D v půdarysnóm pohledu na uspořádání závory...

Spôsob prípravy amínotiazolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246443

Dátum: 13.03.1986

Autori: Fürst Pavel, Vašina Josef

MPK: C07D 277/38

Značky: spôsob, amínotiazolových, přípravy, derivátov

Text:

...volí talk, aby došlo k vytvoreniu 20 až 60 (Vo-ného roztoku zlúčeniny vzoroa Il.Po ukončení reakcie sa anorganžwcká zlúčenina odfiltruje a organické rozpúštadlo oddestiluje, s výhodou za vákua. Destilovaný odparok je surová zlúčenina vzorce I,ktorá sa čistí -konvenčne používanými metódami ako kryštalizácia alebo -cliromatografia.zlúčeniny vzorca I možno izolovať z reakrčnej zmesi tak, že po odfiltrovaní anorganickej zlúčeniny k jej...