Vasilko Karol

Zariadenie na generovanie plynného procesného média s ozónom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5707

Dátum: 05.04.2011

Autori: Matija Rudolf, Vojtko Imrich, Vasilko Karol

MPK: C01B 13/00

Značky: procesného, plynného, ozónom, media, zariadenie, generovanie

Text:

...(podľa reznej kvapaliny) a ovplyvňuje okolité prostredie a prítomných ľudí. Pri suchom obrábaní sa znižuje trvanlivosť nástroja a kvalita povrchu obrábanej súčiastky, čo zvyšuje náklady na výrobu a ovplyvňuje životnosť stroja Z uvedených dôvodov je problematícké zvyšovať produktivitu výroby bez vplyvu a záťaže na ekonomiku, zdravie a životné prostredie.Uvedené problémy rieši zariadenie na generovanie íonizovaného vzduchu s hlavnou aktívnou...

Detoxikačná kolóna pre plynné procesné médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5687

Dátum: 04.03.2011

Autori: Vojtko Imrich, Matija Rudolf, Vasilko Karol

MPK: B23Q 11/00, B01D 53/00

Značky: detoxikačná, media, plynné, procesné, kolona

Text:

...okolité prostredie a prítomných ľudí. Pre efektívne obrábanie sa používajú rôzne druhy procesných médií, ktore viac alebo menej znehodnocujú pracovné prostredie výrobných zariadení. Z uvedených dôvodov je problematické zvyšovať produktivitu výroby bez vplyvu na ekológiu pracovného prostredia, ekonomiku, zdravie a životné prostredie.Uvedené problémy rieši zariadenie na likvidáciu toxických plynných látok z pracovného priestoru...

Výkonná čelná fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 287347

Dátum: 24.06.2010

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23C 5/00

Značky: fréza, výkonná, čelná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná výkonná čelná fréza na súčasné hrubovanie a dokončovanie povrchu, v ktorej rotačnom telese je radiálne umiestnený hrubovací rezný klin (1) na polomere rh a súčasne dokončovací rezný klin (2) s veľkým polomerom hrotu repsilon na polomere telesa rd menšom ako rh, ktorý je súčasne axiálne posunutý o hodnotu dokončovacej hĺbky rezu apd. Výhodou riešenia je možnosť dosiahnuť predpísanú kvalitu obrobeného povrchu pri výrazne vyššom posuve...

Výkonná kotúčová fréza alebo píla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287207

Dátum: 25.02.2010

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23D 61/00, B23C 5/02

Značky: kotúčová, píla, výkonná, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Kotúčová fréza (píla), v ktorej rotačnom telese je umiestnená minimálne jedna dvojica rezných platničiek, pričom kosouhlá rezná platnička so šírkou b1 je na priemere d1 a súčasne kruhová dokončovacia platnička s priemerom dp, ktorý je väčší ako b1, je na priemere d2, kde d2 je menšie ako d1.

Nástroj na sústruženie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280127

Dátum: 11.07.1995

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23B 27/04, B23B 27/02

Značky: sústruženie, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj na sústruženie klinového tvaru, tvorený prienikom čelnej, hlavnej a vedľajšej chrbtovej plochy, je riešený tak, že čelná plocha (Palfa) je umiestnená šikmo k základnej rovine (Pr) pod uhlom sklonu vedľajšej reznej hrany (lambda's) a je ohraničená reznou hranou S, ktorá v priemete do základnej roviny je kolmá na os nástroja. Výhodou použitia nástroja oproti klasickému sústružníckemu nožu je možnosť dosiahnuť podstatne lepšiu drsnosť...

Sústružnicky nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: 262642

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šlesár Milan, Vasilko Karol

MPK: B23B 27/00

Značky: sústružnický, nôž

Text:

...o uhol 0 až 5 °, pričom na pozdlžnu plôšku nadväzuje plocha čela, ktorá je od základnej roviny noža sklonená najmenej 25 °.Sústružníckym nožom podľa vynálezu sa dosahuje toho, že na plôške, rovnobežnej s hlavnou reznou hranou dochádza k zabrzdeniu materiálu v trieske a to do takej miery, že v dôsledku vysokej intenzity deformácie vzniká amorfná štruktúra kovu. Tento amorfný kov sa vo forme stuhy pohybuje po plôške, rovnobežne s reznou hranou...

Automatický sústruh

Načítavanie...

Číslo patentu: 258627

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vasilko Karol, Gašparík Luboš, Bokučava Givi

MPK: B23B 3/06

Značky: sústruh, automatický

Text:

...podľa vynálezu je, že rovnobežne s osou vretenika sú na oboch stranách stroja umiestnené nástrojové manipulátory.Princíp automatického sústruhu podľa vynálezu je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje pôdorys stroja, obr. 2 bočný pohlad, obr. 3 pohlad zozadu a obr. 4 pohľad .na pripojený zásobník a manipulátor nástrojov.-Na stojane stroja je umiestnený vreteník 1, ukončený upínacim skľučovadiom na upnutie obrobku 10....

Sústružnícky nož

Načítavanie...

Číslo patentu: 255386

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Stanislav, Vasilko Karol

MPK: B23B 29/12

Značky: sústružnický

Text:

...Ďalším význakom rieše 4nia podla vynálezu je, že v medzere medzi držovanie nástroja v rovnovâžnej polohe, z pružněho materiálu.Riešeniepodla vynálezu zabezpečuje ud-ržovanie nástroja v rovnovážnej polohe z. ktorej sa vychyľuje pôsobením reznej silyI~. Kolisanie reznej sily vedie ku vzniku kmitavého pohybu noža okolo rovnovážnej polohy, ktorá je definovaná nastavením obidvoch pružín. Tým dochádza k spolahlivému deleniu triesky na krátke úseky...

Spôsob prípravy vysokočistého acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247333

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zálupský Peter, Mucha Pavol, Vasilko Karol, Fišera 1ubor, Baják Ivan

MPK: C07C 49/08

Značky: vysokočistého, spôsob, přípravy, acetónu

Text:

...expedičný obal tak,aby sa zamedzil prístup vzduchu do vnútra obalu.Súčasťou technológie prípravy acetónu čistoty MOS Selectipur je i čistenie expedičných obalov. Obaly sú sklenené, sklo je tre 4tej hydrolytickej triedy. -Pred naplnením. vyčistenou chemikaliou musí byt obal starostlivo vyčistený najprv zríedenou 1 zl kyselinou dusičnou, po prepláchnutí vodou zriedenou ,1 ~ 1 kyselinou chlorovodíkovou a nakoniec vodou, najprv destilovanou a...

Odvíječ útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240773

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vasilko Karol, Bokueava Givi Vladimirovie

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: odvíječ, útku

Text:

...nahání řemenici l, Která je prostřed~ nictvím ložiska uložene na pouzdru g, které je uchyceno v pestra nici 1. V pouzdru g je opět v ložiskách otočné uloženn trubice 5, do ktoré je zapušténo křídlo Ž. Na trubici 5 spočívá na ložíse24 a 773 kâch zadní příruba Q, s kterou je spojen zvon 1 šrouby. zvon 1 je dále prostřednictvím stavěcího šroubu gg spojen s přední přírubou g a tato pak prostřednictvím šroubu 3 s čelen odvíjače lg. Trubice 5 je...

Způsob výroby derivátů 7-hydroxychinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240772

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vasilko Karol, Svitok Laurenc, Švecová O1ga

MPK: C07D 215/20

Značky: výroby, způsob, derivátů, 7-hydroxychinolinu

Text:

...dvouhrdlé baňce opatřené míchadlem a zpětnym chladičem byly smíeeny 0,2 molu 3-aminofenolu a 0,2 molu acetylacetonu. Za íntenzívního míchání byly přidány pomalu 0,4 molu kone. H 2 S 04. Reakce probíhá silně exothermicky, za vyloučení soli 24 dímethyl-7-hydroxychínolínu. K vyloučení volné báze se surový produkt rozpustí v malém množství vody a upraví se pH roztokem louhu sodného na slabě alkalickou reakci. Vyloučená báze se překrystaluje z...

Zařízení pro zanášení a příraz útku na tryskových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 240284

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kremniean Vladimír, Tueka Fedor, Herda Marek, Turek Ivan, Eupka Vladimar, Vasilko Karol, Jedlieka Jozef

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: strojích, příraz, tryskových, zařízení, útku, tkacích, zanášení

Text:

...útkové vady ve řkanině,zvláště na doletové straně a podobné.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny tryskovým tkacím strojem zahrnujícím kontuzor aj paprsek, zejména pro tkaní poly-olefinových pásků podle rvynálezu, jehož podstatou je, že lamely konfuzoru a třtlny paprsku jsou v zákrytu a popřípadě jsou pronpojeny můstkem. Rozteče třtin paprsku mohou být násobkem roztečí lame konfuzoru.Tím, že jsou lamely koniuzoru a třtiny paprsku v...

Upichovací nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: 225168

Dátum: 15.04.1986

Autori: Murčinko Jaromír, Vasilko Karol, Ižarik Ladislav

Značky: nôž, upichovací

Zhrnutie / Anotácia:

Upichovací n(ž s prispájkovanou, alebo mechanicky upevnenou reznou platničkou, vyznačený tým, že na čele noža (1) je vytvorený výstupok (3), tvarom a veľkosťou odpovedajúci nárastku (6), na ktorom je vytvorené rovinné čelo, upravené pod uhlom (?1) o veľkosti nula až mínus päť stupňov, ktorý je rovnaký ako uhol (?n2) ďalšej normálnej časti čela noža (1).

Zariadenie na automatickú výmenu opotrebenej reznej platničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224050

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vasilko Karol, Chládecký František

Značky: opotrebenej, automatickú, výměnu, zariadenie, platničky, reznej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatickú výmenu opotrebenej reznej platničky pri obrábaní, vyznačené tým, že je tvorené ovládacím tiahlom (6), umiestneným pozdĺžne v prednej časti telesa (2) a pružinou (12), ktorá je vo styku s kolíkom (11) spojovacej platničky (7), ktorej čap (10) je v zábere s otvorom vymeniteľnej reznej platničky (1).

Spôsob určovania relatívnej obrábateľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221787

Dátum: 15.05.1985

Autori: Koganov Josif Abramovič, Vasilko Karol

Značky: určovania, zariadenie, spôsob, materiálov, relatívnej, realizáciu, obrábateľnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie je určené na stanovenie relatívnej obrábateľnosti materiálov pred ich vstupom na výrobné zariadenie. Pri pružnom a posuvnom uložení nástroja dochádza k jeho postupnému vrezávaniu do obrobku do určitej hĺbky, ktorá odpovedá ralatívnej obrábateľnosti. Možno aplikovať v strojárskych a hutníckych prevádzkach.

Spôsob zisťovania relatívnej obrobiteľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214993

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vasilko Karol

Značky: realizáciu, zariadenie, spôsob, zisťovania, materiálov, obrobiteľnosti, relatívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka experimentálneho štúdia obrobiteľnosti materiálov, najmä ocelí, farebných a ľahkých kovov v prípadoch, keď nie je k dispozícii obrobok veľkého priemeru. Podstatou riešenia je úprava, ktorá spočíva v upnutí vzorky materiálu na čele kotúča dostatočne veľkého priemeru, kolmo na os rotácie kotúča. Pri sústružení časti obrobku, ktorá presahuje úpinku sa dosahuje stav, že po ubehnutí urči tej dráhy dôjde k otupeniu noža aj pri...

Sústružnický nožový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 217454

Dátum: 15.05.1984

Autori: Vasilko Karol, Chládecký František

Značky: držiak, sústružnický, nožový

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak rieši problém automatickej výmeny opotrebenej reznej platničky a jej pootáčania do novej polohy pri opotrebení jednej reznej hrany. Princíp riešenia spočíva v tom, že v telese držiaka sú vytvorené oporné plôšky pre uloženie platničky, v pozdĺžnej drážke pohyblivé tiahlo a palec pre ovládanie sklopnej úpinky. Pri pohybe platničky, držanej čapom tiahla do zadnej polohy dochádza o výstupok držiaka k pootočeniu platničky do novej polohy. Pri...