Vasilev Ljudmil

Prevodovka obzvlášť pre motorové vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269577

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vasilev Ljudmil

MPK: B60K 17/08, F16H 3/08, F16H 3/16...

Značky: obzvlášť, vozidla, převodovka, motorové

Text:

...hnanáho hriadela v prevodovke a tým aj zmenšenie dĺžky prevodovky. Skrátenim hriadeľa sa docieluje svýěenie jeho tuhosti a zníženie hmotnosti.Na obrázku je znázornený rez prikladu vyhotovenia píťstupšovej prevodovky podla vynálezu.Prevodovka pozostáva zo skrine L v ktorej sú uložené hnaci hriadeľ g a hnaný hriadeĺ 1. Na konci hnacieho hriadeĺa g je vyhotovená hnacie ozubenó kolo 5 prvého rýchlostněho stupňa a na konci hnanáho hriadeľa 1...

Pákový mechanizmus obzvlášť pre nožné bodové zváračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255379

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kukušev Dimiter, Vasilev Ljudmil, Gaál Július

MPK: B23K 11/10

Značky: pákový, mechanizmus, nožné, bodové, zváračky, obzvlášť

Text:

...Taktiež výkon nožnej bodovky by bol jiostačtljúci pre viacero zvarov, avšak je nepostačujúci prítlačný tlak, čo zužuje možnost použitia bodovky.Uvedené nevýhody V podstatnej miere odstraňuje riešenie podľa predloženého vynáiezu. Podstatou vynálezu je, že o dolný koniec spojnice sú kĺbovo pripevnené prvá pomocná spojnica a druhá pomocná spoj 4nica, pričom prvá pomocná spojnica druhým koncom je kĺbovo pripevnena o vnútorný koniec dolnej...

Způsob impregnace kelímků a pohárků z běleného kelímkového kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246742

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Heglas Ladislav, Patúc Jaroslav, Lajda Jaroslav

MPK: B31D 5/00

Značky: pohárků, kartónu, způsob, kelímků, impregnace, kelímkového, běleného

Text:

...o teplotě 90 °C. Vnitřní strana pohárku, která je na plašti a dnu jednolvrstvá a v přelepu pläště dvouvrstvá, absorbuje vstříknutý parafin tak, že tento se nachází zásadně v~ kartónu a nikoliv na jeho povrchu. Následně jsou pohárky Sterilizovány při teplotě 115 °C v~ peci.Ve druhé fázi impregnace se pohárky, otočené dnem dolů, smáčejí ve vertikální po 4loze v- málčecím zařízení tak, že spodní část pohárků se maximálně do výše 7 mm ponoří do...

Způsob bezkontaktního stanovení elektrické vodivosti elektrolytických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246554

Dátum: 20.08.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Švancar Ján, Csányi Anton

MPK: G01N 27/02

Značky: stanovení, elektrolytických, vodivosti, elektrické, bezkontaktního, způsob, kapalin

Text:

...ycnnňrenb, ynpannnemmñ WMDOKOHOHOCHHM renéparopom HMHYHBCOB, neTeKTop 5 perncwpnpymuň nýnöop 6,Hanpnmep unmposoü BOHBTMGTD. HpHqeM Bosöymnammnň KoHTyp 1 nonxnmqen K Hc~ Toqunxy 4 nepeMeHHoro Hanpnmennx, a nsmepnwenbnbů KoHTyp - K 0 sxoy neTeKropa 5, K Buxoy KoToporo nonxnmuen perncwpnpymmü npuőop 6. ÚÓMOTKH name,puTenbHoro H aoaöymammero KOHTYPOB ynomenu Ha Konnueoőpasnme cepneqnnxn us MQPHHTOMHPKOPO Marepnana c Bbmoxoň MarHuTHoň...

Zařízení pro automatickou ochranu přístrojů, zejména elektrických analyzátorů.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243178

Dátum: 15.07.1987

Autor: Vasilev Ljudmil

MPK: F16T 1/00

Značky: ochranu, analyzátorů, zejména, automatickou, elektrických, přístrojů, zařízení

Text:

...nádržky lg, vložené mezi chladič Q a kondenzační nádobu lg, napojenou na spádové potrubí l. Na nádržce lg, popřípadě na spádovém potrubí l, spojujícím nádržku lg s kondenzační nádo- bou lg, je umístěno čidlo ll, spojené elektrickým vodičem lg se signalizačním zařízením lg provozního stavu, propojeným s ventilovým blokem lg, gg a s elektromagnetickým rozbočovačem g elektrickým vodičem lg přes regulátor gg, popřípadě signaiizačním zařízením lg...

Chladič výkonových polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251302

Dátum: 11.06.1987

Autori: Csányi Anton, Vasilev Ljudmil, Pykal Miloš

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonových, polovodičových, chladič, prvkov

Text:

...prvku je trvale dotláčané pružiacou podložkou o pritlačnú dosku zabezpečuje sa to, aby sa nezvyěoval tepelný odpor medzi puzdrom polovodíčového prvku a prítlačnou doskou, čim sa dosiahne predĺženie životnosti polovodičovýoh prvkov. Týmto sa taktiež docieli zníženie elektrického prechodováho odporu medzi puzdrom polovodičového prvku a podložkou.Na priložených obrázkoch je znázornená niekoľko príkladov vyhotovenia chladiča podľa...

Zapojení pomocného proudového zdroje svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249659

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

MPK: B23K 9/06

Značky: zapojení, usměrňovače, svařovacího, pomocného, proudového, zdroje

Text:

...tívnš projevuje při ovořovňní na nízkých proudeoh.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zapojení pomocného proudováho zdroje podle přodloženáho vynálozu. Podstatou vynálozu je, že v sérii s napájooím vinutím-pomooněho můetkováho diődového uomorñovačo je zapojon omozujíoí kondenzátor.zapojení podle vynálozu dociluje fázový posuv mezi napě tím pomoonáho zdnojo o mezi napätím hlavního svořovooího no. 249 ess měrňovače. Tímto se dooílí...

Zařízení k řízení výkonu kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245042

Dátum: 16.03.1987

Autori: Švancar Ján, Vasilev Ljudmil, Kováeik Vladimír

MPK: A01J 5/04

Značky: kompresoru, výkonu, zařízení, řízení

Text:

...xomupeccopa n. sa ever aworo,Taxxe erq nasou n pacxon sxeprnn.11 mm uaocíperexína HBJLHBTCK cnñzxerme norpeónocrn av znepnm, paóoqen -remneparypu u, reu cenami, nanoca xomnpeccopon Heóommx nemas ycranoaox, paöoranmux 13 nanopnom um Hanop Ho-Banynmou pemmax. 245042Texmmeczcaa aanaqa samnouaewca s TOM, wroóu UpMOIIOCOÓMTL MOULHOCTL Komupeccopa O nanopnoü cTOpOI-IH K IIOCTOHHHO ESMGHKmmencs nowpeónocwn n cxarom noanyxe.B cooraewcwnuu c...

Způsob nepřetržité rektifikace vícesložkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245041

Dátum: 16.03.1987

Autori: Benák Rudolf, Vasilev Ljudmil

MPK: B01D 3/14

Značky: rektifikace, směsi, způsob, nepřetržité, vícesložkových

Text:

...Kam coomuomenne uexny aa onuuanonoe npeua ncnapennuu u y rononxu KOHOHHH Konnencuponauuuun xonuuecmnaum mneruu n nucwunnama M cxenonawennno HBHHBTGH onpenenammmu maumopou nan aueproaampar. na cyuuu oooux Konnqecrn numexaer oómas narpysxn Konóanu.upn nocroaunon oruocurensnon nemyqecwu H coornewcrnenao Innnuannaony Qneruonouy qucny Qneruonoe qncno yBennqnBaerca c onnom croponn c nananmen Konueurpannew ncxonaoro nponyxma H c npyvoü cwoponu - c...

Zapojenie výkonových usmeňovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236615

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Rychtera Josef, Orgon Milan

MPK: H02M 7/48

Značky: usmeňovacích, prvkov, zapojenie, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby odporových zváracích strojov a týka sa zapojenia výkonových usmerňovacích prvkov o výstupné vinutie výkonového transformátora, ktoré pozostáva z aspoň dvoch závitov. Podľa vynálezu je o každý vývod závitov výstupného vinutia pripojený výkonový usmerňovací prvok, pričom vonkajšie prepojenie výkonových prvkov z jedného závitu je pripojené v strede obvodu druhého závitu a naopak.

Silnoprúdová tlmivka obzvlášť pre zváracie striedavé zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233361

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

MPK: H01F 29/00

Značky: striedavé, obzvlášť, zdroje, zváracie, tlmivka, silnoprúdová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa konštrukčného riešenia silnoprúdovej tlmivky obzvlášť pre striedavé zváracie zdroje, u ktorých magnetický obvod výkonového transformátora pozostáva z dvoch kruhových prstencov z pásu transformátorového plechu, ktoré sú vovinuté do vinutia obdĺžnikového tvaru. Podľa vynálezu na vonkajší valcový povrch prstencov sú navinuté závity, tvoriace vinutie silnoprúdovej tlmivky.

Trojfázový výkonový transformátor obzvlášť pre jednosmerné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230693

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vasilev Ljudmil, Rychtera Josef

MPK: H01F 33/00

Značky: transformátor, jednosměrně, zváracie, zdroje, výkonový, trojfázový, obzvlášť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru stavby trojfázových transformátorov určených predovšetkým pre zváranie oblúkom. Vinutie transformátorov je obdĺžnikového tvaru, u ktorého vždy dve a dve protiľahlé bočné časti sú navzájom zložené a stiahnuté okolo nich ovinutými prstencami z pásu transformátorového plechu. Podľa vynálezu vinutia nižšieho napätia sú vyhotovené ako kotúčové jednocievky, ktoré sú prehnuté uprostred ich čelných častí tak, aby vonkajšie plochy...

Zapojenie vinutia rozptylového tranformátora najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227707

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pykal Miloš, Soukaný Jozef, Hanák Stanislav, Vasilev Ljudmil

Značky: zapojenie, oblúkové, zváranie, rozptylového, vinutia, tranformátora, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora najm( pre oklúkové zváranie, kde transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu s pracovnými vinutiami vyššieho napätia a nižšieho napätia a regulačným vinutím, ktoré je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a pozostáva z dvoch cievok, z ktorých jedna cievka je umiestnená ne hornú spojku a druhá cievka na dolnú spojku, vyznačujúce sa tým, že aspoň k časti pracovného vinutia (31)...

Zariadenie pre ovíjanie strán transformátorového vinutia pravouhlého tvaru prstencami z pásu transformátorového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227702

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vasilev Ljudmil

Značky: stran, prstencami, vinutia, ovíjanie, pásu, tvaru, zariadenie, transformátorového, pravouhlého, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ovíjanie strán transformátorového vinutia pravouhlého tvaru prstencami z pásu transformátorového plechu, tvoriacimi magnetický obvod, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z navzájom rovnobežných aspoň dvoch dolných valcov (4) a aspoň dvoch horných valcov (3), u ktorých stredy ležia na kružnici, z rozvodnej hnacej skrine (6), na ktorú je napojená aspoň dvojica dolných valcov (4), alebo dvojica horných valcov (5) a z dvoch navzájom...

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228006

Dátum: 01.12.1985

Autori: Vasilev Ljudmil, Hanák Stanislav, Pykal Miloš, Soukaný Jozef

Značky: vinutia, transformátora, rozptylového, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zváracej techniky a týka sa zapojenia vinutia rozptylového transformátora najmä pre oblúkové zváranie u ktorého regulačné vinutie je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a je zapojené v sérii s jedným z pracovných vinutí. Podľa vynálezu je regulačné vinutie samo, alebo spolu s časťou pracovného vinutia premostené fázovo regulovateľným dvojcestným ventilom.

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215271

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vasilev Ljudmil, Kováčik Vladimír

Značky: transformátora, nádoba, chladením, trojfázového, kvapalinovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši nádobu trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením, ktorá je určená predovšetkým pre priestorové vyhotovené aktívne časti transformátorov. Nádoba pozostáva zo spodného dielu hranolovitého tvaru a vrchného dielu zvonového tvaru navzájom spojených prírubami. Príruba vrchného dielu nádoby, má na jednej svojej strane vytvorenú rozšírenú časť, na ktorú dosadá príruba spodného...

Spôsob výroby vinutých jednofázových dvojjadrových magnetických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227122

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

Značky: výroby, jednofázových, vinutých, obvodov, spôsob, dvojjadrových, magnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vinutých jednofázových dvojjadrových magnetických obvodov, pri ktorom sa základný materiál, pozostávajúci z pásu transformátorového plechu, vyhotoví do navinutých na seba závitov obdĺžnikového tvaru, regeneračne sa vyžíha, napustí tvrditeľnou živicou a rozbrúsi na dve časti tvaru písmene C, vyznačujúci sa tým, že pre vyhotovenie navinutých na seba závitov obdĺžnikového tvaru sa najprv pás transformátorového plechu volne navinie do...

Rozptylový zvárací transformátor najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 216888

Dátum: 31.10.1984

Autori: Hanák Stanislav, Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil, Soukaný Jozef

Značky: zváranie, transformátor, rozptylový, zvárací, najmä, oblúkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia zváracieho transformátora pre oblúkové zváranie s plynulou reguláciou zváracieho prúdu. Transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu, vinutí vyššieho a nižšieho napätia a regulačného vinutia. Regulačné vinutie pozostáva z dvoch cievok, ktoré sú jednotlivo umiestnené na spojkách magnetického obvodu mimo okna magnetického obvodu a zachytávajú rozptylový...

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216875

Dátum: 31.10.1984

Autori: Vasilev Ljudmil, Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef

Značky: kvapalinovým, chladením, trojfázového, transformátora, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia nádoby, určenej pre trojfázové transformátory, pri ktorých magnetický obvod pozostáva z ovinutých prstencov z pásov transformátorového plechu okolo strán obdĺžnikového vinutia. Nádoba je vytvorená spodným dielom hranolovitého tvaru a horným dielom zvonového tvaru, ktoré sú navzájom spojené prírubami a na hornom diele nádoby sú usporiadané chladiace...

Trojfázový elektromagnetický stroj netočivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 216854

Dátum: 31.10.1984

Autori: Vasilev Ljudmil, Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef

Značky: stroj, elektromagnetický, netočivý, trojfázový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby transformátorov určených predovšetkým pre oblúkové zváranie. Vinutie transformátorov je obdĺžnikového tvaru, pri ktorom vždy dve a dve protiľahlé strany sú navzájom zložené a stiahnuté okolo nich ovinutými prstencami z pásov transformátorového plechu. Prstence z pásov transformátorového plechu sú umiestnené vo vodorovnej polohe a celé dutiny prstencov sú vyplnené vodičmi a izolačnými materiálmi, pričom v čelných...

Spôsob výroby vinutých magnetických obvodov transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215973

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vasilev Ljudmil, Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír

Značky: výroby, vinutých, magnetických, transformátorov, obvodov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spôsobu výroby magnetických obvodov je určený pre odbor transformátorov s vinutými magnetickými obvodmi, ktoré sú určené predovšetkým pre nepretržité pripojenie na sieť. Vinuté magnetické obvody pozostávajú z prstencov navinutých z pásov transformátorového plechu. Prstencami sa ovíjajú a uťahujú strany obdĺžnikového vinutia. Podstatou vynálezu je, že pred ovinutím a utiahnutím okolo strán obdĺžnikového vinutia pásy transformátorového...

Rozptylový transformátor najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214565

Dátum: 28.02.1984

Autor: Vasilev Ljudmil

Značky: rozptylový, transformátor, oblúkové, zváranie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky, týkajúcej sa zdroja pre ručné oblúkové zváranie. Vynálezom sa rieši problém zníženia spotreby aktívnych materiálov u zváracích transformátorov. Rozptylový zvárací transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu, u ktorého na jednom jadre je umiestnené vinutie vyššieho napätia a na druhom jadre vinutie nižšieho napätia. Regulačné vinutie je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a...