Vašíček Alois

Zařízení ke komplexnímu vyhodnocování jakosti výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262305

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlíček Jindřich, Neuhäusl Emil, Landa Václav, Vašíček Alois, Zeman Lubomír, Brummel Michal

MPK: G01N 33/44

Značky: výstřiku, jakosti, komplexnímu, zařízení, vyhodnocování

Text:

...získané hodnoty stavu výstřiku, tj. dvojlomu, rozměrů a odrazivosti světlana hodnoty, které byly naměřeny při izotermních podmínkách po dostatečně dlouhé době relaxace. Pomocí takto získaných hodnot lze provést vyhodnocení celkové kvality Výstřikůa navrhnout korekce technologických parametrů v případě její odchylky od předepsané úrovně. Konkrétní provádění způsobu komplexního vyhodnocení vlastního výstřiku z plastu podle vynálezu lze...

Způsob řízení otáček elektromotorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256851

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašíček Alois, Neuhäusl Emil, Král Jan, Valenta Svatopluk, Šedý Václav

MPK: H02P 5/16

Značky: způsob, elektromotorů, řízení, zařízení, tohoto, provádění, způsobu, otáček

Text:

...jednotky, provádět jak mnnuelně, tak také je možno zapojit Umm regulační soustavu do systémů, řízených pomocí počítačů, což je u většíny dosud používaných regulačních soustav velmi složíté a mnohdy prakticky nemožné.Příklady provedení zařízení pro řízení otáček elektromotorů podle vynálezu jsou zobrazený na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje blokové schéma zapojení obvodu třífázového elektromotoru s kotvou nakrátko a regulačního...

Způsob řízení fáze plnění při vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256507

Dátum: 15.04.1988

Autori: Neuhäusl Emil, Vašíček Alois, Rybníček Ladislav

MPK: B29C 45/76

Značky: plnění, fáze, způsob, vstřikování, řízení, termoplastů

Text:

...směrnici k časovému průběhu změny tlaku taveniny. Tento způ sob řízení vyohází z předpokladu, že hodnota rychlosti plně- Aní je konetantní, což nelze prakticky V žádném případě na stá 256507 m 3 Avajĺcích vstřikovacích strojich zaručiť. Tento způsob ťaké vÁ nereapéktuje oâçhylky od repŕodükováteině stanovených hodnotAtechnologických paramgťrů. u W ĺkĺ A Ašpqiečňou névýhodou obou druhů těchto známých způsobůříFĺzeí feçhnolögické fáze...

Zařízení pro řízení vstřikovacího stroje na vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255971

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Král Jan, Vašíček Alois

MPK: B29C 45/76

Značky: řízení, termoplastů, vstřikovacího, zařízení, vstřikování, stroje

Text:

...polohy hladín temperační kapaliny. Přijímači řídicích signálü jsou ovládací jednotky pro plastifikační jednotku, regulátor tlaku temperační kapaliny, rozvaděč temperační kapaliny, rozvaděč pro rozvod kapaliny do hydraulických větví a regulátor tlaku kapaliny, přičemž řídící signály jsou rovněž přivedeny k requlátorům otáček elektromotorů.Autonomní subsystémy jsou v jednotlivých vstupně-výstupních sběrnicích zakončeny výstupními optickými...

Teplotně nezávislé zařízení pro snímání tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255673

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šedý Václav, Valenta Svatopluk, Vašíček Alois, Král Jan

MPK: G01L 9/10

Značky: teplotně, nezávisle, snímání, tlaku, zařízení

Text:

...mezi sloupoem kapaliny v kapiláře a prostorem s médiem,jehož tlak je měřen.Příklad provedení snímacího zařízení pro snímání tlaku kapaliny nebo plynu je zobrazenna výkresech, kde obr. 1 znázorňuje podělný řez snímacím čidlem a obr. 2 znázorňuje blokovéschéma rezonančního obvodu, vřazeného mezi čidlo a vyhodnocovaci obvod.Zařízení pro snímaní tlaku kapaliny nebo plynu sestává z čidla l, jehož cívka ll je spojene s rezonančním obvodem lg,...

Pneumatická membránová stavba, zejména oblouková hala

Načítavanie...

Číslo patentu: 239123

Dátum: 01.11.1987

Autor: Vašíček Alois

MPK: E04H 15/20

Značky: zejména, oblouková, membránová, pneumatická, stavba

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se konstrukce obvodového samonosného obvodového pláště pneumatické membránové stavby, zejména obloukové haly, sloužící především jako fóliový skleník nebo sklad. Podstata řešení spočívá v tom že obvodový plášť pneumatické membrány stavby je tvořen nejméně dvěma ale zejména třemi neprodyšnými membránami (2, 3, 4), spojenými navzájem podélnými průběžnými spoji (5). První dvě membrány (2,3) jsou spojeny navzájem a třetí membrána (4) je...

Způsob výroby vrstvených výrobků ze dřeva a/nebo lignocelulózových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253205

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bareš Richard, Navrátil Jan, Vašíček Alois

MPK: B32B 7/04

Značky: výrobků, lignocelulózových, dřeva, způsob, vrstvených, výroby

Text:

...podle vynâlezu je možno vyrábět překližky, vrstvené dřevotřískové hmoty a desky apod., nalepovat dýhy na dřevěné, dřevotřískové, dřevovláknité a jiné podklady,zejména desky, popřípadě je možno způsobu podle vynálezu využít k hotovení lepených spojů dřevěných prvků, protože pevnost spoje je dostatečná pro přenášení smykových i jiných sil a namáhání. Zvláště výhodné je hotovení vrstveného výrobku, jehož střední jádro je tvořeno...

Zařízení na výrobu plastových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249603

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vašíček Alois, Král Jan, Valenta Svatopluk, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 45/26

Značky: výrobu, zařízení, výrobků, plášťových

Text:

...od formovacího prostoru, vytvořen temperační prostor, do kterého se přivádí temperační látka, kterou se může poměrně rychle měnit a řídit teplota funkční plochy formy, která se tak optimálně přizpůsobqqpožadavkům technologie formování plastů.Pro dosažení optimálních výsledků při výrobě plastových výrobků v této formě je třeba zabezpečit správné dávkování reaktivních monomerů, oligomerů, popřípadě polymerů a také potřebné přivádění...

Kompozitní materiál na bázi částic rostlinného materiálu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237607

Dátum: 16.02.1987

Autori: Navrátil Jan, Bareš Richard, Vašíček Alois

MPK: B32B 21/00

Značky: materiál, materiálů, částic, výroby, bázi, kompozitní, způsob, rostlinného

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitní materiál je tvořen částicemi rostlinného materiálu s obsahem polysacharidů, celulózy a ligninu, pojenými navzájem furfurylaldehyd-furfurylalkohol-ligninovýu pojivem kopolymerního typu, navázaným na základní strukturní jednotky celulózy v rostlinných částicích kovalentní vazbou a odvozeným ze základního materiálu částic způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na částice se nanese aktivační hydrolyzační činidlo,...

Rozvaděč kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247933

Dátum: 15.01.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil, Král Jan

MPK: F16K 11/10

Značky: kapalin, rozvaděč, plynů

Text:

...kolmou na osy vstupních kanálků, a na obr. 2.je pohled na soustavu rozváděcích jednotek s jejichStavebnicový rozvaděč kapalin je v příkladu provedení určen pro hydraulický systém vstřikovacího stroje a sestává ze soustavy paralelné spojených rozváděcich jednotek ve formě rozváděcíoh kostek, z nichž každá umožňuje pŕivádět k hydraulickému zařízení kapalinu ze dvou zdrojů samostatne i společně a umožňuje také měnit směr průchodu...