Varga Alexander

CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom ako rezacím nástrojom s automatickým nastavovaním presnej polohy rezacieho nástroja v rezacej hlave autokalibráciou a spôsob takéhoto nastavovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288259

Dátum: 25.02.2015

Autori: Buša Juraj, Flassik Marián, Varga Alexander

MPK: G05B 19/401, B23K 10/00, G05B 19/402...

Značky: rezanie, automatickým, polohy, kyslíkom, nástroja, nastavovaním, rezacej, hlavě, presnej, takéhoto, stroj, lúčom, rezacím, autokalibráciou, nastavovania, plazmou, nástrojom, spôsob, vodným, rezacieho

Zhrnutie / Anotácia:

CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom ako rezacím nástrojom s automatickým nastavovaním presnej polohy rezacieho nástroja v rezacej hlave autokalibráciou, na ktorého mechanike, pozostávajúcej z pozdĺžnych pohybových osí X na pozdĺžnych stranách (1) stroja vybavených pohonmi (5) portálu (2) s prvým suportom (3) s pohybovou osou Z s pohonom (6) a pohybovou osou Z s pohonom (7), umiestneným na pohybových osiach X a nesúcim rezaciu...

Spôsob výroby vodorozpustných biodegradovateľných fólií a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281450

Dátum: 12.03.2001

Autori: Vašš Miroslav, Benč Gabriel, Varga Alexander

MPK: C08F 16/08, C08J 5/22

Značky: vykonávanie, vodorozpustných, spôsob, biodegradovateľných, výroby, fólií, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustné biodegradovateľné fólie sa vyrábajú extrúziou z modifikovaného granulátu polyvinylalkoholu. Pri modifikácii sa granulát polyvinylalkoholu zmäkčí a zbaví prchavých podielov, ochladí sa a vo vysievači sa odstránia nadrozmerné častice. Získa sa produkt s obsahom vody 0,8 až 4,5 % hmotn. Extrudér je vybavený špeciálnou závitovkou, tavenina polyméru sa vyfukuje z nízkotlakovej vyfukovacej hlavy. Fólia po ochladení, zvlhčení a navinutí...

Biodegradovateľná kombinovaná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1499

Dátum: 04.06.1997

Autori: Vašš Miroslav, Varga Alexander, Benč Gabriel

MPK: C08F 16/06

Značky: kombinovaná, fólia, biodegradovateľná

Text:

...z toho dôvodu sa v 0 svete postupne odchádza od používania hliníkovej fólie na balenie potravín. Úspešne sa uvedené materiály dajú recyklovať za predpokladu zabezpečenia tzv. separovaného zberu plastového odpadu v domácnostiach, na čo však napriek rôznym snahám a aktivitám jednotlivcov nie sú dostatočne vytvorené technické aniPodstatou tohoto riešenia je biodegradovateľná kombinovaná fólia na báze polývinýlalkoholu, ktorá obsahuje...

Spôsob výroby polyvinylalkoholových fólií a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278471

Dátum: 10.01.1996

Autori: Vašš Miroslav, Benč Gabriel, Varga Alexander

MPK: C08J 5/22, C08F 16/08

Značky: zariadenie, výroby, uskutočňovanie, polyvinylalkoholových, spôsob, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Polyvinylalkoholové fólie, ktoré sú biologicky rozložiteľné, sa vyrábajú z granulátu polyvinylalkoholu jeho modifikáciou a následným extrudačným postupom. Proces modifikácie je rozdelený do dvoch samostatných aparátov, a to zmäkčovacieho reaktora (1) a chladiaceho aparátu (2). Týmto spôsobom sa získa produkt s obsahom vody 0,8 až 3,0 % hmotn. Extrudér (4) je vybavený špeciálnou závitovkou a má nízky kompresný pomer 1 : 1,5 až 2,5. Tavenina...

Spôsob výroby vodorozpustných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278247

Dátum: 10.11.1993

Autori: Škubla Pavol, Varga Alexander, Červinková Danica, Benč Gabriel

MPK: B29C 49/04

Značky: vodorozpustných, fólií, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia je spôsob výroby vodou rozpustných fólií na báze modifikovaného polyvinylalkoholu, s rozdielnou rozpustnosťou vo vode. Fólie sa vyrábajú technológiou vyfukovania tak, že polyvinylalkohol sa dávkuje do otáčajúcej sa závitovky, umiestnenej vo vyhrievanej komore. Materiál sa po chladenej vstupnej zóne prudko ohreje na 200°C až 240°C, potom teplota pásiem postupne klesá až po hubicu, kde je teplota 170°C až 210°C, ďalej sa...

Spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277690

Dátum: 10.11.1993

Autori: Červinková Danica, Škubla Pavol, Benč Gabriel, Varga Alexander

MPK: B29B 9/12

Značky: granulátu, termoplastický, polyvinylalkoholů, přípravy, spôsob, spracovateľného

Zhrnutie / Anotácia:

Riešený je spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu s obsahom bežných zmäkčovadiel a prísad do plastov. Optimálna modifikácia polyvinylalkoholu a nízky obsah vody sa dosahuje variáciou tlaku a teploty v priebehu zmäkčovania. Uvedené riešenie umožňuje získať granulát termoplastického polyvinylalkoholu vhodný najmä pre výrobu vodorozpustných fólií technológiou vyfukovania.

Zařízení pro kontinuální regulaci tlaku a měření množství kapaliny v regulované soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267404

Dátum: 12.02.1990

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav, Siviček Pavel, Horvát Ivan, Fussgänger Egon

MPK: G01F 11/04

Značky: měření, regulaci, tlaku, množství, regulované, kontinuální, kapaliny, soustavě, zařízení

Text:

...dávkovací čerpadlo 4 s prvním pohybovým šroubem 2.K druhé regulované soustavě g je hydraulický připojeno přes druhý trojcestný ventil Z a druhé dávkovací potrubí QQ druhé dávkovací čerpadlo § s druhým pohybovým šroubem lg. Ubě dávkovací potrubí 22. gg jsou spojena přes trojcestné ventily Q. Z se sacím potrubím gl. vedeným z kapallnového zásobníku §. První dávkovací čer~ padlo 4 je poháněno prvním hnacím motorem 11. jehož první převodové...

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263395

Dátum: 11.04.1989

Autori: Almássy Stanislav, Varga Alexander, Siviček Pavel

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: krokovým, servosystém, uzavretý, členu, motorom, riadiacieho, zapojenie

Text:

...je pripojený na prvý vstup prvého vratného čítača Q a na výstup prvého člena logickáho súčtu l a jeho druhý vstup je pripojený na druhý vstup prvého vratného čítača 3 a na výstup druhého člena loqického súčtu 3. Štvrtý vstup druhého vratného čítača 2 je spojený s výstupom tvarovača 1 pripojeného svojim vstupom k prvému výstupu sústavy 5 ovládač - krokový motor, ktorého druhý výstup predstavujúci jeho mechanický výstup je spojený so .vstupom...

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263394

Dátum: 11.04.1989

Autori: Almássy Stanislav, Siviček Pavel, Varga Alexander

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: servosystém, uzavretý, krokovým, členu, motorom, zapojenie, riadiacieho

Text:

...vstup sústavy á ovládač - motor je pripojený výstup generátora 3 želanej hodnoty statorových prúdov, ktorého vstup je spojený s výstupom vratného čitača Q a so vstupom dekodéra Q. Výstup sústavy Ž ovládač - motor je spojený so vstupom cyklicky pracujúceho snímača g absolútnej polohy spojeného svojim výstupom jednak so vstupom obvodu 1 vyhodnotenia rýchlosti a smeru a jednako s prvým vstupom pevnej pamäte g. Druhý vstup pevnej pamäte...

Zapojenie riadiaceho člena pre otvorený polohový servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263393

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varga Alexander, Siviček Pavel, Almássy Stanislav

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: servosystém, motorom, otvorený, zapojenie, polohový, riadiaceho, krokovým, člena

Text:

...výstup generatora 1 želaných priebehov íázových prúdov, ktorého prvý vstup je pripojený k prvej vstupnej svorke ll a druhý vstup k výstupu prevodnika § číslo - frekvencia, na vstup ktorého je pripojený výstup obvodu § výberu minima. Prvý vstup obvodu § výberu minima je spojený s druhou vstupnou svorkou 33 riadiaceho člena, na jeho druhý vstup je pripojený výstup pamäte 5 dobehu, na ktorej vstup je pripojený výstup vyhodnocovacieho...

Zapojenie riadiaceho člena pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263392

Dátum: 11.04.1989

Autori: Siviček Pavel, Varga Alexander, Doležal Miroslav, Almássy Stanislav

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: zapojenie, uzavretý, riadiaceho, servosystém, motorom, krokovým, člena

Text:

...člena 1. Prvý vstup diferenčného člena 1 je spojený s prvým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasne na výstup prvého člena l logiokého súčtu. Druhý vstup diferenčného člena 1 je spojený s druhým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasnena výstup druhého člena 3 loqickeho súčtu. Tretí vstup diferenčného člena 1 je spojený s~prvým výstupom inkrementálneho snímača lg, ktorého vstup je pripojený na druhý výstup sú~ stavy §...

Přísada s hydraulickými vlastnostmi, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalaš Václav, Varga Alexander

MPK: C04B 7/147, C21B 3/06

Značky: hydraulickými, způsobu, způsob, provádění, její, prísada, výroby, vlastnostmi, zařízení, tohoto

Text:

...cyklônových odlučovačích je zaváděn zpět do dolní části nádoby.Přísada podle vynálezu, sloužící bud k přidávání do suroviny pro cementářskou pec nebo jako složka hydraulického pojiva s případným přídavkem pomocných látek, má tu výhodu, že je velmi suchá a má obsah vlhkosti pod 5 hmotnosti.Dá se s ní tedy snadno zacházet a ani při dlouhodobém skladování neubývá na hmotnosti. Při zavádění přísady do cementářské pece se tepelná...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242887

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žalman Milan, Varga Alexander, Kurila Ján

MPK: C07F 9/38

Značky: přípravy, n-fosfonomethylglycinu, způsob

Text:

...se neutralizuje silnou kyselinou za vzniku konečného produktu N-fosfono metylglycinu.Jako výchozí sloučenina pro postup podle vynálezu se používá hydantoin nebo 3-substituovaný hydantoin shona uvedeného vzorce. Výhodný je nesubstituovaný hydantoin, ale je možno použít i 3-substituovaný hydantoin, například 3-metylhydantoin, 3-etylhydantoin apod. Vhodné jsou rovněž další alkylsubstituované hydantoiny V poloze 3, které mají 1 až 20 uhlíkových...

Zapojení vysílače číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 242749

Dátum: 15.05.1987

Autor: Varga Alexander

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, číslicové, informace, vysílače

Text:

...echematicky na připojeném výkrese.Mezi svorkou g kladnáhohmapájecího napätí a výstupní kladnou svorkou 3, zapojení je zapojen spínaný zdroj Q), konstantního proudu. Spínaný zdroj Q konstantního proudu obsahuje první tranzistor E 1 typu pnp, druhý tranzistor Ľ typu pnp a bázový odpor Ľ, kde ke svorce g kladného napájecího napětí je připojen emitor prvního tranzistoru 1 L a přes bázový odpor Ľ báze prvního tranzistoru 1 L.Baza prvního...

Zařízení na oddělování tyčí zejména prutů betonářské výztuže, ze svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242718

Dátum: 15.05.1987

Autori: Almássy Stanislav, Kalaš Václav, Varga Alexander

MPK: B21K 27/00

Značky: svazků, tyčí, zařízení, zejména, výztuže, oddělování, betonářské, prutů

Text:

...závčsu 4 pro nasledovné měření délky tyče ,L. Na druhí stran vychystivseího vosíku LL,po pravé ruce obsluhy, je uníetěna ruční brzda, jejím ukolem je rixovst vychystdvadí vozík j v poloze odběru tyče ,L do uchopovacího zdvěsu 4.V horní části vychyetěvacího vozíka ,LL je kolno ke směru jeho pojezdu uloiena otočně a zároveň v podélně ose posuvná hřídel ovládací páky u, se kterou je spojene sveddtko ,L 1 ve tvaru vačląv.Za vedátkem ,L 1 je...

Zapojení dvojčinného tranzistorového měniče s cizím buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242717

Dátum: 15.05.1987

Autor: Varga Alexander

MPK: H02M 1/00

Značky: buzením, měniče, dvojčinného, zapojení, tranzistorového, cizím

Text:

...L, a.Činnost obvodu podle vynálezu je následující ve výchozím stavu na budicím primárnín vimłtí I transformátoru I je takový signál, že na konci symetrickáho eekundárníh vinutí2 m je signál kladný, tedy pŕee první odpor 5, teče budíeí proud do otevŕenáho prvního traneíatoru 1. Jeho kolektoton teče proud z prvního vínutí ą 1 a na třetím vínutí ,gs.se índukuje blokovaeí napětí kladná.Na štvrtom vínutí I vzniká blokovaeí napětí záporná....

Obvod pro vyhodnocování bezporuchového stavu elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242716

Dátum: 15.05.1987

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02P 7/06

Značky: vyhodnocování, bezporuchového, elektrického, stavu, pohonů, obvod

Text:

...a vstup 321 můstku a pro měřenínapomáha napájecího napětí je připojen k výstupu g zdroje záporného napájecího napětí a jeho výstup 322, je připojen ke vstupu 341 čtvrtého komperátoru u, jehož výstup na je spojen s druhým vstupom 32 g obvodu 32 logického součínu.Obvod pro vyhodnocování bezporuchového stavu elektrického pohonu s polovodičovým měničem podle vynálezu pracuje nasledovné.Signál o připravenosti pohonu příjímat a vykonavat řídící...

Zapojenie uzavretého polohového servosystému s krokovým motorom riadeného frekvenciou a počtom impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233606

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kalaš Václav, Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: G05B 1/08

Značky: krokovým, impulzov, počtom, frekvenciou, polohového, riadeného, uzavretého, motorom, servosystému, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je v tom, že vstupný signál pre jeden smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez prvý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého diferenčného člena a vstup druhého diferenčného člena. Vstupný signál pre druhý smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez druhý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého...

Zapojenie pre riadenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 235351

Dátum: 15.02.1987

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02P 8/00

Značky: motora, veľkosti, riadenie, krokového, kroku, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektrotechniky a rieši zapojenie pre riadenie veľkosti kroku krokového motora. Jeho podstata spočíva v tom, že na ovládač krokového motora sú pripojené výstupy dvoch deličov frekvencie s nastaviteľným deliacim pomerom, pričom na vstup každého deliča je pripojený výstup jedného člena logického súčtu. Na prvé vstupy členov logického súčtu sú cez člen logického súčtu privedené impulzy z generátora impulzov. Na druhý vstup...

Zapojenie rozbehového člena krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228862

Dátum: 15.08.1986

Autori: Almássy Stanislav, Varga Alexander

MPK: H02K 37/00

Značky: zapojenie, motora, rozběhového, člena, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rozbehového člena krokového motora vyznačené tým, že výstup impulzného generátora (1) je pripojený jednak na vstup frekvenčnej násobičky (7) a jednak cez blok (2 ) nastavenia časovej mierky, cez riadiaci zrýchľovací blok ( 3 ) a cez prepínač ( 4 ) na vstupy vratného čítača ( 5 ), ktorého výstup je pripojený jednak na vstup riadiaceho zrýchľovacieho bloku ( 3 ), jednak na vstup komparátora ( 6 ) a jednak na vstup frekvenčnej násobičky...

Zapojenie pre adaptívne riadenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228861

Dátum: 15.08.1986

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02K 37/00

Značky: riadenie, kroku, zapojenie, veľkosti, motora, krokového, adaptívne

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre adaptívne riadenie veľkosti kroku krokového motora vyznačené tým, že impulzný generátor (1) je pripojený na vstup tretej frekvenčnej násobičky (4), a cez prvú frekvenčnú násobičku (2 ), cez druhú frekvenčnú násobičku ( 3 ), cez prepínač ( 6 ), cez druhý súčtový logický člen (8), cez druhý frekvenčný delič ( 10 ) na vstup ovládača ( 11 ) krokového motora ( 12 ), pričom výstup tretej frekvenčnej násobičky (4) je pripojený na druhý...

Zapojenie výkonového a riadiaceho systému naviňovacieho stroja asfaltovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221171

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jurišica Ladislav, Siviček Pavol, Žalman Milan, Kalaš Václav, Almássy Stanislav, Varga Alexander

Značky: systému, asfaltovaného, pásu, naviňovacieho, stroja, výkonového, zapojenie, riadiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru strojárskeho a automatizačného a rieši zapojenie výkonového a riadiaceho systému naviňovacieho stroja. Vynález pozostáva z valcov pripojených jednak na rýchlostný servosystém, jednak na valcovú brzdu a jednak spojený cez merací člen dĺžky asfaltového pásu s riadiacim členom, ktorý je spojený s vyhodnocovacím systémom a so strihacím mechanizmom a z naviňovacieho tŕňa, a ktorého podstata je v tom, že naviňovací tŕň je...

Zapojenie riadiaceho člena pre rýchlostný servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 226610

Dátum: 15.02.1986

Autori: Varga Alexander, Kalaš Václav, Almássy Stanislav

Značky: motorom, krokovým, servosystém, rýchlostný, člena, riadiaceho, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiaceho člena pre rýchlostný servosystém s krokovým motorom zaradeného medzi zdroj impulzov so žiadanou frekvenciou a ovládač krokového motora spojeného s krokovým motorom, vyznačené tým, že na prvý vstup vratného čítača (1) je pripojený inkrementálny snímač polohy (8), na jeho druhý vstup je pripojený ovládač krokového motora (9) a súčasne výstup člena logického súčtu (6), ktorého prvý vstup je pripojený na výstup prvého člena...

Způsob výroby derivátů 1,4:3,6-dianhydrohexitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242892

Dátum: 22.08.1985

Autor: Varga Alexander

MPK: C07D 405/12, A61K 31/34, A61K 31/44...

Značky: 1,4:3,6-dianhydrohexitolu, derivátů, výroby, způsob

Text:

...znamená atom vodíku a X 2-nitroskupinu nebo R 1 znamená nitroskupinu a X 4-fluor nebo R 1 znamená nitroskupinu a X 3-trifluormetylovou skupinu nebo R 1 znamená nitroskupinu a X 3,4-metylen dioxyskupínu neho R 1 znamená nitroskupinu a X 2-nitroskupinu.Další vhodnou skupinu sloučenin podle vynálezu tvoří ty látky, V nichž l,43,6-dian hydrohexitolem je isosorbid, kyslíkový atom V poloze 2 (nebo v poloze 5) je substituovánzbytkem R 2 a kyslíkovy...