Vanko Anton

Sposob separácie propadiénu a vyšších acetylénov z pyrolýzneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254199

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vanko Anton, Lukačovič Ľudovít, Sakaloš Štefan, Hlaváč Vladimír, Vanko Milan

MPK: C07C 7/11

Značky: vyšších, plynů, propadiénu, separácie, spôsob, acetylénov, pyrolýzneho

Text:

...acetylénu používa optimálne množstvo stripovacieho plynu. Pritom sa súčasne znižuje riziko prieniku škodlivých látok do ďalších výrobných procesov, lebo recykluje menšie množstvo týchto škodlivých látok, čo zlepšuje podmienky v abscrpčnej časti separäcie, resp. pri zachovaní rovnakého rizika prieniku sa môžu použit menšie prietoky absorpčných činidiel. Pritom sa ukázal aj ďalší efekt v zlepšení trvalej prevádzky, lebo pri nižších...

Disperzie organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 247305

Dátum: 15.01.1988

Autori: Miština Igor, Novotný Vlastimil, Vanko Anton, Borišek Igor, Ma?aš Michal, Mondoeko Jozef, Vanko Milan, Novotná Vlasta, Mojžiš Teodor

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: polyolefínov, farbenie, organických, disperzie, hmotě, pigmentov

Text:

...izotaktického polypropy 4lénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg zmesi 1 1 polyglykolmonoalkyléteru vzorcaa kopolyméru etylênoxidu a propylénoxidu 4 6 o molekulovej hmotnosti 2 300. Zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadení pri teplote 220 C a pripraví sa z nej granulát.Za tých istých podmienok sa pripraví farebná disperzia...

Spôsob demetanizácie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231290

Dátum: 01.03.1987

Autori: Benzír Štefan, Hrázský František, Borišek Igor, Lednický Viliam, Vanko Anton, Sakálošová Alžbeta, Vanko Milan, Dobrotka Pavol, Kordík Jozef, Novotná Vlasta, Bolcha Ján, Ilavský Ján

MPK: C07C 7/11, C07C 11/04

Značky: etylénu, demetanizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší sposob účinného oddelenia metánu od etylénu, najmä z etylénu, ziskavaného zo smesi pyrolýznych plynov pomocou absorpcie v acetóne s nasledujúcou desorpciou pri zvýšenej teplote acetónu za súčasného zníženia tlaku v desorpčnom zariadení. Plynný etylén, ziskany týmto sposobom, sa používa hlavne ako medziprodukt vo výrobe vinylchloridu termickým štiepením dichlóretánu, ale može sa použiť aj na iné účely.

Spôsob reaktivácie katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 230865

Dátum: 15.11.1986

Autori: Harach Milan, Kiss Gabriel, Bučko Miloš, Stuchlík Jiří, Vanko Anton, Huba František, Dérer Tibor, Hlinšťák Karel, Šnajdr Václav, Kopernický Ivan, Zajačik Anton, Macho Vendelín

MPK: C07D 303/04, B01J 23/90

Značky: katalyzátora, reaktivácie, oxidácie, etylénoxid, etylénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivácia katalyzátora na báze striebra, prípadne spolu s promótormi a aktivátormi, spravidla na nosičoch sa robí tak, že sa na katalyzátor pôsobí rozpúšťadlom (vodno-acetónový alebo vodno-alkoholický roztok) a/alebo roztokom kyseliny oxálovej. Rozpúšťadlo sa spravidla v ďalšom z katalyzátora odstráni a katalyzátor sa vystaví pôsobeniu teploty 100 až 500 °C (150-350 °C) v atmosfére syntézneho alebo inertného plynu s obsahom 10 až 100 % obj....

Spôsob selektívneho rozkladu alkyl-terc-butyléteru alebo alkyl-terc-butyléterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230290

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kavala Miroslav, Beran Stanislav, Nedomová Květa, Jírů Pavel, Vanko Anton, Wichterlová Blanka, Bolcha Ján, Macho Vendelín

MPK: C07C 43/14

Značky: spôsob, selektívneho, rozkladu, alkyl-terc-butyléteru, alkyl-terc-butyléterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívneho rozkladu alkyl-terc-butyléteru alebo alkyl-terc-butyléterov s alkylom o počte atómov uhlíka 1 až 4 na izobutén a prípadne alifatický alkohol C1 až C4 alebo zmes alkoholov pri teplote 90 až 300 °C a tlaku 0,05 až 1 MPa na zeolitickom katalyzátore, vyznačujúci sa tým, že ako kyslý zeolitický katalyzátor sa použije aspoň jeden zo skupiny zeolitov ako H-ZSM-5, H-ZSM-11, mordenit, klinoptilolit, faujasit, pričom prírodný zeolit...

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226244

Dátum: 01.02.1986

Autori: Macho Vendelín, Kráľ Bohumil, Benzír Štefan, Jarošek Karel, Novák František, Kiss Gabriel, Střešinka Jozef, Glevitzký Edmund, Foltán Stanislav, Vanko Anton, Mondočko Jozef

Značky: výroby, acetylénu, etylénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu na báze ropných a/alebo syntetických uhľovodíkov vysokoteplotnou pyrolýzou pri teplote 700 až 3 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s donórom potrebného reakčného tepla, vyznačujúci sa tým, že nástrekovou surovinou na pyrolýzu v množstve 3 až 100 % hmot., počítané z celkovej hmotnosti nastrekovaných uhľovodíkov, je zmes uhľovodíkov C3 až C8 s obsahom olefínov 30...

Spôsob reaktivácie alebo regenerácie katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222335

Dátum: 01.12.1985

Autori: Harach Milan, Kopernický Ivan, Macho Vendelín, Ondiš Jozef, Šnajdr Václav, Gabriel, Dérer Tibor, Zajačik Anton, Vanko Anton, Bučko Miloš, Huba František, Hlinšťák Karel

Značky: spôsob, regenerácie, reaktivácie, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Strieborné katalyzátory priamej oxidácie etylénu na etylénoxid po priotrávení sa reaktivujú alebo regenerujú pri tlaku 0,1 kPa až 3 MPa pôsobením teploty 150-500 °C (220-320 °C), v atmosfére syntézneho plynu, spravidla v podstate s vyreagovaným kyslíkom (C2H4, C02, N2, Ar2, CH4, C2H6) a stopových množstiev pár chlórorganických zlúčenín a/alebo inertného plynu (N2, Ar2, CO2, CH4, C2H6) a/ alebo korodujúcej 1átky (NO2, CI2, HC1, S03, HJ atd.) v...

Spôsob čistenia zemného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223123

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bezák Štefan, Lukačovič Ľudovít, Vanko Milan, Macho Vendelín, Tomlák Metod, Hagara Anton, Waradzin Walter, Marek Tibor, Vanko Anton, Bicek Dušan

Značky: zemného, plynů, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka predovšetkým úpravy zemného plynu s vysokým obsahom sírnych zlúčenín a vyšších uhľovodíkov pre potreby jeho štiepenia na acetylén, alebo zčasti na prípravu vodíka. Vynález rieši technický problém prípravy vysokočistého zemného plynu pre výrobu acetylénu z menej kvalitného surového zemného plynu, obsahujúceho až vyše 100 mg S/m3 a iba 84 až 87 % metánu. Vynález sa týka odstraňovania anorganických a organických sírnych zlúčenín zo...