Vaněk Zdenko

/7S/-9-Acetyl-4-methoxy-7-0-/apoxyalkyl/-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11- trihydroxy-5,12-naftacenchinony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265701

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaněk Zdenko, Jizba Josef, Přikrylová Věra, Podojil Miloslav, Lipavská Helena

MPK: A01N 33/02

Značky: přípravy, trihydroxy-5,12-naftacenchinony, 7s/-9-acetyl-4-methoxy-7-0-/apoxyalkyl/-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11, jejich, způsob

Text:

...vzorce III, kde R 2 3,4-epoxybutyl, 2,3-epoxybutyl a4,5-epoxypentyl, testované na Bacillus subtilis a BrevibactexiumTestovaná látkal Inhibíčni zóna (mm) Bacillus subtilis Brevibacterium III R 2 3,4 ~epoxybutyl 17 18 III R 2 2,3-epoxybutyl 12 23 III R 2 4,5 ~epoxypentyl 11 22 19 281 Přĺprava vzorků 1 mg látky rozpuštěn v 1 ml methanolu, na plotnu dáváno 0,1 ml roztoku.Biologické aktivita látky vzorce III, kde R 2 2,3-epoxypropyl,...

Glykosidy (7S)-9-acetyl-4-methoxy-7-0-(2-hydroxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9- 11-trihydroxy-5,12-naftacenchinonu a jejich acetát a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251606

Dátum: 16.07.1987

Autori: Sedmera Petr, Jizba Josef, Přikrylová Věra, Lipavská Helena, Vaněk Zdenko

MPK: C07C 50/22

Značky: způsob, acetát, výroby, jejich, glykosidy, 7s)-9-acetyl-4-methoxy-7-0-(2-hydroxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9, 11-trihydroxy-5,12-naftacenchinonu

Text:

...podle vynálezu.200 mg /7 S/-9-acety 1-4-methoxy-7-0-/2-hydroxyethy 1/-7 ,8.9 , 1 O-tetrahydro-ő ,9,11-triłmydroxy-S,IZ-nartacenchinonu vzorce II bylo rozpuätěno v 20 m 1 absolutního chloroformu za přidání 350 mg chloridu 3-deoxy-3,4-0-diacety 1-L-rhamnosy, 120 mg kyanidu rtuĺnatáho a 180 mg bromidu rtuinatého.Reakční směs byla míchána při teplotě 70 °C 15 h. Po odfíltrování pevných zbytkü byla ke směsi přidáno vode 5 vše bylo extrahováno...

Způsob přípravy adriamycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251605

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vaněk Zdenko, Krumphanzl Vladimír, Jizba Josef, Vondráček Miroslav

MPK: C07C 50/22

Značky: adriamycinu, způsob, přípravy

Text:

...1,6 mol bromu rozpuětěného v menším množství chloroformu. Reokcn je vedene při teplotě 2 až 10 °C po dobu 100 až120 h. Přidáním několikanásobného objemu absoľutního etheru se získá sreženina 14-bromdaue nomycinu výše uvedeného vzorce IV.Takto připravený bromderivát se v druhém stupni hydrolyzuje, nepř. 0,1 N hydroxidem sodnym po dobu 5 až 20 minut při 10 až 15 °C. Po skončené reakci se provede neutralizece kysličníkem uhličitým a produkt se...

Způsob isolace monensinů ze submersní kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 233861

Dátum: 01.04.1987

Autori: Klánová Kateřina, Krumphanzl Vladimír, Bedrník Petr, Vaněk Zdenko, Zajíček Jiří, Stajner Karel, Tax Jiří, Pospíšil Stanislav, Cimburková Emanuela, Ševčík Bohumil, Bělík Eduard

MPK: C12P 1/02

Značky: isolace, submersní, způsob, kultury, monensinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace kokcidiostatických antibiotik monensinů ze submersní kultury,zejména mikrobiálního kmene Streptomyces cinnamonensis K1-1. Pozůstává v tom, že se převedou lipofilní látky včetně monensinů do nepolárního rozpouštědla s dielektrickou konstantnou ? = 2 až 6, s výhodou tetrachlormethanu, trichlorethylenu, methylenchloridu, chloroformu, ethylacetátu, rozpouštědlo se oddestiluje a k destilačnímu zbytku se přidá polární...

Produkční kmen mikroorganismu Streptomyces cinnamonensis CCM 3658, produkující monensin A

Načítavanie...

Číslo patentu: 233853

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bělík Eduard, Pospíšil Stanislav, Krumphanzl Vladimír, Tax Jiří, Vaněk Zdenko, Stajner Karel, Ševčík Bohumil

MPK: C12N 1/20

Značky: produkční, cinnamonensis, 3658, mikroorganismu, monensin, streptomyces, produkující

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový produkční kmen Streptomyces cinnamonensis CCM 3658, který se liší od standardních kmenů Streptomyces cinnamonensis tím, že produkuje minimálně 90 % monensinu A. Kmen je uložen ve Sbírce mikroorganismů University J. E. Purkyně.

Způsob přípravy monensinu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 223616

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vaněk Zdenko, Bedrník Petr, Ševčík Bohumil, Tax Jiří, Stajner Karel, Karnetová Jaroslava, Bělík Eduard, Klánová Kateřina, Královcová Emanuela, Krumphanzl Vladimír

Značky: přípravy, způsob, monensinu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy kokeidiostatického antibiotika monensinu B, podle kterého se kultivuje mutantní kmen Streptomyces cinnamonensis 179, uložený ve sbírce mikroorganismů University J. E. Purkyně v Brně pod Č. CCM 3504, v subsmersní kultuře při 25 až 42 °C 3 až 6 dní v kapalném živném prostředí, které obsahuje v hmotnostní koncentraci glukózu 1 až 6 %, sójovou mouku 1 až 2 %, síran železitý 0,02 až 0,2 %, uhličitan vápenatý 0,3...

9-Acetyl-4-methoxy-7-O-(alkyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy- 5,12-naftacenchinony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221498

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vaněk Zdenko, Jizba Josef, Lipavská Helena, Podojil Miloslav, Přikrylová Věra, Sedmera Petr

Značky: 9-acetyl-4-methoxy-7-o-(alkyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy, přípravy, 5,12-naftacenchinony, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

9-acetyl-4-methoxy-7-O-(alkyl)7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy- 5,12-naftacenchinony obecného vzorce II, kde R = methyl, ethyl, isobutyl, a to v konfiguraci (7S), nebo ethyl, isopropyl, isobutyl v konfiguraci (7R).

Nový produkční kmen mikroorganismu Streptomyces cinnamonensis KL-1 CCM 3525

Načítavanie...

Číslo patentu: 226964

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bedrník Petr, Zajíček Jiří, Stajner Karel, Tax Jiří, Klánová Kateřina, Pospíšil Stanislav, Krumphanzl Vladimír, Vaněk Zdenko, Bělík Eduard, Ševčík Bohumil, Cimburková Emanuela

Značky: nový, produkční, mikroorganismu, cinnamonensis, streptomyces

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový produkční kmen Streptomyces cinnamonensie KL-1, produkující monensin, který se od standardních kmenů Streptomyces cinnamonensis liší tím, že ne produkuje tmavěhnědočervené pigmenty. Kmen je uložen ve Sbírce mikroorganismů University J.E. Purkyně (CCM) pod číslem 3525.

(7S)-4-Methoxy-O-(2-hydroxyalyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11- trihydroxy-5,12-naftacenchinony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219079

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vaněk Zdenko, Jizba Josef, Sedmera Petr, Podojil Miloslav, Lipavská Helena

Značky: přípravy, trihydroxy-5,12-naftacenchinony, 7s)-4-methoxy-o-(2-hydroxyalyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

(7S)-4-Methoxy-O-(2-hydroxyalkyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11- trihydroxy-5,12-naftacenchinony obecného vzorce II, kde n=2-4, a to v konfiguraci S-(7).

Způsob přípravy monensinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 225938

Dátum: 01.07.1985

Autori: Tax Jiří, Ševčík Bohumil, Královcová Emanuela, Pospíšil Stanislav, Bělík Eduard, Vaněk Zdenko, Krumphanzl Vladimír, Klánová Kateřina, Stajner Karel, Bedrník Petr

Značky: monensinu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monensinu A, vyznačený tím, že se kultivuje mutantní kmen Streptomyces cinnamonensis 179 CCM 3504, v submersní kultuře při 25 °C až 42 °C 3 až 6 dní v kapalném živném prostředí, které obsahuje v hmotnostní koncentraci glukosu 1 až 6 %, sojovou mouku 1 až 2 %, síran železitý 0,02 až 0,2 %, uhličitan vápenatý 0,3 %, chlorid sodný 0,3 %, valin 0,1 až 1,5 % nebo butyrát sodný 0,05 až 0,2 %, načež se výsledný produkt isoluje známým...

Způsob přípravy monensinu nebo jeho solí, zejména faktoru A

Načítavanie...

Číslo patentu: 218032

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zajíček Jiří, Ševčík Bohumil, Krumphanzl Vladimír, Stajner Karel, Bělík Eduard, Vaněk Zdenko, Bedrník Petr, Rokos Josef, Klánová Kateřina, Královcová Emanuela, Tax Jiří

Značky: přípravy, způsob, faktoru, zejména, solí, monensinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy monensinu nebo jeho solí, zejména faktoru A. Výchozí kmen Streptomyces cimamonensis 179 CCM 3504 se fermentuje při teplotě 28 °C až 40 °C v submersní kultuře ve třech stupních. 1. Inokulační půda obsahuje glycerol, pepton, masový výtažek a NaCl, 2. inokulační půda glukosu, sušené pivovarské kvasinky Pangamin, sójovou mouku a uhličitan vápenatý a fermentační půda ve třetím stupni obsahuje ve hmotnostní...

Způsob výroby syřidlového enzymového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225066

Dátum: 01.12.1984

Autori: Sajdl Přemysl, Dědek Miroslav, Krumphanzl Vladimír, Peterková Ludmila, Pokorná Libuše, Blumauerová Margita, Hylmar Bohumil, Vaněk Zdenko

Značky: enzymového, preparátu, výroby, způsob, syřidlového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby syřidlového preparátu, vyznačený tím, že se kultivují kmeny Streptomyces rimosus, Laktoflora č. 950 a/nebo Streptomyces albogriseolus, Laktoflora č. 951 v prostředí, obsahujícím využitelné zdroje uhlíku a dusíku a živné soli, za aerace, při teplotě 26 až 28 °C a počátečním pH 6,0 až 7,0 po dobu 24 až 144 hodin, načež se vyprodukovaný syřidlový preparát od kultivačního média oddělí a koncentrace syřidlových enzymů se zvýší,...