Vaněk Jan

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264538

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vaněk Jan, Schustr Pavel, Šimek Jiří

MPK: F16C 17/02

Značky: naklápěcími, kluzné, ložisko, radiální, segmenty

Text:

...sil, které vyvolávají kmitání segmentů kolem bodu podepření. Na účinnosttohoto systému má značný vliv rovněž úhlovâ poloha otvorů vzhledem k bodu podepření v obvodovém směru a vzdálenost otvorů od okrajů segmentu. Tyto souřadnice určují výši tlakové hladiny v ložiskovêm filmu, která je funkcí provozních a konstrukčních parametrů ložiska.Použití přídavného tlumení na vnějším válcovém povrchu segmentu může zajistit utlume CS 264538 B 3...

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255744

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vaněk Jan, Schustr Pavel, Šimek Jiří

MPK: F16C 17/02

Značky: ložisko, segmenty, naklápěcími, kluzné, radiální

Text:

...vnitřní čelní plochou do vnější mezery může být vložen poddajný element.Axiálním vedením segmentů se zabráni jejich příčení a usnadní se rozběhy rotoru. Obvykle postačí axiální vedení segmentů na jedné straně ložiska, ale v případě, že se poloha osy rotace mění, lze použít vedení na obou stranách ložiska. Segmenty mohou na vedení dosedat celou čelní plochou nebo jen její částí. Vedení přispívá rovněž k tlumení nežádoucích vibrací segmentů,...

Víceploché kluzné radiální ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 252144

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vaněk Jan

MPK: F16C 25/02

Značky: víceploché, ložisko, kluzné, radiální

Text:

...upraveny radiálněvrtsné otvory spojená s obvodovou drdžkou. K bohom lodiskového tělesa jsou připevněnyVýhoda víceplocháho kluzného rndiálního ložiska podle vynálezu spočívá v jednoduchévýrobní technologii be zvláštních mmm ne strojní možnosti ladäní ložiska prostřednictvím distančních nejen loliskovou vdli, płedpiti segmentů, ale také p ostatních montážnícb celků. Žádanáho geomstrického t soustruisním nebo vyvrtivdním, přičemi potrebného pi...

Způsob přípravy 1, 2-benzoxazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240127

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sopuch Tomáš, Pscheidt Jioí, Vaněk Jan

MPK: C07D 261/20

Značky: 2-benzoxazolonu, přípravy, způsob

Text:

...blízkych 100 °C sublimuje. vUvedené nevýhody odstraňuje způsob připravy Lz-benzoxazolonu kondenzaci mo~ čoviny s Z-aminoienolem, jehož podstata spočívá v tom, že se do roztavené močoviny dávkuje pasta o-aminoíenolu s obsahem vody 5 až 50 0/0 hmot. při molárním poměru1 až 1,1 molu Inočoviny na 1 mol o-aminofenolu, reakčni SIDĚS se vyhřeje na 200 až 250 °C a tato teplota se udržuje až do konce reakce.Výhodou postupu podle vynálezu je použití...

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237717

Dátum: 15.04.1987

Autori: Demovič Stanislav, Vaněk Jan, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, spôsob, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu z vodného roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného obsahujúceho ako nečistoty anorganické soli, organické zlúčeniny fosforu, síry a/alebo chlóru, zbytky aromatického rozpúšťadla. 3-metyl-4-nitrofenol sa získa z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, vyzrážaním s minerálnou kyselinou na hodnotu pH 1 až 6. Vyzrážaný 3-metyl-4-nitrofenol sa od nečistôt...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 237716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Vaněk Jan, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: výroby, spôsob, 3-metyl-4-nitrofenolátu, sodného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného neutralizáciou 3-metyl-4-nitrofenolu s hydroxidom sodným. Ako zriedeného roztoku hydroxidu sodného sa použije vodný roztok hydroxidu sodného obsahujúci ako nečistoty minerálne soli, zvyšky aromatického rozpúšťadla, organické zlúčeniny fosforu, síry alebo chloru z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu 3-metyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od matečného roztoku a nečist(t...

Komplexní snímač k zařízení pro hodnocení mikroklimatu pod oděvem nebo v obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242919

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaněk Jan, Turan Ján

MPK: G01N 33/00, G01N 25/62

Značky: mikroklimatu, snímač, zařízení, hodnocení, obuvi, oděvem, komplexní

Text:

...použitých meteriálů ne kvalitu a hygienu odívání a obouvání.Na připojeném výkrese je na obr. I schematicky znázorněno uspořádání konkrétníhov provedení snímače podle vynálezu, na obr. 2 je pohled na čidla teploty z ćelní strany snímače.Na čelní stěně tělíska 1 z tepelné izolačního materiálu je umístěno první čidlo 2 teploty nepř. perličkový termistor, s první ochrannou smyčkou 1, druhé čidlo 5 teploty nepř. perličkový termistor, s druhou...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232775

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Vaněk Jan, Rajnoha František, Beňa Ján, Fančovič Karol

MPK: C07C 79/26

Značky: spôsob, výroby, 3-metyl-4-nitrofenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba 3-metyl-4-nitrofenolu pri čiastočnej recyklácii matečnej minerálnej kyseliny. 3-metyl-4-nitrofenol sa pripravuje z 3-metylfenolu nitrozáciou a následnou oxidáciou nitrózoderivátu na 3-metyl-4-nitrofenol. Matečná kyselina sa použije na prípravu kyseliny pre ďalšiu nitrozáciu. V recyklujúcej kyseline sa zníži obsah kyseliny dusičnej denitráciou. Vynález nájde uplatnenie pri výrobe 3-metyl-4-nitrofenolu, ktorý sa používa...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234889

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vaněk Jan, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: spôsob, výroby, 3-metyl-4-nitrofenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši výrobu 3-metyl-4-nitrofenolu nitráciou 3-metylfenolu a následnou oxidáciou vzniklého 3-metyl-4-nitrofenolu kyselinou dusičnou v prebytku minerálnej kyseliny. Časť prebytočnej minerálnej kyseliny sa použije na vyzrážanie 3-metyl-4-nitrofenolu z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného, obsahujúceho ako nečistoty organické zlúčeniny fosforu, síry a/alebo chlóru. Kyselina dusičná čiastočne dezodoruje organické...

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofenolu a/alebo jeho sodnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234609

Dátum: 01.01.1987

Autori: Demovič Stanislav, Vaněk Jan, Černý Peter, Balag Miroslav, Fančovič Karol, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, čistenia, sodnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši čistenie 3 - metyl 4 - nitrofenol aa/alebo jeho sodnej soli prevedením 3 - metyl - 4 - nitrofenolu na 3 - metyl - 4 - nitrofenolát sodný a jeho kryštalizáciou z matečného roztoku. Neutralizácia 3 - metyl - 4 - nitrofenolu sa robí s vodným roztokom hydroxidu a/alebo uhličitanu sodného za vzniku 15 až 45 % hmot. vodného roztoku alebo suspenzie 3 - metyl - 4 - nitrofenolátu sodného, pričom 3 - metyl - 4 -...

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 232121

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vaněk Jan, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: spôsob, sodného, 3-metyl-4-nitrofenolátu, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši izoláciu 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného obsahujúceho ako nečistoty anorganické soli, organické zlúčeniny fosforu síry a/alebo chlóru, zbytky aromatického rozpúšťadla z výroby O,O-dimetyl-O-( 3-metyl-4-nitrofenyl )tiofosfátu. 3-methyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od sprievodných nečistôt kryštalizáciou pri teplote 2 až 60 °C, s výhodou pri 5 až 25°C, pri absolútnom tlaku 1500 Pa až 105...

Spôsob čistenia kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231535

Dátum: 15.12.1986

Autori: Demovič Stanislav, Vaněk Jan, Hauskrecht Peter

MPK: C01B 17/90

Značky: spôsob, sírovej, čistenia, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie kyseliny sírovej, ktorá obsahuje ako nečistoty HNO3, HNO2, 3-metylfenol a jeho nitro-, nitrózo a sulfoderiváty, alkalické sírany. V roztoku kyseliny sírovej sa kyselina dusičná zreaguje pridaním 3-metyl-4-nitrózofenolu na kyselinu dusitú. Kyselina dusitá sa oddelí z kyseliny sírovej pri absolútnom tlaku 50 Pa až 110 kPa a pri teplote 0 až 200 °C. Kyselina dusitá sa rozloží na nitrózne plyny. Vynález možno použiť pri...

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230535

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vaněk Jan, Šimek Jiří

MPK: F16C 17/02

Značky: naklápěcími, kluzné, radiální, ložisko, segmenty

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty, sestávající z ložiskového tělese, segmentů, podpěr a čepů, vyznačené tím, že naklápěcí segmenty (2) jsou otočně uloženy na čepech (4), uchycených ve výřezech podpěr (3), které jsou umístěny v ložiskovém tělese (1).

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofenolu a jeho sodnej soli kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224015

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fančovič Karol, Violová Anna, Vaněk Jan, Hauskrecht Peter, Husár Štefan, Rajnoha František

Značky: kryštalizáciou, čistenia, spôsob, sodnej, 3-metyl-4-nitrofenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofeno1u a jeho sodnej soli obsiahnutých vo vodnom roztoku alebo v suspenzii pozostávajúci z prevedenia celkového voľného 3-metyl-4-nitrofenolu na 3-metyl-4-nitrofenolát sodný pôsobením vodného roztoku hydroxidu sodného s výhodou tak, aby vznikol 18 až 40% roztok alebo suspenzia 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného pri teplote 50 až 100 °C, pričom kryštalizácia 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného ochladením prebieha v...

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217898

Dátum: 15.11.1984

Autori: Šimek Jiří, Vaněk Jan

Značky: radiální, naklápěcími, kluzné, segmenty, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kluzných radiálních ložisek s naklápěcími segmenty malých rychloběžných rotačních strojů expanzních turbin. Účelem vynálezu je zjednodušení výrobní technologie a montáže kluzných radiálních ložisek a zlepšení jejich funkčních vlastností zejména při velkých diferencích teploty za provozu. Uvedeného účelu se dosáhne tím,že naklápěcí segmenty (3a), (3b) jsou pomocí jisticích čepů (13) uloženy na rovinných plochách, které jsou...